1

Téma: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Roman Čmejla (cmejla) napsal:

Dobrý den,

mé odpovědi na společné otázky pro kandidáty do AS FEL jsou na stránce: http://sami.fel.cvut.cz/volby_do_AS_FEL.pdf

Roman Čmejla

Vážený pane kolego – kandidáte:

Děkuji za jasné odpovědi na otázky 4, 6, 12 a 19. Ale odpovědím na některé další otázky nerozumím, uvítal bych přesnější vysvětlení:

Otázka 1)
„Vytvoření únosných finančních podmínek (i s pomocí SGS) pro doktorandy (i zahraniční) „.

Vždyť dobré podmínky jsou dávno vytvořeny, na některých katedrách mají doktorandi pěnz dost. Tam, kde nemají, je to konkrétní problém konkrétní katedry – někde třeba učitelé doktorandům peníze z SGS berou. Náprava tedy musí nastat na problematických katedrách. Co byste s tím chtěl jako možný senátor dělat?

„Podpora publikací v kvalitních časopisech a podpora mezioborové spolupráce. Podpora kvalitních výukových materiálů – českých i anglických“

Co konkrétního si máme pod vaší „podporu" představit? Myslíte něco nového, co ještě neexistuje?

Otázka 3)
„Viz odpověď na první otázku.“

Jenže v dopovědi na otázku 1) jste žádné konkrétní změny nenavrhl?

17)
„Inspirací by mohla být cesta University Karlovy, kde jsou na citace v různých oborech různé požadavky.“

To je sice pravda, ale naše obory jsou mnohem bližší, skoro všechny patří pod technické vědy. Na UK mají různá kritéria v podstatě pro různé fakulty. Např. celá medicína má na UK kritéria stejná, není rozdíl mezi kardiologií a neurologií. No a FEL je jedna fakulta. Jaké by tedy měli být rozdíly uvnitř jedné=naší fakulty?

Naposledy upravil: sebekm1 (05.03.2016 12:43:26)

2

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Vážený pane profesore,

protože zdaleka ne všichni školitelé mohou nabídnout budoucím doktorandům (i zahraničním) existenční minimum, rád bych se pokusil o hledání možných cest - i s možnostmi z SGS.

Jako řešitel grantů GAČR a dalších bych uvítal kvalitní administrativní servis (na KN je trochu jiná situace), rád bych se pokusil o hledání cest i zde.

Ohledně Vaší připomínky k otázce 17) nemáte pravdu. Rozdíly jsou i uvnitř lékařských fakult UK. Zatímco v teoretických lékařských oborech se požaduje na prof 100 a na doc 30 citací dle WoS (bez autocitací), v chirurgických oborech je to pouze 35 a 8. To odpovídá přibližně H-indexům 5/3 u teoretiků a  3/1 u chirurgů. Požadavky na klinické nechirurgické obory jsou někde uprostřed, viz https://www.lf2.cuni.cz/aktualni-kriter … orem-na-uk

Roman Čmejla

3

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Roman Čmejla (cmejla) napsal:

Vážený pane profesore,
protože zdaleka ne všichni školitelé mohou nabídnout budoucím doktorandům (i zahraničním) existenční minimum, rád bych se pokusil o hledání možných cest - i s možnostmi z SGS.

Tady je řešení jednouché: Na naší katedře takový člověk prostě nesmí školit.
Obávám se,  „řešení na fakultní úrovni,“ které by vedlo k tomu, že se na takového nepovedeného školitele budou skládat ostatní katedry.

Podobně u SGS: Všichni doktorandi musí dostat maximální možné stipendium, zaměstnanci nedostávají z SGS nic. Řešení na fakultní úrovni je také jednoduché: považovat to za jediné správné chování, anebo to přímo všem nařídit.

Roman Čmejla (cmejla) napsal:

…. Rozdíly jsou i uvnitř lékařských fakult UK…

V tom máte pravdu, mají tam tři skupiny oborů s různými prahy, to bychom mohli mít také. Já se obával různých kritérií pro jednotlivé obory. Nemáte asi pravdu v „přepočtu jejich kritérií na naše“. Na LF mají několik různých požadavků, které je potřeba splnit všechny (když jeden méně, pak druhý více). Dost přísný je v lékařských oborech požadavek na počet článků s „prvním autorství“. Ve skutečnosti si u lékaře kolegové váží hlavně (jedině) článků, jejichž je prvním autorem – ty jsou totiž opravdu jeho. To je specifikum medicíny.

4

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Děkuji za některé jasné odpovědi. Ale následujícím odpovědím nerozumím a trochu mám dojem, že o fakultě nemáte moc přehled:

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

1.    Zapracovat na lepším propojení fakulty a průmyslu, a to nejen na úrovni uplatnění absolventů, ale také na spolupráci jednotlivých částí fakulty s firmami. Myslím tím nabídku služeb, spolupráci na výzkumu atd. Dále pracovat na spolupráci mezi fakultami. Jisté druhy spolupráce již patrné jsou, ty udržovat a dále rozvíjet.

