1

Téma: Změny ve studijním a zkušebním řádu ČVUT

Zdravím,
V nejbližších měsících bude Akademický senát ČVUT schvalovat změny ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT jak pro bakalářské a magisterské, tak i doktorandské studium. Tento předpis je pro život studenta na škole alfou až omegou, protože upravuje vše od přijetí, průběhu výuky až po ukončení studia, ať již řádné či mimořádné, a proto bychom rádi měli i zpětnou vazbu i od akademické obce FEL. Spousta změn, které se chystají, jsou formálního charakteru, ale najdou se tam i změny, které mohou studium změnit poměrně výrazným způsobem, jako ku příkladu změna počtu pokusů na zkoušku, povinnost chodit na přednášky, apod...... Na adrese http://leteckaposta.cz/221621260 lze nalézt poslední pracovní  verzi nového připravovaného Studijního a zkušebního řádu (věci prodiskutované na diskuzi AS ČVUT s vedením ČVUT 1. 4. nejsou v dokumentu zahrnuty). Zápis z diskuze o klíčových změnách je možné nalézt zde: https://docs.google.com/document/d/19qA … CR6NBqDSAo ).

Rádi bychom jako studentští senátoři za FEL v AS ČVUT získali názor také akademické obce na FEL. Jaký je váš názor na tyto změny?

Předem děkujeme za reakce

Pavel Bakovský a Eva Žáčeková
Studentští senátoři za FEL v AS ČVUT

2

Re: Změny ve studijním a zkušebním řádu ČVUT

Dovolím si informaci doplnit. Na změnách Studijního a zkušebního řádu se pracuje na úrovni vedení ČVUT už více než rok a některých věcech ještě déle. Například na nutnost přesněji zakotvit do řádu zveřejňování studijních závěrečných prací (§47b zákona, v zákoně od novelizace v roce 2006) a hlavně toto zveřejňování na úrovni celého ČVUT zprovoznit, upozorňuji na schůzkách ped. komise už více než 4 roky. Rektor (jmenován před rokem) měl ve svém volebním programu zavedení elektronických indexů (v zákoně je tato možnost rovněž od roku 2006) a možná i tento popud poněkud hnul dlouho zamrzlými ledy.

Tak jsme v senátu dostali na začátku března 2015 dva dokumenty SZŘ pro bakalářské magisterské studium a SZŘ pro doktorské studium. Už v lednu senát předběžně hlasoval o tom, že není rozumné mít předpisy dva. Po jejich předložení jsem znovu zopakoval argumenty, že dva předpisy jsou v rozporu se zákonem a je velmi nereálné udržovat společné části řádu (o matrice studentů, organizaci akademického roku, o studentech se specifickými potřebami a studentech rodičích, o způsobu odvolání vůči rozhodnutí děkana, o formě diplomu, o zveřejňování závěrečných prací atd.) ve dvou verzích zvláště i proto, že se to nepovedlo sjednotit ani v navrhovaných dokumentech. Kuriózně například první dokument zavádí elektronické indexy ale druhý dokument ponechává papírové. Rektor na základě těchto připomínek znovu přislíbil, že tedy bude nakonec předložen dokument jeden, ale nyní že je fáze, kdy se diskutuje obsah dokumentů a ne jejich legislativní forma. Studenti v senátu se zaměřili jen na první z uvedených dokumentů a z něj vyextrahovali 5 bodů z jejich pohledu problémových. Nevím proč se studenti zaměřili jen na první dokument, vždyť v senátu ČVUT je výrazná většina studentů v DSP a tudíž by je měl zajímat i ten druhý předpis.

Mám informaci ze čtvrtka 9. 4. od kancléře, že na schůzce studijních proděkanů byly v zásadě přijaty všechny náměty ze schůzky senátorů z 1. 4., o které podrobně píše pan Jeřábek v dokumentu odkazovaném výše (i když zapisovatel se zde zase omezil jen na těch 5 bodů a jen na první dokument). Schůzka komise senátu pro vědu nad druhým dokumentem proběhla s prorektorem Petráčkem 18. 3., byly tam formulovány mnohé připomínky často technického rázu a pan prorektor přislíbil, že je zapracuje. Hlavní změna v návhrhu tohoto druhého předpisu ruší odkaz na pod-předpis ,,Zásady studia v doktorském studijním programu`` (který vedení ČVUT ani neumí dohledat ve svých archivech, což je tristní) a přidává možnost upřesnit pravidla DSP pomocí fakultních vnitřních předpisů. Navrhoval jsem tuto myšlenku upřesnění fakultními předpisy dát i do BSP a MSP (mají to tak na Karlově univerzitě), ale nepodařilo se mi to prosadit. Že prý jsme jediná škola, budeme mít jediný předpis a doktorandi jsou něco jiného, co má smysl ošetřit fakultními výjimkami.

Ve čtvrtek 9. 4. těsně po schůzce studijních proděkanů si mě poval pan kancléř s tím, že dostal za úkol ty dva řády sjednotit a jak to tedy provedeme. Řekl jsem mu, ať udělá nástřel, jak si to sjednocení představuje vedení ČVUT, a legislativní komise senátu se k tomu vyjádří.