1

Téma: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Vážené kolegyně a kolegové,

rád bych se vás zeptal, co si myslíte o výsledcích voleb do AS FEL, jestli dopadly tak, jak jste si přáli, nebo jste čekali něco jiného?
Přiznám se, že já jsem doufal  (a to tak silně, že jsem to skoro čekal), že volby alespoň lehce zamíchají obsazením senátu. Po vyhlášení výsledků jsem zůstal překvapením s otevřenou pusou, protože všichni členové minulého senátu se do toho nového dostali. Samozřejmě vyjma těch, co nekandidovali. Vzhledem k tomu, že se mezi kandidáty objevilo mnoho nových schopných lidí, čekal jsem, že získají podporu a dostanou se do nového senátu a nahradí tam ty, kteří jsou v senátu spíše pasivní. Bohužel se tak nestalo. Spousta schopných je pod čarou a někteří, co mi v senátu příliš nesedí, mají proti nim mnohem větší podporu. Schopnosti a výsledky asi nejsou právě těmi přednostmi kandidátů, které většina voličů preferuje. Raději se pravděpodobně přikloní k jistotám, jako třeba že někdo sice nepomůže ale ani neuškodí, nebo je to kolega z vedlejší kanceláře, apod. Fakt mě to mrzí, co se na to vlastně dá říci jiného.

Zajímalo mě, jak se liší vůle studentů a akademických pracovníků při volbě do AS FEL, tak jsem udělal malou vizualizací výsledků voleb, kterou si můžete stáhnout. Osobně se v grafech orientuji lépe než v číslech, protože se mi tam lépe srovnává, jako například na první pohled vidím, že Petr Habala má dvakrát více hlasů od studentů než kdokoliv jiný smile. Na grafech můžete vidět, že potenciální složení senátu podle hlasů studentů a AP se docela liší. Pokusil jsem se tento rozdíl také nějak vizualizovat, takže jsem zobrazil relativní rozdíl mezi výsledným pořadím a pořadím pouze podle hlasů studentů potažmo pouze podle AP. Je jasně vidět, že pokud by hlasovali jen AP složení by se skoro neměnilo a naopak studenti by se složením docela zamíchali. Systém s přepočtenými hlasy by tomuto nerovnému vlivu měl vcelku bránit, tak jsem se zajímal, proč to takto dopadlo.

Z odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům jsem vypočítal pravděpodobnost odevzdání právě určitého množství hlasů pro AP a pro studenty pro obě kategorie voličů (poslední grafy). Zatímco studenti zaškrtli z AP průměrně 3.91 tak AP průměrně zaškrtli 9.28. Tento průměr by se měl za prvé asi ideálně blížit průměru 13, což je počet volených senátorů, a za druhé by měl být alespoň pro obě skupiny stejný. Pokud není, tak se v tomto případě zmenšuje vliv studentů (sice někomu dají hlas ale u zbytku posílí vliv AP tím že zvýší počet voličů). Rozdíl průměrů 5.37 mi přijde dost velký, navíc i u studentských kandidátů je vidět, že AP jich průměrně zaškrtnou více, takže je to spíše v jiné morálce při volbách než tím, že by to bylo ovlivněné znalostí konkrétních kandidátů. (Pravděpodobnosti jsem počítal z odevzdaných hlasů ne hlasovacích lístků, takže tvar rozložení nemusí odpovídat skutečnosti)

Myslím, že si málokterý volič uvědomí, že tím, že hlas nedá a celkem jich dá málo, vlastně vyjadřuje kandidátovi negativní vůli a navíc zeslabuje vliv své skupiny. Když by například ti studenti, co zaškrtli dva nebo tři kandidáty nehlasovali vůbec, tak by paradoxně výsledek dopadl spíše podle hlasů studentů a volby by zůstaly platné.

Tohle je jen jeden z důvodů, proč je senát takový, jaký je, že vliv studentů byl v těchto volbách zeslaben. Sám sebe se ale ptám na podstatnější otázku, proč někteří lidé, které bych si v senátu přál, tam nejsou na úkor těch, kteří se podle mě na senátory tolik nehodí. Buď mám pokřivené hodnocení, nebo má většina AP (a studentů) ze schopných lidí obavy, nebo je nezná a volí raději toho, kdo v senátu byl.

Naposledy upravil: zemanji7 (31.03.2010 17:13:37)

2

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Musím se přiklonit k Jirkovi Zemánkovi, plně s jeho názory souhlasím. Také jsem velmi doufala, že se senát obmění. V nejdivočejších snech jsem si představila i obměnu 50% starého senátu a opravdu jsem byla velmi zklamaná, že to dopadlo, jak to dopadlo. Nerada bych někoho urazila, ale myslím si, že senát by mohl fungovat mnohem efektivněji, kdyby každý senátor měl tak 10% zapálení např. pana Olšáka, který mi vždy svou 100% připraveností a vyjetými materiály vyrazil dech.