A co s tím chcete jako senátor dělat? Naše katedra má spoluprací dost a vy nám v tom pomoct nemůžete. Přece svému oboru rozumíme lépe než vy? A máme v něm víc kontaktů než vy. K čemu nám budete?
A katedře, která spolupráce nemá, nepomůžete taky. Nebo je budete shánět za ní? A pak za ní dělat tu práci?

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

V neposlední řadě zapracovat na výuce,

To je přece nesmysl. Máme nově reakreditované programy. Třeba KyR na 8 let, některé na 4. S tím nemůžete během období senátu nic dělat? Naštěstí.

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

aby naši absolventi byli opět vyhledáváni firmami a to třeba už v průběhu studia.

No „naši“ absolventi – KyR a OI – firmami vyhledáváni jsou, o některé se firmy doslova perou.
Pokud jsou na tom jiné programy jinak, proč je přímo nejmenujete? Víte, které to jsou?

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

3.    Hlavním cílem je vytvoření ucelené koncepce výuky. Jsem přesvědčen, že v současné době studenti dostávají široký záběr informací, ale po absolvování nejsou schopni hrdě říct, co umí, stát si za tím a také to umět aplikovat.

Znovu: Copak jste si nevšiml, že programy jsou nově reakreditovány a tak na pár let žádnou koncepci měnit nelze? Ani to není třeba. A pokud jste chtěl, proč jste se nezúčastnil přípravy reakreditace?

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

4.    Fakulta, která si své budoucí studenty bude opravdu vybírat.

KyR a OI si své studenty vybírají celkem přísně. Víte o tom?
Tedy nejvýše část fakulty si je nevybírá, nikoli fakulta celá. A pak je chyba jen v některých programech. Víte ve ketrých? Proč se nezaměříte na ně?

5

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pavel Tichý (tichypa4) napsal:

Dobrý den,
dovolte, abych zde publikoval mé odpovědi na otázky pro kandidáty do AS FEL:

Vážený pane inženýre,
já jako potenciální volič mám s vaší kandidaturou dva problémy:

a) Prezentujete se jako zkušený manažer, na fakultě jste zaměstnán, dokonce jako vedoucí – a přitom kandidujete v kategorii „studenti“. Proč? Není to divné? Nebylo by vám lépe v konkurenci stejně starých kolegů?

b) Pokud si to nepletu s jinou zkratkou, tak LVR, kterou vedete, není zrovna chloubou fakulty? Není zrovna ona zodpovědná za velké finanční problémy katedry telekomunikací? Problémy mnozí tušili už předem. Někdejší děkan FEL prof. Šimák si ji prosadil proti silnému odporu – třeba na někdejším grémiu děkana bývaly debaty velmi bouřlivé. Osobně si pamatují, že na vedoucí kateder byl tehdy vyvíjen velký tlak, aby podepsali, že laboratoř potřebují. Já mu nepodlehl a dnes jsem tomu rád.

Děkuji za odpovědi na své otázky, ale některým nerozumím:

Pavel Tichý (tichypa4) napsal:

Fakultu chápu jako mechanismus, organizační strukturu, která plní tři základní cíle:
•    Vzdělávací činnost.
•    Vědecko-výzkumná činnost.
•    Doplňková činnost.

To ale platí pro většinu škol a je v podstatě dáno zákonem? To přece není konkrétní vize?

Pavel Tichý (tichypa4) napsal:

Studoval jsem program „Inetrnational Executive Master of Business Administration“ při Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, USA (http://www.business.pitt.edu/katz/cee/.) Studium jsem ukončil promocí a získáním titulu MBA.

Studoval jste opravdu Katz School na „Pitt“ v Pittsbourghu, anebo jen českou pobočku The Katz School in Prague? Kolik let jste v Pensylvánii strávil? Pokud by to byla jen pražská pobočka, tak se to jako zahraniční zkušenost zřejmě nepočítá?

Pavel Tichý (tichypa4) napsal:

Lišilo se to významně – zahraniční university jsou řízeny profesionálním managementem s cílem dosáhnout výsledky ve svém oboru (vzdělání, výzkum a u nás i doplňková činnost). Management škol není zatěžován akademickými povinnostmi, je orientován pouze na řízení a výsledek. Tím je výstup vědecké činnosti vědeckých pracovníků a ne jich samých.

Souhlasím s tím, že člověk ve vedoucí funkci má být hodnocen hlavně podle toho, jak jím řízená jednotka dobře funguje a jak se rozvíjí.

Není ale pravdou, že „zahraniční university jsou řízeny profesionálním managementem“. Jak se může každý přesvědčit na Wikipedii či webech konkrétních škol, špičkové univerzity vždy vedou významní akademici a profesoři. Jsou to ale obvykle i zdatní manažeři a „k ruce“ obvykle mají i „čisté manažery“ pro některé agendy. Ostatně i rektor (Chancellor) „Pittu“ (na kterém jste studoval) Patrick Gallagher má doktorát z fyziky a za sebou akademickou kariéru, i když později už byl spíš politikem, manažerem a administrátorem.

