1

Téma: Přijímací zkouška - Magisterské studium

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat jak konkrétně funguje výpočet váženého součtu výsledku přijímací zkoušky a průměrného prospěchu v bakalářském studiu.

Chápu správně z informací o přijímacím řízení na webu, že z přijímací zkoušky bude známka 1-3 s nějakou váhou, a bude zprůměrována společně s průměrem z bakalářského studia, jehož váha je daná podobností oboru bakalářského studia a OI?

Také bych se chtěl zeptat na to, jaká by byla váha informatického oboru, který je sice do jisté míry podobný OI, ale není klasifikován jako příbuzný, čili není možno přijetí bez přijímací zkoušky (konkrétně Aplikovaná Informatika na FJFI).

Má poslední otázka se týká prahové hodnoty tohoto součtu pro vyřazení uchazečů - jak vysoká obvykle tato prahová hodnota bývá?

Předem děkuji.

2

Re: Přijímací zkouška - Magisterské studium

(kvetoant) napsal:

Chápu správně z informací o přijímacím řízení na webu, že z přijímací zkoušky bude známka 1-3 s nějakou váhou, a bude zprůměrována společně s průměrem z bakalářského studia, jehož váha je daná podobností oboru bakalářského studia a OI?

Nikoli známka, ale počet správných, resp. špatných odpovědí v pisemném testu. Vážený průměr je pak jen pomocné kritérium při případné shodě výsledku přijímacího testu.

Také bych se chtěl zeptat na to, jaká by byla váha informatického oboru, který je sice do jisté míry podobný OI, ale není klasifikován jako příbuzný, čili není možno přijetí bez přijímací zkoušky (konkrétně Aplikovaná Informatika na FJFI).

Viz výše. K žadném jemnému vážení váženého průměru nedochází.

Má poslední otázka se týká prahové hodnoty tohoto součtu pro vyřazení uchazečů - jak vysoká obvykle tato prahová hodnota bývá?

Absolutní práh nastavuje přijímací komise - to je takový práh, kdy zájemce není přijat ani v případě dostatečné kapacity. Počítejte s ~50% úspěšností v testu - možná trochu měkčí, test je spíš obtížný. Dále pak je práh případně dynamicky zpřísněn podle kapacity jednotlivých oborů - a studentovi je automaticky nabízen další obor jeho zájmu, který ještě volnou kapacitu má.
Tomáš Svoboda (člen přijímací komise)