Problém je, že nějakým cca 80% fakulty je nějaký senát úplně jedno a někteří studenti ani neví, co to je (vzpomíná na svá mladá léta). Takže otázka zní, jak připsět k lepšímu povědomí o senátu? FEL je jednou z největších fakult ČVUTu, je přiřovnáván k továrně na studenty, žijeme tu vedle sebe v hrozné anonymitě, to by se mělo dle mě změnit a zlepšit.

Pak se nemůžeme divit, že volby nejsou o tom, jaký člověk je dobrý, ale o tom, kdo koho zná. S Jirkou a dalšími senátory jsme se snažili na poslední chvíli to letos trcohu změnit, udělat diskuzi s kandidáty, ale bohužel to přišlo už dost pozdě. Alespoň vidíme, co je potřeba do dalších 3let změnit a zapracovat na tom.

"Vím, že nic nevím." Sócratés

3

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Osobně jsem byl výsledkem voleb také zklamán, ale přijde mi zbytečné nad tím naříkat, protože už se to stalo. Můj osobní názor je, že většina (nebo lépe menšina za tichého nezájmu většiny) dala jasně najevo, že nemá zájem na výraznější změně, popřípadě se jí při současných vnějších podmínkách obává.

4

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Souhlasím, já jsem byl také nemile překvapen, že senát zůstal skoro nezměněn. Přitom mezi kandidáty se určitě dalo vybírat...  Na druhou stranu (zejména v případě studentské části senátu) jsem s výsledkem celkem spokojen.

Domnívám se, že v tuto chvíli je zbytečné plakat nad výsledkem. Skoro vždy se po volbách objeví rozčarování a pak třeba i úvahy nad případnými změnami volebního systému. Myslím si ale, že to nemá v tuto chvíli vůbec smysl řešit. Většina té části akademické obce, která šla k volbám, nějak rozhodla. Zda se toto rozhodnutí některým z nás (jednotlivcům) líbí nebo ne není důležité.

Držím palec těm senátorům, kteří šli do senátu s vizí něco dobrého pro fakultu udělat. Budou to mít možná v tomto složení senátu těžké, ale o to větší je to snad pro ně výzva to nějak zvládnout.

5

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Na podobné téma: je seznam akademických pracovníků - členů AO veřejný? Jsou přesná pravidla, kdo je členem AO? Na jednom seznamu, který jsem viděl, byl i pracovník s úvazkem 0.1. To je hodně málo, čekal bych, že pro členství v AO bude vyžadován nezanedbatelný úvazek, např. >= 0.33.

6

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Studentská část senátu mi připadá svěží, zaměstnanecká až na pár výjimek velmi konzervativní.

Proč student obvykle zaškrtl jen málo AP je celkem zřejmé: Prostě jich víc nezná, ještě je nepotkal a ani nepotká. Zdaleka nejvíc je prváků, a ti do data voleb potkali sotva jednoho z AP senátorů. Ani starší studenti jich osobně neznají o mnoho víc. Připadá mi pochopitelné, že student volí hlavně ty AP, které osobně zná. Že většinou nesleduje ruch kolem, nečte diskusní fórum ani volební sliby a možná jsou mu vnitřní záležitosti fakulty celkem fuk. Nelze mu to vyčítat, tak se zákazníci obvykle chovají. Když kupuji auto, přirozeně chci, aby bylo co nejlepší, aby bylo co nejlépe navrženo a vyrobeno. To ale ještě neznamená, že se budu plést do výběru správní rady či ředitele automobilky. V případě problémů spíš koupím jiné auto.

AP při volbě "svých" AP senátorů nejspíš postupuje jinak. Obvykle si zjistí nebo nechá poradit, kteří kandidáti asi "splní jeho přání", a všechny takové pak volí. Mezi zaměstnanci dnes vidíme dva odlišné až protichůdné postoje:
Proreformní zaměstnanec, který si přeje pokrok, fakultu podobnější "těm ve světě," fakultu sledující trendy, fakultu pracovitější než dnes, fakultu lépe učící než dnes, fakultu náročnější či elitnější než dnes, fakultu "výzkumnější," otevřenější než dnes, atp., ten zřejmě volí kandidáta s podobným postojem. Nebo kandidáta aktivního, který se už něco dokázal anebo se alespoň o něco pokoušel. Přirozeně pak volí všechny takové kandidáty, které na soupisce najde.
Naopak zaměstnanec konzervativní až protireformní, který si přeje zachovat současný stav a hlavně žádné změny, ten jistě vyhledá kandidáty, kteří budou změnám bránit. Ten od svého senátora vyžaduje hlavně to, aby v kritických okamžicích správně hlasoval. Jinak už nic udělat nemusí, vlastně ani nemusí být v senátu vidět.
Výsledek voleb a zejména hlasy AP prostě ukazují, že ta druhá skupina je na fakultě větší a mocnější. Toť vše.

