1

Téma: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Vazeni kolegove,
otvírám zde diskusi k dokumentu, ktery by měl určovat, co na FEL v tomto roce chceme změnit.
Je vyvěšen na http://www.fel.cvut.cz/aktuality/ADZ2012_01_28.doc
Předložím ho Gremiu děkana dne 15. 2. a ke konečnému schválení na zasedání AS FEL 24.2.
Prosím pro větší přehlednost uvoďte Vaše připomínky číslem bodu, kterého se to týká.
Předem děkuji zejména za konstruktivní připomínky.
Pavel Ripka

Naposledy upravil: ripka (31.01.2012 00:22:56)

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

2

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Jsou tam i dobre napady, ale k tem spatnym:

Vedení fakulty bude sledovat platovou situaci mladých publikačně úspěšných pracovníků. K tomu bude požadovat potřebný přístup do IS ČVUT. V kritických případech mohou být takoví pracovníci přechodně podpořeni z děkanské rezervy.

Neboli: kdo se snazi a sezene si projekty, zaplati si sveho uspesneho doktoranda sam. Kdo se nesnazi, tomu ho zaplati dekan. Jak motivujici.

Děkan navrhne, aby multidisciplinárním týmům byla vyhrazena část rozpočtu SGS.

Prestoze je zrovna muj tym multidisciplinarni (bioinformatika), nechapu, proc by byl multidisciplinarni vyzkum v principu cennejsi nez monodisciplinarni. Rozhoduje kvalita (IF, citace,...), ne mnozstvi nalepek s nazvy.

3

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Připadá mi to dobré. Jen bych měl otázku ohledně přijímacích zkoušek do magisterského studia. Okruhy budou stanoveny globálně, nebo se budou tvořit individuální podle úspěšnosti toho kterého studenta? Bylo by přinejmenším nepříjemné dělat přijímací zkoušku z programování například na Elektroniku jen proto, že studentovi programování nejde a má z něj E i když je nepravděpodobné, že by se tím zabýval dále (vybrán hodně extrémní příklad). Tedy bude přijímací zkouška z věcí, které potřebuje ke studiu konkrétního magisterského programu, nebo bude pro všechny stejná bez ohledu na další zaměření? V případě předmětů, které mají všechny Bc. etapy společné, není dostačující složení státní závěrečné zkoušky jakožto důkaz dostatečných znalostí?
Jakub Maršálek

4

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Zatím mě zaujala část "1.10. Internacionalizace výuky".

V ní se kupříkladu píše, že bude zvýšen počet samoplátců. Přiznám se, že by mě velmi zajímalo, jak tohoto bude dosaženo. Jaké konkrétní kroky budou podniknuty, aby na FEL přicházelo více studentů ze zahraničí? Je účast na dvou mezinárodních vzdělávacích veletrzích tím dostačujícím nástrojem? Jediným nástrojem? Vlastně se o tom následně píše (trošku nečekaně) ještě i v bodě 10.1, který je věnován webu. Tam jsou dále zmiňovány zastupitelské úřady a zahraniční média. Ale nějaké konkrétní kroky? Je to už snad pět let, co jsem panu rektorovi Havlíčkovi předával po své pracovní cestě na Taiwan naprosto konkrétní návrhy od tehdejšího vedoucího tamní České ekonomické a kulturní kanceláře v Taipei a zapálených lidí z CzechInvestu na intenzivní kampaň na Taiwanu, podpořenou firmou Foxconn a doprovázenou televizní kampaní. Včetně jmen a telefonních čísel... Při pracovní návštěvě tamních technologických center jako je ITRI jsme totiž ze všech stran slyšeli, kterak je mezi Taiwanskými studenty zájem o studium v Evropě a že ho máme využít, ale musíme rychle, protože na Taiwanu dělá intenzivní kampaň třebas i Polsko. (Ale asi to pan rektor nevyhodnotil jako důležité, takže nabídka zůstala nevyužita a kontakty jsou ztraceny.)

Navazující (pod)bod 1.10.1. navrhuje zlepšit samotné anglické webové stránky, aby byly důstojné. Ze svého pohledu toto považuji za jednu z nejvíce prioritních administrativních věcí na FEL ohledně internacionalizace studia. Nevím, zda stránky musí být vysloveně důstojné, ale měly by být aspoň funkční. Už jsem na to poukazoval zde na fóru. Coby tutor jednoho samoplátce na to narážím dnes a denně, že stávající web není, prostě není ve skutečnosti připraven sloužit anglicky mluvícím studentům. Je to jen jako. Omlouvám se za takový odsudek, ale však si jen zkuste sami najít "svůj" rozvrh a mluvte přitom anglicky... Angličtina po jedné nebo dvou úrovních vnoření zmizí...