6

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Vážený pane inženýre,
já jako potenciální volič mám s vaší kandidaturou dva problémy:

a) Prezentujete se jako zkušený manažer, na fakultě jste zaměstnán, dokonce jako vedoucí – a přitom kandidujete v kategorii „studenti“. Proč? Není to divné? Nebylo by vám lépe v konkurenci stejně starých kolegů?

Ing. Tichý nemůže kandidovat v kategorii zaměstnanců, protože není akademický pracovník, je technicko-hospodářský a ti nejsou členy akademické obce.

7

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pro organizátory sběru otázek a odpovědí: Nebylo by lepší odpovědi zveřejnit ve formě sady dokumentů (stránek) s odpovědmi od každého kandidáta? Stejně se to dělalo minule i předminule a byl to podle mě dobrý formát. Tady se v tom člověk za chvíli přestane orientovat.

8

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Ja se priznam, organizator jsem ja. Naivne jsem si myslel, ze kdyz do nazvu napisu "misto na odpovedi", tak se tu proste sejdou odpovedi, coz by prehledne bylo, funkcne by to bylo ekvivalentni onomu vyveseni na strankach AS FEL. Ted nestiham zirat, co tu pribylo. V letosnich volbach mi to proste s forem nejak nevychazi.

Poprosim administratora fora, aby prispevky, jenz nejsou odpovedmi na otazky, presunul jinam.

9

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Petr Habala (habala) napsal:

Ja se priznam, organizator jsem ja. Naivne jsem si myslel, ze kdyz do nazvu napisu "misto na odpovedi", tak se tu proste sejdou odpovedi, coz by prehledne bylo, funkcne by to bylo ekvivalentni onomu vyveseni na strankach AS FEL. Ted nestiham zirat, co tu pribylo. V letosnich volbach mi to proste s forem nejak nevychazi.

Poprosim administratora fora, aby prispevky, jenz nejsou odpovedmi na otazky, presunul jinam.

Vlákno bylo z ohledem na větší přehlednost rozděleno na 2 části:

- samotné odpovědi kandidátů
- diskuse o odpovědích

10

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Nevím o žádném případu, kdy by současný senát někomu informace zamlčoval

Já jich jmenuji hned několik: tyto volby, volby děkana, průběžný stav informací v místech senátu pro tento účel vyhrazených. Vy jste si ničeho nevšiml??

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

každý (jedinec) by se měl zamyslet, zda má právo si sebou brát i „staré židle“ a výsledky, které mu umožnila realizovat naše fakulta, a to jen s cílem fakultu poškodit.

O této konspirační teorii slyším poprvé! Doufám, že i naposled.

11

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Dobrý den, dovolte mi odpovědět na Vámi položené otázky. ...

Děkuji za odpověď. Měl bych ale pár dotazů:


Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

Zakládat kvalitu řízení (nejen) vysoké školy na množství dní trávených v zahraničí je největší manažerský omyl současného světa. Právě zde pak vznikají problémy spojené s nedostatečnou aplikací v zahraničí získaných zkušeností. Příklad: Navštívím pracoviště mezi 20.12 až 31.12, co uvidím – všude vánoční stromky, purpura, pohoda… Přijedu domů, aplikuji poznatky a ejhle – všichni celý rok slaví a firma krachuje.  … asi jste již pochopili můj názor: Zahraniční zkušenosti nás nespasí, pokud nebudeme poctivě makat!
A jestli jsem někde dlouhodobě působil? Ne a bohužel už to asi ani nestihnu – mám krásnou 3,5 roku starou holčičku a rozhodně ji nehodlám tahat po světě sebou, raději jí budu ukazovat krásy České republiky a poznání světa nechám na později, až bude chápat, v jak krásné zemi se měla to štěstí narodit.  Opravdu mám priority trochu jinde, než trávit večery v cizí laboratoři a pracovat na vybavení shodném jako mám k dispozici na naší univerzitě, jen 30 minut od domova.

Myslím, že jste neodpověděl na otázku, jaké máte zkušenosti a čím přispějí fakultě. Otázka se významu zahraničního pobytu netýkala. Mohl byste prosím odpovědět na znění otázky?


Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

(nemám pod sebou smečku, co by za mne učila na cvičeních, psala články a nosila „body“)


Co tím myslíte? Setkal jste se s tím někdy? Pokud ano, můžete prosím uvést příklad, ve kterém se někdo chová jako směčka, která za někoho učí a píše články?

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

9. (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?
V možnosti pomoci směřovat naši fakultu k ideálům, které sdílím se všemi poctivě pracujícími studenty a zaměstnanci školy.


Ani zde jste myslím příliš neodpověděl na otázku. Můžete svou odpověď rozvést? Můžete jmenovat několik rozhodnutí senátu, s nimiž jste opravdu spokojen a došlo k nim nejlépe Vaším přičiněním?


Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

Pro a) 0, pro b) 0


Množství citací je jedním z měřítek dobrého vědce. Dalším jsou například úspěšné průmyslové realizace. Když pro Vás tedy citace nejsou důlěžité, co považujete za kritéria na jmenování profesorem? Co je pro Vás významná průmyslová realizace? Nebo chcete dávat profesuru jen za pedagogiku? Jaké pak dáte kritérium? Senát schvaluje vědeckou radu a ta následně profesory, takže tato otázka má význam.

Děkuji předem za upřesnění odpovědí.

Naposledy upravil: hermaiv2 (10.03.2016 23:26:25)

12

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Děkuji za odezvu. V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že fakulta elektrotechnická nejsou jen programy KyR a OI. Naštěstí.

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:


Zapracovat na lepším propojení fakulty a průmyslu, a to nejen na úrovni uplatnění absolventů, ale také na spolupráci jednotlivých částí fakulty s firmami. Myslím tím nabídku služeb, spolupráci na výzkumu atd. Dále pracovat na spolupráci mezi fakultami. Jisté druhy spolupráce již patrné jsou, ty udržovat a dále rozvíjet.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

A co s tím chcete jako senátor dělat? Naše katedra má spoluprací dost a vy nám v tom pomoct nemůžete. Přece svému oboru rozumíme lépe než vy? A máme v něm víc kontaktů než vy. K čemu nám budete?A katedře, která spolupráce nemá, nepomůžete taky. Nebo je budete shánět za ní? A pak za ní dělat tu práci?

Přece si nemyslíte, že spolupráce s průmyslem je věcí jednoho člověka, který by pak měl i danou práci vykonávat, to byste mě zklamal. Taktéž jsem nikde netvrdil, že o vašem oboru vím víc než vy. Opravdu nevím, kde jste objevil třeba jen náznak toho, že jsem něco takového někde zmínil. Svojí odpovědí jsem měl na mysli lepší propagaci toho, co dané katedry umí a mohou nabídnout. Pokud má vaše katedra spolupráce dost, tak vám tímto gratuluji a je možné se u vás inspirovat.

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

V neposlední řadě zapracovat na výuce,

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

To je přece nesmysl. Máme nově reakreditované programy. Třeba KyR na 8 let, některé na 4. S tím nemůžete během období senátu nic dělat? Naštěstí.

Odpověď nebyla myšlená tak, že by se měly pozměňovat reakreditované programy, to je samozřejmě nesmysl, ale vytvořit takové podmínky, aby se nemusela výuka spoléhat na doktorandy, jak to někdy bývá.

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

aby naši absolventi byli opět vyhledáváni firmami a to třeba už v průběhu studia.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

No „naši“ absolventi – KyR a OI – firmami vyhledáváni jsou, o některé se firmy doslova perou.
Pokud jsou na tom jiné programy jinak, proč je přímo nejmenujete? Víte, které to jsou?

Jsem přesvědčen, že sám víte, že ne všude jsou stejné poměry jako u vás. Jsem rád, že se u programů KyR a OI firmy o absolventy perou a myslím si, že i u ostatních programů by to každý ocenil.

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

3.    Hlavním cílem je vytvoření ucelené koncepce výuky. Jsem přesvědčen, že v současné době studenti dostávají široký záběr informací, ale po absolvování nejsou schopni hrdě říct, co umí, stát si za tím a také to umět aplikovat.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Znovu: Copak jste si nevšiml, že programy jsou nově reakreditovány a tak na pár let žádnou koncepci měnit nelze? Ani to není třeba. A pokud jste chtěl, proč jste se nezúčastnil přípravy reakreditace?

Mohu vás ujistit, že nebylo možné si nevšimnout vašeho jednání o reakreditaci. Uznávám, asi jsem volil špatná slova, bylo to myšleno tak, aby ten zmíněný široký záběr uměli aplikovat a nespokojili se s prací mimo svůj obor. Nemělo to vyznít tak, že chci měnit rozložení předmětů v programech. 

Tomáš Finsterle (finsttom) napsal:

4.    Fakulta, která si své budoucí studenty bude opravdu vybírat.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

KyR a OI si své studenty vybírají celkem přísně. Víte o tom?
Tedy nejvýše část fakulty si je nevybírá, nikoli fakulta celá. A pak je chyba jen v některých programech. Víte ve ketrých? Proč se nezaměříte na ně?

Jak jsem řekl, fakulta nejsou jen vaše dva programy. Pokud jsem se vás dotkl tím, že jsem nenapsal FEL– (KyR + OI), tak se omlouvám. Nicméně spíše by vás mělo potěšit, že to co bych chtěl prosadit, vy už asi máte.

Věřím, že nyní máte o mých odpovědích jasnější představu.

13

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Dva dny před volbami známe stanoviska 1/4 kandidátů. Asi proto, že je nikdo na otázky neupozornil a najít správné vlákno v anketě není snadné.

14

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Mirko Navara (navara) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Nevím o žádném případu, kdy by současný senát někomu informace zamlčoval

Já jich jmenuji hned několik: tyto volby, volby děkana, průběžný stav informací v místech senátu pro tento účel vyhrazených. Vy jste si ničeho nevšiml??

