1

Téma: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Kopiruji sem prispevek z verejne casti fora:

Omlouvám se za "přesouvání" debaty mimo hlavní vlákno, ale jako již bývalý student tam nemohu bez loginu přispívat.
K dotazu mě přivádí nedávno probíraná debata na téma jisté studentky, která udělala formální chybu v prohlášení na kandidátce a byla z voleb vyřazena.
Zajímalo by mě, jestli jsou všechny kandidátky uvedené pod odkazem http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/volby/ skutečně ty, které letos kandidáti odevzdávali. Všiml jsem si, že u dvou akademických pracovníků a dvou studentů nějak hapruje datum na kandidátce - dvakrát je tam rok 2013, jednou únor 2015 a jednou tam není vůbec... Bude se to brát letos liberálně nebo je to důvod k vyřazení?

Naposledy upravil: polcatom (02.03.2016 16:18:42)

2

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Podle článku 7, odstavec 2 Volebního a jednacího řádu:
. Kandidáti do AS FEL předkládají písemnou formou volební komisi návrh na jediném listu A5 obsahujícím zejména následující údaje o kandidátovi:
   . charakteristiku,
   . fotografii,
   . souhlas s kandidaturou,
   . podpis,
   . fakultní e-mailovou adresu.
Takže datum není vyžadováno a jelikož odstavec obsahuje "zejména", tak kandidátka může obsahovat i špatné datum.

Formálně rozhodně volební komise a ta může senát s platným mandátem požádat o potvrzení výkladu.

3

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Podle článku 7, odstavec 2 Volebního a jednacího řádu:
. Kandidáti do AS FEL předkládají písemnou formou volební komisi návrh na jediném listu A5 obsahujícím zejména následující údaje o kandidátovi:
   . charakteristiku,
   . fotografii,
   . souhlas s kandidaturou,
   . podpis,
   . fakultní e-mailovou adresu.
Takže datum není vyžadováno a jelikož odstavec obsahuje "zejména", tak kandidátka může obsahovat i špatné datum.

Formálně rozhodně volební komise a ta může senát s platným mandátem požádat o potvrzení výkladu.

Zajimave potom je, ze pozadavky na kandidatku zverejnene na webu AS FEL se lisi - tam je onen datum explicitne zminen. Je to samozrejme prkotina, ale minule zpusobila vyrazeni kandidata.

4

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Podle článku 7, odstavec 2 Volebního a jednacího řádu:
. Kandidáti do AS FEL předkládají písemnou formou volební komisi návrh na jediném listu A5 obsahujícím zejména následující údaje o kandidátovi:
   . charakteristiku,
   . fotografii,
   . souhlas s kandidaturou,
   . podpis,
   . fakultní e-mailovou adresu.
Takže datum není vyžadováno a jelikož odstavec obsahuje "zejména", tak kandidátka může obsahovat i špatné datum.

Formálně rozhodně volební komise a ta může senát s platným mandátem požádat o potvrzení výkladu.

Jelikož je tam slovo zejména, znamená to, že tohle jsou povinné údaje. Rozhodně z toho neplyne, že pokud komise stanoví další náležitosti, tak jsou nepovinné.

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL: napsal:

Formát A5 naležato, v levém horním rohu (barevná) fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením fakultní e-mailové adresy, programu a ročníku studia (u studentů) nebo pracoviště (u akademických pracovníků).
Další text by měl obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: „S kandidaturou do AS FEL souhlasím.“) a vlastnoruční podpis.
Kandidátku je nutné odevzdat do výše uvedeného data na sekretariát děkana v níže uvedené formě:
1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
1 kopie elektronicky (např. CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF nebo DOC

http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/volby/

Můžeme si připomenout, jak se k nedodržení formálních náležitostí minule komise postavila:

Ivan Pravda (pravdai) napsal:

Za prvé, formální náležitosti kandidátky byly dopředu oznámeny a všichni potenciální kandidáti mají dle mého názoru povinnost se s nimi seznámit. Jsem přesvědčen o tom, že nebyl problém je splnit. Volební komise nenese žádnou odpovědnost za obsah kandidátek, tato odpovědnost je výhradně na straně kandidáta.

Za druhé, volební komise se onou inkriminovanou kandidátkou zabývala na podnět člena akademické obce, který přišel po zveřejnění kandidátek. Po demokratické debatě ve volební komisi, nikoliv nějakým rigidním přístupem, dospěla volební komise k závěru, že podnět je oprávněný a rozhodla se na základě nesplnění formálních náležitostí vyřadit tuto kandidátku z volebního procesu. ... Zcela jistě nám šlo o naplnění právě ducha voleb z hlediska regulérnosti, legitimity a čistoty voleb v kontextu ostatních kandidátů, kteří všechny náležitosti splnili.