Tolik má osobní interpretací dat, zas tak jednoznačně to z nich neplyne. To by ukázaly až další podrobnosti. Třeba o tom, jak "hlasovala" jednotlivá hlasovací místa, "volební okrsky" Dejvice a KN. Byly v tom nějaké rozdíly? Snad data existují a půjdou zveřejnit, statistiky z jednotlivých volebních okrsků jsou přece veřejné i u "velkých" voleb?

7

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Domnívám se, že v tuto chvíli je zbytečné plakat nad výsledkem...

Nechci zůstat jen u skuhrání, můžeme odhalit něco, co pro příště udělat jinak. Mě například překvapil rozdíl mezi tím, kolik kandidátů volí studenti a kolik akademičtí pracovníci a jaký to má následně vliv na to, jakou váhu mají jejich hlasy. To myslím může být poučení pro studenty nebo i pro volební komisi pro příště. Dále by to chtělo ještě trochu přiblížit senát studentům potažmo celé akademické obci tak, aby se mohli voliči mezi kandidáty lépe zorientovat. Například letošní dotazník byl podle mě skvělý počin. Kandidáti by se mohli také více snažit aktivně získat podporu. Nezaznamenal jsem téměř žádnou předvolební agitaci...

8

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:

Proč student obvykle zaškrtl jen málo AP je celkem zřejmé: Prostě jich víc nezná, ještě je nepotkal a ani nepotká. Zdaleka nejvíc je prváků, a ti do data voleb potkali sotva jednoho z AP senátorů. Ani starší studenti jich osobně neznají o mnoho víc. Připadá mi pochopitelné, že student volí hlavně ty AP, které osobně zná. Že většinou nesleduje ruch kolem, nečte diskusní fórum ani volební sliby a možná jsou mu vnitřní záležitosti fakulty celkem fuk. Nelze mu to vyčítat, tak se zákazníci obvykle chovají.

Pochopitelné to je, ale je to špatně. Nelze volit pouze na základě osobního setkání, je třeba při volbě přemýšlet, zjistit si potřebné informace, pokusit se posoudit všechny kandidáty a nejen ty, se kterými jsem se setkal, zdroje k takovému rozhodování jsou. Další věc je, že by se měli kandidáti snažit nějak aktivně voliče oslovit, nebo aktivnější lidi by před volbami mohli trochu "rozvířit prach", aby se jasně poznalo, kdo za jakými myšlenkami stojí. Navíc pochybuji, že AP se navzájem osobně znají. Klidně bych se vsadil, že většina má o ostatních AP podobný přehled, jako studenti a přesto jich volí více. Nebo myslíte, že znají lépe studenty, kterých také volí více. Já myslím, že je to prostě o morálce - AP zaškrtává lístek s tím, že se chce počtem blížit počtu volených senátorů. Student tam dá Petra Habalu protože je prima a s ním se nic nezkazí, jenže to je bohužel špatná úvaha. Mezi studenty se najde i dost těch, kteří u voleb přemýšlí, bohužel na složení senátu pak nemají vliv díky těm, kterým je to jedno a volí málo. O to jde.

9

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Jiří Zemánek napsal:

Mě například překvapil ...

Mě například překvapil výsledek některých jednotlivců. Nečekal jsem třeba, že senátor Lev dostane takovou podporu. Během svého funkčního období se téměř vůbec neprojevoval, během zasedání senátu většinou mlčel. Když velmi náhodou promluvil, byl většinou zcela mimo. Vždy ale poctivě hlasoval v souladu s názorem konzervativní části senátu. Na lístek A5 s prohlášením kandidáta napsal vpodstatě stejný nicneříkající text jako před třemi lety. V obou případech to uzavřel stejným mottem "Jediné bohatství školy je její dobré jméno". Pokud ovšem vedení školy chce toto jediné bohatství neúčelně rozhazovat po českých luzích a hájích, hlasuje jednoznačně pro. Vůbec se neobtěžuje diskutovat zde na fóru a vůbec se neobtěžoval odpovědět na předvolební dotazník kandidátům. Do minulého senátu prolezl s podporou "seznamu" a s odřenýma ušima na poslední příčce. Proč nyní dostal dokonce větší
podporu voličů?

Právě takové jednotlivosti mě vedou k závěru, že zde existuje (jak názorně naznačil prof. Šebek) konzervativní většina akademické obce, která volí do senátu bez ohledu na to, zda jsou kandidáti aktivní, zda je za nimi vidět nejaký výsledek atd. Vypadá to možná pesimisticky, ale je potřeba toto vzít v úvahu.