A víte že všiml? Především nízkého zájmu AO o tyto informace... žádná z výše uvedených "kauz" nikdy nebyla senátem projednávána jinde než v místnosti číslo 80 za bedlivého dohledu kamer. MP3 je pak k dispozici každému zájemci, a pokud na to má žaludek, tak si může vše co se v senátu projedná poslechnout třeba cestou do práce... Ano,přiznávám, nástěnky jsou trochu neaktuální, ale co by jste v 21. století čekal. Ostatně pokud i dlouholetý kritik senátu neví, že pod jménem každého senátora je na WWW jasný odkaz na jeho kandidátku... darmo mluvit.


Mirko Navara (navara) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

každý (jedinec) by se měl zamyslet, zda má právo si sebou brát i „staré židle“ a výsledky, které mu umožnila realizovat naše fakulta, a to jen s cílem fakultu poškodit.

O této konspirační teorii slyším poprvé! Doufám, že i naposled.

To mne trochu překvapuje, já si bohužel vzpomínám ,jen výběrem, na dvě kauzy z loňského roku a to CAK3 a pak jeden žlutě podbarvený inventární seznam.  Obě kauzy jsou, pokud vím, kompromisem vyřešeny a stejně jako vy doufám, že další překvapení se již, po změně parametrů z projektu ČIIRK na projekt "Nová budova rektorátu" již nechystají.

15

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Ivo Herman (hermaiv2) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Dobrý den, dovolte mi odpovědět na Vámi položené otázky. ...

Děkuji za odpověď. Měl bych ale pár dotazů:


Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

Zakládat kvalitu řízení (nejen) vysoké školy na množství dní trávených v zahraničí je největší manažerský omyl současného světa. Právě zde pak vznikají problémy spojené s nedostatečnou aplikací v zahraničí získaných zkušeností. Příklad: Navštívím pracoviště mezi 20.12 až 31.12, co uvidím – všude vánoční stromky, purpura, pohoda… Přijedu domů, aplikuji poznatky a ejhle – všichni celý rok slaví a firma krachuje.  … asi jste již pochopili můj názor: Zahraniční zkušenosti nás nespasí, pokud nebudeme poctivě makat!
A jestli jsem někde dlouhodobě působil? Ne a bohužel už to asi ani nestihnu – mám krásnou 3,5 roku starou holčičku a rozhodně ji nehodlám tahat po světě sebou, raději jí budu ukazovat krásy České republiky a poznání světa nechám na později, až bude chápat, v jak krásné zemi se měla to štěstí narodit.  Opravdu mám priority trochu jinde, než trávit večery v cizí laboratoři a pracovat na vybavení shodném jako mám k dispozici na naší univerzitě, jen 30 minut od domova.

Myslím, že jste neodpověděl na otázku, jaké máte zkušenosti a čím přispějí fakultě. Otázka se významu zahraničního pobytu netýkala. Mohl byste prosím odpovědět na znění otázky?

Jé velká omluva, rozepsal jsem se o Adélce a zapomněl připsat kus životopisu. Tak tedy na FEL jsem od roku 1996, kdy jsem nastoupil do prvního ročníku. Postupem času jsem se stále více směroval k elektrotechnologii jako multidisciplinárnímu oboru. V roce 2005 jsem byl přijat na pozici odborného asistenta na K13113. Postupně jsem se stále více zapojoval do dění na FEL, až to logicky vyústilo v minulou kandidaturu do AS FEL. V minulosti jsem také sbíral pedagogické zkušenosti na jedné VOŠ (zde jsem měl možnost například nahlédnout do spletitosti akreditačních procesů MŠMT). Fakultě bych chtěl přispět především v oblasti, které trochu rozumím, tedy pedagogika a zároveň působit jako protiváha neúměrnému protěžování vědeckých výsledků na úkor ocenění poctivé práce techniků a pedagogů. Ale to už se opakuji s hlavním heslem svého volebního programu: "Vytvářet důstojné a motivační prostředí pro všechny "obyvatele" FEL".


Ivo Herman (hermaiv2) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

(nemám pod sebou smečku, co by za mne učila na cvičeních, psala články a nosila „body“)


Co tím myslíte? Setkal jste se s tím někdy? Pokud ano, můžete prosím uvést příklad, ve kterém se někdo chová jako směčka, která za někoho učí a píše články?

Pokud nevíte o čem píši, tak jste strašně šťastný mladý vědec a já Vám raději nebudu kazit iluze.
<spoiler>
Názor možná změníte, pokud  si provedete analýzu některých výsledků ve vvvs a dospějete k závěru, že není v lidských silách napsat několik desítek článků ročně a zároveň učit a pracovat v administrativě... A opravdu, vždy během vašeho studia, souhlasil zapsaný cvičící v KOS a na cvičení se nepohybovali pouze "neznámí" doktorandi ?
</spoiler>

Sám bych si přál, aby se výše uvedené z FEL trvale vymítlo a mohu slíbit, že se o to budu snažit i v budoucnu.