Za třetí, to že k vyřazení došlo na základě, pro někoho drobné chyby ve formulaci souhlasu s kandidaturou, je ale nutné vidět to, že tato formulace je asi tou nejdůležitější náležitostí kandidátky. Většina z Vás má zcela jistě spoustu zkušeností s podáváním projektů a grantů. Kolikrát se Vám jistě stalo, že Váš projekt či grant byl odmítnut právě na základě nějakých větších či menších formálních nedostatků. Je to tedy taky nespravedlnost? Možná je, ale takový je život...

Za čtvrté, určitě je pro mě osobně celá situace inspirací pro následné řádné volby do AS ČVUT. Rád bych viděl a zasadím se o to, aby ve formálních náležitostech byla zakotvena i formulace týkající se možnosti nápravy chyb. Které jistě mohou vzniknout. Nikdo z nás nejsme dokonalí... Vnímám tedy velmi silně i tu lidskou rovinu, o kterou se někteří z Vás opíráte. V tom jsme zcela za jedno, nicméně komise v tomto případě nemohla rozhodnout jinak…

Takovou zlomyslností osudu je to zrovna i Ivan Pravda, který má na kandidátce špatné datum, škoda, že si nevzpomněl na svůj slib, že se zasadí o zakotvení možnosti opravit chybu v podmínkách. Aby bylo jasno, já jsem pro to, aby se tyhle prkotiny mohly opravovat. Minule jsem se o to snažil docela dlouho, ale dočkal jsem se ze strany senátu akorát sáhodlouhého vysvětlování, proč to nejde. Tak jsem teď moc a moc zvědavý, jak se k tomu komise postaví.

Naposledy upravil: zemanji7 (04.03.2016 11:06:05)

5

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
Jan Kyncl (kyncl) napsal:

....

Jelikož je tam slovo zejména, znamená to, že tohle jsou povinné údaje. Rozhodně z toho neplyne, že pokud komise stanoví další náležitosti, tak jsou nepovinné.

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL: napsal:

Formát A5 naležato, v levém horním rohu (barevná) fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením fakultní e-mailové adresy, programu a ročníku studia (u studentů) nebo pracoviště (u akademických pracovníků).
Další text by měl obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: „S kandidaturou do AS FEL souhlasím.“) a vlastnoruční podpis.
Kandidátku je nutné odevzdat do výše uvedeného data na sekretariát děkana v níže uvedené formě:
1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
1 kopie elektronicky (např. CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF nebo DOC

http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/volby/

Můžeme si připomenout, jak se k nedodržení formálních náležitostí minule komise postavila:

Ivan Pravda (pravdai) napsal:

Za prvé, formální náležitosti kandidátky byly dopředu oznámeny a všichni potenciální kandidáti mají dle mého názoru povinnost se s nimi seznámit. Jsem přesvědčen o tom, že nebyl problém je splnit. Volební komise nenese žádnou odpovědnost za obsah kandidátek, tato odpovědnost je výhradně na straně kandidáta.

Za druhé, volební komise se onou inkriminovanou kandidátkou zabývala na podnět člena akademické obce, který přišel po zveřejnění kandidátek. Po demokratické debatě ve volební komisi, nikoliv nějakým rigidním přístupem, dospěla volební komise k závěru, že podnět je oprávněný a rozhodla se na základě nesplnění formálních náležitostí vyřadit tuto kandidátku z volebního procesu. ... Zcela jistě nám šlo o naplnění právě ducha voleb z hlediska regulérnosti, legitimity a čistoty voleb v kontextu ostatních kandidátů, kteří všechny náležitosti splnili.

Za třetí, to že k vyřazení došlo na základě, pro někoho drobné chyby ve formulaci souhlasu s kandidaturou, je ale nutné vidět to, že tato formulace je asi tou nejdůležitější náležitostí kandidátky. Většina z Vás má zcela jistě spoustu zkušeností s podáváním projektů a grantů. Kolikrát se Vám jistě stalo, že Váš projekt či grant byl odmítnut právě na základě nějakých větších či menších formálních nedostatků. Je to tedy taky nespravedlnost? Možná je, ale takový je život...

Za čtvrté, určitě je pro mě osobně celá situace inspirací pro následné řádné volby do AS ČVUT. Rád bych viděl a zasadím se o to, aby ve formálních náležitostech byla zakotvena i formulace týkající se možnosti nápravy chyb. Které jistě mohou vzniknout. Nikdo z nás nejsme dokonalí... Vnímám tedy velmi silně i tu lidskou rovinu, o kterou se někteří z Vás opíráte. V tom jsme zcela za jedno, nicméně komise v tomto případě nemohla rozhodnout jinak…

Takovou zlomyslností osudu je to zrovna i Ivan Pravda, který má na kandidátce špatné datum, škoda, že si nevzpomněl na svůj slib, že se zasadí o zakotvení možnosti opravit chybu v podmínkách. Aby bylo jasno, já jsem pro to, aby se tyhle prkotiny mohly opravovat. Minule jsem se o to snažil docela dlouho, ale dočkal jsem se ze strany senátu akorát sáhodlouhého vysvětlování, proč to nejde. Tak jsem teď moc a moc zvědavý, jak se k tomu komise postaví.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Pravda?