Jiří Zemánek napsal:

...  rozdíl mezi tím, kolik kandidátů volí studenti a kolik akademičtí pracovníci a jaký to má následně vliv na to, jakou váhu mají jejich hlasy.

Možná příště tento problém nenastane: pokud vstoupí v platnost návrh volebního a jednacího řádu (který ovšem ještě neschválil senát ČVUT), pak padá hranice 15% účasti ve volbách. Studenti nebudou naháněni k tomu, aby volili jen z povinnosti. Budou pak možná volit jen ti,
co mají nezanedbatelný zájem o problematiku senátu.

Jiří Zemánek napsal:

Navíc pochybuji, že AP se navzájem osobně znají.

Máte naprostou pravdu. Skutečně se AP navzájem neznají. Volí často například takto: "Tebe znám, ty seš v tom senátu, takže znáš tam ty kandidáty. Koho bys mi doporučil zaškrtnout?" Na tomto přístupu není nic špatného, jen to možná vysvětluje, proč zůstala tak silná podpora
bývalých senátorů.

Jiří Matas napsal:

Na jednom seznamu, který jsem viděl, byl i pracovník s úvazkem 0.1. To je hodně málo, čekal bych, že pro členství v AO bude vyžadován nezanedbatelný úvazek

Zákon v paragrafu 70 praví, že AP jsou zaměstnanci VŠ, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. AP jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnnosti. Zákon nespecifikuje procento.

Profesor Šebek na to reagoval aprílovým žertíkem (který už stáhnul), že bychom u voličů mohli třeba měřit i počet titulů kolem jména. Dovolím si připojit také svůj aprílový žertík, kterým jsme se kdysi (před více než deseti lety) snažili pozvednout náladu zkaženou výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Idea byla nechat váhovat každý hlas voliče jeho dosaženým vzděláním. Do ještě většího absurdna jsme to pak domysleli tak, že by si každý volič musel nechat proměřit své IQ a to by byl váhový koeficient jeho hlasu. smile

Zdravím

Petr Olšák

10

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

... AP jsou zaměstnanci VŠ, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost....

Mám tomu rozumět tak, že musejí vykonávat obě činnosti, tedy výuku i vědu? V tom případě by byl počet oprávněných voličů z řad AP poněkud menší, protože nezanedbatelné procentu žádnou tvůrčí činnost, natož vědu, nedělá.... (Musel jsem si rýpnout.)

11

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Ing. Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:

Proč student obvykle zaškrtl jen málo AP je celkem zřejmé: Prostě jich víc nezná, ještě je nepotkal a ani nepotká. Zdaleka nejvíc je prváků, a ti do data voleb potkali sotva jednoho z AP senátorů. Ani starší studenti jich osobně neznají o mnoho víc. Připadá mi pochopitelné, že student volí hlavně ty AP, které osobně zná. Že většinou nesleduje ruch kolem, nečte diskusní fórum ani volební sliby a možná jsou mu vnitřní záležitosti fakulty celkem fuk. Nelze mu to vyčítat, tak se zákazníci obvykle chovají.

Pochopitelné to je, ale je to špatně. Nelze volit pouze na základě osobního setkání, je třeba při volbě přemýšlet, zjistit si potřebné informace, pokusit se posoudit všechny kandidáty a nejen ty, se kterými jsem se setkal, zdroje k takovému rozhodování jsou. Další věc je, že by se měli kandidáti snažit nějak aktivně voliče oslovit, nebo aktivnější lidi by před volbami mohli trochu "rozvířit prach", aby se jasně poznalo, kdo za jakými myšlenkami stojí. Navíc pochybuji, že AP se navzájem osobně znají. Klidně bych se vsadil, že většina má o ostatních AP podobný přehled, jako studenti a přesto jich volí více. Nebo myslíte, že znají lépe studenty, kterých také volí více. Já myslím, že je to prostě o morálce - AP zaškrtává lístek s tím, že se chce počtem blížit počtu volených senátorů. Student tam dá Petra Habalu protože je prima a s ním se nic nezkazí, jenže to je bohužel špatná úvaha. Mezi studenty se najde i dost těch, kteří u voleb přemýšlí, bohužel na složení senátu pak nemají vliv díky těm, kterým je to jedno a volí málo. O to jde.

Student při volbě uvažuje jinak než zaměstnanec, vysvětlil jsem jak (alespoň podle mého názoru), snad dostatečně. To přirozeně vychází z jejich rozdílných rolí: zákazník vs zaměstnanec firmy.

12

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Zákon v paragrafu 70 praví, že AP jsou zaměstnanci VŠ, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. AP jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnnosti. Zákon nespecifikuje procento.