V bodě 1.10.4 se píše, že bude vyjednáno, aby se více kateder stalo hostiteli v programu Marie Curie. Obávám se, že nerozumím: kdo to tedy dojedná? Děkan? Zadruhé, už jsem se o tom rozepsal jinde zde na fóru, že pokud FEL stojí o větší účast v těchto programech, které (aspoň co mé omezené znalosti říkají) bývají orientovány převážně na nejvyšší vzdělávací stupně, tedy doktorské studium, pak dnes už existují oficiálně vyslovené požadavky, jak toto kompatibilní doktorské studium v Evropě má vypadat. Je tedy možno převzít tyto požadavky, a začít je implementovat. Převažující praxe na FEL je od nich zatím na míle daleko. Bez jejich splnění na zajímavé programy Marie Curie typu Initial Training Network můžeme zapomenout. Než se případní čtenáři začnou rozčilovat nad dalším vnucováním povinné křivosti banánů, tak doporučuji se na ty 4 hlavní požadavky podívat, jsou naprosto rozumné.

V bodě 1.10.5. se píše, že je nerealistické, aby každý student strávil nejméně jeden semestr v zahraničí. FEL prý bude usilovat, aby v případě doktorských studentů tuto podmínku splnilo 80% studentů (a kolik je to vlastně teď?). Současně se však v  bodě 3.2 píše, že FEL bude dohlížet, aby každý doktorand v prezenční formě strávil nejméně jeden semestr na kvalitním zahraničním pracovišti. Tak každý nebo jen 80%? Přidám svůj zaujatý názor, že by to rozhodně měl mít každý. Už i z důvodu, že požadavek na zahraniční stáž je přímo zakotven v oficiálních požadavcích na Evropský doktorát, o kterém píšu v předchozím odstavci.

Bod 1.10.7 je poměrně vágní. Prý se bude usilovat o to, aby každý absolvent FEL uměl dobře komunikovat v angličtině a studenti magisterských programů musí být schopni být částečně vyučování v angličtině. Po anglickém webu toto považuji za další výraznou výzvu pro FEL. Třebaže asi ne tak okamžitou jako je ten anglický web. Tedy řeknu zde svůj názor a zkušenost. Pakliže výhledově chceme být prestižní evropskou technikou, a chceme lákat zahraniční studenty, tito nesmí být drženi odděleně od "domácích" studentů, tak jak je tomu dosud! Myslím, že by se k tomuto měla konečně začít vést intenzivní debata. Zdůrazňuji, že mám teď na mysli magisterské studium. Jistě by šlo najít inspiraci na jiných technikách v Nizozemsku, Belgii, Dánsku,..., které taky mají své ne-světové národní jazyky. Provozování českých a anglických verzí předmětů nejen že je redundantní a drahé, ale ve výsledku se skrze něj na fakultu vůbec nepřínáší ta hlavní kvalita univerzitního života, a to je možnost konfrontace místních s příchozími ze zahraničí. Neskromně dodám, že na katedře řídicí techniky s tímto máme bohaté zkušenosti, když studenty výběrového mezinárodního magisterského programu Spacemaster (i občasné studenty programu Erasmus) učíme společně s česky mluvícími studenty. Přínos tohoto i pro místní studenty je nepochybný a studenti ho potvrzují (i v anketě). Zahraniční studenti tak mají poprvé pocit, že jsou opravdu plnoprávnymi členy místní akademické obce a ne nějakými exoty, pro které se organizují nějaké speciální přednášky.

Bod 1.12: Nápad je to jistě dobrý. Jen ze zvědavosti se zeptám, který že to bude studijní program, ve kterém budou studenti sestavováni do žebříčku? Předpokládám, že záměrem není tento žebříček celý zveřejnit, ale pouze studentovi vydat potvrzení, že byl kupříkladu v horních x% z ročníku, ve kterém studovalo y studentů. To by mi přišlo rozumné.

Bodu 1.13 vůbec nerozumím: Nadále oceňovat nejlepší diplomové práce, a coby poznámka "Připravit k akreditaci program Otevřené elektronické systémy"? Zcela jistě nejsem v obraze ohledně dalších studijních programů, ale jak toto souvisí s oceňováním diplomových prací?

5

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Filip Železný (zelezny) napsal:

kdo se snazi a sezene si projekty, zaplati si sveho uspesneho doktoranda sam. Kdo se nesnazi, tomu ho zaplati dekan. Jak motivujici.

