1

Téma: Korespondenční soutěž ČVUT

Možná jste již slyšeli o korespondenční soutěži ČVUT Jáma lvová určenou pro 2. stupeň ZŠ. Právě probíhá druhý ročník a na malý zájem si rozhodně stěžovat nemůžeme. Nicméně většina organizátorů studuje ve čtvrtém či pátém ročníku a někteří dokonce v zahraničí, takže není jisté, zda budou schopni organizovat i příští ročníky soutěže. A proto píšeme zde na fórum:
Hledáme si následníky, kteří by se zapojili do přípravy soutěže a pomohli jí vybudovat tradici.
Kdyby měl kdokoli z vás zájem se přidat nebo zná někoho takového, reagujte prosím zde na fóru nebo napište na email jamalvova@jamalvova.cz.

O soutěži
Jáma lvová se skládá ze tří kol a v každém z nich řeší účastníci 5 úloh. Aby se zmírnila nevýhoda mladších dětí, je soutěž rozdělena na dvě kategorie: mladší (6. a 7. třída) a starší (8. a 9. třída). Některé úlohy jsou čistě matematické (pochopitelně na úrovni 2. stupně ZŠ) ale hodně jich vychází z látky probírané na VŠ. Děti třeba vytvářely rozhodovací strom, simulovaly celulární automat, hrály si s Turingovým strojem, řešily jednoduché logické obvody, úlohy inspirované základy kódování atd. Samozřejmě nebránili bychom se ani více fyzikálním úlohám, ale ze současných organizátorů nikdo neumí fyziku natolik, aby vymyslel něco smysluplného.
24 nejlepších řešitelů (12 z každé kategorie) jede za odměnu na letní tábor. Děti se samozřejmě vyblbnou a ráno se je snažíme vzdělávat různými přednáškami (o systému GPS, základních prvcích elektrických obvodů, DNA nebo odlehčenou přednáškou o stavebních materiálech (těstoviny)).
Jáma lvová je podporována rektorátem ČVUT a to jak finančně, tak i v oblasti propagace a zázemí, nicméně ve vymýšlení úloh, organizování tábora a jiných organizačních záležitostech máme poměrně velkou svobodu.


Jak se zapojit
- Úlohy: Je třeba je vymyslet, opravit došlá řešení, ale hlavně je otestovat. Zejména do testování se nikomu moc nechce.
- Administrativní záležitosti: Komunikace s rektorátem, vyřizování korespondence s učiteli/rodiči/účastníky.
- Propagační texty: Odbor vnějších vztahů na rektorátě sice vydává o JL tiskové zprávy a publikuje články, ale texty si musíme vymyslet sami.
- Příprava tábora: Zajištění ubytování, příprava her apod.


Co z toho
- Jednou za čas posíláme na rektorát odpracované hodiny a dostáváme je proplacené. Buggati Veyron si z toho člověk nekoupí, ale potěší to.
- Položka v životopisu, univerzity i firmy mají rády lidi, kteří umí něco smysluplného zorganizovat.
- Psaním úloh si člověk natrénuje schopnost vysvětlovat věci jednoduše i lidem, jejichž znalosti jsou v dané oblasti minimální.
- Letní tábor je rekreace nejen pro děti, ale do značné míry i pro vedoucí :-)

Odkazy
Stránky soutěže: www.jamalvova.cz
Technicall 3/2010, strana 6.
Pražská technika 4/2010, strana 7.