Podle mě české jak..tak znamená logickou konjunkci AND. Pak tedy text i ducha tohoto zákona chápu tak, že, zapsáno formálněji:
AP jsou zaměstnanci VŠ, kteří vykonávají pedagogickou AND (vědeckou OR výzkumnou OR vývojovou OR inovační OR uměleckou OR další tvůrčí činnost). Sebelepší výuka tedy sama o sobě k zařazení mezi AP nestačí.
Pokud to tedy zákonodárce myslel a formuloval tak, jak tomu rozumím já, pak se obávám, že tento zákon porušujeme. Že mnozí naši AP to  ... AND ... nevykonávají.
Ve světě je běžné, že vstupními dveřmi mezi akademické pracovníky je velký doktorát, PhD. Pracovníci bez doktorátu na univerzitách samozřejmě pracují, ale nikoli jako akademičtí. Třeba jako techniky, administrativní apod.

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Profesor Šebek na to reagoval aprílovým žertíkem (který už stáhnul), že bychom u voličů mohli třeba měřit i počet titulů kolem jména. Dovolím si připojit také svůj aprílový žertík, kterým jsme se kdysi (před více než deseti lety) snažili pozvednout náladu zkaženou výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Idea byla nechat váhovat každý hlas voliče jeho dosaženým vzděláním. Do ještě většího absurdna jsme to pak domysleli tak, že by si každý volič musel nechat proměřit své IQ a to by byl váhový koeficient jeho hlasu. smile
Petr Olšák

Ale vůbec ne! To, že někteří zaměstnanci (nazvaní AP) senátory volí a jiný volit nemohou (neboť nejsou AP), to jsem si nevymyslel já. To přece říká zákon, který sám výše citujete! Tak z toho neobviňujte mě, ale zákonodárce! Tedy vlastně toto volební právo na IQ trochu závisí (mělo by) a to ze zákona. Važte prosím slova.

Ve zmiňovaném příspěvku (později opravdu staženém z nedostatku času přesněji formulovat) mi šlo o něco jiného: Když už tedy volí jen AP a nikoli neAP zaměstnanci (neboť tak praví zákon), měli bychom přesně vědět, kdo je/není AP a proč. Podle mě v tom panuje velký zmatek, zčásti způsobený různým výkladem/definicí "AP" na různých katedrách, zčásti různým výkladem v různých dobách (neboť kdo se jednou AP stal, už jím zůstává) atp.

Uvedu pár příkladů k úvaze:
1) Jeden IT pracovník naší katedry s titulem Ing. pracuje jako technik, neučí, nebádá. Podle mě definici AP nesplňuje a tedy logicky AP není. Jiný IT pracovník naší katedry, stejný titul, také neučí a nebádá, kupodivu asistentem a tedy AP je. Neboť nastoupil za mého předchůdce, který "dělal AP" skoro každého.
2) Na některých katedrách mají jen AP (kromě sekretářek apod.). Na jiných mají ještě tzv. "výzkumníky," kteří často také učí, obvykle vedou cvičení, podobně jako třeba doktorandi. AP ale nejsou a tedy nevolí.
3) Požadavky na pozici asistenta se na jednotlivých katedrách velmi liší. My k tomu teď požadujeme doktorát, zkušenost z ciziny, už nějaké rozumné výzkumné výsledky a další schopnosti. Jinde však k tomu stačí jen vysokoškolský titul.
Snad to k ilustraci zmíněného zmatku stačí.

13

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Michael Šebek napsal:
Petr Olšák napsal:

Zákon v paragrafu 70 praví, že AP jsou zaměstnanci VŠ, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. AP jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnnosti. Zákon nespecifikuje procento.

Podle mě české jak..tak znamená logickou konjunkci AND. Pak tedy text i ducha tohoto zákona chápu tak, že, zapsáno formálněji:
AP jsou zaměstnanci VŠ, kteří vykonávají pedagogickou AND (vědeckou OR výzkumnou OR vývojovou OR inovační OR uměleckou OR další tvůrčí činnost). Sebelepší výuka tedy sama o sobě k zařazení mezi AP nestačí.

Nejsme v nazorovém sporu. Zákon chápu přesně stejně. Jen se domnívám, že to vykonávání vědecké OR výzkumné OR vývojové OR inovační OR umělecké OR další tvůrčí činnosti se dá obtížně měřit JEN tituly.

14

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Michal Frdlík (frdlimic) napsal:

Dovolil bych si přispět názorem studenta prvního ročníku tažného programu fakulty.

...

