1

Téma: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Vážení kolegové,
                         chci vás informovat, že bychom rádi ve
spolupráci s ústřední knihovnou ČVUT oživili starý projekt a začali od
příštího roku zpřístupňovat plný text závěrečných kvalifikačních
prací. Pro úplnost dodám, že se jedná o práce diplomové a bakalářské;
práce habilitační a disertační řešíme zvlášť a měly by být zveřejňované
ještě letos. Plné texty prací (až na výjimky schválené děkanem) budou k
dispozici všem. Studenti nebudou muset jako nyní odevzdávat své práce na
CDROM, ale budou je nahrávat přímo do KOSu. V tomto okamžiku se jedná
pouze o práce elektrofakulty.

Kolegové z ÚK a VICu nám poslali již dříve připravené materiály a
pedagogické referenty jsem již požádal o připomínky, co bychom chtěli
změnit.

S pozdravem

Jan Kybic

Odkaz na materiály na GoogleDocs, musíte být přihlášení:
https://docs.google.com/a/fel.cvut.cz/o … 2dpYmNyMVU

2

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Nezapomeňte na současné zveřejnění všech posudků ke každé práci, velmi to zvýší jejich kvalitu. Jak známo, na plzeňských právech byl případ, kdy byla plagiátem nejen disertační práce, ale i posudek na ni.

Ideální by bylo, kdyby systém zveřejňování byl totožný se systémem odevzdávání. Student by práci jednou odevzdal (přes web) a vše ostatní by už zařídil ten systém. Podobě oponent.

Naposledy upravil: sebekm1 (15.06.2012 13:49:21)

3

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Nezapomeňte na současné zveřejnění všech posudků ke každé práci, velmi to zvýší jejich kvalitu. Jak známo, na plzeňských právech byl případ, kdy byla plagiátem nejen disertační práce, ale i posudek na ni.

Ideální by bylo, kdyby systém zveřejňování byl totožný se systémem odevzdávání. Student by práci jednou odevzdal (přes web) a vše ostatní by už zařídil ten systém. Podobě oponent.

Ano, s tím se počítá, omlouvám se, že jsem se zapomněl o tom zmínit.

Vytvořil jsem stránku kamu budu dávat materiály k tomuto projektu.

https://wiki.fel.cvut.cz/vicedean-it/zverejnovanipraci

Jan Kybic

4

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Ještě doplním, že u nás na katedře všechny práce zveřejňujeme již řadu let.

https://support.dce.felk.cvut.cz/mediaw … řské_práce

https://support.dce.felk.cvut.cz/mediaw … ační_práce

SVTi a FELK Admin - IT135

5

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Martin Samek (samekma1) napsal:

Ještě doplním, že u nás na katedře všechny práce zveřejňujeme již řadu let.

Takových kateder je několik. Nyní bychom chtěli, aby to dělali všechny, a to standardizovaným a komfortním způsobem.

Jan Kybic

6

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Pro ukládání prací jsme zvažovali různé systémy, nakonec jsme nějak skončili u MediaWiki. Práce do ní zadávají sekretářky. Můžeme se případně podělit o znalosti.

SVTi a FELK Admin - IT135

7

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Jan Kybic (kybicjan) napsal:
Martin Samek (samekma1) napsal:

Ještě doplním, že u nás na katedře všechny práce zveřejňujeme již řadu let.

Takových kateder je několik. Nyní bychom chtěli, aby to dělali všechny, a to standardizovaným a komfortním způsobem.

Jan Kybic

Už i na mnoha českých školách je to tak, že je systém zveřejňování propojen se systémem odevzdávání, hodnocení, ... - je to prostě jeden systém: Student práci jednou elektronicky přes nějaké rozhraní odevzdá, a dále se o to nikdo nestará. Práce tam je, viditelná pro každého, tedy i oponenty a vedoucího, kteří k tomu pak doplní své posudky, také je někam vloží, ... atd.
Chystá se to u nás také tak?

Naposledy upravil: sebekm1 (13.07.2012 17:25:24)

8

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Díky kolegům z FITu je server dip.felk.cvut.cz sloužící k ukládání diplomových prací znovu funkční, a to  po odstávce nutné pro provedení úprav pro zvýšení bezpečnosti.

