1

Téma: Dotazník k plagiátorství od RVŠ

Vážení, od agentury Rady vysokých škol přišlo toto:

ARVŠ napsal:

Vážené členky a vážení členové Rady vysokých škol,

předsednictvo Rady vysokých škol na svém 5. zasedání dne 21. 6. 2012 přijalo následující usnesení:
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje návrh Komise pro etiku v pedagogické a vědecké práci o spoluúčasti na výzkumu efektivity boje proti plagiátorství a pověřuje Agenturu Rady vysokých škol rozesláním dopisu s odkazy na anketní dotazník členům Rady vysokých škol .

Na Coventry University ve Velké Británii je řešen  projekt s názvem Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education across Europe a do jeho řešení je zapojena  MENDELU a dále Lithuanian University of Agriculture v Litvě, Technical University of Lodz v Polsku a University of Nicosia na Kypru. Termín řešení je 1.10.2010 - 31.3.2013 a konkrétními výstupy z projektu má být řada vědeckých článků o tom, jak je vnímáno plagiátorství v různých zemích Evropy, jak proti němu kde bojují a jak je jejich boj úspěšný. Výstupy z projektu budou použity pro sjednocení přístupu k plagiátům v rámci EU. Projekt je financovaný z programu LLP/Erasmus.

Výzkum je zaměřen ve své základní fázi na sběr informací o vnímání tohoto problému v celé Evropě. Podle dat, která budou takto získána a zpracována, pak bude možné vytvořit pravidla antiplagiátorské politiky a technik boje proti plagiátorství pro celou Evropu tak, aby všichni studenti měli přibližně stejné podmínky pro své studium.

Účast ve výzkumu zabere cca 20 minut času vyplněním elektronického dotazníku. Dotazníky a potřebné informace jsou rozděleny na tři kategorie:
-- Pro učitele VŠ:
https://www.survey.bris.ac.uk/coventry/ … taff_czech

-- Pro studenty VŠ:
https://www.survey.bris.ac.uk/coventry/ … dent_czech

-- Pro management VŠ a akademické funkcionáře:
https://www.survey.bris.ac.uk/coventry/ … ment_czech

Na adrese http://ippheae.eu/surveys jsou rovněž další jazykové varianty dotazníku pro vyplnění např. výměnnými studenty.
Podrobnější informace o projektu lze nalézt na adrese http://ippheae.eu/

Předsednictvo Rady VŠ považuje problematiku plagiátorství za velice závažnou. Dovoluje si proto požádat členy Rady VŠ o vyplnění elektronických dotazníků a současně doporučuje jejich co nejširší distribuci s cílem získat relevantní podklady pro závěry výzkumu. O tuto distribuci žádá členy Rady VŠ na jednotlivých školách a fakultách a děkuje jim za jejich cennou pomoc a spolupráci v těchto záležitostech.

Prodávám, jak jsem koupil. Je na vás, zda se na ty dotazníčky podíváte nebo ne. Osobně bych k tomu ale s dovolením připojil dva názory:

1. K dotazníčkům podobného typu, kdy někdo na to dostane grant, vytvoří dotazníček, pak různými cestami se snaží, aby mu lidi na to odpovídali, pak shromáždí data a konečně k tomu napíše odborný canc, jsem poměrně skeptický. Nedávno proběhlo něco podobného s nulovým efektem.

2. Tato aktivita nijak nesouvisí s problémem, kterému se dlouze věnoval náš fakultní senát na posledním zasedání v pátek. Je to náhodný časový souběh, je tam stejné klíčové slovo. Po zběžném prozkoumání výše uvedených dotazníčků totiž shledávám, že jejich autoři asi chybně předpokládali, že plagiátoři mohou být jen studenti. Přitom my, co jsme sledovali zasedání senátu, máme informaci, že extrémně hrubým pagiátorem může zřejmě být i profesor (z VŠB).

Zdravím

Petr Olšák