Muzu se zeptat, jak se pozna tazny program fakulty? :-)

A jinak k veci - velmi zajimavy nazor, nicmene bych s nim trochu polemizoval. Ten Tvuj druhy typ studenta nejspis k volbam vubec nepujde. A kdyz uz, myslis si ze je takovychto studentu vice nez zanedbatelne mnozstvi? Navic, sice si to bohuzel nikdo v prvaku moc neuvedomuje, ale sance volit v prvnim rocniku do senatu je naopak pro prvaky super - me uz muze byt v podstate jedno, kdo bude v senatu, zato studenty prvniho rocniku bude jejich rozhodnuti u voleb provazet prakticky cele studium :-)

Naposledy upravil: nemecm16 (02.04.2010 22:06:30)

15

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Bc. Martin Němec (nemecm16) napsal:

Muzu se zeptat, jak se pozna tazny program fakulty? :-)

O STM vedení v nějakém ofic. dokumentu prohlásilo, že jde o "nosný program fakulty", aniž by bylo podáno vysvětlení, co to znamená.

Já si to vykládám tak, že výuka STM je levná a lidí je v něm spousta, tak se z jeho výuky financuje zbytek fakulty, například některé "prestižnější" obory.

Tohle všechno se tam dělá? To snad není možný!!!

16

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Bc. Martin Němec (nemecm16) napsal:

Muzu se zeptat, jak se pozna tazny program fakulty? :-)

To by mohl být program s největším počtem zapsaných, státem dotovaných studentů. Alespoň jsem to tak myslel.

Bc. Martin Němec (nemecm16) napsal:

A jinak k veci - velmi zajimavy nazor, nicmene bych s nim trochu polemizoval. Ten Tvuj druhy typ studenta nejspis k volbam vubec nepujde. A kdyz uz, myslis si ze je takovychto studentu vice nez zanedbatelne mnozstvi? Navic, sice si to bohuzel nikdo v prvaku moc neuvedomuje, ale sance volit v prvnim rocniku do senatu je naopak pro prvaky super - me uz muze byt v podstate jedno, kdo bude v senatu, zato studenty prvniho rocniku bude jejich rozhodnuti u voleb provazet prakticky cele studium :-)

Jejich množství v letošním prvním ročníku zanedbatelné není, řekl bych. Svědčí o tom drastické úbytky po prvním semestru (všechny programy, kde se nedělala přijímací zkouška (tedy kromě OI) okolo 50 %, EEM dokonce 58 %). 50 % studentů, kteří se dokázali dostavit k zápisu si tedy šli pouze "zkusit vejšku". Každý druhý člověk, kterého potkám (a se kterým se nějak dám do řeči) nedokončil alespoň jeden předmět. Hodně mých spolužáků se také shodne na tom, že volili pouze proto, že měli cestu kolem. Myslím si tedy, že množství studentů, kteří si svou školou nejsou jisti a těch, kteří se tam snaží udržet zuby nehty jen z nějakého mně neznámého principu (možná slepá lačnost po titulu), zanedbatelné není. Naopak je pro mne nyní v ročníku velice vzácné narazit na někoho, kdo se skutečně zajímá o to, co se na fakultě děje a jaká je situace v zákulisí.

Ano, špatné rozhodnutí prváků je bude provázet po celou dobu jejich studia. A proto by nikdy neměli dostat příležitost takové rozhodnutí učinit. smile

17

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Michal Frdlík (frdlimic) napsal:

Může volit až tehdy, nabyde-li zkušeností (+ bude mít plně rozvinutou centrální nervovou soustavu, ale to nechme stranou). Studenti prvního ročíku zkušenosti nemají.

U prvaku bych jako problem nevidel dostatek vyspelosti, ale spis neoznamenost s zivotem fakulty. Vyspelost totiz s vekem souvisi velice malo, "blbe" voli i rozhodujici cast starsich volicu. Prumerny volic si stranu, ktere da svuj hlas, vybira zpusobem tak nezodpovednym, ze bych se takto neodvazil vybirat ani z nabidky jidel v menze. Velice mizive procento volicu ve velkych volbach se napriklad zajima o to, jakym zpusobem jimi vybrana strana v predchozim obdobi pri ruznych prilezitostech hlasovala ci jaky ma konkretni program. Volby pak podle toho dopadaji. Clovek samozrejme doufa, ze nase male volby na FEL by mohly byt lepsi, a mozna i o neco jsou, ale zazraky cekat nelze.

Priznam se, ze i ja jsem byl docela zklaman, rozdal jsem dost hlasu i mezi nove kandidaty za AP a do senatu se z nich dostal jeden, neni tam nikdo z tech, ve ktere jsem doufal nejvic. Jeste ze studentska cast se zda se povedla.

Nazor kolegy Sebka (mezi AP prevazily konzervativni nazory, kterym vyhovuje senat, ktery pokud mozno neni videt) myslim odpovida realite.