Ivo Herman (hermaiv2) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

9. (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?
V možnosti pomoci směřovat naši fakultu k ideálům, které sdílím se všemi poctivě pracujícími studenty a zaměstnanci školy.


Ani zde jste myslím příliš neodpověděl na otázku. Můžete svou odpověď rozvést? Můžete jmenovat několik rozhodnutí senátu, s nimiž jste opravdu spokojen a došlo k nim nejlépe Vaším přičiněním?

Několikeré hlasování o složení VR FEL, kdy se podařilo vybrat z vedením předložených kandidátů členy, kteří zajišťovali "antický ideál" a naopak nepodpořit členy, kteří by pravděpodobně nebyly zárukou dalšího konsensuálního působení tohoto velmi důležitého orgánu ČVUT FEL. Bohužel Vám nemohu odhalit konkrétní jména u kterých jsem napsal + nebo -, protože by to popřelo základ tajného hlasování, které je v případě, že se hlasuje o "jménech" velmi důležité pro chod především studentské části senátu.

Dále jsem velmi spokojen s postojem senátu v několika vyhrocených případech, kdy se AS jednoznačně postavil za FEL a bránil jeho zájmy ve vyšších mocenských hrách.


Ivo Herman (hermaiv2) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

Pro a) 0, pro b) 0


Množství citací je jedním z měřítek dobrého vědce. Dalším jsou například úspěšné průmyslové realizace. Když pro Vás tedy citace nejsou důlěžité, co považujete za kritéria na jmenování profesorem? Co je pro Vás významná průmyslová realizace? Nebo chcete dávat profesuru jen za pedagogiku? Jaké pak dáte kritérium? Senát schvaluje vědeckou radu a ta následně profesory, takže tato otázka má význam.

Děkuji předem za upřesnění odpovědí.

Dolní limit 0 neznamená, že citace nejsou důležité, ale příčí se mi při hodnocení člověka zavádět povinné limity. Docent i Profesor jsou pedagogicko-vědecké hodnosti a tak by se mělo jen velmi zřídka stávat, že profesorem na VŠ bude jmenován člověk s H => oo ale  "odporem" ke studentům ale i naopak.
VR by při hodnocení měla postupovat individuálně, kandidáta by bylo vhodné motivovat nikoliv na průměr, ale vyslat jasný signál, že i člověk s H=1 má šanci stát se docentem, když učí jak Komenský a aplikovaných výsledků mimo "citační lobby"  má plnou skříň... snad mi rozumíte, nemám rád limity.

Děkuji za doplňující otázky a pokud chcete pokračovat v diskusi, ozvěte se na e-mail a domluvíme si schůzku.

16

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Fakultě bych chtěl přispět především v oblasti, které trochu rozumím, tedy pedagogika a zároveň působit jako protiváha neúměrnému protěžování vědeckých výsledků na úkor ocenění poctivé práce techniků a pedagogů. Ale to už se opakuji s hlavním heslem svého volebního programu: "Vytvářet důstojné a motivační prostředí pro všechny "obyvatele" FEL".

Cim myslite to oceneni? Plat? Pravdou je, ze u nas na katedre maji odborni asistenti bez vedeckych vysledku mnohem mensi plat nez ti s vysledky. Ale porad maji plat urcite vetsi nez profesori na jinych katedrach. Nebo jine oceneni? Takove udelil dekan, myslim slo na ridici techniku. Nebo ceny za pedagogiku zvenku? To asi AS FEL neovlivni, ale nesla jedna externi cena za pedagogiku zase na ridici techniku?
To stejne je se snahou zlepsit zivot doktorandu. Na nasi katedre mame obcas obavu, ze se maji studenti az prilis dobre - nekteri maji platy lepsi nez lecktery profesor FEL (coz je dano hlavne tim, ze pracuji na prestiznich evropskych grantech).
Mozna lepsi by bylo rici  "Vytvářet důstojné a motivační prostředí pro všechny "obyvatele" FEL, tedy alespoň takové, jako je na Katedře řídicí techniky".

17

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

MP3 je pak k dispozici

Zasedání AS FEL jsou dlouhá a k popukání to není, takže by bylo plýtváním času, kdyby je všichni poslouchali celá. Od toho tu mají být zápisy a usnesení (ale nejsou). (Stejně tak nevystačíme s přímými přenosy z Parlamentu ČR.) VR FEL jste zřejmě takto nesledoval, jinak byste nebyl hrdý na její "konsensuální působení" (charakterizoval jste ji trefně).

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

působit jako protiváha neúměrnému protěžování vědeckých výsledků na úkor ocenění poctivé práce techniků a pedagogů

Bohužel, MŠMT nám víc peněz za výuku dát nehodlá, takže si musíme pomoci jinak.

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

jen s cílem fakultu poškodit.

Dělení pracoviště s léta budovaným vybavením není snadný úkol. Obě části si chtějí zajistit podmínky pro další práci. To ale neznamená, že chtějí zničit vše ostatní.
Vaše formulace to posunula daleko do úrovně spekulací a urážek.