6

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Pokud má být na kandidátce uveden "datum podání", ve významu, kdy byla přihláška ke kandidatuře podána, pak jej rozhodně nemá vyplňovat sám kandidát, ale vždy ten, kdo přihlášku ke kandidatuře přebírá. Obdobně to lze přirovnat např. k daňovému přiznání, kdy datum podání vyznačuje podatelna FÚ nikoliv samotný plátce daně.

Ač kandidátka může působit asi trochu zvláštně, tak mám za to, že pokud je uvedené datum, které předchází datu uzavření přihlášek, pak ji lze jen těžko označit za neplatnou z důvodu uvedení staršího data.

Minulou volbu do AS ČVUT (včetně vyřazení kandidátky) jsem sledoval a přijde mi trochu přitažené za vlasy snažit se srovnávat "stáří" data s nevyjádřením souhlasu s kandidaturou (do příslušné akademické instituce).

Naposledy upravil: nevosam (07.03.2016 14:01:17)

7

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Marek Nevosad (nevosam) napsal:

Minulou volbu do AS ČVUT (včetně vyřazení kandidátky) jsem sledoval a přijde mi trochu přitažené za vlasy snažit se srovnávat "stáří" data s nevyjádřením souhlasu s kandidaturou (do příslušné akademické instituce).

A proč:
Pro formalistu je to stejně - v obou případech nebylo dodrženo, co bylo požadováno. A basta.

Pro zdravý rozum je to také totéž:
Jednou dívka sama kandidovala do senátu: Sama sepsala kandidátku, sama ji podepsala a sama podala. Copak je nutné do ní ještě připisovat, že sama s tímto svým jednáním souhlasí?
Dovedete si představit, že by vše sepsala, podepsala, odevzdala a přitom s tím nesouhlasila? To by snad nic nepsala a nepodávala. A podruhé se pár lidí spletlo v datu, no a co?

K souhlasu:
On je celý ten souhlas s kandidaturou pitomost. Pokud člověk navrhuje sám sebe, je přece jasné že s tím souhlasí. A pokud by snad někdo navrhoval někoho jiného, pak ten jiným navrhovaný stejně musí sám sepsat a podepsat ten návrh. Opět si neumím představit, že by to udělal, aniž by s návrhem nesouhlasil.
Zajímalo by mě, kdo vůbec tu nutnost souhlasu do předpisů dal?

K několik let starému datu:
Tady nejspíš nejde o překlep. Pravděpodobnější je, že někdo použil starou kandidátku jak vzor, něco v ní upravil, a podal ji znovu. Jenom zapomněl změnit datum.
Anebo, a to byl horší případ, prostě vzal pár let starou kandidátku  a podal ji znovu nezměněnu. A proč by tohle bylo horší? No minule něco sliboval, tak proč znovu sluibuje totéž?
Pokud to splnil, neměl by to slibovat znovu. A pokud to nesplnil (protože to splnit nejde anebo jde, ale on se nestěžil), podruhé už by to slibovat neměl.
Nemáte někdo přístup k předchozím kandidátkám těch lidí? Jestlipak jsou totožné s letošními nebo nejsou?

Naposledy upravil: sebekm1 (08.03.2016 16:54:35)

8

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

...Nemáte někdo přístup k předchozím kandidátkám těch lidí? Jestlipak jsou totožné s letošními nebo nejsou?

Přístup ke kandidátkám aktuálních senátorů má každý - viz http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/onas/ Vzhledem k tomu, že chyby se vyskytly pouze na kandidátkách senátorů, kteří již v senátu nějaké funkční období byli, není problém zkontorlovat, zdali nejsou stejné - nejsou, ani jedna ze čtyř kandidátek není stejná jako ta, která visí na webu jako tři roky stará kandidátka.

9

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Otakar Jašek (jasekota) napsal:
Michael Šebek (sebekm1) napsal:

...Nemáte někdo přístup k předchozím kandidátkám těch lidí? Jestlipak jsou totožné s letošními nebo nejsou?

Přístup ke kandidátkám aktuálních senátorů má každý - viz http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/onas/ Vzhledem k tomu, že chyby se vyskytly pouze na kandidátkách senátorů, kteří již v senátu nějaké funkční období byli, není problém zkontorlovat, zdali nejsou stejné - nejsou, ani jedna ze čtyř kandidátek není stejná jako ta, která visí na webu jako tři roky stará kandidátka.

Díky za odkaz.