Jeste k tomu aprilu: V USA bylo (v nekterych mistech jeste do 60. let) bezne, ze volic musel nejprve slozit zkousku z gramotnosti. Nebyla presne specifikovana, takze to dopadalo dle ocekavani, cerni volici byvali vetsinou shledani nedostatecne gramotni k tomu, aby mohli volit. Demokracie je pekna hra pro toho, kdo urcuje pravidla.

18

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Nejsme v nazorovém sporu. Zákon chápu přesně stejně. Jen se domnívám, že to vykonávání vědecké OR výzkumné OR vývojové OR inovační OR umělecké OR další tvůrčí činnosti se dá obtížně měřit JEN tituly.

Dá se jimi měřit tím lépe, čím rozumněji se tituly udělují. A naopak.

19

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Bc. Ondřej Karlík (karliond) napsal:

Já si to vykládám tak, že výuka STM je levná a lidí je v něm spousta, tak se z jeho výuky financuje zbytek fakulty, například některé "prestižnější" obory.

Tento názor mě trochu překvapuje. Doufal jsem, že už dostatečně vešel ve známost fakt, že se "prestižnější" obory financují hlavně z výzkumu a rozhodně ne z výuky jiných. Neboť už polovina příjmů fakulty přichází z výzkumu, a to hlavně z výzkumu prestižního! Navíc je dnes o prestižnější obory zájem veliký, o dost převyšující jejich kapacity. Není přece překvapením, když prestiž přitahuje. Opak by byl divný. Jestli tedy vůbec masové obory někomu pomáhají, tak spíš těm "neprestižním".

Navíc prestiž některých pomáhá všem. Pokusím se to vysvětlit. Na dobrém (a stále se zlepšujícím) hodnocení ČVUT v mezinárodních žebříčcích - např. v THES-QS, kde jsme na 394 místě na světě smile - nemají všechny součásti školy ani zdaleka stejnou zásluhu. Za to škola vděčí hlavně FEL a FJFI, ostatní fakulty se na tom podílejí jen málo nebo doslova vůbec ne. A zase na zásluhách FEL se nepodílí celá fakulta rovnoměrně. Za to mohou hlavně ty prestižnější obory. Tolik k zásluhám. Ale výhod plynoucích z dobrého hodnocení, třeba z umístění mezi World Top 400, těch požívají jistě všichni. Věřím, že dobré umístění ČVUT, hojně zmiňované v médiích, pomohlo zájmu studentů i o obory a fakulty, které na něm mají pramalou zásluhu.  Jen se podívejte, jak se jím chlubí třeba na svých webech fakulty, které se o něj moc nezasloužily.

20

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. (habala) napsal:

Jeste k tomu aprilu: V USA bylo (v nekterych mistech jeste do 60. let) bezne, ze volic musel nejprve slozit zkousku z gramotnosti. Nebyla presne specifikovana, takze to dopadalo dle ocekavani, cerni volici byvali vetsinou shledani nedostatecne gramotni k tomu, aby mohli volit. Demokracie je pekna hra pro toho, kdo urcuje pravidla.

Je však otázkou, nakolik se má demokracie uplatnit ve vztahu zaměstnance-zaměstnavatel, a to včetně VŠ.
Navíc demokracie zdaleka není jen vláda většiny, ale také/hlavně ochrana principů názorům většiny spíš nadřazeným, ochrana menšin před většinami a mnohé další.

"Nerovnost" při volbách do senátů na VŠ už přece zavedl sám zákonodárce v příslušném zákoně. Bez nějakého titulu se člověk nemůže stát členem AO a nemůže hlasovat. Debata tedy může být jen o tom, který titul je potřeba, nikoli o tom, zda to na titulu závisí či ne. Proste závisí.

21

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:
Bc. Ondřej Karlík (karliond) napsal:

Já si to vykládám tak, že výuka STM je levná a lidí je v něm spousta, tak se z jeho výuky financuje zbytek fakulty, například některé "prestižnější" obory.

Tento názor mě trochu překvapuje...

Pane profesore,
jsem rád, že se někdo ozval. Moje informace vycházejí z rady STM, konkrétně z jednání pana proděkana Jelínka, který každoročně bojuje proti všem přítomným, když se snaží prosadit dvojnásobné překročení kapacity oboru. Typický argument je, že když na STM nenastoupí 600 studentů, tak nebudou peníze na vytápění, případně dojde ke globálnímu snížení platů. Pokud je to pravda, tak STM táhne vše, prestiž neprestiž...

Tohle všechno se tam dělá? To snad není možný!!!

22

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Bc. Ondřej Karlík (karliond) napsal:
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:
Bc. Ondřej Karlík (karliond) napsal:

Já si to vykládám tak, že výuka STM je levná a lidí je v něm spousta, tak se z jeho výuky financuje zbytek fakulty, například některé "prestižnější" obory.