Asi jsem to měl napsat lépe. Já samozřejmě budu šetřit fakultní peníze. Takže udělám závislost platu vs publikačního výkonu pro top50. Kdo bude výrazně pod čarou (malý plat, velký výkon), bude předmětem mého rozhovoru s jeho vedoucím katedry. Pokud nenajdeme řešení (např. katedře meziročně klesne příjem o 40% a dotyčnému opravdu plat zvednout nebude moct, použiji fsvou rezervu. Od toho ta rezerva myslim taky je.

Naposledy upravil: ripka (31.01.2012 19:55:46)

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

6

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Filip Železný (zelezny) napsal:


nechapu, proc by byl multidisciplinarni vyzkum v principu cennejsi nez monodisciplinarni. Rozhoduje kvalita (IF, citace,...), ne mnozstvi nalepek s nazvy.

OK, škrtám.
Nejste první, kdo to kritizuje

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

7

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Jakub Maršálek (marsaja3) napsal:

Připadá mi to dobré. Jen bych měl otázku ohledně přijímacích zkoušek do magisterského studia. Okruhy budou stanoveny globálně, nebo se budou tvořit individuální podle úspěšnosti toho kterého studenta? Bylo by přinejmenším nepříjemné dělat přijímací zkoušku z programování například na Elektroniku jen proto, že studentovi programování nejde a má z něj E i když je nepravděpodobné, že by se tím zabýval dále (vybrán hodně extrémní příklad). Tedy bude přijímací zkouška z věcí, které potřebuje ke studiu konkrétního magisterského programu, nebo bude pro všechny stejná bez ohledu na další zaměření? V případě předmětů, které mají všechny Bc. etapy společné, není dostačující složení státní závěrečné zkoušky jakožto důkaz dostatečných znalostí?
Jakub Maršálek

Příslušná partie není označena čtverečkem, tedy je to nápad z DZ, který nechceme v roce 2012 realizovat.
Je to proto, že se to právě musí ještě diskutovat. Letošní přijímačky do mag. programu budou proto postaru, jen na to bude dohlizet centralni komise.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

8

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Zatím mě zaujala část "1.10. Internacionalizace výuky".  V ní se kupříkladu píše, že bude zvýšen počet samoplátců. Přiznám se, že by mě velmi zajímalo, jak tohoto bude dosaženo.

Agenda propagace studia v angličtině byla převedena na prof. Demlovou. Na můj popud byli přijati (místo jiných propuštěných pracovníků) na castecny uvazek dva asistenti proděkanky. Oba meli dobre projekty. Jeden je postdoc z Indonezie, druha je tuzemska osoba s dobrym projektem, ktery zahrnuje spolupraci s ambasadami a Czechinvestem. Letos jsme vybrali tři klíčové studijni veletrhy:  www.ehef-hk.org, http://www.nafsa.org/,  http://www.eaie.org/dublin/ . Veletrhy navstevuje hodne studentu, ale hlavne studijni poradci ze stovek univerzit.
Pri kazde ceste pani profesorka nebo jeji lide navic navstivi okolni univerzity. Samozrejme budeme radi vyuzivat kontaktu a rad lidi, kteri znaji svet.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

9

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

zlepšit samotné anglické webové stránky, aby byly důstojné. Ze svého pohledu toto považuji za jednu z nejvíce prioritních administrativních věcí na FEL ohledně internacionalizace studia.

Ano. Vládou nad webem byl pověřen proděkan doc. Kybic. Konkurzem hledá webmastera anglického webu. Nevíte o někom?

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

10

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

V bodě 1.10.4 se píše, že bude vyjednáno, aby se více kateder stalo hostiteli v programu Marie Curie. Obávám se, že nerozumím: kdo to tedy dojedná? Děkan?

Oddělení VVVS pracuje dobře, ale určitě může zvýšit aktivitu v oblasti announcovani vhodnych projektu potencialnim resitelum.
Maji napr. kalendar projektu http://www.fel.cvut.cz/vv/terminy.html, ktery by zaslouzil doplnit.
Dekan to tedy nedojedna, ale jeho lide by o tom mohli katedry informovat.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

11

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

V bodě 1.10.5. se píše, že je nerealistické, aby každý student strávil nejméně jeden semestr v zahraničí. FEL prý bude usilovat, aby v případě doktorských studentů tuto podmínku splnilo 80% studentů (a kolik je to vlastně teď?). Současně se však v  bodě 3.2 píše, že FEL bude dohlížet, aby každý doktorand v prezenční formě strávil nejméně jeden semestr na kvalitním zahraničním pracovišti. Tak každý nebo jen 80%? Přidám svůj zaujatý názor, že by to rozhodně měl mít každý. Už i z důvodu, že požadavek na zahraniční stáž je přímo zakotven v oficiálních požadavcích na Evropský doktorát, o kterém píšu v předchozím odstavci.