Je celkem zajímavé porovnat minulé a nové kadidátky současných senátorů i z jiného pohledu. Jestli je vidět nějaká reflexe? Napsal někdo do nové kandidátky, co se mu dosud v senátu podařilo či nepodařilo a proč? Vysvětlil někdo, proč by měl být zvolen ZNOVU?

10

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Marek Nevosad (nevosam) napsal:

Pokud má být na kandidátce uveden "datum podání", ve významu, kdy byla přihláška ke kandidatuře podána, pak jej rozhodně nemá vyplňovat sám kandidát, ale vždy ten, kdo přihlášku ke kandidatuře přebírá. Obdobně to lze přirovnat např. k daňovému přiznání, kdy datum podání vyznačuje podatelna FÚ nikoliv samotný plátce daně.

Ač kandidátka může působit asi trochu zvláštně, tak mám za to, že pokud je uvedené datum, které předchází datu uzavření přihlášek, pak ji lze jen těžko označit za neplatnou z důvodu uvedení staršího data.

Minulou volbu do AS ČVUT (včetně vyřazení kandidátky) jsem sledoval a přijde mi trochu přitažené za vlasy snažit se srovnávat "stáří" data s nevyjádřením souhlasu s kandidaturou (do příslušné akademické instituce).

Mně zase přijde přehnané neumožnit někomu opravu formální chyby. Dále je absurdní prozatím nevysvětlená nekonzistence - jednou formální chyba vadí a nedá se ani opravit, podruhé nevadí. Se zlehčováním významu data podání nesouhlasím. Rozhodně si nemůžu vymýšlet jakékoli datum, má to být datum podání. Je jasné, že datum po uzávěrce dělá kandidátku neplatnou, ale zrovna tak datum před uzávěrkou minulých voleb ji dělá neplatnou - to by jinak ten souhlas s kandidaturou platil na věky.

11

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Michael Šebek napsal:

K souhlasu:
On je celý ten souhlas s kandidaturou pitomost. Pokud člověk navrhuje sám sebe, je přece jasné že s tím souhlasí. A pokud by snad někdo navrhoval někoho jiného, pak ten jiným navrhovaný stejně musí sám sepsat a podepsat ten návrh. Opět si neumím představit, že by to udělal, aniž by s návrhem nesouhlasil.
Zajímalo by mě, kdo vůbec tu nutnost souhlasu do předpisů dal?

Původní záměr tvůrce předpisu zřejmě vyplývá z odst. 1 článku sedmého volebního a jednacího řádu:

VJrad napsal:

1. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FEL. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta.

Že je v takovém případě nezbytný souhlas snad zde nikdo vyvracet nebude. Že se interpretace tohoto odstavce ve stech procentech redukovala na to, že tím, kdo navahuje, je čirou náhodou ten navrhovaný, za to tvůrce předpisu nemůže.

Když se ucházíte o zaměstnání, rovněž ke svým materiálům připojujete podpis ve smyslu: jsem to já, jsou to mé materiály, je to mé rozhodnutí. Tož tady je ten podpis nutné připojit k souhlasu, který se předpokládá kvůli odstavci 1.

Napadlo mě, bohužel pozdě, že bych mohl navrhnout prof. Šebka jako kandidáta do senátu. Dokonce bych asi zvládnul mu napsat ten A pětkový žblebt, takže by se ani nemusel obtěžovat. Napsal bych něco v tom smyslu, že budeme v senátu komunikovat anglicky, našim vzorem jsou zahraniční univerzity, mám dloholeté zahraniční zkušenosti v ETH Curych, do VR budeme volit jedině podle kvantifikovatelných kritérií vědeckého výkonu, rozpustíme senát, protože škodí rozvoji. Jistě uznáte, že by to vypadalo dost věrohodně. Takovou A pětku bych poslal volební komisi. Formálně jediné, co by na tom dokumentu scházelo, by byl souhlas kandidáta s připojeným vlastnoručním podpisem.

12

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Pro formalistu je to stejně - v obou případech nebylo dodrženo, co bylo požadováno. A basta.

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Mně zase přijde přehnané neumožnit někomu opravu formální chyby. Dále je absurdní prozatím nevysvětlená nekonzistence - jednou formální chyba vadí a nedá se ani opravit, podruhé nevadí. Se zlehčováním významu data podání nesouhlasím. Rozhodně si nemůžu vymýšlet jakékoli datum, má to být datum podání. Je jasné, že datum po uzávěrce dělá kandidátku neplatnou, ale zrovna tak datum před uzávěrkou minulých voleb ji dělá neplatnou - to by jinak ten souhlas s kandidaturou platil na věky.

