1

Téma: Změna času přednášky dva dny před začátkem semestru

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu probíhá již v průběhu června a od té doby má každý dost času svůj rozvrh upravit tak, aby mu vyhovoval. Tato možnost přísluší jak studentům tak i vyučujícím. V případě, že se někdo rozhodne zapsat si tělesnou výchovu, má od 14. září možnost zapsat se do některého z kurzů (nejen bezplatných). Myslím tedy, že má každý od června dost času na jakékoliv změny rozvrhu.

V současné době jsem se však dostal do problému, že mi byl změněn čas přednásky ze čtvrtka 9:15 - 10:45 na pondělí 11:00 - 12:30. K této změně došlo 29.9.2015 v 15:00 (!!) tedy ani ne dva dny před začátkem semestru. V tomto čase jsem již měl však zapsané dvě hodiny placené tělesné výchovy a investoval do sportovního vybavení.

Chápu, že i vyučující jsou lidé, ale udělat takovou změnu takto krátce před začátkem semestru je dost nešťastné.
Studentovi, který na přednášku chodit nechce, je úplně jedno jestli nechodí ve čtvrtek nebo v pondělí. Ale v případě, že na přednášku chodit chci, tak je to jen házení klacků pod nohy.

V mém případě se nákladny na tuto změnu vyšplhaly k dvěma tisícům korun (v případě, že mi bude navrácen poplatek za tělocvik tak čtrnáctset korun).
Jelikož tato změna proběhla dlouho po otevření zapisu tělovýchovných kurzů, jsou všechny ostatní paralelky, které by mi vyhovovaly, obsazeny a nevím zda mi bude umožněno chodit do některé "nad limit".

Pokud mají studenti pevné datum do kdy mají mít uzavřený svůj rozvrh, platí něco podobného i pro vyučující? Kdyby takovou změnu udělalo více lidí, je ve výsledku nějaký zápis rozvrhu naprosto zbytečný, protože se ani 14. září člověk nemůže spolehnout, že tak jak si rozvrh navolil ho opravdu mít bude.