Opravil jsem na takřka každý. Stoprocentní pravidla nemám rád.

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Bod 1.10.7 je poměrně vágní. Prý se bude usilovat o to, aby každý absolvent FEL uměl dobře komunikovat v angličtině a studenti magisterských programů musí být schopni být částečně vyučování v angličtině.... Myslím, že by se k tomuto měla konečně začít vést intenzivní debata. Zdůrazňuji, že mám teď na mysli magisterské studium. Jistě by šlo najít inspiraci na jiných technikách v Nizozemsku, Belgii, Dánsku,...,

Strávil jsem před 20 lety v Dánsku 13 měsíců a domluvil jsem se anglicky i v opravně kol a s pošťákem. Ono to mimochodem je tím, že v televizi nedabují filmy. Mnohé děti trochu rozumí angličtině dřív, než se naučí číst titulky.

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

... Zahraniční studenti tak mají poprvé pocit, že jsou opravdu plnoprávnymi členy místní akademické obce a ne nějakými exoty, pro které se organizují nějaké speciální přednášky.

Ano. Proto např akreditujeme v OI šířeji zaměřený obor v angličtině a ten jediný otevřeme. Doufáme, že se na něj najde třeba 5 samoplátců a k těm dáme třeba 3 místní.


Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Bod 1.12: Nápad je to jistě dobrý. Jen ze zvědavosti se zeptám, který že to bude studijní program, ve kterém budou studenti sestavováni do žebříčku? Předpokládám, že záměrem není tento žebříček celý zveřejnit, ale pouze studentovi vydat potvrzení, že byl kupříkladu v horních x% z ročníku, ve kterém studovalo y studentů. To by mi přišlo rozumné.

Tak to bylo míněno. Bude to ten, kde se najde student, který takové potvrzení bude vyžadovat.


Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Bodu 1.13 vůbec nerozumím: Nadále oceňovat nejlepší diplomové práce, a coby poznámka "Připravit k akreditaci program Otevřené elektronické systémy"? Zcela jistě nejsem v obraze ohledně dalších studijních programů, ale jak toto souvisí s oceňováním diplomových prací?

děkuji, opravíme.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

12

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

2.1     Diskutovat s vedením ČVUT změnu stud. řádu např. ve smyslu „v jednom ročníku lze opakovat max. jeden předmět" - nebude toto opatření kolidovat s možností minimálního získání kreditů za akademický rok (semestr) ? Kdy by mohlo být toto pravidlo zavedeno do praxe? Co bude znamenat pro již studijící studenty , kteři nemají zakončeny např. 3 přdměty za akad. rok a chtěli by si prodloužit studium na dostudování těchto předmětů?

13

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Změna by musela být na celém ČVUT, a proto diskuse bude dlouhá. Pokud se něco podaří zavést, jistě to nebude retroaktivní.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

14

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Uznavam, ze dokument by mel byt strategickeho charakteru a nemuze byt dostatecne podrobny, nicmene mi dost pripada ala chytra horakyne - oblecena/neoblecena... Jinak receno kdyz verime ve zmenu, tak ji tam najdeme, a kdyz chceme status quo, tak je to presne pro nas.

Nektere formulace jsou velmi nestastne, hned ta prvni o prijimackach: V prvních letech bude přijímací zkouška nastavena tak, abychom odmítali  jen tu část nejslabších uchazečů, kteří se ke studiu evidentně nehodí. Odmitnout cast nejslabsich uchazecu? To je formulace prestizni fakulty? Snad by melo byt ...nastavena tak, abychom prijimali ty, kteri splnuji... ci tak nejak.

Bod 7 (cast Vyuka) krasne ilustruje binec v predmetech. Horizontalni prostupnost je demonstrovana tak, ze kdyz student predmet propasne, udela si podobny, ktery stejna katedra uci v jinem oboru. Proc se misto toho proste nezrusi vsechny ty nesmyslne predmety a neudela se misto toho jeden poradne (typicky pripad x druhu fyziky - nejenomze kazda fakulta ma svoji katedru, ale jeste kazdy obor ma svoji, erasmaci maji svoji, duchodci maji svoji - a porad je to to same; stejne je u programovani atd).

