1

Téma: Článek 21 Studijního a zkušebního atd. atd.

Upozorňuji, že tento článek je v rozporu s VŠ zákonem.

Odstavec 4:
"Členy ORP nebo ORO doktorského studijního programu uskutečňovaného pouze na jedné fakultě jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě návrhu školicích pracovišť nebo děkana"
zmocňuje VR fakulty v rozporu s paragrafem 30 VŠ zákona.

Schválení členů ORO  Vědeckou radou FEL je tedy právně nicotný akt ex tunc.


Jmenování těchto členů děkanem ovšem nikoli, to v rozporu se zákonem není.

No a dotaz je, co s tím?

Naposledy upravil: kyncl (31.03.2016 09:47:22)

2

Re: Článek 21 Studijního a zkušebního atd. atd.

Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Upozorňuji, že tento článek je v rozporu s VŠ zákonem.

Odstavec 4:
"Členy ORP nebo ORO doktorského studijního programu uskutečňovaného pouze na jedné fakultě jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě návrhu školicích pracovišť nebo děkana"
zmocňuje VR fakulty v rozporu s paragrafem 30 VŠ zákona.

Schválení členů ORO  Vědeckou radou FEL je tedy právně nicotný akt ex tunc.


Jmenování těchto členů děkanem ovšem nikoli, to v rozporu se zákonem není.

No a dotaz je, co s tím?

Co je tam za rozpor? Není to vyjmenované mezi tím, co VR dělá, ale to neznamená, že to dělat nemůže, ne? To byste mohl říci, že nemohou dávat výjimky pro školitele, schvalovat zkoušející ke státnicím atd... Podle §47 (6) je oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy, vnitřní předpis říká, že členy schvaluje vědecká rada, v čem je problém?

3

Re: Článek 21 Studijního a zkušebního atd. atd.

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Upozorňuji, že tento článek je v rozporu s VŠ zákonem.

Odstavec 4:
"Členy ORP nebo ORO doktorského studijního programu uskutečňovaného pouze na jedné fakultě jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě návrhu školicích pracovišť nebo děkana"
zmocňuje VR fakulty v rozporu s paragrafem 30 VŠ zákona.

Schválení členů ORO  Vědeckou radou FEL je tedy právně nicotný akt ex tunc.


Jmenování těchto členů děkanem ovšem nikoli, to v rozporu se zákonem není.

No a dotaz je, co s tím?

Co je tam za rozpor? Není to vyjmenované mezi tím, co VR dělá, ale to neznamená, že to dělat nemůže, ne? To byste mohl říci, že nemohou dávat výjimky pro školitele, schvalovat zkoušející ke státnicím atd... Podle §47 (6) je oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy, vnitřní předpis říká, že členy schvaluje vědecká rada, v čem je problém?


Nemáme tady odpovídat, ale při vší úctě, naprosto nechápete rozdíl mezi institucemi a občany: občan může dělat vše, co mu zákon nezakazuje, instituce mohou dělat jen to, co mají výslovně zákonem povoleno.

Tento výklad drží i RNDr. Olšák a držely ho všechny legislativní komise všech senátů.

Ale máte pravdu v tom, že nic takového (co uvádíte), VR dělat nemůže. Jde o pokus o svalení odpovědnosti na kolektivní orgán, přitom takto má konat děkan ve své odpovědnosti akademické obci prostřednictvím akademického senátu fakulty.

4

Re: Článek 21 Studijního a zkušebního atd. atd.

Jan Kyncl (kyncl) napsal:
Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
Jan Kyncl (kyncl) napsal:

Upozorňuji, že tento článek je v rozporu s VŠ zákonem.

Odstavec 4:
"Členy ORP nebo ORO doktorského studijního programu uskutečňovaného pouze na jedné fakultě jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě návrhu školicích pracovišť nebo děkana"
zmocňuje VR fakulty v rozporu s paragrafem 30 VŠ zákona.

Schválení členů ORO  Vědeckou radou FEL je tedy právně nicotný akt ex tunc.


Jmenování těchto členů děkanem ovšem nikoli, to v rozporu se zákonem není.

No a dotaz je, co s tím?

Co je tam za rozpor? Není to vyjmenované mezi tím, co VR dělá, ale to neznamená, že to dělat nemůže, ne? To byste mohl říci, že nemohou dávat výjimky pro školitele, schvalovat zkoušející ke státnicím atd... Podle §47 (6) je oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy, vnitřní předpis říká, že členy schvaluje vědecká rada, v čem je problém?

Nemáme tady odpovídat, ale při vší úctě, naprosto nechápete rozdíl mezi institucemi a občany: občan může dělat vše, co mu zákon nezakazuje, instituce mohou dělat jen to, co mají výslovně zákonem povoleno.

