1

Téma: Hříchy odcházejícího senátu

Toto vlákno zakládám s cílem připomenout voličům na jednom místě podivná hlasování a další hříchy odcházejícího senátu. To se jim určitě hodí při rozhodování. Pokud má někdo naopak dojem, že se tomuto senátu naopak něco opravdu povedlo, ať si založí paralelní vlákno. Bude to dobré pro srovnání.

2

Re: Hříchy odcházejícího senátu

Jakou Vědeckou radu chtěl senát mít?

Na svém zasedání 26. 6. 2015 schvaloval senát návrhy na členy Vědecké rad předložené děkanem. Screenshot s výsledky hlasování je zde:

hlasovani

Následující tabulky jsou založeny jen na těchto datech a na h-indexech kandidátů, převzatých ze školní databáze VVVS v době hlasování.


Prozkoumáme-li výsledek hlasování u interních členů VR, zjistíme překvapivé a podivné korelace.

Tvrdím, že:

1) Senát schvaloval kandidáty do VR hlavně podle toho, zda sedí v Dejvicích (Ano) nebo na Karláku (Ne).

2) Senátu při hlasování moc nezáleželo na kvalitě vědeckých výsledků navržených, a když už, tak překvapivě spíš opačně: těm s lepšími h-indexy výsledky dával méně hlasů!

Na podporu tvrzení 1) přikládám Tabulku 1 s počty hlasů navržených interních členů VR. Ve sloupcích tabulky je zleva jméno a příjmení kandidáta, počet hlasů pro, proti a zdržel se, umístění jeho/jejího pracoviště (Dejvice nebo Karlovo nám.) a pro pohodlí ještě součet hlasů pro a zdržel se. V posledním sloupci je pro zajímavost uveden tzv. h-index kandidáta (v době hlasování), který zhruba odráží citační dopad jeho výzkumných výsledků na mezinárodní vědeckou komunitu. Větší hodnota ukazuje na větší dopad a míra má logaritmický charakter – o něco větší hodnota ukazuje na mnohem větší dopad. Podrobnosti viz třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/Hirsch%C5%AFv_index

Tabulka je seřazena podle součtu hlasů pro+zdržel (tedy předposledního sloupce) sestupně!

hlasovani

Z tabulky je naprosto zřejmé, že

- nejvíce hlasů získali kandidáti z Dejvic (podbarveni červeně) a teprve za nimi jsou všichni kandidáti z Karlova nám.

- jedinou výjimkou je docent Rezek, nový vedoucí katedry fyziky. Ten sice na Karláku nesedí, ale v době hlasování neseděl ani v Dejvicích. Nebo ho senát potrestal za to, že se člověk zvenku stal vedoucím katedry fyziky? V každém případě se senátu znelíbil, snad ještě dříve, než se stačil přistehovat?

- Povšimněte si i sloupce h-indexů vpravo. Proč asi senát vidí ve VR raději lidi s citačním ohlasem. Že by ve vědecké radě nechtěl právě vědce?
Následující Tabulka 2 obsahuje stejná data, ale je seřazena podle hlasů proti, a to tentokrát vzestupně.

hlasovani

Opět je zřejmé, že je senát hlavně proti lidem z Karláku, s drobnou disturbancí Michala Pěchoučka. To už je dost velká ostuda sama o sobě. A to se ještě podívejte na h-indexy vpravo!

Tvrzení 2 vyplývá dostatečně z předchozích tabulek. Kdyby to někomu ještě nestačilo, přikládám Tabulku 3, která řadí stejná data podle h-indexu VZESTUPNĚ:

hlasovani

Výsledky hlasování vypadají tak, že většině senátorů lepší vědecké výsledky a vetší h-indexy u členů VR spíš vadí. Naivní člověk by myslel, že do vědecké rady patří vědci. Senát ukázal, že toto mínění nesdílí.

Divíte se, že senát má z tohoto hlasování ostudu po celé ČR?