Připomínám, že mezitím pracujeme s kolegy z Ústřední knihovny ČVUT i z VICu na nasazení systému dspace.cvut.cz do běžného provozu. Data z dip.felk.cvut.cz budou do dspace.cvut.cz později přesunuta.

Jan Kybic

9

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Díky kolegům z FITu je server dip.felk.cvut.cz sloužící k ukládání diplomových prací znovu funkční, a to  po odstávce nutné pro provedení úprav pro zvýšení bezpečnosti.

Podobný systém máme na katedře už léta, a proto ho nechceme měnit, dokud nepřijde něco podstatně lepšího.
Vámi zmiňovaný odkaz rozhodně NENÍ ONO! O žádné "vkládání" mi nejde!

Já si přeji systém, který už dnes mají na jiných našich školách:

Student se přihlásí standardním způsobem, pak práci "oficiálně odevzdá", a to samozřejmě jednou a provždy!
Tím to pro něj končí! Už nic nevyplňuje! Prostě se přihlásí a tím už systém o něm vše ví: Jméno studenta, obor, jméno vedoucího, katedru, atd.! Proboha, jak mohou programátoři FIT a FEL ještě dnes na někom požadovat, aby vyplňoval své jméno a vše ostatní, co už škola dávno zná??????

Přitom systém sám také hlídá termíny (od kdy do kdy to jde, případně sám opozdilce upomene) i podmínky (má student už vše předchozí splněno, aby směl práci odevzdat?)

Tím je tedy nejen splněna studentova povinnost práci odevzdat, ale od té chvíle se už práce (tedy souboru PDF se všemi přílohami) "nikdo ani nedotkne"!

Nejen fyzicky, ale ani softwarově, na dálku apod. Prostě pak systém sám práci automaticky zveřejní na web "pro veřejnost" (což vyžaduje zákon), ale i interně pro oponenty, kteří k ní pak přidají své posudky, komisi a kohokoli dalšího. Vedoucí a oponenti do stejného systému (jednou a provždy) přidají své posudky, a systém opět hlídá termíny, sám upomíná opozdilce atd.

Já si nic nevymýšlím, chci jen to, co už dávno funguje jinde, i v ČR.
Poněkud mě překvapuje, že informatický proděkan nevím mnohem lépe než já jako laik, co vše dnes takové systémy zvládnou a co vše od nich chtít?

Má-li být nový systém úspěšný, musí být řádově lepší než ten fungující. Nemá smysl znovu vynalézat Moodle, nemá smysl s několikaletým zpožděním zavádět systém, který si už některé katedry dávno samy udělaly, takže pak ten nový společný prostě ignorují?

Naposledy upravil: sebekm1 (07.01.2013 22:42:27)

10

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Díky kolegům z FITu je server dip.felk.cvut.cz sloužící k ukládání diplomových prací znovu funkční, a to  po odstávce nutné pro provedení úprav pro zvýšení bezpečnosti.

Podobný systém máme na katedře už léta, a proto ho nechceme měnit, dokud nepřijde něco podstatně lepšího.
Vámi zmiňovaný odkaz rozhodně NENÍ ONO! O žádné "vkládání" mi nejde!

Neříkám, že je to něco nového, je to systém, který už tu opravdu řadu let slouží. Jen informuji, že po krátkém výpadku znovu funguje, toť vše.

Pane profesore, nevím jaký systém máte na katedře už léta. Podle textu v této diskusi se zdá, že vám práce vkládá na web ručně sekretářka. Proti tomu je dip.felk.cvut.cz přeci jen pokrok. 


Já si přeji systém, který už dnes mají na jiných našich školách:
Student se přihlásí standardním způsobem, pak práci "oficiálně odevzdá", a to samozřejmě jednou a provždy!
Tím to pro něj končí! Už nic nevyplňuje! Prostě se přihlásí a tím už systém o něm vše ví: Jméno studenta, obor, jméno vedoucího, katedru, atd.!

