1

Téma: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Dobrý den,

již podruhé se pozastavuji nad požadavkem katedry řídicí techniky na zaslání informací o mé BP respektive DP pro publikování na webu. Chápu, že existuje nařízení, které nutí katedru publikovat BP/DP na Webu a nemám s tím žádný problém. Pominul bych i věc, že se jedná o "povinnost katedry", ale nechápu, proč musím poskytovat informace ležící na CD odevzdaném na katedře znovu a posílat e-mailem ty samé informace, které už jsem poskytl (v digitální podobě). Mám důvodné podezření, že můj e-mail musí být stejně ručně zpracován a tedy nechápu, proč musím poskytovat informace, které katedra už má, jen není vůle tyto informace vytěžit z odevzdaného CD, což by dle mého názoru znamenalo stejné úsilí, jako přepis z jednotlivých e-mailů. Jako nepřípustná mi přijde výhrůžka, že v případě neposkytnutí těchto informací nebude studentovi potvrzen výstupní list.

Já jsem tyto informace poskytnul jak v případě BP (kdy nebylo poskytnutí informací nijak sankciováno), ani v případě DP, protože nechci sabotovat chod katedry a ukončení svého studia, ale rád bych vznesl nesouhlas s tímto postupem a se stupňujícím se nátlakem na studenty při přenášení povinností zodpovědnosti katedry na studenty pod pohrůžkou nepotvrzení výstupního listu, což se rovná nevydání případného diplomu. Doufám, že se přístup katedry řídicí techniky v této věci změní.

Naposledy upravil: honigma1 (19.01.2011 21:09:05)

2

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Bc. Martin Hönig (honigma1) napsal:

Dobrý den,

již podruhé se pozastavuji nad požadavkem katedry řídicí techniky na zaslání informací o mé BP respektive DP pro publikování na webu. Chápu, že existuje nařízení, které nutí katedru publikovat BP/DP na Webu a nemám s tím žádný problém. Pominul bych i věc, že se jedná o "povinnost katedry", ale nechápu, proč musím poskytovat informace ležící na CD odevzdaném na katedře znovu a posílat e-mailem ty samé informace, které už jsem poskytl (v digitální podobě). Mám důvodné podezření, že můj e-mail musí být stejně ručně zpracován a tedy nechápu, proč musím poskytovat informace, které katedra už má, jen není vůle tyto informace vytěžit z odevzdaného CD, což by dle mého názoru znamenalo stejné úsilí, jako přepis z jednotlivých e-mailů. Jako nepřípustná mi přijde výhrůžka, že v případě neposkytnutí těchto informací nebude studentovi potvrzen výstupní list.

Já jsem tyto informace poskytnul jak v případě BP (kdy nebylo poskytnutí informací nijak sankciováno), ani v případě DP, protože nechci sabotovat chod katedry a ukončení svého studia, ale rád bych vznesl nesouhlas s tímto postupem a se stupňujícím se nátlakem na studenty při přenášení povinností zodpovědnosti katedry na studenty pod pohrůžkou nepotvrzení výstupního listu, což se rovná nevydání případného diplomu. Doufám, že se přístup katedry řídicí techniky v této věci změní.

1)    Povinnost zveřejnit všechny kvalifikační (tedy i bakalářské práce) ukládá škole zákon o VŠ. Bohužel ho ČVUT už několik let nedodržuje a nic nezveřejňuje. Zúčastnil jsem se mnohých debat na toto téma na všech úrovních a motivace nezveřejňovat mi pořád uniká. Ti, co jsou proti, asi vědí proč.

2)    Takže se některé katedry chopily iniciativy a práce samy zveřejňují, a to na webu, v našem případě na stránkách katedry. Děláme to nejen kvůli tomu zákonu, ale hlavně pro reklamu svou i našich absolventů. Za jejich práce se nestydíme, naopak se jimi chlubíme. Opravdu je čím! Občas se dokonce stane, že z našeho webu, že práci na našem webu vyhledá nějaká firma a pak kontaktuje nás, studenta nebo obě strany s žádostí o spolupráci.
Soudím, že je tato naše činnost spíš chvályhodná?