Když pošle kandidát kandidátku poštou, který bude správný "datum podání", ten který vyznačí pošta na obálku, ten který napíše kandidát na kandidátku, nebo ten kdy byla kandidátka doručena? Všechna tři data mohou být rozdílná. Je nesmysl, aby "datum podání" vůbec byl vyznačen na kandidátce samotným kandidátem.
Naopak na kandidátce by mělo být do jakého období kandidát kandiduje.
Dále by nemělo být možné, aby byl kandidát případně navržen někým jiným. Proces podání kandidátky by měl probíhat tak, že do archu na sekretariátu děkana (sběrné místo), stvrdí svým podpisem přebírající, datum kdy kandidaturu obdržel a podpis kandidujícího, že s kandidaturou do příslušného volebního období souhlasí. Narazil jste na zajímavý problém, že už jednou udělený (a vlastně časově neomezený) souhlas s kandidaturou do AS není časově omezen (ve významu projevu vůle).

Je třeba posuzovat i závažnost formální chyby z hlediska vlivu na význam kandidátky. Z toho, co píšete, je pro vás zřejmě překlep např. v názvu pracoviště (tedy formálně neexistujícího) a neuvedení jména kandidáta stejně významná chyba se stejným vlivem, ale já to tak nevidím.

Osobně si myslím, že lze jen těžko kandidátky se starším datem považovat za neplatné.

Navíc v případě např. I. P. byl datum z roku 2015. Rozhodně tak nebyl předcházející minulé volbě.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

On je celý ten souhlas s kandidaturou pitomost. Pokud člověk navrhuje sám sebe, je přece jasné že s tím souhlasí. A pokud by snad někdo navrhoval někoho jiného, pak ten jiným navrhovaný stejně musí sám sepsat a podepsat ten návrh. Opět si neumím představit, že by to udělal, aniž by s návrhem nesouhlasil.

Souhlasím s Vámi, že ten souhlas explicitně uvedený na kandidátce je nadbytečnost (stejně jako to datum), který se dá vyřešit jinak, ale potřeba záznamu projevu vůle kandidáta je podle mého legitimní. Samotné doručení nějakého dokumentu na sekretariát děkana lze za projev souhlasu s něčím považovat jen těžko - pouze se můžete domýšlet (půjde o tzv. zdánlivé jednání).

13

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Petr Olšák (olsak) napsal:

Původní záměr tvůrce předpisu zřejmě vyplývá z odst. 1 článku sedmého volebního a jednacího řádu:

VJrad napsal:

1. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FEL. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta.

Že je v takovém případě nezbytný souhlas snad zde nikdo vyvracet nebude. Že se interpretace tohoto odstavce ve stech procentech redukovala na to, že tím, kdo navahuje, je čirou náhodou ten navrhovaný, za to tvůrce předpisu nemůže.

Ano zatím to dává smysl, nicméně podívejme se , co říká VJřád dále...

VJrad napsal:

2. Kandidáti do AS FEL předkládají písemnou formou volební komisi návrh na jediném listu A5 obsahujícím zejména následující údaje o kandidátovi:

To znamená, že papírové návrhy podávají sami kandidáti. Pokud to podá někdo za ně, mělo by to být neplatné, ne?

14

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Marek Nevosad (nevosam) napsal:

Když pošle kandidát kandidátku poštou, který bude správný "datum podání" …

Já netvrdím, že jsou požadavky domyšlené. Souhlasím s Vámi, že by to tam měl spíš napsat někdo, kdo to přejímá. Mně jde o to, jak se přistupuje k nedodržení těchto požadavků.

Marek Nevosad (nevosam) napsal:

Je třeba posuzovat i závažnost formální chyby z hlediska vlivu na význam kandidátky. Z toho, co píšete, je pro vás zřejmě překlep např. v názvu pracoviště (tedy formálně neexistujícího) a neuvedení jména kandidáta stejně významná chyba se stejným vlivem, ale já to tak nevidím.

Tři roky staré datum je pro mě na úrovni chybějícího souhlasu, protože to z návrhu dělá návrh do minulých voleb. Nicméně, jak už jsem psal výše, já bych kvůli překlepu nevyřazoval nikoho. Překlep je prostě překlep a důležité je, jestli tam ten člověk chce a jestli to podal včas. Pokud do senátu chce a podal to včas, tak nevím, proč kohokoli vyřazovat. Mě jenom irituje ta nekonzistence v přístupu – proč to minule nešlo opravit?

Marek Nevosad (nevosam) napsal:

Navíc v případě např. I. P. byl datum z roku 2015. Rozhodně tak nebyl předcházející minulé volbě.

Datum podání to prostě není. Tou předcházející volbou jsem nenarážel na Ivana Pravdu. Jan Kubr a Petr Váňa uvedli datum pro předchozí volby a Pavel Tichý tam datum nemá vůbec. Z hlediska formálních nedostatků na dalších návrzích chybí fakultní e-mail, konkrétně u Petra Kočárníka a Stanislava Vítka. E-mail, který je vyžadovaný VJřádem, mimochodem chyběl u většiny současných senátorů a také to nevadilo.