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

tak jste strašně šťastný mladý vědec a já Vám raději nebudu kazit iluze.

Já jsem šťastný a ne tak mladý jako Vy, tak vysvětlete mě, čeho jste si všiml? Také se mi ve VVVS něco nelíbí, ale nemám čas prohledat všechno.
Co popisujete, rozhodně nepovažuji za obvyklé.

18

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Mirko Navara (navara) napsal:

Od toho tu mají být zápisy a usnesení (ale nejsou).

Muzu se zeptat, ktere zapisy a usneseni nejsou?
Dekuji.

19

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Petr Habala (habala) napsal:

Muzu se zeptat, ktere zapisy a usneseni nejsou? Dekuji.

Musím se kolegů z AS FEL zastat. Spočítal jsem si právě, že z výchozí stránky fakulty (za homepage uvažuji www.fel.cvut.cz) stačí přesně tři kliknutí a jsme v sekci věnované zápisům AS. To považuji za dobrou dostupnost.

1. klik - do menu FAKULTA
2. klik - do podmenu Organizační struktura/Akademický senát
3. klik - Zápisy

Jsou tam, verze HTML, MP3, PDF. Pro nečlena AS bude forma HTML nejlepší - nejvíce informací v nejkratším čase nutném ke zpracování. Přiznám se, nikdy jsem po zápisech zasedání AS nepátral a nyní jsem je našel během 5-10 sekund...

20

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:
Mirko Navara (navara) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Nevím o žádném případu, kdy by současný senát někomu informace zamlčoval

Já jich jmenuji hned několik: tyto volby, volby děkana, průběžný stav informací v místech senátu pro tento účel vyhrazených. Vy jste si ničeho nevšiml??

A víte že všiml? Především nízkého zájmu AO o tyto informace... žádná z výše uvedených "kauz" nikdy nebyla senátem projednávána jinde než v místnosti číslo 80 za bedlivého dohledu kamer. MP3 je pak k dispozici každému zájemci, a pokud na to má žaludek, tak si může vše co se v senátu projedná poslechnout třeba cestou do práce... Ano,přiznávám, nástěnky jsou trochu neaktuální, ale co by jste v 21. století čekal. Ostatně pokud i dlouholetý kritik senátu neví, že pod jménem každého senátora je na WWW jasný odkaz na jeho kandidátku... darmo mluvit.

U voleb děkana ani do senátu se nedá argumentovat přenosem, záznamem ani zápisem, pokud přistoupíme na to, že kandidáti na děkana nebo do senátu tyhle kanály nemusí sledovat. Rozsah a načasování obou oznámení se tu už rozsáhle rozebíralo… někomu třeba 14 dní na hledání kandidátů do senátu přijde málo.

Máme sice 21. století, ale kandidáti na děkana a do senátu stejně musí nosit papírové přihlášky.

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:
Mirko Navara (navara) napsal:
Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

každý (jedinec) by se měl zamyslet, zda má právo si sebou brát i „staré židle“ a výsledky, které mu umožnila realizovat naše fakulta, a to jen s cílem fakultu poškodit.

O této konspirační teorii slyším poprvé! Doufám, že i naposled.

To mne trochu překvapuje, já si bohužel vzpomínám ,jen výběrem, na dvě kauzy z loňského roku a to CAK3 a pak jeden žlutě podbarvený inventární seznam.  Obě kauzy jsou, pokud vím, kompromisem vyřešeny a stejně jako vy doufám, že další překvapení se již, po změně parametrů z projektu ČIIRK na projekt "Nová budova rektorátu" již nechystají.

Přesun majetku je zajímavé téma. Udělejme myšlenkový experiment: Pokud by člověk (nikdo konkrétní) žádající o přesun majetku pořízeného z grantu odešel ještě před žádostí o grantu, dostal by ten grant i na novém místě? Myslím, že ano, protože rozhodující je řešitel a návrh projektu. Pokud někdo získá vybavení na výzkum na základě svých výsledků a svého tématu, tak dává smysl, aby s ním vybavení zůstalo, ne? Je zajímavé, že Granty ERC může řešitel přesunout na jinou instituci.

21

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Jiří Hájek (hajekj1) napsal:
Petr Habala (habala) napsal:

Muzu se zeptat, ktere zapisy a usneseni nejsou? Dekuji.

Musím se kolegů z AS FEL zastat. Spočítal jsem si právě, že z výchozí stránky fakulty (za homepage uvažuji www.fel.cvut.cz) stačí přesně tři kliknutí a jsme v sekci věnované zápisům AS. To považuji za dobrou dostupnost.

Jasně, ale pokud tam ten zápis není, tak si ho tam nenaklikáte. Návrh zápisu měl zpoždění několikrát, podle VJ řádu má být zveřejněn do deseti dnů. Já jsem na to upozorňoval třeba 21. 4. tady na fóru pro zápis z 27. 3.

22

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Petr Habala (habala) napsal:

Muzu se zeptat, ktere zapisy a usneseni nejsou?