3)    Skutečně student práci odevzdává tištěnou a na CD, takový je oficiální požadavek fakulty. Sice by naše referentka mohla každé CD vložit do počítače, přehrát a pak dát na web, ale při počtu našich bakalářek (obvykle 50 i více) je to ale dost práce. Pokud by ji někdo na škole měl dělat, pak to jistě přísluší knihovně fakultní či školní. Při velkých režiích, které škole i fakultě ze všeho platíme, se nám opravdu nechce suplovat všechny jejich činnosti (vlastně nečinnosti).

4)    Pokud je na postupu něco zastaralé, pak je to spíš tvorba toho CD. Již i na některých českých školách s kvalifikační práce odevzdávají přes web, což je zřejmě dnes nejvýhodnější pro všechny zúčastněné. Proč to nejde u nás, to je spíš námět pro senátory.

5)    Přetáhnout soubor v počítači do emailu a poslat ho trvá i mně v pokročilém věku pár sekund, vám nejspíš ještě méně. To je tedy řádově méně než napsání mého i vašeho příspěvku. Proto moc nechápu nejen míru vašeho rozčilení, ale ani jeho příčinu a vůbec ne adresáta.

6)    Fakt si nemyslím, že přenášíme své povinnosti na studenty. Nejspíš pro ně děláme mnohem víc, než nám za to stát skrze jejich „školné“ zaplatí. Ve skutečnosti výuku dnes silně dotujeme z jiných příjmů. Mimochodem, víte, kolik to státem placené školné dělá?

3

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Děkuji za reakci. Já jsem ani v úvodním příspěvku nekritizoval to, že jsou práce pudlikovány, ale kritika byla mířena na způsob, jakým jsou těženy informace pro jejich publikování. Asi je třeba uvést na pravou míru co přesně je po studentech požadováno. Cituji tedy mail s výzvou

"Vážení studenti,
Na základě povinnosti zveřejňovat diplomové a bakalářské práce na webu katedry, žádáme Vás o zaslání:

1)      Vaší práci v pdf. (velikost by neměla překročit 20MB!)

2)      Obrázek – pokud máte

(Jasný a výstižný obrázek popisující vaší práci. Max. velikost 640x480 , soubor ve formátu *.gif lze vytvořit např. v presentačním programu MS Power Point 7.0 či v jiných grafických editorech. Pokud jsou texty v obrázku, je potřeba je přeložit i do anglického jazyka a uložit do zvláštního souboru.)

3)      Ostatní informace – prosím doplňte zde, pokud možno s diakritikou:

a)      Autor :

b)      Název práce:

c)       Název práce v anglickém jazyce:

d)      Abstrakt:  (stručná charakteristika vaší práce, max. 200slov)

e)      Abstrakt v anglickém jazyce:

f)       Kontakty: (kontakty na vás i na osoby s prací spojené např. vedoucí práce, název firmy  ve tvaru

jméno,     tel: +420 …  …  … ,    mailto:.........)

Prosím zasílejte na emailovou adresu: petrasva@fel.cvut.cz
Neposílejte jiné než námi požadované soubory.
Bez odevzdání požadovaných textů a práce nemůže být potvrzen výstupní list!

Děkuji.

Svatava Petrachová
Katedra řídicí techniky
tel. 224 35 72 77"

Popudem k tomuto tématu je  bod 3). Pokud by se jednalo o prosté zaslání DP mailem. tak chápu, že to slečně/paní Petrachové podstatně usnadní práci, ale v bodě 3) jsem nucen kopírovat informace obsažené v přiloženém .pdf. To by mě ani tak nepohoršovalo, kdybych si neudělal představu o tom, co se s mailem děje na druhé straně, velmi pravděpodobně slečna/paní Petrachová provádí to samé znovu, tedy kopiruje tyto informace na web.

Pokud se jedná o hledání příčiny, tak ve Vaší odpovědí v bodě 3) zmiňujete "Pokud by ji někdo na škole měl dělat, pak to jistě přísluší knihovně fakultní či školní. Při velkých režiích, které škole i fakultě ze všeho platíme, se nám opravdu nechce suplovat všechny jejich činnosti (vlastně nečinnosti).". To tedy znamená, že já i katedra suplujeme práci knihovny. Pokud to tedy máme dělat, dělejme to lépe. A také bych byl rád, kdyby se tak dělo bez vyhrožování nepotvrzením výstupního listu.