Ten program - je zvlastni, ze v mem oddeleni pripravujeme predmet s nazvem elektronika, a vubec netusime, ze se pripravuje akreditace noveho oboru. Proc zase potrebujeme novy obor? Nekdo nema co delat, tak chce psat archy pro akreditacni komisi?

Veda - 2. Sledovat příjmy doktorandů, analyzovat případy podfinancovaných doktorandů.
Co je to podfinancovany doktorand? Neni to nahodou nebozak, ktery narazil na nemozneho skolitele, ktery nesezene ani 20 30 mesicne (cca 5 je od statu a 10 se da z SGS, takze vnejsi zdroje mohou byt celkem male)? Misto analyzy doktorandu prosim analyzujme skolitele - at kazdy prokaze, ze ma na to platit 20 ci 30 tisic mesicne po dobu 4 let. Spousta lidi nikdy granty ani jine zdroje nemela - tak nemaji mit ani doktorandy. Co na tom, ze jsou treba profesori.

Veda 3. Elektronické verze doktorských prací budou zpřístupněny před obhajobou pro členy OR, komisí a členy VR. Není efektivní, když členové komise vidí práci poprvé až během obhajoby. Na některých oborech je toto již praktikováno řadu let.
Diplomky, dizertace, habilitace a profesorske prednasky vcetne podklady maji viset na webu automaticky a pro vsechny! Jednak to ma podporu v zakone, jednak to tak dela nase konkurence treba v Brne - http://uk.fme.vutbr.cz/ (viz vlevo dole)

Personalistika
- děkan bude i sám iniciovat zahájení habilitačních a profesorských řízení kvalitních akademických pracovníků. 
Kdyz nekdo povysit nechce, tak proc ho proboha nutit? Chtit byt povysen je snad zakladni predpoklad povyseni - nejsme na vojne, kde se to dela rozkazem. Na nasi katedre bezi karierni rad, ktery hovori jasne - ovsem reci, ktere se na FEL moc nerozumi. Karierni rad je samozrejme na nasem webu pristupny vsem - staci z nej udelat obecne pravidlo...

Obecne se mi nelibi, ze se pouziva hlavne motivace pomoci odmen, navic u mnohych aktivit, ktere jsou prirozene a ktere mame delat ne pro zisk, ale pro slavu FEL. Penezni odmeny dekana podle mne patri skvelym studentum, ale ne pracovnikum - ty ma pripadne odmenit katedra ze sveho.

15

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Pavel Ripka (ripka) napsal:
Filip Železný (zelezny) napsal:

kdo se snazi a sezene si projekty, zaplati si sveho uspesneho doktoranda sam. Kdo se nesnazi, tomu ho zaplati dekan. Jak motivujici.

Asi jsem to měl napsat lépe. Já samozřejmě budu šetřit fakultní peníze. Takže udělám závislost platu vs publikačního výkonu pro top50. Kdo bude výrazně pod čarou (malý plat, velký výkon), bude předmětem mého rozhovoru s jeho vedoucím katedry. Pokud nenajdeme řešení (např. katedře meziročně klesne příjem o 40% a dotyčnému opravdu plat zvednout nebude moct, použiji fsvou rezervu. Od toho ta rezerva myslim taky je.

Tak to ten bod muzete skrtnout. Pokud ma nekdo velky vykon a maly plat, tak at prejde do meho oddeleni.  Takove beru vsemi deseti... My zijeme z vykonu a dari se nam dobre. Mimochodem, co s temi, kteri maji velky plat a maly vykon?

Naposledy upravil: polcatom (02.02.2012 01:10:47)

16

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Pavel Ripka (ripka) napsal:
Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Bod 1.12: Nápad je to jistě dobrý. Jen ze zvědavosti se zeptám, který že to bude studijní program, ve kterém budou studenti sestavováni do žebříčku? Předpokládám, že záměrem není tento žebříček celý zveřejnit, ale pouze studentovi vydat potvrzení, že byl kupříkladu v horních x% z ročníku, ve kterém studovalo y studentů. To by mi přišlo rozumné.

Tak to bylo míněno. Bude to ten, kde se najde student, který takové potvrzení bude vyžadovat.

Aby bylo možné sestavit žebříček, muselo by se změnit mnoho pravidel ve studijním řádu. Např. nejde porovnat dva studenty, kdy jeden studuje (magistra) 2 a druhý 3 roky. Jak bude započteno opakování zkoušky? Co statisticky významné odchylky známek v různých termínech (jinak těžká písemka), nebo známek různých zkoušejících? Co s nemalou částí studentů, kteří byli na Erasmu a mají uznány ekvivalenty (úplně jinak těžké)?
(jsou i jiné problémy, v OI jsme o tom uvažovali ...)

