1

Téma: Odpovědi - Petr Váňa, kandidát do AS FEL 2013

Toto nové vlákno jsem založil z obdobných důvodů jako ostatní kandidáti. Hromadná diskuze byla již velmi nepřehledná a již nenaplňovala svůj původní účel, a to shromažďovat názory různých kandidátů na jednom místě. Alternativou bylo vyčkání na hromadný sběr otázek. Odpovědi by ovšem byly zveřejněny až za týden, tj. dva dny před samotnou volbou. Všechny tyto důvody mě vedly k sepsání stručných odpovědí v tomto veřejném fóru.

V případě jakýchkoliv dalších či doplňujících otázek mi je můžete pokládat pomocí tohoto vlákna nebo mi je napsat na moji školní mailovou adresu. Pro mladší část Akademické obce jsem připravil svou stránku na facebooku (www.facebook.com/vanapet1). Zde bych rád odpovídal především na otázky studentů. Pokud podporujete moji kandidaturu, můžete to dát najevo pomocí tolik známého tlačítka „Like“. Nic to neovlivní, ale je to motivující v další práci.  ;-)

Petr Váňa, kandidát do AS FEL 2013

2

Re: Odpovědi - Petr Váňa, kandidát do AS FEL 2013

Jaký je Váš názor na hodnocení vědy a výzkumu na FEL?

Hned na první otázku nemohu dát konkrétní odpověď. Jsem teprve studentem bakalářské etapy a aktuálně se sněžím o publikování svého prvního odborného článku. Proto nejsem s touto problematikou zcela obeznámen.

Co by měl, podle Vás, umět absolvent bakalářského oboru na FEL (bez ohledu na specializaci oboru)?

Každý student by měl znát základy všech důležitých znalostí a dovedností. Z mého pohledu jsou to především:
•    matematika a lineární algebra
•    fyzika s důrazem na elektřinu a magnetismus
•    programování v různých jazycích
•    základy elektrických obvodů
•    základy řízení
V následujících letech by měl být důraz kladen na programátorské schopnosti studentů. Je důležité mít obecný přehled, ale velká část absolventů používá programování i v profesním životě.

Je správné, aby byli přijímáni do doktorského studia studenti "bez peněz" - tzn. pouze na státní stipendium (< 10tis. korun měsíčně)? Pokud ne, co s tím?

Určitě by měla být jistá finanční preference „geniálních“ studentů. Na druhou stranu by mělo být vzdělání dostupné všem.

Jaký je Váš názor na ČIIRK a zejména, zda má být součást ČVUT / součást FEL / nemá být vůbec ...?

To, jestli má být ČIIRK součásti FELu, na to zatím nedokážu odpovědět. Rozhodně si ale myslím, že dokud se v této otázce nedojde k obecné shodě, neměla by tu žádná takováto instituce vznikat. Proto v dnešní situaci nejsem pro vznik organizace jako je ČIIRK.

Měl by podle Vás být prof. Šebek členem Vědecké rady FEL?

Nepřipadá mi, že jsem kompetentní zasahovat do této záležitosti.

Jaký je Váš názor na SGS? Co byste navrhovali zlepšit?

O této grantové soutěži jsem vždy jen slyšel, nikdy jsem hlouběji nezkoumal, jak vlastně funguje.

Je podle Vás možné použít anonymní anketu hodnocení výuky jako mnohdy jediné kritérium po trestání/odměňování pedagogů? Jak by podle Vás vypadala ideální anketa?

Použití ankety jako kritérium pro odměňování pedagogů není nikterak nová, ale přesto zajímavá, myšlenka. První problém je v anketě samotné. Je relativně těžké správně interpretovat její výsledky a studentská účast v anketě také nebývá veliká. Pokud by studenti měli dostat do ruky nástroj, jak pozitivně motivovat své vyučující, mělo by to být zcela transparentní. Už jen z toho důvodu, že by to motivovalo studenty se této ankety účastnit.

Byl bych tedy pro netradiční řešení. Dejme každému studentovi za každý získaný kredit X Kč. Pro lepší představu třeba 5 Kč. Průměrný student dostane 150 Kč za každý semestr. Tyto virtuální peníze pak pomocí anonymní ankety (vedle standartních otázek) bude moci darovat libovolnému přednášejícímu nebo cvičícímu. Druhé pravidlo by mohlo být, že jedné osobě může dát maximálně 50 Kč. Takže musí finančně ohodnotit alespoň tři osoby. Je to velice jednoduchý a transparentní způsob jak ohodnotit kvalitní vyučující, kteří jsou na naší fakultě velmi důležití. Vedlejším, jistě pozitivním, efektem by byla výrazně větší vyplněnost ankety.

Jaké konkrétní kroky byste navrhli, aby se zlepšila prezentace FELu, tak abychom přilákali dostatek kvalitních studentů? Jak byste lákali cizince ke studiu v ČR?