Tento názor mě trochu překvapuje...

Pane profesore,
jsem rád, že se někdo ozval. Moje informace vycházejí z rady STM, konkrétně z jednání pana proděkana Jelínka, který každoročně bojuje proti všem přítomným, když se snaží prosadit dvojnásobné překročení kapacity oboru. Typický argument je, že když na STM nenastoupí 600 studentů, tak nebudou peníze na vytápění, případně dojde ke globálnímu snížení platů. Pokud je to pravda, tak STM táhne vše, prestiž neprestiž...

Z toho, že mnozí mají na kapacitu STM názor opačný, lze naopak soudit, že tomu tak není. wink
Podobně jako ostatní programy, STM platí hlavně své vlastní učitele (viz tzv. Kometa). Z toho lehce zjistíte, kdo vlastně chce co nejvíc studentů za každou cenu.
Režii program asi přispívá úměrně počtu studentů, ale stejně tak úměrně z ní čerpá. K jejich obsluze je přece potřeba nejen spousta učitelů, ale i administrátorů, techniků atd. Více studentů samozřejmě i více prosvítí, více propočítá, více vše opotřebuje,... Přesnější výpočet (zda se vyplatí student či učitel navíc) bohužel stále neexistuje.

Když jsme kdysi v K9 promýšleli koncepci nových programů, o STM jsme ani neuvažovali. Ten patřil mezi programy staré. Ale koho to dnes zajímá?
Nicméně se právě pracuje na velké přestavbě STM, takže uvidíme.

23

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Ano, máte pravdu. I s tímto:

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:

Režii program asi přispívá úměrně počtu studentů, ale stejně tak úměrně z ní čerpá. K jejich obsluze je přece potřeba nejen spousta učitelů, ale i administrátorů, techniků atd. Více studentů samozřejmě i více prosvítí, více propočítá, více vše opotřebuje,...

Myslíte, že kdybychom STM neměli, a tedy nepotřebovali tolik učitelů, prostor, podpůrného personálu, ... že by došlo k zeštíhlení fakulty? Že by fakt někdo řekl např. polovině zaměstnanců: "Nemáte výzkum ani studenty, takže jste tu zbytečně"? Já myslím že ne. A aby to nikdo nemusel dělat, tak tady máme nosný program wink

Tohle všechno se tam dělá? To snad není možný!!!

24

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

Na rozdil od kolegu senatoru ci jinych volicu mne vysledek voleb neprekvapil. Od zacatku jsem rikal, ze se hraje o tri hlasy, protoze stavajici senatori jsou osvedceni. Nikdo mi neveril - a vidite.  Na rozdil od kolegy Olsaka a ostatnich netrpim iluzi, ze se vetsina volicu ze stran AP, kteri de fakto rozhoduji, nejak venuje drobnostem jako kandidatka ci nejake odpovedi na otazky. Voli se pekne podle seznamu (psaneho ci ne). Skola je rozdelena na dva bloky a po odchodu vetsi casti KP na FIT se prohloubil rozdil mezi KN a Dejvicemi. Pocet volicu AP v Dejvicich je trikrat vetsi nez na KN - a ultrakonzervativni AP dostali vsichni cca trikrat hlasu vice od AP nez ultraradikalove na KN. Je to podle mne jednoznacne dano tim, ze dejvicke katedry voli dejvicke kandidaty a naopak. Volilo se v Dejvicich a na KN - je tedy snadno zjistitelne, kdo volil koho. Vsadim boty (mam nove!), ze rozdil obsahu uren KN-DE bude extremni.
Koneckoncu je to logicke - skola je definitivne rozdelena na dve casti. Jedna je vetsi a zahnivajici, druha progresivni a mnohem mensi. Ta druha cast ma vyhonky i v Dejvicich, zatimco ta prvni uspesne penetruje i na KN (bohuzel). Ti prvni se obavaji zmen a drzi spolu - ti druzi zmeny pozaduji a drzi spolu tez. Tech druhych je mene, takze prohrali na cele care. To je spravne a normalni.

Je tu jediny maly problem - ta mala cast, ktera chce zmeny, produkuje nejvetsi balik penez na fakulte. Na rozdil od te druhe casti je mobilni a na fakulte do jiste miry nezavisla. Ve vysledku bude vedeni muset lavirovat velmi obezretne mezi temi, kdo ho zvolili, a temi, kdo budou skolu zivit v blizke budoucnosti, kdy pocet studentu klesne.

25

Re: Malá vizualizace a komentář k výsledkům voleb 2010

takže se můžeme těšit na fakultu kybernetiky, jo? wink

Tohle všechno se tam dělá? To snad není možný!!!