1

Téma: Přístup FELu/ČVUTu k absolventům

Nedávno jsem úspěšně ukončil bakalářskou etapu studia a pokračuji na magisterské etapě. Co mě ale nepříjemně překvapilo je fakt, že co se školy týče tak jsem v den ukončení studia byl pro školu označen jako persona non grata. Byl mi zrušen přístup přístup do prostor školy, možnost psát na fórum (*) a kdybych využíval koleje, tak musím ~2 týdny, do dalšího zápisu, platit vyšší kolejné. Doufám, že nemusím vysvětlovat jak tohle studentovi stíží život, pokud se účastní života akademické obce. (Třeba je členem nějaké reading group...)

Několikrát jsem na tomto fóru zaznamenal, že je třeba aby absolventi vzpomínali na FEL/ČVUT jako na svou alma mater a škola z toho mohla něco získat nazpět. Přijde vám, že aktuální stav takovou loajalitu podporuje?


* Když nad tím zpětně přemýšlím, zde byla možná chyba na mojí straně, ale v tom případě aktuální SSO systém potřebuje mnohem lepší UI pro případy, kdy studentovi vyprší heslo

2

Re: Přístup FELu/ČVUTu k absolventům

Zdravím, vedení fakulty a představitelé studijních programů si uvědomují, že udržování vztahů s absolventy. Aktuálně je v přípravě/realizaci několik dílčích projektů, které by měly vést ke zlepšení komunikace mezi fakultou a jejími absolventy. Zahrnuje to webový portál, mailing list, oživení Spolku absolventů ELEKTRA http://www.fel.cvut.cz/elektra/ (víte o něm ?)

Po technické stránce jinak jde o složitou záležitost. V okamžiku, kdy nějaká paní zanese do informačního systému informaci, že jste úspěšně složil státní zkoušku - tak se odehraje celá řada změn rolí, účtů, práv a přístupů svázaných s vaší identitou napříč celým ČVUT.

Jde to pomalu, ale jsem optimista.

SVTi a FELK Admin - IT135

3

Re: Přístup FELu/ČVUTu k absolventům

Martin Samek (samekma1) napsal:

Zdravím, vedení fakulty a představitelé studijních programů si uvědomují, že udržování vztahů s absolventy.

Ta věta nějak nemá konec... :-) Asi tam chybí "... je velmi důležité.", že ano!

Martin Samek (samekma1) napsal:

V okamžiku, kdy nějaká paní zanese do informačního systému informaci, že jste úspěšně složil státní zkoušku - tak se odehraje celá řada změn rolí, účtů, práv a přístupů svázaných s vaší identitou napříč celým ČVUT.

Ano, to je ta pravá příčina!!! On totiž informační systém ani jinak fungovat nemůže. Prostě musí být korektní, integrita dat atd. Jako odstrašující příklad bych uvedl registr vozidel a "hrátky" s polopřevody. Prostě studentem podle IS buď jsem, nebo nejsem. Nelze být "uprostřed". Podobné je to i s jinými věcmi v životě. Takže nějaké měnění systému bych jako nápravu rozhodně neviděl. Bydlení přes prázdniny by se dalo určitě řešit i jinak. Kvůli tomu bych IS neměnil.

4

Re: Přístup FELu/ČVUTu k absolventům

Doplním, že zrovna na posledních dvou senátech ČVUT (24. 6. a 1. 7) jsem přesně tuto otázku otevřel v rámci diskuse o strategii informačního systému. Připomněl jsem, že třebaže rektor toto téma neměl explicitně uvedené ve svém programu, v rámci předvolebních diskusí se senátory to přislíbil řešit. Tudíž by to mělo prosáknout i do té strategie. Prorektor pro IS na schůzi senátu přislíbil, že se tím bude zabývat.

Velmi podobným případem jsou dlouholetí zaměstnanci, kteří celý svůj aktivní život dali škole a dnem jejich odchodu do důchodu škola před nimi z hlediska informačního systému zavře dveře. To je skutečně sympatické rozloučení. A zase jde jen o to, že nikdo ze správců IS neměl zadání, jaký statut těmto bývalým zaměstnancům v IS nastavit, tak jednoduše nastavili "zrušit všechno". Oba tyto problémy tedy bude prorektor pro IS řešit.

Třebaže statut studenta člověku končí dnem úspěšného vykonání SZZ, není explicitně nutné, aby ze dne na den přišel o veškerá přístupová práva související s jeho (v tuto chvíli už bývalým) studiem. Jde o to, jak si to na ČVUT nastavíme. Dosavadní nastavení "zrušit všechno" mi přijde jako pohodlné řešení, které ale přináší těm lidem plno komplikací.

Příkladem je taky v zákoně explicitně stanovená výjimka, že bývalému studentovi, členu senátu, zůstává mandát, pokud úspěšně vykonal SZZ a bude pokračovat (do jistého časového limitu) v navazujícím typu studia na stejné fakultě.

5

Re: Přístup FELu/ČVUTu k absolventům

Petr Olšák (olsak) napsal:

Třebaže statut studenta člověku končí dnem úspěšného vykonání SZZ, není explicitně nutné, aby ze dne na den přišel o veškerá přístupová práva související s jeho (v tuto chvíli už bývalým) studiem. Jde o to, jak si to na ČVUT nastavíme. Dosavadní nastavení "zrušit všechno" mi přijde jako pohodlné řešení, které ale přináší těm lidem plno komplikací.

Příkladem je taky v zákoně explicitně stanovená výjimka, že bývalému studentovi, členu senátu, zůstává mandát, pokud úspěšně vykonal SZZ a bude pokračovat (do jistého časového limitu) v navazujícím typu studia na stejné fakultě.

Včera byl problém diskutován na Kolegiu děkana. Co chceme jako cílový stav:

  • student se nemusí o problémy okolo ukončení studia starat před SZZ (soustředí se na přípravu na zkoušku)

  • v den úspěšného složení SSZ mu přijde blahopřejný email.
    Ten studenta také upozorní, kdy mu vyprší která přístupová práva  a co má dělat, aby si je prodloužil.

  • práva vyprší až za dobu, kdy lze v klidu stáhnout data či požádat o prodloužení přístupu, řekneme za 10 pracovních dní

Např. už nyní mohou absolventi Bc. požádat vedoucího katedry o statut hosta, aby jim fungovala karta v době mezi SZZ a zápisem do magistra. O prodloužení platnosti emailu na několik let po škole lze požádat SVTI (bych chtěl, aby možnost přesměrování emailu na absolventem zvolený  byla celoživotní. ČVUT pak neposkytuje neuchovává data absolventů, neposkytuje emailové služby, ale email napsaný např. spolužákem dorazí, bude-li si absolvent přesměrování  udržovat).

Proděkan pro informatiku J. Kočí dostal za úkol diskutovat implementaci s prorektorem Čermákem. Pak se rozhodne, co implementovat na úrovni FEL a co na ČVUT.

Jiří Matas,
proděkan pro rozvoj