1

Téma: Přihlašování do KOSu

Přeposílám zprávu pana Záchy:

Dobrý den všem,
oslovuji Vás, jako klíčové osoby v oblasti IS ČVUT.
V návaznosti na připojení KOS na IdM došlo k úpravě autentizačního mechanismu na webovém rozhraní KOS (http://www.kos.cvut.cz). Během včerejška a dneška se ukázalo, že stále ještě nekteří uživatelé používají k přihlašování se do KOS a i do jiných systému autentizovaných oproti SSU cvutLoginName, který obsahuje @ a postfix fakulty. Toto mělo význam před sjednocením username, které proběhlo v roce 2008.

Z analýzy vyplynulo, že se jedná o pár set uživatelů a to zejména studentů prvních ročníků. Nicméně v průběhu dvou měsíců se takto zkoušelo přihlásit pouze 0,1% uživatelů.

Na základě výše uvedených zjištění, jednání se zástupci fakult v roce 2011 a na základě dlouhodobé koncepce v oblasti identifikace jsem se rozhodl za nastalé situace postupovat takto:

1) na stránky kos.cvut.cz VIC umístil upozornění, aby uživatelé používali výhradně uživatelské jméno bez @ a postfixu. Například používat mailto:novak@fel.cvut.cz místo mailto:novak@fel  .

2) do konce prosince 2012 provede VIC odstranění cvutLoginName s postfixem z SSU a následně bude platit, že cvutLoginName = uid, tzn to uživatelské jméno, které se zobrazuje uživateli na stránkách usermap.cvut.cz .

V případě, že uvádíte na Vašich webových stránkách v různých návodech informaci, že uživatel může používat pro přihlášení variantu @ a postfix, upravte prosím tyto návody. Jediným korektním loginame je celouniverzitní uživatelské jméno.

Tato informace by Vám měla sloužit i pro odhalení případných problémů uživatelů na Vašich fakultách při přihlašování se do IS ČVUT.

Jsem si vědom, že je to vše poněkud narychlo a předem děkuji všem za spolupráci.
S pozdravemIng. Petr Zácha, Ph.D.
systémový integrátor IS ČVUT