Snad vás potěší, že takový systém už je naprogramovaný jako součást KOSu a snažíme se ho na FEL nasadit. Již jsem o něm informoval,  a to i zde na fóru, přímo v tomto vláknu, jakož i na grémiu děkana.  Když vše dobře půjde, budu nasazen již v první polovině roku. To ovšem záleží spíš na kolezích z VIC.

Proboha, jak mohou programátoři FIT a FEL ještě dnes na někom požadovat, aby vyplňoval své jméno a vše ostatní, co už škola dávno zná??????

Programátoři FIT a FEL to dnes po nikom nechtějí. Jak píšu výše, systém dip.felk.cvut.cz už funguje řadu let. Jsem rád, že se našel někdo, kdo je ochoten se o něj starat, než začne fungovat systém nový.

Poněkud mě překvapuje, že informatický proděkan nevím mnohem lépe než já jako laik, co vše dnes takové systémy zvládnou a co vše od nich chtít?

Informatický proděkan ví. Bohužel nemá k dispozici žádné systematické financování pro rozvoj IT, takže je poněkud omezen v rozletu a musí se do značné míry spokojit s tím, co vyvinou nebo nechají vyvinout na VIC.

Nemá smysl znovu vynalézat Moodle, nemá smysl s několikaletým zpožděním zavádět systém, který si už některé katedry dávno samy udělaly, takže pak ten nový společný prostě ignorují?

Pokud jste si na vaší katedře něco vyvinuli co by mohlo být k prospěchu i ostatním, budu rád, když mi o tom řeknete. Správný postup je informovat o tom SVTI, které informace o existujících aplikacích sbírá. Budu ještě raději, když aplikaci dáte k dispozici i ostatním.

Byl bych rád, kdyby se podařilo vývoj software koordinovat, není příliš efektivní, když si každá katedra vyvíjí věci individuálně.

Jan Kybic

11

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

m

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Pane profesore, nevím jaký systém máte na katedře už léta. Podle textu v této diskusi se zdá, že vám práce vkládá na web ručně sekretářka. Proti tomu je dip.felk.cvut.cz přeci jen pokrok.


Máme tohle https://support.dce.felk.cvut.cz/mediaw … pr%C3%A1ce . Osobně se mi to moc nelíbí a nejsem na to hrdý, byla to kdysi z nouze ctnost. Tehdy jsem v debatě s našimi programátory "prohrál" a už to vzdal.

Před deseti léty fakulta nic podobného nenabízela a dokonce převládal názor, že se takové práce mají/musí tajit a rozhodně ne zveřejňovat. Ostatně si to mnozí myslí pořád.

Používáme to už přes deset let, takže je to plné dat, stovky, možná tisíce prací. Proto se nedivte, že když pak s mnohaletým zpožděním (po nás) přišla katedra počítačů s tím vámi nabízeným dip.felk.cvut.cz,
tak už se nikomu z nás nechtělo tam tu spoustu prací přendavat. Ono je dip.felk.cvut.cz sice hezčí, ale zase ne o tolik, aby nám to stálo za námahu tam vše překlápět.
Prostě přišlo moc pozdě!

Samozřejmě, pokud fakulta sama zajistí (zaplatí) přesun všech prací z naší databáze do své, zlobit se asi nebudeme.

Neboť aby uživatelé začali nějaký program/systém skutečně používat, tak musí, mimo jiné:
1) přijít včas, dokud už uživatelé nepoužívají něco jiného - pak se jim už nechce přestupovat a vůbec ne přepisovat data, ...
2) být řádově lepší, komfortnější, ... než vše už používané
A nejlépe obojí.

Než se dá vývojář do práce, měj by zatraceně dlouho mluvit s budoucími uživateli/zákazníky, aby zjistili, co přesně uživatelé potřebují a proč, jak chtějí, aby to fungovalo, ...
Bohužel se to většinou nedělá, to je ale stará písnička. A to ani na škole, která vývojáře vychovává!

Naposledy upravil: sebekm1 (08.01.2013 09:11:54)

12

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Připomínám, že mezitím pracujeme s kolegy z Ústřední knihovny ČVUT i z VICu na nasazení systému dspace.cvut.cz do běžného provozu. Data z dip.felk.cvut.cz budou do dspace.cvut.cz později přesunuta.