Pro jistotu ještě jednou opakuji, že neusiluji o to, aby byl někdo vyřazen, ale rád bych slyšel, že minule komise nemusela nikoho vyřazovat, stačilo nechat návrh opravit.

15

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Mě jenom irituje ta nekonzistence v přístupu

To bude tim, ze se hleda neco, co neni. Volebni komise v minulych a techto volbach jsou dva zcela rozdilne objekty. Jedine, co maji spolecne, je mandat dany VolJedRadem, cili konzistenci je mozne hledat tam. Ovsem situace, o ktere zde mluvime, neni VolJedradem regulovana, tudiz neni duvodu, proc by se urcita skupina lidi musela v dane situaci chovat stejne jako nejaka uplne jina skupina lidi. Vezmeme-li v uvahu, ze ta prvni skupina byla za svuj formalni pristup vydatne grilovana, pak mi naopak prijde zcela ocekavatelne, ze ta druha to zkusi jinak.

Jednim z moznych reseni teto "iritujici nekonzistence" je vytvorit predpisy, ktere uzce vymezi manevrovaci moznosti volebni komise. Osobne mam radeji, kdyz je regulaci mene, s tim ze lidi se snad dokazou domluvit, ale v situaci, kdy je jedna volebni komise grilovana za formalismus prilisny a druha za formalismus nedostatecny, pricemz grilovani provadeji kolikrat i stejni lide, tak to zda se k sesnerovanosti zacina smerovat. Pristi senat muze zkusit vytvorit ""Provadeci predpis" k volbam.

16

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Já netvrdím, že jsou požadavky domyšlené. Souhlasím s Vámi, že by to tam měl spíš napsat někdo, kdo to přejímá. Mně jde o to, jak se přistupuje k nedodržení těchto požadavků.

Podle mého je třeba rozlišovat závažnost formální chyby, ale to už se opakuji. Představte si krajní případ, odevzdám prakticky prázdný papír se jménem. Má mi potom volební komise vrátit kandidátku k doplnění, nebo ji má vyřadit? Kde je ta hranice?

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Tři roky staré datum je pro mě na úrovni chybějícího souhlasu, protože to z návrhu dělá návrh do minulých voleb. Nicméně, jak už jsem psal výše, já bych kvůli překlepu nevyřazoval nikoho. Překlep je prostě překlep a důležité je, jestli tam ten člověk chce a jestli to podal včas. Pokud do senátu chce a podal to včas, tak nevím, proč kohokoli vyřazovat. Mě jenom irituje ta nekonzistence v přístupu – proč to minule nešlo opravit?

Zřejmě chápu, kam tím míříte, ale osobně v tom nekonzistenci přístupu volební komise až tak nevidím. Nekonzistence by to byla, pokud by tam někdo souhlas měl a někdo neměl… a komise by i přesto všechny kandidátky akceptovala. Příslušná volební komise se zřejmě rozhodovala, zdali neuvedení "souhlasu s kandidaturou" je závažný formální nedostatek, který mění zásadní věc na kandidtáce - projev vůle kandidáta.

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

(...) E-mail, který je vyžadovaný VJřádem, mimochodem chyběl u většiny současných senátorů a také to nevadilo.

Za tím lze vidět i to, že volební komise vyhodnotila, že tento formální nedostatek (chybějící e-mail) nemá na kandidátku vliv a nerelativizuje její obsah. Ale takto přeci nemůže být brán jakýkoliv formální nedostatek.

Myslím, že opravovat kandidátky obecně není dobrý způsob - viz začátek mého příspěvku. Předcházel bych tomu formou kandidátního archu na sběrném místě.

Naposledy upravil: nevosam (09.03.2016 22:06:38)

17

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Komise se mění, ale argumenty zůstávají. Minule zaznělo třeba: Jinak to nešlo, někdo by si mohl stěžovat… Očividně to jinak šlo, a že by si mohl někdo stěžovat, teď nevadí. Nikdo současnou komisi negriluje, je dávána akorát do kontrastu s tou minulou, která pravidlo, které má chránit někoho, kdo kandidovat nechce, použila proti tomu, kdo kandidovat chce.

18

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Otakar Jašek (jasekota) napsal:
Michael Šebek (sebekm1) napsal:

...Nemáte někdo přístup k předchozím kandidátkám těch lidí? Jestlipak jsou totožné s letošními nebo nejsou?

Přístup ke kandidátkám aktuálních senátorů má každý - viz http://www.fel.cvut.cz/cz/senat/onas/ Vzhledem k tomu, že chyby se vyskytly pouze na kandidátkách senátorů, kteří již v senátu nějaké funkční období byli, není problém zkontorlovat, zdali nejsou stejné - nejsou, ani jedna ze čtyř kandidátek není stejná jako ta, která visí na webu jako tři roky stará kandidátka.

Díky za odkaz.

