1

Téma: Předmět Robotika, student FIT

Dobrý den,

jsem studentem FIT 2. ročníku. Chtěl bych v budoucnu zabývat umělou inteligencí a zajímá mě i robotika. Jelikož jsem měl blíž k sw, než hw, tak jsem šel na teoretickou informatiku (dostal jsem se i na KyR). Přesto jsem si chtěl zapsat některé předměty z KyR, které mě zajímají. Teď se momentálně jedná o předmět Robotika, který vyučuje Ing. Smutný. Na studijním oddělení FIT jsem se dozvěděl, že stačí povolení emailem od vyučujícího, jelikož si tento předmět nemůžeme zapsat sami přes KOS. Včera jsem napsal panu Ing. Smutnému, nedostal jsem zatím odpověď. Co nejklíčovějšího bych měl znát? Předpokládám mat. analýzu, lin. algebru. Je vůbec reálné mi vyhovět? Pokud nedostanu odpověď emailem, mám v plánu se vydat na Karlovo náměstí, nevíte v jaký den a v kolik hodin lze pana Smutného nejpravděpodobněji najít? Kdyby to nebylo možné, tak bych aspoň navštěvoval přednášky jako v prvním ročníku při předmětu Roboti.

Děkuji, Jan Rudolf

2

Re: Předmět Robotika, student FIT

Už jsem dostal kladnou odpověď.  smile

3

Re: Předmět Robotika, student FIT

Odpovídám v roli garanta oboru Robotika studijního programu Kybernetika a Robotika (KyR). Obecně studenty jiných fakult i univerzit na našich předmětech vítáme. Je to jedna z forem vodorovné prostupnosti ČVUT, po níž tak volám a o její realizaci se ve své kompetenci snažím. Choďte na naši Robotiku.

Je tu problém s financováním. Nynější placení za výuku formou "ležatých tabulek" je špatné, protože platí velmi málo. Existují návrhy na spravedlivější placení formou kreditohodin. Mám radost, že proděkan pro rozvoj FEL prof. Jiří Matas se snaží o prosazení spravedlivějšího modelu placení za vzájemnou výuku mezi fakultami a součástmi ČVUT.

Naposledy upravil: hlavac (26.01.2015 17:31:38)

4

Re: Předmět Robotika, student FIT

Děkuji za odpověď a takové přijetí. Snad se podaří problém s financováním vyřešit.

5

Re: Předmět Robotika, student FIT

Není nic jednoduššího, než zavítat do temného světa studijních předpisů a vynést z jejich hloubi na světlo řádný procesní postup big_smile Tak mne napadá - na co ty studijní předpisy jsou, když je ani studenti nečtou (jak pak podle nich mají studovat, když je ani nikdy neviděli). Ostatně již několikrát se mi zazdálo, že tato pravidla neznají ani ti, kdož je aplikují.

Jen upřesním. Vzhledem ke znění směrnice vašeho děkana FIT ČVUT 8/2011 část 4.5 lze dovodit, že  je polopravdou to, co jste se na studijním oddělení dozvěděl (jde o to, zdali si předmět chcete zapsat v roli volitelný - pak je třeba žádost, která často není zmiňována a předmět pak není uznán ani v roli "volitelný").
http://fit.cvut.cz/sites/default/files/ … 2011_0.pdf

Pro zajímavost dodávám, že jinak je upraven postup v rámci FEL, kde je toto upraveno vyhláškou č. 2/2015. Postup je v našem případě odlišný a je upraven jiným typem předpisu.
https://www.fel.cvut.cz/cz/education/announce/1502.html

Musím konstatovat, že ačkoli je jsou fakulty pouze organizační složkou jednoho a téhož subjektu a předměty jsou vyučovány recipročně (resp. měly by být, jelikož student by měl mít právo si zapisovat jakýkoli předmět vyučovaný v rámci téhož subjektu - ČVUT), nejsou pravidla zapisování upravena jednotně. Je navíc s podivem, že se tak děje předpisy různého typu, což je naprosto nekoncepční a nesystémové. Je v tom prostě (hmm řekněme) nepořádek a ukazuje to obecně na šlendrián (sic!) přístupu k předpisům na ČVUT.
Dovolím si ještě malé popíchnutí na závěr: Hlavně, že se pak tvoří procesní diagramy, které s takovými předpisy ani nejsou vždy v souladu.

Naštěstí jsou všichni většinou vstřícní a nestrkají klacky pod nohy. Na druhou stranu předpisy tu jsou od toho, aby proces zpřehlednily, sjednotily a zabránili libovůli a nikoli naopak.

Naposledy upravil: kunzekar (02.02.2015 09:39:34)

6

Re: Předmět Robotika, student FIT

Dobrý den,
myslím, že je praxe zapisování předmětů na FIT a FEL je shodná, jen na FEL jednodušeji popsána :-):
- na FIT mají v předpisu možnost "Zápis předmětu vyučovaného mimo FIT bez role ve SP studenta", kterou FEL opustilo jako nereálnou. Jestliže FIT tuto možnost akceptuje, je to její právo
- recipročně v obou předpisech je možnost pro studenty FIT a FEL si zapisovat předměty na sesterských fakultách
- FEL mimo to má speciální vstřícný odstavec (určený víceméně pro studenty FIT), že předměty, které na FEL jsou vypsány "pro všechny fakulty ČVUT" si mohou studenti FIT zapisovat v předběžném zápisu (to jistě mohou i studenti FIT, ale v předpisu se o tom nepíše)
- výuku předmětů mimo předběžné zápisy a předměty, které fakulty nenabízí "pro všechny fakulty ČVUT", musí mít proděkani "pod kontrolou". Základní důvod je, aby se na tyto zájemce mohly katedry připravit, mají-li kapacity pro výuku a druhý důvod je, aby v případě velkého zájmu (10 a více) se proděkani dohodli, zda studenti neobchází ekvivalentní předmět mateřské fakulty (ať už z jakýchkoli důvodů - lepší předmět, snadnější předmět, apod) či jim na vlastní fakultě předmět chybí apod. a dále, aby se dohodli o způsobu placení výuky cílové katedře.
Nedá se nic dělat, studenti by měli číst studijní předpisy, jen tak mohou volit tu správnou strategii studia. Když budete stavět dům, také Vám nezbude nic jiného, než si přečíst stavební předpisy :-) (pravda, u stavby si čtenáře předpisů můžete zaplatit, u předpisů studijních ne :-))
Prima den
Ivan jelínek