1

Téma: Malé jazyky

Tak už mě taky něco trápí.

Dneska jsem se dozvěděl, že od příštího semestru bude problém s ruznými "malými" jazyky. Totiž, že bude třeba, aby ve třídě byl určitý (rozuměj nesmyslně vysoký) počet studentů na otevření kurzu. Rád bych k tomu řekl toto:

Kvalita výuky se hodně moc odvíjí od toho, kolik času má kantor na studenty. Klidně bych mohl funkci, popisující kvalitu výuky, připodobnit k diskrétní klesající exponenciále vynásobené jednotkovým skokem posunutým do bodu 1, kde jako nezávislou proměnnou uvažujeme počet studentů.

Toto platí i o jazycích. Možná hlavně o jazycích! Rád bych se proto zeptal odpovědných osob, zda je snížení kvality výuky plánovaným cílem? Prosil bych o vysvětlení, které bych měl šanci pochopit.

Děkuji, Jiří Hubáček