Na závěr bych měl něco podnětného, proč nedávat na zadní desky kromě CD třeba QR kód? Mohl by obsahovat XML strukturu se všemy potřebnými informacemi a pokud by katedra zadala šikovnému studentovi tvorbu generátoru QR kódů, který by běžel zabezpečené na katederním webu, studenti by vyplňovali požadované informace na webu sami.

4

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Pokusím se vysvětlit tento problém z pohledu pracovníka IT oddělení katedry řídicí techniky. Důvod, proč požadujeme po studentech, aby poskytli informace o své BP/DP atd. v předformátovaném emailu je ten, že takto zaslaný email lze snadno programově zpracovat dávkově skriptem. Informace o práci pak vkládáme do několika různých informačních systémů. Nyní vysvětlení, proč nelze rozumně zpracovat anotaci z PDF souboru:

1) Představte si, že máte cca 100 až 150 prací. Pro každou musíte vzít práci, vyjmout CD/DVD, dát ho do mechaniky PC, najít soubor, otevřít, najít text, vykopírovat, zrušit formátování a vložit tam, kam potřebujeme, vyjmout CD/DVD, založit do práci. Toto se musí opakovat pro každou BP/DP, je to skoro na týden práce. Proto si myslím, že na svojí cestě k inženýrskému titulu jistě pochopíte, že 5-10 minut vaší práce ušetří 3-5 dní práce paní Petrachové. Ona se pak bude moci  věnovat další agendě výuky a studentům. Vůbec nezmiňuji takové problémy, že medium je špatně vypáleno, nebo z jiného důvodu nečitelné,

2) Technicky je PDF velmi nešťastný formát pro jakékoliv další zpracování. Při vykopírování textu se rozpadne kódování české diakritiky. To je způsobeno zejména tím, že mezi studenty je rozšířené používání cracknutých nelegálních EN/US verzí Adobe Acrobatu, kde dochází k nahrazení českých znaků, vektorovou grafikou, která pak již nelze převést zpět na český znak. Takže při vložení kopírovaného textu do cílové aplikace se na pozicích znaků s diakritikou objeví obligátní čtverečky nebo prázdná místa. K podobným problémům dochází i v případě, že PDF bylo vytvořeno pomocí některých open-source nástrojů nebo on-line webových služeb. Jádro problému je vždy stejné. Knihovna zajišťující konverzi z původního formátu do PDF nemá nativní podporu kódování češtiny. Úprava takto získaného textu je velmi pracná. Nemluvím ani o tom, že občas se na CD/DVD objeví PDF soubor, který je uzamčen pro tisk i kopírování textu.

Takže doufám, že je zřejmé, že nejde z naší strany o nějakou buzeraci nebo šikanu studentů, ale nutnost. Navíc takto jsou u nás dána pravidla pro odevzdání závěrečné práce a je na vás abyste je dodoržoval. Pokud byste se začal zabývat vědou a publikoval články v časopisech a na konferencích, že požadavek jednoho formátovaného emailu je skutečně jenom drobnost.

S pozdravem za IT DCE,
Martin Samek

P.S. možnost využití QR kódu je zajímavá, začneme se tím zabývat.

SVTi a FELK Admin - IT135

5

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Ing. Martin Samek (samekma1) napsal:

Pokusím se vysvětlit tento problém z pohledu pracovníka IT oddělení katedry řídicí techniky. Důvod, proč požadujeme po studentech, aby poskytli informace o své BP/DP atd. v předformátovaném emailu je ten, že takto zaslaný email lze snadno programově zpracovat dávkově skriptem. Informace o práci pak vkládáme do několika různých informačních systémů. Nyní vysvětlení, proč nelze rozumně zpracovat anotaci z PDF souboru:

1) Představte si, že máte cca 100 až 150 prací. Pro každou musíte vzít práci, vyjmout CD/DVD, dát ho do mechaniky PC, najít soubor, otevřít, najít text, vykopírovat, zrušit formátování a vložit tam, kam potřebujeme, vyjmout CD/DVD, založit do práci. Toto se musí opakovat pro každou BP/DP, je to skoro na týden práce. Proto si myslím, že na svojí cestě k inženýrskému titulu jistě pochopíte, že 5-10 minut vaší práce ušetří 3-5 dní práce paní Petrachové. Ona se pak bude moci  věnovat další agendě výuky a studentům. Vůbec nezmiňuji takové problémy, že medium je špatně vypáleno, nebo z jiného důvodu nečitelné,