Je celkem zajímavé porovnat minulé a nové kadidátky současných senátorů i z jiného pohledu. Jestli je vidět nějaká reflexe? Napsal někdo do nové kandidátky, co se mu dosud v senátu podařilo či nepodařilo a proč? Vysvětlil někdo, proč by měl být zvolen ZNOVU?

Dobrý den, pane profesore, mohu se zeptat? To jste opravdu odkaz na informace o členech současného AS FEL neznal? Děkuji za odpověď.

19

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Zajimave je, ze vubec mame kandidatky papirovou formou. To je jak v praveku...

20

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Dobrý den, pane profesore, mohu se zeptat? To jste opravdu odkaz na informace o členech současného AS FEL neznal? Děkuji za odpověď.

Asi jsem to v minulosti viděl, ale v té chvíli mě to nenapadlo.

21

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Marek Nevosad (nevosam) napsal:

Souhlasím s Vámi, že ten souhlas explicitně uvedený na kandidátce je nadbytečnost (stejně jako to datum), který se dá vyřešit jinak, ale potřeba záznamu projevu vůle kandidáta je podle mého legitimní. Samotné doručení nějakého dokumentu na sekretariát děkana lze za projev souhlasu s něčím považovat jen těžko - pouze se můžete domýšlet (půjde o tzv. zdánlivé jednání).

Proboha! Kandidát sám vymyslí program a popíše jím půl stránky. Umíte si představit někoho, kdo by to dělal, kdyby se svou kandidaturou nesouhlasil?

Nikde jinde se to nechce, stačí tam podpis.
Když žádám o občanku, řidičák, o zaměstnání, vždy napíšu žádost a podepíšu ji! A všem úřadům to stačí.
Nikdy nikdo nevyžaduje, abych k tomu ještě připsal "se svojí žádostí souhlasím"?

Ostatně: Ani vy sám jste ke svému příspěvku napsal, že s ním souhlasíte. Přesto peřdpokládám, že tomu tak je. Pletu se?

Celé mi to připomíná vtip z doby komunismu:
Někdo je tázán na postoj a pořád opakuje, že ve všem souhlasí s názory KSČ.
Přijde otázka: A to nemáte žádný vlastní názor?
On odpoví: Mám, ale s tím nesouhlasím!

22

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Petr Olšák (olsak) napsal:
VJrad napsal:

1. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FEL. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta.

Že je v takovém případě nezbytný souhlas snad zde nikdo vyvracet nebude. Že se interpretace tohoto odstavce ve stech procentech redukovala na to, že tím, kdo navahuje, je čirou náhodou ten navrhovaný, za to tvůrce předpisu nemůže.

Ano, v tomto případě by byl souhlas nutný. Jenže v tomto případě „zákonodárce“ nedomyslel soulad s dalšími požadavky: nedomyslel, že někdo musí za kandidáta napsat text a podpesat ho.

Petr Olšák (olsak) napsal:

Když se ucházíte o zaměstnání, rovněž ke svým materiálům připojujete podpis ve smyslu: jsem to já, jsou to mé materiály, je to mé rozhodnutí. Tož tady je ten podpis nutné připojit k souhlasu, který se předpokládá kvůli odstavci 1.

No právě!!!!! Napíšu žádost a svým ji podpisem potrvdím!! A to stačí!!!!
Není už vůbec nutné přidávat větu: "Se svou žádostí souhlasím“. K čemy by byla?

Proč to tedy chcete zde? Eva Žáčeková sama napsala kandidátku (= žádost být zařazena do voleb), sama ji podepsala a odevzdala! Každému soudnému člověku by to stačilo. Ale ne volební komisi, ta ji vyřadila z důvodu chybějící věty "Se svou žádostí souhlasím“!!!!

Petr Olšák (olsak) napsal:

Napadlo mě, bohužel pozdě, že bych mohl navrhnout prof. Šebka jako kandidáta do senátu. Dokonce bych asi zvládnul mu napsat ten A pětkový žblebt, takže by se ani nemusel obtěžovat. …. Jistě uznáte, že by to vypadalo dost věrohodně. Takovou A pětku bych poslal volební komisi. Formálně jediné, co by na tom dokumentu scházelo, by byl souhlas kandidáta s připojeným vlastnoručním podpisem.

Tedy tvrdíte, že by chyběly dvě věci: 1) Můj podpis a 2) věta „S kandidaturou souhlasím“? Myslíte to vážně?

Mýlíte se. Chyběl by můj JEN podpis! Nic víc! Můj podpis by stvrzoval, že je text „mým volebním programem“, ať už ho napsal kdokoli.
To je dokonce v politice obvyklé. Programy stran nepíší lidé, kteří s nim i kandidují!

Podstaté je, zda by text BYL nebo NEBYL mnou podepsán. S mým podpisem platí, bez něj neplatí! V obou případech je zbytečné připisovat, že se svým programem a kandidaturou souhlasím!