Dívám se na  dspace.cvut.cz...
Podle mě to pořád ještě není to pravé. Je to jen "hezká knihovna", nepropojená s "úředním systémem odevzdávaní prací", se studijním odd., s asi KOSem (už smí student práci odevzdat?), nehlídá to termíny (už odevzdal, už oponent odevzdal, ....), neposílá to upomínky, ...

Doporučuji se podívat na systémy jiných škole (např. VŠE), ještě lépe zahraničních.

13

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Neboť aby uživatelé začali nějaký program/systém skutečně používat, tak musí, mimo jiné:
1) přijít včas, dokud už uživatelé nepoužívají něco jiného - pak se jim už nechce přestupovat a vůbec ne přepisovat data, ...
2) být řádově lepší, komfortnější, ... než vše už používané
A nejlépe obojí.

Tak přesně. To zatím bohužel dip.felk.cvut.cz, v srovnání s již běžícími katedrálními systémy, nesplňuje. Už jen taková drobnost jako systematizované vyhledání všech záverečných prací, kde jsem byl jako vedoucí, ..., oponent a spol. Ano, na dip.felk.cvut.cz vidím google custom search, který něco najde. Ale to zdaleka není ono, už jsme o tom spolu mluvili. Také to, horní polovina stránky s výsledky hledání je obsazena "Ads by Google" se mi moc nelíbí. Prostě od pokročilejší databázové aplikace bych chtěl komfortnější přístup k uloženým datům. Možná to vše bude v té dbspace.cvut.cz.
TS

14

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Dívám se na  dspace.cvut.cz...
Podle mě to pořád ještě není to pravé. Je to jen "hezká knihovna", nepropojená s "úředním systémem odevzdávaní prací", se studijním odd., s asi KOSem (už smí student práci odevzdat?), nehlídá to termíny (už odevzdal, už oponent odevzdal, ....), neposílá to upomínky, ...

Ano, dspace je jen úložiště. Proto se práce se budou odevzdávat v KOSu, ze kterého se po obhajově přesunou do dspace.

Požadavek na hlídání termínů a posílání připomínek jsem zadal (už dávno) a bylo mi slíbeno, že bude naceněn a (někdy) realizován. Připomínám, že změny v KOSu koordinuje a schvaluje prorektor pro pedagogiku (Jettmar), z úrovně fakulty můžeme pouze navrhovat.

Jan Kybic

15

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Tomáš Svoboda (svobodat) napsal:

Tak přesně. To zatím bohužel dip.felk.cvut.cz, v srovnání s již běžícími katedrálními systémy, nesplňuje. Už jen taková drobnost jako systematizované vyhledání všech záverečných prací, kde jsem byl jako vedoucí, ..., oponent a spol. Ano, na dip.felk.cvut.cz vidím google custom search, který něco najde. Ale to zdaleka není ono, už jsme o tom spolu mluvili. Také to, horní polovina stránky s výsledky hledání je obsazena "Ads by Google" se mi moc nelíbí. Prostě od pokročilejší databázové aplikace bych chtěl komfortnější přístup k uloženým datům. Možná to vše bude v té dbspace.cvut.cz.
TS

V dspace.cvut.cz jsou nebo budou metadata o vedoucích i oponentech. Požadavek na lepší vyhledávání podle nich jsem již kolegům z VICu zadal.

Jan Kybic

16

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Samozřejmě, pokud fakulta sama zajistí (zaplatí) přesun všech prací z naší databáze do své, zlobit se asi nebudeme.

V tomto okamžiku plánuji, že fakulta zajistí přesun pouze z dip.felk.cvut.cz do dspace.cvut.cz.

Než se dá vývojář do práce, měj by zatraceně dlouho mluvit s budoucími uživateli/zákazníky, aby zjistili, co přesně uživatelé potřebují a proč, jak chtějí, aby to fungovalo, ...
Bohužel se to většinou nedělá, to je ale stará písnička. A to ani na škole, která vývojáře vychovává!

Ano. Ale není to snadné. Uživatel většinou neví co chce a navíc co uživatel, to názor...