Tento výklad drží i RNDr. Olšák a držely ho všechny legislativní komise všech senátů.

Ale máte pravdu v tom, že nic takového (co uvádíte), VR dělat nemůže. Jde o pokus o svalení odpovědnosti na kolektivní orgán, přitom takto má konat děkan ve své odpovědnosti akademické obci prostřednictvím akademického senátu fakulty.

Tady striktně vzato nemůže odpovídat nikdo, protože žádného proděkana Škvora nemáme, máme prorektora Škvora a proděkana Polívku. Koho se tedy vlastně ptáte? Já navíc neodpovídal, já se Vás ptal, abych lépe rozuměl otázce. Pokud se budu držet výkladu, že instituce nemůže dělat nic jiného, než co jí zákon výslovně povolí, tak senát například nemůže sestavovat komisi pro volby, nebo to někde v zákoně vidíte? Jinak podle § 30, (2) se vědecká rada fakulty vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

Naposledy upravil: zemanji7 (04.04.2016 17:21:02)

5

Re: Článek 21 Studijního a zkušebního atd. atd.

Jan Kyncl (kyncl) napsal:

No a dotaz je, co s tím?

Nic.

6

Re: Článek 21 Studijního a zkušebního atd. atd.

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:
Jan Kyncl (kyncl) napsal:
Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Co je tam za rozpor? Není to vyjmenované mezi tím, co VR dělá, ale to neznamená, že to dělat nemůže, ne? To byste mohl říci, že nemohou dávat výjimky pro školitele, schvalovat zkoušející ke státnicím atd... Podle §47 (6) je oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy, vnitřní předpis říká, že členy schvaluje vědecká rada, v čem je problém?

Nemáme tady odpovídat, ale při vší úctě, naprosto nechápete rozdíl mezi institucemi a občany: občan může dělat vše, co mu zákon nezakazuje, instituce mohou dělat jen to, co mají výslovně zákonem povoleno.

Tento výklad drží i RNDr. Olšák a držely ho všechny legislativní komise všech senátů.

Ale máte pravdu v tom, že nic takového (co uvádíte), VR dělat nemůže. Jde o pokus o svalení odpovědnosti na kolektivní orgán, přitom takto má konat děkan ve své odpovědnosti akademické obci prostřednictvím akademického senátu fakulty.

Tady striktně vzato nemůže odpovídat nikdo, protože žádného proděkana Škvora nemáme, máme prorektora Škvora a proděkana Polívku. Koho se tedy vlastně ptáte? Já navíc neodpovídal, já se Vás ptal, abych lépe rozuměl otázce. Pokud se budu držet výkladu, že instituce nemůže dělat nic jiného, než co jí zákon výslovně povolí, tak senát například nemůže sestavovat komisi pro volby, nebo to někde v zákoně vidíte? Jinak podle § 30, (2) se vědecká rada fakulty vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

Schvalování se chápe jinak směrem navenek a dovnitř instituce (senát si schvaluje program zasedání, to je směrem dovnitř, navenek ale schvaluje jen to, co mu umožňuje zákon).
Pokud ovšem necítíte rozdíl mezi "vyjadřuje se" a "schvaluje", "po schválení", pak vás moje požehnání provází a diskuse s vámi končí.

7

Re: Článek 21 Studijního a zkušebního atd. atd.

Jan Kyncl (kyncl) napsal:
Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Tady striktně vzato nemůže odpovídat nikdo, protože žádného proděkana Škvora nemáme, máme prorektora Škvora a proděkana Polívku. Koho se tedy vlastně ptáte? Já navíc neodpovídal, já se Vás ptal, abych lépe rozuměl otázce. Pokud se budu držet výkladu, že instituce nemůže dělat nic jiného, než co jí zákon výslovně povolí, tak senát například nemůže sestavovat komisi pro volby, nebo to někde v zákoně vidíte? Jinak podle § 30, (2) se vědecká rada fakulty vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

Schvalování se chápe jinak směrem navenek a dovnitř instituce (senát si schvaluje program zasedání, to je směrem dovnitř, navenek ale schvaluje jen to, co mu umožňuje zákon).
Pokud ovšem necítíte rozdíl mezi "vyjadřuje se" a "schvaluje", "po schválení", pak vás moje požehnání provází a diskuse s vámi končí.

Schvalování komise pro volby do senátu Vám připadá směřované dovnitř? Rozdíl mezi "vyjadřuje se" a "schvaluje" cítím, nicméně to ve výsledku může fungovat stejně - děkan řekne, že pokud se VR nevyjádří souhlasně, tak neschválí. Pokud tvrdíte, že podle VŠ zákona má ORO sestavovat děkan, tak proč tam vůbec je formulace "oborová rada je ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy"?