Žebříčky podle mě mohou vydávat jen univerzity se systémem, kde všichni dělají všechny klíčové zkoušky (klíčové=ty co se do žebříčku započítávají) v jednom termínu a kde všichni studenti mají stejnou dobu studia. A to si na FEL nedokáži představit (a má to spoustu nevýhod, např. nelze rozumně začlenit pobyt v zahraničí)

17

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Bod 3.8. je nesrozumitelný a červený přídavek k němu zní poněkud úsměvně. Jasnější se mi zdá formulace "Fakulta podpoří transparentní vznik Českého institutu informatiky a kybernetiky."
Případné řešení organizačních záležitostí pak nepatří do oddílu 3 (Věda), ale oddílu 5 (Organizace a řízení).

18

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

1. 2a: "Připravit CD s příklady pro zkoušku a dalšími materiály, distribuovat v rámci DoD a na školy výměnou za vyplnění ankety pro zájemce o studium."

Dle fotky z DoD (http://www.fel.cvut.cz/gallery/dod12/07.jpg) usuzuji, že je CD s materiály již k dispozici. Bylo by možné jej získat pro mladšího sourozence i jinou cestou? Zakoupit např. v copycentru jako ostatní propagační materiály (http://www.fel.cvut.cz/vz/propagace/) či na PeO oproti vyplnění ankety? Případně na koho se obrátit?

Děkuji předem za odpověď.

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving" ~Albert Einstein

19

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Jiří Matas (matas) napsal:

Aby bylo možné sestavit žebříček, muselo by se změnit mnoho pravidel ve studijním řádu. Např. nejde porovnat dva studenty, kdy jeden studuje (magistra) 2 a druhý 3 roky. Jak bude započteno opakování zkoušky? Co statisticky významné odchylky známek v různých termínech (jinak těžká písemka), nebo známek různých zkoušejících? Co s nemalou částí studentů, kteří byli na Erasmu a mají uznány ekvivalenty (úplně jinak těžké)?
(jsou i jiné problémy, v OI jsme o tom uvažovali ...)
Žebříčky podle mě mohou vydávat jen univerzity se systémem, kde všichni dělají všechny klíčové zkoušky (klíčové=ty co se do žebříčku započítávají) v jednom termínu a kde všichni studenti mají stejnou dobu studia. A to si na FEL nedokáži představit (a má to spoustu nevýhod, např. nelze rozumně začlenit pobyt v zahraničí)

No, my jsem se rozhodli preci jen zebricek udelat, i kdyz to nebude spravedlive ani dokonale. Budeme vychazet z prumeru znamek, neuspesne pokusy se nebudou pocitat. Tak pravi napr. nas stipendijni rad a ja neumim nic spravedlivejsiho. Kazdy jiny system by byl napadan. Mimochodem: myslim, ze je malo skol, kde vsichni studenti maji stejnou dobu studia.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

20

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Martin Wolker (wolkemar) napsal:

CD s materiály .... Bylo by možné jej získat pro mladšího sourozence i jinou cestou?

Stavte se na studijnim nebo u Mgr. Pilarcikove, ktera sedi naproti studijniho.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

21

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Pavel Hazdra (hazdra) napsal:

Bod 3.8. je nesrozumitelný a červený přídavek k němu zní poněkud úsměvně. Jasnější se mi zdá formulace "Fakulta podpoří transparentní vznik Českého institutu informatiky a kybernetiky."
Případné řešení organizačních záležitostí pak nepatří do oddílu 3 (Věda), ale oddílu 5 (Organizace a řízení).

Cernym pismem je citovan Dlouhodoby zamer, cervenym pismem u odrazky je to, co vedeni fakulty chce v roce 2012 dělat.
V oddílu 3 jsme to nechali proto, aby bylo zachováno číslvání v DZ.

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

22

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Tomáš Polcar (polcatom) napsal:

Bod 7 (cast Vyuka) krasne ilustruje binec v predmetech. Horizontalni prostupnost je demonstrovana tak, ze kdyz student predmet propasne, udela si podobny, ktery stejna katedra uci v jinem oboru. Proc se misto toho proste nezrusi vsechny ty nesmyslne predmety a neudela se misto toho jeden poradne (typicky pripad x druhu fyziky - nejenomze kazda fakulta ma svoji katedru, ale jeste kazdy obor ma svoji, erasmaci maji svoji, duchodci maji svoji - a porad je to to same; stejne je u programovani atd).