Teď jsou. Ale mohu doložit, že např. 16. 2. 16 na nástěnce AS FEL na Karlově náměstí visela pozvánka na lednové jednání a nejnovější usnesení z října (od té doby proběhla 2, resp. 4 zasedání). A i web mnohdy zaostával.
Kdykoli jsem na prodlení upozornil, senát odpovídal právě takto: po nápravě se divil, co se nám nelíbí, vždyť teď to tam je.

Jednou za čtyři roky se volí děkan. To se máme dovědět i jinak než klikáním na zápisy ze senátu.
Tehdy i web zval na první kolo volby, místo aby hlásal, že se bude opakovat a je třeba hledat kandidáty.

Vázne komunikace AS a akademické obce: AO nedbá ("není to čtivé ani aktuální"), AS nedbá ("nikdo to nečte").
Akademickou obec nevyměníme, zkusme vyměnit senát.
I když blogy "velkého" senátora Olšáka zůstanou zůstanou nedostižným cílem, udělejme aspoň krok k informovanosti.

23

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Mirko Navara (navara) napsal:

Teď jsou.

Aha, takze jsou.

Ano, nekdy se muze stat, ze se proces pripravy zapisu/vyveseni usneseni zadrhne. Je to nemile, ale kolikrat se to za posledni tri roky stalo, abychom mohli pusobeni senatu v tomto smeru hodnotit vetou "zapisy a usneseni nejsou"? Nemelo by v celkovem hodnoceni taky treba figurovat fakt, ze v poslednich letech v pripade zasedani, na kterych se delo neco vyznamneho, stavalo, ze zapis vysel treba hned po vikendu, v polovicni lhute predepsane VolJedRadem, aby lide zcerstva vedeli? No nic, rekl bych, ze se nam pekne rozjizdi predvolebni agitace. Uzijte si to.

24

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?
Ano, viz předchozí odpověď, i když bohužel se musím dopředu omluvit, že vzhledem k mému pracovnímu zařazení (nemám pod sebou smečku, co by za mne učila na cvičeních, psala články a nosila „body“)

Smeckou asi myslite postdoky, doktorandy a magisterske studenty. Zejmena v oboru inzenurstvi je jednim z moznych kariernich cilu prave takovou smecku vybudovat a drzet pri zivote. Ja jsem takovy pripad - smecku mam, pise clanky a nosi body. Posledni clanek jsem sam napsal nekdy v roce 2013 a jsem si temer jist ze zadny uz sam nenapisu (krome review a knih, samozrejme). Z Vaseho prispevku je zrejme, ze se povazujete za vice zamestnaneho nez ti, kteri onu smecku maji. Proc si to myslite? A jak to souvisi s pracovnim zarazenim? Ja jsem smecku budoval uz jako cerstvy postdoc - vedl jsem soubezne 4 granty, mel dva postdoky a dva doktorandy, a to davno pred tim, nez jsem se stal asistentem.
Ja nevim o zadnem pripadu, kdy by doktorand za nekoho ucil. Doktorandi ucit par hodin mohou, ale to asi vite - uci za sebe, ne za nekoho. Mimochodem jako doktorand jsem ucil 16 hodin tydne - mozna proto mi doktorandi neuci vubec...

Naposledy upravil: polcatom (14.03.2016 15:08:53)

25

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: diskuse o odpovědích

Petr Habala (habala) napsal:
Mirko Navara (navara) napsal:

Teď jsou.

Aha, takze jsou.

Ano, nekdy se muze stat, ze se proces pripravy zapisu/vyveseni usneseni zadrhne. Je to nemile, ale kolikrat se to za posledni tri roky stalo, abychom mohli pusobeni senatu v tomto smeru hodnotit vetou "zapisy a usneseni nejsou"? Nemelo by v celkovem hodnoceni taky treba figurovat fakt, ze v poslednich letech v pripade zasedani, na kterych se delo neco vyznamneho, stavalo, ze zapis vysel treba hned po vikendu, v polovicni lhute predepsane VolJedRadem, aby lide zcerstva vedeli? No nic, rekl bych, ze se nam pekne rozjizdi predvolebni agitace. Uzijte si to.

V tomto konkretnim bode bych AS FEL zase tak moc nevytykal. Pokud se nejaky zapis objevi pozdeji, tak to neni proto, ze by to byla zla vule - nejpsis ten dotycny zapisovatel proste nema cas. Jinak by ale bylo resenim vzit tam jednu sekretarku a zapis by mohl byt hotov a na webu hned. Nedostatecna aktualizace nastenek na KN mi neprijde jako problem - ty nastenky by bylo nejlepsi zrusit a nahradit elktronickou formou. Tu by zase mel spravovat nejaky admin pracovnik, ne senator. Ve srovnani s libovolnou skolou je komunikace AS FEL vysoce nadstandardni.

Problem bude v te ctivosti - kdyz se v senatu nic nedeje, tak tezko nekdo bude vyhledaval info ze senatu. Drive se tam toho delo vic, ted je ticho po pesine. Pritom problemy FEL ma a neresi je.