26

Re: Už známe kandidáty

Jiří Matas (matas) napsal:

Už studenti bakalářské studia by se měli naučit správně citovat.   Napsal jsem  "počet hlasů (pozitivních pro J. Matase ve volbě) do VR je prkotina, nijak neovlivňuje  ani učení, vědu, ...".  A pan profesor mě cituje "VR je prkotina". To je na úrovni Blesku. Samozřejmě, že VR je velmi důležitý orgán s významnými pravomocemi (umět správně citovat je pro člena VR žádoucí).

Jako autor příspěvku o rozdílu mezi „kritikou“ a „napadáním“ mě prosím pouč. Tento tvůj text je "kritikou" nebo "napadáním"?

Krátký test umění citovat:  Kolega Matas nejprve napsal (kopíruji přesně):

Jiří Matas (matas) napsal:

Ale počet hlasů do VR je prkotina, nijak neovlivňuje ani učení, ani vědu, ani spolupráci s průmyslem.

a pak sám svoji větu citoval (!) (opět kopíruji přesně)

Jiří Matas (matas) napsal:

"počet hlasů (pozitivních pro J. Matase ve volbě) do VR je prkotina, nijak neovlivňuje  ani učení, vědu, ..."

Umí profesor Matas citovat?

Ale vážněji:
Napsal jsi, že počet že „VR je velmi důležitý orgán s významnými pravomocemi“  a přitom jistě víš, že počet hlasů senátorů rozhoduje o složení VR. Jak potom můžeš tvrdit, že „počet hlasů do VR je prkotina, nijak neovlivňuje  ani učení, vědu, ...“ ?
Podle mě si protiřečíš.

Jiří Matas (matas) napsal:

Napiš, co u tebe na katedře bys chtěl dělat líp, ale fakulta to neumožňuje.

Banální argumentační faul. Toto jsem nikdy netvrdil.

Jiří Matas (matas) napsal:

Vyvracej můj optimistický názor fakty, které jsou s ním v ve sporu (viz Popper),

Pan profesor neví, že důkazní břemeno je na straně toho, kdo něco tvrdí?

Jiří Matas (matas) napsal:

ne ad hominem hláškami (už PhD student by měl vědět, že nemá argumentovat ad hominem).

Prosím přečti si své poslední příspěvky směrované ke mně. V nich už snad nic jiného než argumentace ad hominem není.

Jiří Matas (matas) napsal:

Pro mě je role proděkana službou, vše dělám trasparentně, necítím se "být u moci".

Opravdu? A co třeba na podzimním Dni otevřených dveří na KN, kdy jsi mi se slovy „Já jsem proděkan a já budu rozhodovat, kdo má mluvit“ znemožnil odpovědět na otázku uchazeče o studium? Přitom jsi v té chvíli ani nebyl v roli proděkana, ale v roli zástupce jednoho z programů, kterému jsi nadržoval. Existuje z toho nahrávka. Naši doktorandi byli tvým chováním velmi rozladěni a dokonce tě v té věci navštívili.

27

Re: Už známe kandidáty

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

[...]

Jiří Matas (matas) napsal:

Vyvracej můj optimistický názor fakty, které jsou s ním v ve sporu (viz Popper),

Pan profesor neví, že důkazní břemeno je na straně toho, kdo něco tvrdí?

[...]

Vážený pane profesore,

z toho že na konci věty je citován Popper soudím, že na větu by mělo být nahlíženo jeho prizmatem [1]. Popper tvrdí, že můžeme vznášet nekonečně mnoho podpůrných tvrzení pro naši teorii, avšak nakonec je to pošetilost - o její platnosti toho mnoho neřekneme. Ve skutečnosti se máme snažit vlastní (i cizí) tvrzení falzifikovat. Tj., důkazní břemeno ve vědě (ale i jakémkoliv faktickém sporu) je na všech, avšak naší snahou je přednesené teorie a hypotézy vyvracet.

[1] Popper, K. R. Logika vědeckého zkoumání. Praha: Oikoymenh, 1997

28

Re: Už známe kandidáty

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Už studenti bakalářské studia by se měli naučit správně citovat.   Napsal jsem  "počet hlasů (pozitivních pro J. Matase ve volbě) do VR je prkotina, nijak neovlivňuje  ani učení, vědu, ...".  A pan profesor mě cituje "VR je prkotina". To je na úrovni Blesku. Samozřejmě, že VR je velmi důležitý orgán s významnými pravomocemi (umět správně citovat je pro člena VR žádoucí).

Jako autor příspěvku o rozdílu mezi „kritikou“ a „napadáním“ mě prosím pouč.

Nejsem autorem příspěvku, napsal to Otakar Jašek.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Krátký test umění citovat:  Kolega Matas nejprve napsal (kopíruji přesně):

Jiří Matas (matas) napsal:

Ale počet hlasů do VR je prkotina, nijak neovlivňuje ani učení, ani vědu, ani spolupráci s průmyslem.

a pak sám svoji větu citoval (!) (opět kopíruji přesně)

Jiří Matas (matas) napsal:

"počet hlasů (pozitivních pro J. Matase ve volbě) do VR je prkotina, nijak neovlivňuje  ani učení, vědu, ..."