Mate bohuzel pravdu. Ale katedra fyziky je alespon s timto stavem nespokojena. Chtel jsem o tom diskutovat s matematiky, protoze jsem s hruzou zjistil, ze uz mame nekolik druhu linearnich algeber. Byl jsem sokovan, ze oni se o tom bavit nechteji. Povazuji se za servisni katedru, ktera uci dle pozadavku jednotlivych rad programu.
S tim ja nesouhlasim a budu se snazit s tim neco delat.

Tomáš Polcar (polcatom) napsal:

Ten program - je zvlastni, ze v mem oddeleni pripravujeme predmet s nazvem elektronika, a vubec netusime, ze se pripravuje akreditace noveho oboru. Proc zase potrebujeme novy obor? Nekdo nema co delat, tak chce psat archy pro akreditacni komisi?

Mel by to byt vyberovy program pro slaboproud. Puvodne to zacalo jako vyberova forma studia, do ktere se hlasi studenti po 1. semestru. Nyni se ukazuje, ze by bylo lepsi, aby se tam studenti hlasili rovnou ze stredni skoly. Dela na tom skupinka lidi kolem prof. Sykory z radia.

Tomáš Polcar (polcatom) napsal:

Veda 3. Elektronické verze doktorských prací budou zpřístupněny před obhajobou pro členy OR, komisí a členy VR. Není efektivní, když členové komise vidí práci poprvé až během obhajoby. Na některých oborech je toto již praktikováno řadu let.
Diplomky, dizertace, habilitace a profesorske prednasky vcetne podklady maji viset na webu automaticky a pro vsechny! Jednak to ma podporu v zakone, jednak to tak dela nase konkurence treba v Brne - http://uk.fme.vutbr.cz/ (viz vlevo dole)

Na katedre, kterou jsem vedl, jsem to zavedl. Nez k tomu ale budu nutit jine, dam jim trochu casu rozdychat ty zmeny.

Tomáš Polcar (polcatom) napsal:

Personalistika
- děkan bude i sám iniciovat zahájení habilitačních a profesorských řízení kvalitních akademických pracovníků. 
Kdyz nekdo povysit nechce, tak proc ho proboha nutit? Chtit byt povysen je snad zakladni predpoklad povyseni - nejsme na vojne, kde se to dela rozkazem. Na nasi katedre bezi karierni rad, ktery hovori jasne - ovsem reci, ktere se na FEL moc nerozumi. Karierni rad je samozrejme na nasem webu pristupny vsem - staci z nej udelat obecne pravidlo...

Ne vsichni jsou dostatecne ctizadostivi. Karierni rad pro FEL udelame, nebude ale asi stejne narocny, jako na Vasi katedre. Zase zastanete nejlepsi...

Tomáš Polcar (polcatom) napsal:

Obecne se mi nelibi, ze se pouziva hlavne motivace pomoci odmen, navic u mnohych aktivit, ktere jsou prirozene a ktere mame delat ne pro zisk, ale pro slavu FEL. Penezni odmeny dekana podle mne patri skvelym studentum, ale ne pracovnikum - ty ma pripadne odmenit katedra ze sveho.

Nektere katedry na odmeny nemaji, tak jim pomuzu. Nechte mi nejakou hracku...

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

23

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Pavel Ripka (ripka) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Aby bylo možné sestavit žebříček, muselo by se změnit mnoho pravidel ve studijním řádu. Např. nejde porovnat dva studenty, kdy jeden studuje (magistra) 2 a druhý 3 roky. Jak bude započteno opakování zkoušky? Co statisticky významné odchylky známek v různých termínech (jinak těžká písemka), nebo známek různých zkoušejících? Co s nemalou částí studentů, kteří byli na Erasmu a mají uznány ekvivalenty (úplně jinak těžké)?
(jsou i jiné problémy, v OI jsme o tom uvažovali ...)
Žebříčky podle mě mohou vydávat jen univerzity se systémem, kde všichni dělají všechny klíčové zkoušky (klíčové=ty co se do žebříčku započítávají) v jednom termínu a kde všichni studenti mají stejnou dobu studia. A to si na FEL nedokáži představit (a má to spoustu nevýhod, např. nelze rozumně začlenit pobyt v zahraničí)

No, my jsem se rozhodli preci jen zebricek udelat, i kdyz to nebude spravedlive ani dokonale. Budeme vychazet z prumeru znamek, neuspesne pokusy se nebudou pocitat. Tak pravi napr. nas stipendijni rad a ja neumim nic spravedlivejsiho. Kazdy jiny system by byl napadan. Mimochodem: myslim, ze je malo skol, kde vsichni studenti maji stejnou dobu studia.