2) Technicky je PDF velmi nešťastný formát pro jakékoliv další zpracování. Při vykopírování textu se rozpadne kódování české diakritiky. To je způsobeno zejména tím, že mezi studenty je rozšířené používání cracknutých nelegálních EN/US verzí Adobe Acrobatu, kde dochází k nahrazení českých znaků, vektorovou grafikou, která pak již nelze převést zpět na český znak. Takže při vložení kopírovaného textu do cílové aplikace se na pozicích znaků s diakritikou objeví obligátní čtverečky nebo prázdná místa. K podobným problémům dochází i v případě, že PDF bylo vytvořeno pomocí některých open-source nástrojů nebo on-line webových služeb. Jádro problému je vždy stejné. Knihovna zajišťující konverzi z původního formátu do PDF nemá nativní podporu kódování češtiny. Úprava takto získaného textu je velmi pracná. Nemluvím ani o tom, že občas se na CD/DVD objeví PDF soubor, který je uzamčen pro tisk i kopírování textu.

Takže doufám, že je zřejmé, že nejde z naší strany o nějakou buzeraci nebo šikanu studentů, ale nutnost. Navíc takto jsou u nás dána pravidla pro odevzdání závěrečné práce a je na vás abyste je dodoržoval. Pokud byste se začal zabývat vědou a publikoval články v časopisech a na konferencích, že požadavek jednoho formátovaného emailu je skutečně jenom drobnost.

S pozdravem za IT DCE,
Martin Samek

P.S. možnost využití QR kódu je zajímavá, začneme se tím zabývat.

Toto jsou odpovědi na mé otázky. Omlouvám se, že jsem podcenil způsob zpracování e-mailů od studentů. Technických komplikací při zpracování PDF vs. čeština jsem si vědom. Myslím, že nechat studenta vyplnit stejné údaje na webu mu zabere stejné množství času, jako je zpracovat do e-mailu a Vám by postup nakonec práci ušetřil. Získání QR kódu by byl podle mě ten správný motivační nástroj, proč by student portál navštívil.

6

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Bc. Martin Hönig (honigma1) napsal:

Toto jsou odpovědi na mé otázky. Omlouvám se, že jsem podcenil způsob zpracování e-mailů od studentů.
...

Technické detaily se tedy vyjasnily. Leč pokud vám šlo o vysvětlení detailů, jistě stačil stručný dotaz našemu IT oddělení případně naší referentce. Emocí netřeba, veřejného pranýřování už vůbec ne.

Ale z obecnějšího pohledu to zůstává stejné: Na katedře řídicí techniky zveřejňováním prací na webu 1) dodržujeme zákon a 2) poskytujeme studentům jistý komfort tím, že jejich práci umístíme na web na místo, které firmy (zajímající se o řešení nebo nabírající zaměstnance) dívají častěji než jinam. Tím jim děláme reklamu. Zdarma. Studenty to stojí jen pár minut (1-2?) práce, nic víc. Několik málo dalších kateder to dělá podobně, většina ostatních kateder i fakult to nedělá vůbec.

Nemyslím, že bychom za to právě my měli být osočováni a to velmi emotivně (prý jde o „povinnost katedry“, „nepřípustně vyhrožujeme,“ atp.). Nevím, proč bychom právě my měli „svůj přístup změnit“?

Jinak už k tomu nemám co dodat, leda snad úsloví „Pro dobrotu na žebrotu“.

7

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Obecně platí, že uložit povinnost lze na základě zákona.
Zaměstnancům lze ukládat povinnosti všelijaké, neboť platí zákon speciální (zákoník práce).
Ve vztahu mezi např. vedoucím katedry a studentem ovšem platí, že aby mohla být uložena povinnost studentovi, která ze zákona přímo nevyplývá, musí existovat následující řetěz: Zákon 111/98 Sb. -> vnitřní předpis fakulty či školy. Pokud není tato možnost explicitae uvedena ve vnitřním předpisu, musí vnitřní předpis obsahovat zmocňující ustanovení, opravňující např. děkana stanovit další povinnost např. směrnicí děkana. Směrnice děkana v tom případě může zmocnit vedoucího katedry požadovat např. zaslání diplomky jako .pdf.
Pokud takový řetěz zmocnění mezi nařízením vedoucího katedry a VŠ zákonem nelze doložit, jde ze strany vedoucího katedry o právně nicotný akt a jako takový může být vesele ignorován.
To naprosto nebudiž bráno jako argument proti zveřejňování diplomek, např. můj diplomant získal výborné místo tak, že si personální agentura vygooglila jeho diplomku a najednou pracuje mnohom příjemněji za mnohem větší plat, takže zveřejňujme, zveřejňujme!

