1 Predmet bez role

od mickapa1

10 Nefungujúci KOS

od noskoja1