Umí profesor Matas citovat?

Ano, protože text v závorce nekomolí význam textu, naopak jej doplňuje o kontext, který se mi nezdálo praktické kopírovat.
Protože text je v závorce, a není bold, mělo by být zjevné, že se jedná o dosazení kontextu.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Ale vážněji:
Napsal jsi, že počet že „VR je velmi důležitý orgán s významnými pravomocemi“  a přitom jistě víš, že počet hlasů senátorů rozhoduje o složení VR. Jak potom můžeš tvrdit, že „počet hlasů do VR je prkotina, nijak neovlivňuje  ani učení, vědu, ...“ ?
Podle mě si protiřečíš.

Nevěřím, že si nepamatuješ, o čem šla řeč. Prof. Šebek tvrdil, že jsem byl zvolen do VR malým počtem hlasů. Malý počet hlasů jsem nazval prkotinou. Ve VR se chovám stejně, nemá to žádný vliv na chod VR, na mě.  Rozdíl mezi "pravomocemi a rozhodnutími VR" a "počtem hlasů kterými byl jeden člen zvolen" snad musí chápat každý.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Napiš, co u tebe na katedře bys chtěl dělat líp, ale fakulta to neumožňuje.

Banální argumentační faul. Toto jsem nikdy netvrdil.

Jakýpak faul? Já se ptám,  netvrdím o katedře nic. Hledáme něco falzifikující tvrzení, že FEL nás zásadně neomezuje.
Říkám: "Vyvracej můj optimistický názor fakty, které jsou s ním v ve sporu (viz Popper)".

29

Re: Už známe kandidáty

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Já jsem nepsal, že nefunguje škola, ale že to není slavné se samosprávou. Samospráva z principu bez lidí, co by se jí věnovali, fungovat nebude.

Zkusím to říci jinak: cílem samosprávy je, aby fungovala škola, v nejširším smyslu. Pokud funguje škola, pak samospráva také.

Máme na FEL spoustu akcí, typu fyzikální čtvrtky nebo pondělní koncerty, které jsou výsledkem iniciativy členů akademické obce. Iniciativy není nikdy dost.
Ale to je něco jiného, než samospráva.

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Není v tu chvíli nejlepší, aby svoji energii napřeli do "hlavní činnosti" - do studia, výuky, výzkumu?

Nevím, kam tím míříte. Někdo tam být musí.

Taky "tam je" - kandidátka do AS FEL není prázdná. Mířím tam, že krátká kandidátka indikuje ne problémy, ale jejich absenci.

30

Re: Už známe kandidáty

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Otakar Jašek (jasekota) napsal:

... jen mi Vaše rétorika mnohdy přijde přespříliš agresivní a nekonstruktivní, mnoho věcí se dá řešit s chladnější hlavou

Také jsme si to před mnoha lety myslel. Bohužel to platí jen na naší katedře. Divíte se, že po letech marných snah občas ztrácím nervy?
No tak to zkuste sám a dejte se do řešení s chladnou hlavou, fakt vám držím palce. Pokud se vám to ani za pár let nepodaří, možná i vy změníte názor.

Mimo naší katedru se mi s chladnou hlavou nepodařilo témeř nic.
Třeba takovou jendoznačně všem prospěšnou věc jako Robosoutěž a předmět Roboti jsem navrhoval s chladnou hlavou marně.
Kolegové ji rozhodně nepřivítali s nadšením? Dlouho na různých Radách a schůzích byly skoro všichno proti. Chápete to? Já ne.

Na škole jsem "pár let" jako student a určitě ne z pozice, kdy bych něco horečně prosazoval, či měnil - tedy zkušenosti, že věci nejdou s chladnou hlavou prosadit, nemám. Je to dost dobře možné, ale byl bych optimistou - umím si představit, že Vám naopak, pane profesore, je mnoho dveří kvůli pověsti agresivního diskutéra zavřených, i když k nim máte co říci (např. zde tolik propíraná VR). Problém s prosazením Robosoutěže opravdu nechápu - sám jsem se ji účastnil a přijde mi skvělá, ať už jako motivace pro naše studenty, tak PR do středních škol. Skvělá práce wink

Jiří Matas (matas) napsal:
Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Už studenti bakalářské studia by se měli naučit správně citovat.   Napsal jsem  "počet hlasů (pozitivních pro J. Matase ve volbě) do VR je prkotina, nijak neovlivňuje  ani učení, vědu, ...".  A pan profesor mě cituje "VR je prkotina". To je na úrovni Blesku. Samozřejmě, že VR je velmi důležitý orgán s významnými pravomocemi (umět správně citovat je pro člena VR žádoucí).

Jako autor příspěvku o rozdílu mezi „kritikou“ a „napadáním“ mě prosím pouč.