Naposledy upravil: kyncl (21.01.2011 09:51:09)

8

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

doc. Dr. Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Pokud takový řetěz zmocnění mezi nařízením vedoucího katedry a VŠ zákonem nelze doložit, jde ze strany vedoucího katedry o právně nicotný akt a jako takový může být vesele ignorován.

Nějak se vám v tom ztrácí jindy používané vznešené pojmy jako „výchova“, „vzdělání“, …

Obzvláště vtipné je omlouvat zákony právě nedodržování zákona: „zveřejňování“ VŠ zákon jasně nařizuje!!!! Některé školy to ignorují, nejen plzeňská práva, ale bohužel i ČVUT. Proč asi?
Legrační je i to, že si ČVUT zaplatilo přednášku právníka, který na ní vysvětlil, že zveřejňování zákon bez výjimek nařizuje. Leč nezveřejňuje.

Jinak se  podobných nařízení a jiných nepravostí dopouštím často: třeba dávám studentům domácí úkoly, byť mě k tomu neopravňuje ani ústava, ani zákon ani předpis. Studenti je tedy mohou (vesele) ignorovat. Já s tím nemohu nic dělat, leda to, že jim dám (smutně) špatnou známku. Což učiním. Proto radím, podobné věci neignorovat.

Naposledy upravil: sebekm1 (22.01.2011 02:06:25)

9

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:

4)    Pokud je na postupu něco zastaralé, pak je to spíš tvorba toho CD. Již i na některých českých školách s kvalifikační práce odevzdávají přes web, což je zřejmě dnes nejvýhodnější pro všechny zúčastněné. Proč to nejde u nás, to je spíš námět pro senátory.

Na CD se kromě vlastní práce často nahrává ještě další podpůrný materiál. Například: zdrojové kódy, videa, schémata atd. Pro tento účel se myslím CD docela dobře hodí. Přeci jen se k těmto datům nepřistupuju tak často, aby museli být někde on-line, ale je dobré je mít archivované. Takže je to celkem ekonomické řešení.

Senát fakulty se zveřejňováním závěrečných prací zabýval, konkrétně například 4.6.2010 ve výstupech vědecké komise. Vedení nás informovalo, že se čeká na řešení (vnitřní příkaz) na úrovní ČVUT (4 roky?). Ptali jsme se, jestli bychom nemohli mít prozatím vlastní fakultní systém, ale vedení má strach z toho, že bychom museli teď udělat a nakrmit svůj systém a pak ještě všechny záznamy přenést do nového systému. Nedávno jsem se na to zase ptal a prý se pořád čeká.

Mimochodem, komise pro vědu a výzkum navrhla vznik centrálního uložiště pro vědecké publikace tak, aby byly snadno přístupné z VVVS a pan proděkan Škvor nám to vymluvil s tím, že to není reálné kvůli finanční náročnosti.

10

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:

Obzvláště vtipné je omlouvat zákony právě nedodržování zákona: „zveřejňování“ VŠ zákon jasně nařizuje!!!! Některé školy to ignorují, nejen plzeňská práva, ale bohužel i ČVUT. Proč asi?
Legrační je i to, že si ČVUT zaplatilo přednášku právníka, který na ní vysvětlil, že zveřejňování zákon bez výjimek nařizuje. Leč nezveřejňuje.

Jinak se  podobných nařízení a jiných nepravostí dopouštím často: třeba dávám studentům domácí úkoly, byť mě k tomu neopravňuje ani ústava, ani zákon ani předpis. Studenti je tedy mohou (vesele) ignorovat. Já s tím nemohu nic dělat, leda to, že jim dám (smutně) špatnou známku. Což učiním. Proto radím, podobné věci neignorovat.

Pro doplnění, jde asi o přednášku Právo duševního vlastnictví. Pokud by si to někdo chtěl přečíst.