Má podobný žebříček nějaká pozitiva? Na první pohled vidím jen 3. negativa.
1. Motivuje studenty k volbě lehkých předmětů. Mnoho humanitních a eko. předmětu, i některé projektové, končí se skoro samými A-čky  (a navíc mají často nadhodnocený počet kreditů; kvalitní, náročné předměty si budou nakonec zapisovat jen "masochisté"),
2. Motivuje k studenty k opravám horších známek (t.j.k neefektivitě a k paradoxům: A napotřetí lepší než B napoprvé).
3. Žebříček se hned zdiskredituje, protože pozice nebude dobrým prediktorem kvality.

Minulý týden u státnic bylo několik studentů se slušným průměrem, který vznikl z C-D-E u povinných předmětů, namixovaných se samými A-čky z předmětů jako teologie a historie techniky.

Co kdyby byl žebříček průměrný percentil výsledku zkoušky (přes množinu lidí zkoušených v předmětu v daném semestru)?To má opačný (a žádoucí) efekt - polepšit si pozici mohu nejlépe dobrým výsledkem v těžkých předmětech. Mají-li např. všichni A, je percentil všech 50% ...  Tento postup navíc eliminuje efekt velmi rozdílných rozložení výsledků u jednotlivých předmětů. Ještě nějaké ošetření opakovaní (v druhém termínu percentil korigován na minimálně 20? ve 3. na 30?) a váhy předmětu (počet kreditů?) a snad by to vyšlo něco vypovídajícího.

24

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Pavel Ripka (ripka) napsal:
Tomáš Polcar (polcatom) napsal:

Obecne se mi nelibi, ze se pouziva hlavne motivace pomoci odmen, navic u mnohych aktivit, ktere jsou prirozene a ktere mame delat ne pro zisk, ale pro slavu FEL. Penezni odmeny dekana podle mne patri skvelym studentum, ale ne pracovnikum - ty ma pripadne odmenit katedra ze sveho.

Nektere katedry na odmeny nemaji, tak jim pomuzu. Nechte mi nejakou hracku...

Hracek mate dost a nepouzivate je. Pokud katedra nema na odmeny (a ony nektere nemaji ani na zakladni platy), tak reseni neni v tom podporit schopne na katedre specialni odmenou (nehlede na to, ze moc schopnych tam stejne neni - jinak by katedra mela na odmeny), ale vymenit vedouciho katedry ci katedru zrusit.

25

Re: Aktualizace dlouhodobeho zameru FEL

Pavel Ripka (ripka) napsal:

Chtel jsem o tom diskutovat s matematiky, protoze jsem s hruzou zjistil, ze uz mame nekolik druhu linearnich algeber. Byl jsem sokovan, ze oni se o tom bavit nechteji. Povazuji se za servisni katedru, ktera uci dle pozadavku jednotlivych rad programu.

Nemyslim, ze matematici se bavit nechteji. Spis je to tak, ze se dlouho bavili, diky cemuz vedi, ze na nekterych urovnich uz to moc nema smysl. Aby se matika mohla delat lepe, musi se riznout do programu ci jeste hloubeji, mozna i pozmenit nektera paradigmata, cili jde o jednani na urovni vyssi, nez byla uvazovana.

Jinak hlavni problem neni v mutacich, ty vznikly optimalizovanim vzhledem k vnejsim podminkam (trilety bakalar, hodinova dotace). Konec koncu, na Matfyzu maji pet ruznych analyz a pet ruznych linearnich algeber pro prvni semestr a u nas IMHO rozdeleni analyzy na info a elektro verze nakonec i pomohlo (u algebry to ale myslim nutne neni). Mnohem vice matematiky trapi skladba nekterych takto vzniklych kursu (zejmena u nekterych programu).

Mimochodem, neni mi jasne, co je mysleno tou posledni poznamkou. Ve vztahu k elektro programum _jsme_ servisni katedra, protoze odbornici v danem oboru urcite vedi lepe, jakou matematiku potrebuji, cili tam opravdu ucime dle pozadavku. Nas odborny vklad je v navrhu, jak nejlepe a ucelene pozadovane znalosti vytvorit, coz je pak konfrontovano s casovymi moznostmi programu a v zavislosti na prubehu vyjednavani to pak nejak dopadne, obcas jsme i spokojeni, obcas silne ne.