Pane docente, použiji teď vaši argumentaci na vás:

Dosud mi stačilo, že je každý váš příspěvek zde je vámi „podepsán“ (tj. použil jste své heslo a pak se objevilo vaše jméno).
Dosud jsem také dovozoval, že takto vámi „podepsaný“ příspěvek vyjadřuje vaše názory a vy s ním souhlasíte.

Byl to omyl, jak mě nyní přesvedčujete. Už to dovozovat nebudu, neboť jak vy argumentujete, že váš „podpis“ u textu nezaručuje, že s vámi napsanými názory souhlasíte.

Buďte prosím konsistentní a nadále všechny své příspěvky ukončete prohlášením „Se svým příspěvkem souhlasím“!
Jinak bychom si mohli myslet, že, přes váš podpis, s vámi napsaným textem nesouhlasíte!

Jo, aby nezapomněl: S tímto svým příspěvkem souhlasím.

23

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Petr Habala (habala) napsal:
Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Mě jenom irituje ta nekonzistence v přístupu

To bude tim, ze se hleda neco, co neni. Volebni komise v minulych a techto volbach jsou dva zcela rozdilne objekty. Jedine, co maji spolecne, je mandat dany VolJedRadem, cili konzistenci je mozne hledat tam. Ovsem situace, o ktere zde mluvime, neni VolJedradem regulovana, tudiz neni duvodu, proc by se urcita skupina lidi musela v dane situaci chovat stejne jako nejaka uplne jina skupina lidi. Vezmeme-li v uvahu, ze ta prvni skupina byla za svuj formalni pristup vydatne grilovana, pak mi naopak prijde zcela ocekavatelne, ze ta druha to zkusi jinak.

Jednim z moznych reseni teto "iritujici nekonzistence" je vytvorit predpisy, ktere uzce vymezi manevrovaci moznosti volebni komise. Osobne mam radeji, kdyz je regulaci mene, s tim ze lidi se snad dokazou domluvit, ale v situaci, kdy je jedna volebni komise grilovana za formalismus prilisny a druha za formalismus nedostatecny, pricemz grilovani provadeji kolikrat i stejni lide, tak to zda se k sesnerovanosti zacina smerovat. Pristi senat muze zkusit vytvorit ""Provadeci predpis" k volbam.

Milí kolegové,

už vidíte jak je výběr volební komise důležitý?
Už chápete co mohlo způsobit, že nebyl důkladně veřejně vyhlášen?

Objekty
byly sice dva, ale Ing. Pravda je jen jeden!
Jestliže byl v případě někoho jiného (Evy Žáčekové) na straně naprostého právního purismu, měl by na této straně zůstat, i když to tentokrát postihne jeho!
Prostě ted spadl do jámy, kterou sám vykopal.

Kdyby byl Ing. Pravda frajer, sám ted odstoupí.

24

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Nikdy nikdo nevyžaduje, abych k tomu ještě připsal "se svojí žádostí souhlasím"?

Představte si, že ve Francii dlouhou dobu některé důležité dokumenty nestačilo podepsat, ale museli jste tam vlastní rukou napsat "lu et approuvée", tedy "přečetl jsem a souhlasím". V roce 1980 byla tato povinnost zákonem zrušena, ale tradice je hluboce zakořeněná - ještě v roce 2001 mne nutili, abych to na různé smlouvy a dokumenty psal... Jan Kybic

25

Re: Chyba na 4 kandidatkach do AS FEL

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

ve Francii dlouhou dobu některé důležité dokumenty nestačilo podepsat, ale museli jste tam vlastní rukou napsat "lu et approuvée", tedy "přečetl jsem a souhlasím". V roce 1980 byla tato povinnost zákonem zrušena, ale tradice je hluboce zakořeněná - ještě v roce 2001 mne nutili, abych to na různé smlouvy a dokumenty psal...

V Portugalsku maji mozna lepsi vec. Cokoli se podepisuje (smlouva, narizeni, atd) musi byt parafovano (zkratkou, ne plnym podpisem, coz je v pripade jmen dlouhych jak vlak pochopitenle) vsemi ucastniky nahore v pravem rohu. Takze kdyz jsem mel smlouvu o projektu s agenturou, musel jsem se podepsat cca 30 vcetne stranky, kdy byl muj finalni podpis.
V UK zase predpisy vyzaduji u nekterych jednotlivosti podpis. Takze pri smlouve hypoteky jsem se na jedne strance musel podpsat asi 6x.

To ale nemeni nic na tom, ze ona zminena kandidatka vyrazena minule se tusim podepsala. Jen napsala do AS FEL souhlasim misto do AS CVUT souhlasim. Jelikoz volby do AS FEL nebyly, nikdo nemohl byt zmaten. Podpis tam nechybel.