Nejsem autorem příspěvku, napsal to Otakar Jašek.

Kritiku si obecně představuji věcnou (tedy žádné ad hominem, ad absurdum, etc.), konkrétní (tedy nezevšeobecňující), konstruktivní, v ideálním případě i s návrhem nápravy. Například na již zmíněném příkladu kritiky volby do VR - ano, celý senát má být kritizován za volbu, která zavání rozhodováním, na základě místní příslušnosti, ale mnohem spíše by měl být celý senát kritizován za umožnění tajné volby - takto kritizujete i to málo lidí, kteří pro Vás ruku zvedli/hodili hlas. Navíc jakkoli je to opravdu velká ostuda senátu, rozmazávate to po fóru všude a to i tam, kde z toho naopak vyvozujete nepodložené závěry - např zde

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Petr Habala (habala) napsal:

Tentokrate mel profesor Sebek pravdu, soucasny senat jako celek v tomto pripade nema moc na co byt pysny ...

Zvažte, nakolik se kritizované chování tvrdého jádra senátu - ve smyslu "o prospěch fakulty mi nejde, hlavní je prospěch můj a mé lobbystické skupiny" – projevilo i při jiných rozhodováních, kdy ho nejde tak do očí bijícím způsobem prokázat, ale může škodit ještě víc?

Dále si prosím uvědomte, že takové odsouzeníhodné chování může tvrdému jádru senátu ve skutečnosti v dalších volbách pomoct – ono totiž existuje i podobně tvrdé jádro voličů a k němu i dost voličů snadno zmanipulovatelných.

A právě teď s tím mohou myslící, nepředpojatí a otevření voliči hodně udělat!
Stačí se trochu rozhlédnout, podívat se do různých školních databází, výsledků Ankety, na toto fórum, podívat se na lepší školy kdekoli na světě a zamyslet se. Vybírat mezi kandidáty podle toho, co už dokázali, podle toho, kam by chtěli fakultu vést a podle toho, nakolik se jim dá věřit.
Pak už jen stačí volit. Volit podle svého podle svých znalostí, svého rozumu a svého svědomí – a hlavně nevolit podle toho, co se vám někdo snaží nabulíkovat!

Držím palce, je to jen na vás!

Nevím, nakolik seprojevilo v jiných hlasováních. Předpokládám ale, že to nevíte ani Vy a pouze toto podsouváte, protože proti "senátnímu tvrdému jádru" dlouhodobě brojíte. Ale třeba jsem jen naivní student, co má ještě růžové brýle..;)

31

Re: Už známe kandidáty

Jiří Matas (matas) napsal:

Mířím tam, že krátká kandidátka indikuje ne problémy, ale jejich absenci.

Tady bych byl velmi opatrny. Nezajem o participaci na sprave veci verejnych muze mit mnohem vice duvodu nez spokojenost. Nefunkcni samosprava neni nutne duvod, ktery by mel prilakat vice zajemcu a naopak. Sam jste zminil dulezity faktor "nemuzu tam stejne nic zmenit", coz je mozna realisticke, ale nicmene funkcnost samospravy nepodporujici vyrok.
Pokud se hlasi pocet kandidatu stejny nebo mensi nez pocet mist, tak volby postradaji smysl. No a kdyz se hlasi nula kandidatu... Z logiky veci plyne, ze samosprava zalozena na volbach, kam se nikdo nehlasi a tudiz neni koho volit, neni funkcni.

Naposledy upravil: polcatom (11.03.2016 11:38:30)

32

Re: Už známe kandidáty

Tomáš Polcar (polcatom) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Mířím tam, že krátká kandidátka indikuje ne problémy, ale jejich absenci.

Tady bych byl velmi opatrny. Nezajem o participaci na sprave veci verejnych muze mit mnohem vice duvodu nez spokojenost. Nefunkcni samosprava neni nutne duvod, ktery by mel prilakat vice zajemcu a naopak. Sam jste zminil dulezity faktor "nemuzu tam stejne nic zmenit",

Souhlasím, určitě je řada důvodů různého významu.
Čekal jsem, že pár lidí v reakci na moji hypotézu napíše něco o své (ne)ochotě kandidovat a budeme mít nějaká data.

Tomáš Polcar (polcatom) napsal:

Pokud se hlasi pocet kandidatu stejny nebo mensi nez pocet mist, tak volby postradaji smysl. No a kdyz se hlasi nula kandidatu... Z logiky veci plyne, ze samosprava zalozena na volbach, kam se nikdo nehlasi a tudiz neni koho volit, neni funkcni.

Diskutuji o hlavně volbách do AS FEL, kde kandidáti jsou.

Nula studentů se zájmem o práci v AS ČVUT je problém, který si myslím má jiné důvody než malý zájem u studentů o práci v AS FEL. Tady bych věřil "Zemánkově hypotéze", že významným důvodem je neinformovanost. Jsem rád, že P. Olšák nabádá studenty, ať do toho jdou.