Domnívám se, že ČVUT zákon neporušuje, protože ten jí ukládá práce zveřejňovat a neříká nic o Internetu viz.: § 47b zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Pokud vím, tak jsou na ČVUT závěrečné práce k nahlédnutí buď na pracovišti, kde vznikly, nebo v knihovně. Jejich databázi taktéž spravuje knihovna (tedy nedávno to tak ještě bylo, teď jsem to nekontroloval). K tomuto postupu jsem našel Příkaz rektora č. 6/2006 Zveřejňování závěrečných prací na ČVUT. V čem konkrétně myslíte, že porušujeme zákon?

Osobně jsem příznivcem zveřejňování závěrečných prací na Internetu a doufám, že se brzy nějakého centrálního systému dočkáme. Při pročítání článků k této problematice jsem narazil na Stanovisko Ministerstva kultury k aplikaci § 47b zákona o vysokých školách. A zaujal mě následující komentář:

MK napsal:

Zpřístupnění díla prostřednictvím sítě internet by, alespoň v současnosti, kdy nejsou běžné rozšířené a dostupné technické prostředky ochrany a správy práv v digitálním prostředí (tzv. DRM - digital rights management), bezpochyby na újmu práv autorů bylo.

Takže asi má zveřejňování na Internetu i svá úskalí.

11

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

Ing. Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:

Obzvláště vtipné je omlouvat zákony právě nedodržování zákona: „zveřejňování“ VŠ zákon jasně nařizuje!!!! Některé školy to ignorují, nejen plzeňská práva, ale bohužel i ČVUT. Proč asi?
Legrační je i to, že si ČVUT zaplatilo přednášku právníka, který na ní vysvětlil, že zveřejňování zákon bez výjimek nařizuje. Leč nezveřejňuje.

Pro doplnění, jde asi o přednášku Právo duševního vlastnictví. Pokud by si to někdo chtěl přečíst.

Domnívám se, že ČVUT zákon neporušuje, protože ten jí ukládá práce zveřejňovat a neříká nic o Internetu viz.: § 47b zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Pokud vím, tak jsou na ČVUT závěrečné práce k nahlédnutí buď na pracovišti, kde vznikly, nebo v knihovně. Jejich databázi taktéž spravuje knihovna (tedy nedávno to tak ještě bylo, teď jsem to nekontroloval). K tomuto postupu jsem našel Příkaz rektora č. 6/2006 Zveřejňování závěrečných prací na ČVUT. V čem konkrétně myslíte, že porušujeme zákon?

To je příkaz-nepříkaz v duchu Chytré Horákyně. Ano, do prací nejspíš „může každý nahlédnout“, pokud přijde, bude pracovní doba, bude tam příslušný pracovník, …., a hlavně: bude o té práci vůbec vědět, aby ho vůbec napadlo se po ní pídit! Co jsme tady, ještě nikdo nikdy nenahlédl do doktorských prací „vystavených“ v kanceláři ve skříni u paní xy prostě proto, že o nich neměl ani tušení.

Nebudu spekulovat, zda je tím formálně porušena litera zákona, jeho duch a úmysl zákonodárce je tím porušen jistě!
Výhoda (pro někoho nevýhoda, a to nejen na plzeňských právech) internetu je hlavně v tom, že se okolí vůbec doví jaké a o čem naše práce jsou. Dále do nich může každý snadno nahlédnout. Atp.

Mimochodem ze zákona plyne (viz ta právní přednáška), že si každý může každou práci nejen prohlédnout, ale i okopírovat, a že to náš „systém zveřejnění“ musí umožnit. To jsme na to zvědav.

Mimochodem, vím o několika případech, kdy se někdo dožadoval prohlédnutí a okopírování práce, a nebylo mu to umožněno. To je stoprocentní porušení zákona.

Osobně se dost stydím za kolegy, kteří jakkoli zveřejňování brání. O jejich důvodech nebudu spekulovat, ale iluze nemám.


Ing. Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
MK napsal:

Zpřístupnění díla prostřednictvím sítě internet by, alespoň v současnosti, kdy nejsou běžné rozšířené a dostupné technické prostředky ochrany a správy práv v digitálním prostředí (tzv. DRM - digital rights management), bezpochyby na újmu práv autorů bylo.

Takže asi má zveřejňování na Internetu i svá úskalí.