Pro české uchazeče by bylo vhodné zvýšit počet popularizačních přednášek pro střední školy. Dále nejrůznější soutěže pro střední škola a jiné marketingové nástroje.
Z pohledu zahraničních studentů by bylo jistě zajímavé studovat po dobu celého studia v angličtině. Český jazyk je pravděpodobně pro velkou část cizinců velkou překážkou. Studijní programy v angličtině by mohli využívat čeští studenti.

Kdyby se opakovala historie a Vy byste stáli před volbou děkana z tria Ripka / Šimák / Spaanenburg. Kdo by dostal Váš hlas?

Jak vidíte FEL v roce 2020?

Byl bych velice rád, kdyby byl FEL v roce 2020 ještě prestižnější fakultou, než je tomu dnes. V tomto roce by, dle mého názoru, měla být alespoň část výuky vedena v angličtině pod vedením kvalitních vyučujících ze zahraničí.

V Kariérním řádu se často skloňuje spojení "pobyt v zahraničí". Jak by podle Vás takový zahraniční pobyt měl vypadat v případě akademiků a v případě doktorandů? Je například Erasmus dobrou volbou pro doktorandy?

Za dobu studia je jistě dobré alespoň jednou vycestovat do zahraničí. V tomto směru souhlasím s novým Kariérním řádem. V tom, jak by měl takový „pobyt v zahraničí“ vypadat bych byl ovšem velmi benevolentní.

Co říkáte opakovaně špatnému umístění ČVUT v mezinárodních žebříčcích – odpověď prosím zaměřte na FEL? Čím se FEL nejvíce liší od fakult v civilizovaných zemích a o jakou hlavní změnu byste v senátu usilovali, aby se jim FEL co nejdříve alespoň trochu přiblížila?

Osobně nevnímám umístění ČVUT v mezinárodních žebříčcích za nejdůležitější parametr školy. Výrazně důležitější se mi zdá kvalita samotné výuky v porovnání s tuzemskými institucemi. Zkvalitnění výuky by vedlo ke zvýšení prestiže této školy a lepší podmínky na trhu práce pro své absolventy. Důsledkem kvalitnější výuky by samozřejmě v dlouhodobém horizontu mohlo být i lepší umístění v mezinárodních žebříčcích. Zajímavou změnou by bylo přijetí kvalitních zahraničních vyučujících, kteří by vedli výuku v angličtině a výrazně by snížili izolovanost naší školy od okolních států.

Na jaké zahraniční škole jste pracovali/studovali a jak dlouho? Proč ne? Případně: Co vám to přineslo?

Bohužel zatím na žádné. V následujících letech to plánuji zlepšit.

Co si myslíte o plagiátorství, citačních bratrstvech, množení vlastních výsledků kopírováním, generování pseudo-výsledků jen kvůli penězům z RIV  a podobných tricích obecně a zejména, pokud se jich dopouští senátor?

Přímé plagiátorství vnímám jako krádež. Mělo by se trestat velmi přísně. V případě senátora je nejlepší variantou jeho vlastní rezignace, protože není odvolatelný. Sám bych v takovém případě neprodleně rezignoval.
Případ citačních bratrstev je mnohem složitější a také se složitěji dokazuje. Zde by bylo dobré postupovat individuálně a spíše bych se přikláněl pro interní řešení dané školy či instituce.

Má se FEL zaměřit na kvalitu nebo na kvantitu (ve výuce, ve výzkumu, ...) a byste pro to udělali?

Do dalších let by se FEL měl zaměřit především na kvalitu. Byl bych pro zavedení přísnějších přijímacích zkoušek. Měli by udávat nejnižší laťku pro nastupující maturanty a ne jen regulovat počet nastupujících studentů v jednotlivých oborech. Dále bych usiloval o zkvalitnění výuky, například posílením zpětné vazby studentské ankety a vyššího důrazu na cizí jazyky, především angličtinu.

Jak hodnotíte úroveň znalostí angličtiny u absolventů FEL? Vzhledem k tomu, že absolvování zkoušky A2 nevypovídá nic o tom zda daný student je schopen pochopit text (alespoň podle mých zkušeností), natožpak stvořit anglickou větu, nebylo by možné zavést nějaký nezávislý test organizovaný/placený školou, např. TOEFL?

Výuka jazyků na FELu je opravdu podceňovaným problémem. Její úroveň by bylo jistě dobré zvýšit. Ke zlepšení úrovně angličtiny u studentů by mohlo vést i zavedení části výuky v anglickém jazyce. Na druhou stranu nevnímám potřebu používat nějaký nezávislý testovací systém. V ostatních předmětech se tak neděje a přeci to funguje.

Na kterou problematiku, kterou senát fakulty obvykle řeší, byste se chtěl/a zaměřit?

Chtěl bych se zaměřit především na otázky spojené s bakalářským a magisterským studiem. Například kvalita výuky, anketa, co je pro studenty důležité, …

V jakých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

Vzhledem k mému programu mi je asi nejblíže Pedagogická komise, kde bych rád diskutoval problematiku studia z pohledu studentů.