Jan Kybic

17

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

V tomto okamžiku plánuji, že fakulta zajistí přesun pouze z dip.felk.cvut.cz do dspace.cvut.cz.

Proč?

Vždyť na dip.felk.cvut.cz skoro nic není, hodně prací tam má jen katedra počítačů? Jedné katedře tedy přesun dat bude fakulta platit a jiným ne (z jejich v nouzi samostatně utvořených úložišť, po mnohaletých marných pokusech fakultu k něčemu přimět)?
Má vaše rozhodnutí nějaký racionální důvod?

Naposledy upravil: sebekm1 (09.01.2013 11:23:28)

18

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jan Kybic (kybicjan) napsal:

V tomto okamžiku plánuji, že fakulta zajistí přesun pouze z dip.felk.cvut.cz do dspace.cvut.cz.

Proč?

Vždyť na dip.felk.cvut.cz skoro nic není, hodně prací tam má jen katedra počítačů? Jedné katedře tedy přesun dat bude fakulta platit a jiným ne (z jejich v nouzi samostatně utvořených úložišť, po mnohaletých marných pokusech fakultu k něčemu přimět)?
Má vaše rozhodnutí nějaký racionální důvod?

V https://dip.felk.cvut.cz/browse/faculty.php?f=F3 vidím práce minimálně dvanácti kateder. Navíc je předpoklad, že převod půjde udělat automaticky, nějakým skriptem. Naproti tomu váš systém založený na ručním vkládání do Wiki používá jen vaše katedra (je to tak?) a bylo by nutné každou práci do dspace přesunout ručně.

Je to všechno o ponězích, budou-li peníze, není jistě problém někomu zaplatit, aby to udělal. Peněz je nedostatek, musíme volit priority. Moje priorita je omezit ruční práci do budoucna, přesun starých prací do nového systému má prioritu menší.
Byl bych rád, kdyby se povedlo všechny staré práce přesunout do jedné databáze, ale nevidím až takový problém v tom, když se to nepodaří. Stejně je dost pravděpodobné, že většina lidí hledá práce přes Google, a ty najde ať už jsou v kterémkoliv systému.

Jan Kybic

19

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Mohu se zeptat, zda v této věci nějaký posun, tj. zda se připravovaný systém bude týkat již prací odevzdávaných v letním semestru? (termín na diplomové práce je 10. 5. 2013, což se nezadržitelně blíží).
Tím mám na mysli odevzdávání prací přes KOS, automatické generování úvodní části, agendu kolem posudků, atd.
František Rund

Naposledy upravil: xrund (05.04.2013 17:06:35)

20

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

František Rund (xrund) napsal:

Mohu se zeptat, zda v této věci nějaký posun, tj. zda se připravovaný systém bude týkat již prací odevzdávaných v letním semestru? (termín na diplomové práce je 10. 5. 2013, což se nezadržitelně blíží).
Tím mám na mysli odevzdávání prací přes KOS, automatické generování úvodní části, agendu kolem posudků, atd.
František Rund

Obávám se, že ne. Je mi líto, ale nemám možnost to příliš ovlivnit. Naposledy jsem se na to ptal před dvěma týdny, bylo mi řečeno, že:

probíhají v posledních týdnech intenzivní jednání mezi prorektorem Jettmarem, zástupci VIC a knihovny. Pan prorektor by chtěl, aby úloha byla zprovozněna do ledna 2014 v rámci celé školy. Pokud vím, tak na minulé poradě pedagogických proděkanů je o tomto záměru informoval

Jan Kybic

21

Re: Zveřejňování diplomových a bakalářských prací

Dobrý den,

rád bych upozornil na nesrovnalosti v systému odevzdávání závěrečných prací https://dspace.cvut.cz/. Závěřečná práce https://dspace.cvut.cz/handle/10467/61649 nemá možnost stáhnout všechny přílohy ani text, na rozdíl od https://dspace.cvut.cz/handle/10467/61680, která je zveřejněna správně.

Chtěl jsem původně napsat na feedback, nicméně to nešlo:

550 5.1.1 <dspace-help@dspace.cvut.cz>: Recipient address rejected: User unknown in virtual alias table

Děkuji a přeji pěkný den,
Jiří Hubáček