Internet to usnadňuje, ale ve srovnání se kopií, kterou jsme stoprocentně povinni poskytnout/umožnit, to snad žádný principiální rozdíl není. V okamžiku, kdy si papírovou kopii člověk odnáší, na ní nejspíš žádný DRM nefunguje. Jestli poruší/neporuší nějaká práva, je jeho zodpovědnost. Předem mu v tom ale bránit nelze.

Veřejná kontrola přes vystavené práce je snad jediná možná? Vnitřní kontroly, vedení, senáty a vše ostatní selhává velmi snadno, viz třeba ta plzeňská práva.

12

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:
doc. Dr. Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Pokud takový řetěz zmocnění mezi nařízením vedoucího katedry a VŠ zákonem nelze doložit, jde ze strany vedoucího katedry o právně nicotný akt a jako takový může být vesele ignorován.

Nějak se vám v tom ztrácí jindy používané vznešené pojmy jako „výchova“, „vzdělání“, …

Obzvláště vtipné je omlouvat zákony právě nedodržování zákona: „zveřejňování“ VŠ zákon jasně nařizuje!!!! Některé školy to ignorují, nejen plzeňská práva, ale bohužel i ČVUT. Proč asi?

Nějak vám v tom chybí vzněšené pojmy jako "věda", "excelence" a podobně...

Nicměně se velmi mýlíte: neobhajuji nedodržování zákona.

Dokonce-pokud dokážete dočíst text do konce-  ke zveřejňování vyzývám.

Jenže na dodržování zákona má dohled někdo jiný, než prof. Šebek a (kromě explicitae zákonem vyjmenovaných situací, když občan má povinnost i právo zasáhnout) není možné zákon hájit pomocí zvůle.

A požadavek aby student vykonal něco, co nemá oporu v zmíněném řetězu, zvůle je.

Zákony nařizují spoustu věcí, např. SÚKL má revidovat ceny léčiv v nějakých časových lhůtách a nečiní tak. To ale neznamená, že to může kdokoli vymáhat.

Tedy: 1/ najděte mi, kde omlouvám nedodržení zákona
2/ Pokud to nedokážete, omluvte se mi, jinak považuji vaše nařčení za pomluvu a újmu na cti.

13

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (sebekm1) napsal:
doc. Dr. Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Pokud takový řetěz zmocnění mezi nařízením vedoucího katedry a VŠ zákonem nelze doložit, jde ze strany vedoucího katedry o právně nicotný akt a jako takový může být vesele ignorován.

Jinak se  podobných nařízení a jiných nepravostí dopouštím často: třeba dávám studentům domácí úkoly, byť mě k tomu neopravňuje ani ústava, ani zákon ani předpis. Studenti je tedy mohou (vesele) ignorovat. Já s tím nemohu nic dělat, leda to, že jim dám (smutně) špatnou známku. Což učiním. Proto radím, podobné věci neignorovat.

Je velmi smutné, že někdo, kdo je vedoucím katedry a chtyěl by zastávat i vyšší funkce na škole, nezná předpisy.
Domácí úkoly a podobně jsou zcela v souladu s předpisy, přečtěte si je.

p.s. Obecně platí, že i chytrý člověk vypadá hloupě, když spoléhá na svou inteligenci a  nenastuduje si podklady.

Naposledy upravil: kyncl (24.01.2011 14:37:56)

14

Re: Povinnost katedry zveřejňovat BP/DP na webu

doc. Dr. Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Je velmi smutné, že někdo, kdo je vedoucím katedry a chtyěl by zastávat i vyšší funkce na škole, nezná předpisy.
Domácí úkoly a podobně jsou zcela v souladu s předpisy, přečtěte si je.

p.s. Obecně platí, že i chytrý člověk vypadá hloupě, když spoléhá na svou inteligenci a  nenastuduje si podklady.

A co tedy DU v předmětu BP spočívající ve vložení bakalářky na web?

Ad předpisy: Naše předpisy jsou velmi velmi složité a posunu k lepším školám spíš brání, podobně jako VŠ zákon, bohužel. Naše předpisy tvoří amatéři.  Neustálé debaty kolem předpisů jsou celkem fikanou záminkou, jak nic rozumného nedělat, jak se vyhnout debatě o podstatných věcech.

A mimochodem: Na znalosti předpisů mají manažeři příslušné odborníky. Proto je nemusí znát, stačí, když je dodržují. Ale to snad každý ví?