1

Téma: Zásady studia v doktorském studijním programu na ČVUT

Vazeny pane prodekane,
chtel bych se Vas zeptat, kam z webu zmizely Zásady studia v doktorském studijním programu na ČVUT?
Dekuji.

2

Re: Zásady studia v doktorském studijním programu na ČVUT

Vazeny kolego,

dekuji za dotaz.
Pokud je mi znamo, dochazi v soucasne dobe k uprave predpisu Zásady studia v doktorském studijním programu na ČVUT, (dale jen Zásady ...). Je to mimo jine i proto, ze si jejich text v nekterych ustanovenich protireci se STUDIJNÍM A ZKUŠEBNÍM ŘÁDEM PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE (dale jen SZR), který je Zásadám... nadřazen.
Na druhou stranu tentyz SZR stanovuje, ze v nekterych zalezitostech Zasady ... platí. Určují ...Další formální náležitosti disertační práce (Čl. 32 odst. 5 SZR) a ..Dílčí organizačně technickou stránku studia v doktorském studijním programu na ČVUT, (Čl. 40 odst 1 SZR).
Proto považuji za vhodné, aby platný dokument byl také zveřejněn. Podařilo se mi archivní znění získat z Google...
a jsou zde. Upozornuji znovu, ze tam, kde si tento text protireci se SZR, plati SZR.

Zbynek Skvor