Reference:
http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/zapisy/ … Zapis.html
současné h-indexy viz https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/ , před půl rokem mohly být nižší ale ne vyšší ne dnes

Ke stejnému názoru jako já došel i Jirka Zemánek, bývalý senátor FEL. Publikoval k tomu dvě analýzy:
před půl rokem https://forum.fel.cvut.cz/post/38965/#p38965
a dnes https://forum.fel.cvut.cz/post/39262/#p39262

Naposledy upravil: sebekm1 (16.02.2016 15:46:50)

3

Re: Hříchy odcházejícího senátu

Petr Habala (habala) napsal:

Tentokrate mel profesor Sebek pravdu, soucasny senat jako celek v tomto pripade nema moc na co byt pysny ...

A je to potvrzeno!

Co s tím uděláme?

4

Re: Hříchy odcházejícího senátu

Na FEL roste počet samoplátců – studentů studující programy v angličtině. Podle výroční zprávy jich v roce 2014 bylo 40. Loni nejspíš ještě víc. Tito studenti česky nemluví, nečtou, nerozumí. Fakulta s nimi komunikuje anglicky a oni za to platí fakultě školné.
Mezi Akademické svobody a akademická práva (§ 3) patří (§4-c) právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány. Toto právo mají zřejmě všichni členové akademické obce, tedy všichni Akademičtí pracovníci a všichni studenti. Bez ohledu na to, kterým jazykem mluví. Teoreticky to vše platí i pro studenty samoplátce.

Jak je to prakticky?
•    Senát jedná jen česky a do angličtiny nic nepřekládá.
•    Senát ani nemá webové stránky v angličtině.
•    Mluví všichni senátoři anglicky? Nevíme.
•    Nebylo by divu, kdyby samoplátci o senátu ani nevěli.

A jak je to s volbami? Jako se vším:
•      Senát v angličtině nevyhlásil výzvu k členství ve volební komisi.
•    Volby nebyly vyhlášeny v angličtině – takže je otázkou, zda o nich samoplátci vůbec vědí?
•    Pokyny jak kandidovat v angličtině nejsou.
•    Co udělá senát, bude-li zvolen česky nemluvící senátor?
•    Texty kandidátů bývají tradičně jsou jen česky. Angličitnu volební komise nepožaduje.
•    Termín, způsob a pokyny k volbám anglicky nejsou.

Podle mě je to nefér. Samoplátci nemluvící česky prakticky nemají možnost kandidovat ani volit a být zvoleni, sotva se o volbách dozví. Tím jsou výrazně kráceny jejich akademické svobody a práva.

Totéž platí i pro akademické pracovníky nemluvící česky. Těch bude ještě víc.

Nikoho ze senátorů to netrápí. Přes občasné připomínky akademiků. Ani ty senátory, kteří mají jinak výuky plnou pusu.

Naposledy upravil: sebekm1 (23.02.2016 17:53:06)

5

Re: Hříchy odcházejícího senátu

Na podzim navštívil ČVUT bývalý president ETH a současný člen Správní rady NUS profesor Olaf Kubler. Měl nádhernou přednášku o metodách řízení školy, díky kterým se podařilo obě školy během pár let posunout výrazně dopředu na všech světových žebříčcích. Po přednášce zodpovídal dotazy přítomných a vyvracel některé u nás panující mýty: Celkem úspěšně, soudě podle toho, že moc dlouho se s ním nikdo nepřel. Byla to ideální příležitost dozvědět se, „jak se to dělá na skutečně dobré škole“. To byl ostatně smysl a účel přednášky.

http://akce.cvut.cz/download.php?id=533
https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20151 … zident-eth

Zrovna pro senátory to byla ideální příležitost se o dobré škole a jejím řízení něco dozvědět. Aby i oni mohli v senátu lépe pracovat. Ověřit si, co profesor Kubler říká na jejich názory. Dozvědět se a třeba přijmout názory jeho. Ty jeho mají opravdu velkou váhu: už jen proto, že jeho metody prokazatelně úspěšně fungují na dvou špičkových školách.

Kolik byste řekli, že tam bylo našich senátorů? Ani jeden. Jak si to vysvětlit?
Nezáleží jim na tom, aby naše fakulta i škola  přiblížily ETH a NUS? Nebo to vyloženě nechtějí? Báli se, že by své názory neobhájili? Báli se, že by jejich názory byly vyvráceny?

Posluchárna byla poloprázdná a to je opravdu velká škoda.
hlasovani

Naposledy upravil: sebekm1 (28.02.2016 18:18:22)