1

Téma: MOOC kurzy a ČVUT

No jak bych začal...

Za poslední roky se rozšířil vzdělávací systém zvaný MOOC. Ti, kteří nevědí, o co se jedná, mohou zhlédnout wiki stránku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Massive_o … ine_course a navštívit např. https://www.coursera.org/

Ve zkratce se jedná o čistě internetové kurzy, které pořádají prestižní školy na světové úrovni. Tedy bez kontaktních hodin a čistě přes internet.

Výhody těchto kurzů jsou:
+ vzdělání dostupné pro každého, zdarma (pokud nechcete uznat certifikát)
+ moci se vzdělat v pohodlí domova
+ u těch větších, které jsou v angličtině, možnost zlepší angličtinu
+ možnost spolupracovat se spolužáky z celého světa
+ možnost projít si kurzem prestižní vysoké školy

Kurzy jsou nabízeny všem.

A teď se dostávám k meritu celé věci:

1) Plánuje ČVUT také tvořit MOOC kurzy, např. dvojjazyčné jak v češtině, tak v angličtině a nabídnout tak možnost neformálního vzdělání všem lidem v celé ČR?
1a) Někdo by mohl namítat, že by to bylo moc práce, ale proč nevytvořit MOOC kurz a materiály MOOC kurzu pak využívat i v běžných předmětech?
2) Nechtěla by některá katedra vytvořit předmět s MOOC kurzem, kde by byla nabídka MOOC kurzů (např. z Coursery nebo Edx) a zápočet by student dostal, pokud by nějaký MOOC kurz dokončil?

Vážení kolegové, nahlížejme do budoucnosti, protože toto je ta budoucnost. Nechci rušit nebo nahradit klasickou výuku civěním do počítače. Studenti by dále mohli chodit do laboratoří (záměrně nepíšu na přednášky, protože videopřednáška je dle mého názoru praktičtější) a studovat celkem normálně. Vytvořením MOOC kurzů by  se ČVUT ale více otevřela ČR, s dvojjazyčnými kurzy (čeština i angličtina) dokonce světu. Nebyla by to skvělá reklama? Prestižní školy MOOC umožňují. Proč ne ČVUT? Protože o tom neví? Takový argument ale mým příspěvkem ztrácí platnost, protože já jsem tu informaci pro ty, kteří o MOOC nic neví, teď přinesl smile

2

Re: MOOC kurzy a ČVUT

(mooc_is_the_future) napsal:

2) Nechtěla by některá katedra vytvořit předmět s MOOC kurzem, kde by byla nabídka MOOC kurzů (např. z Coursery nebo Edx) a zápočet by student dostal, pokud by nějaký MOOC kurz dokončil?

Na FEL tato možnost existuje 3-4 roky, na můj popud  vznikl volitelný předmět, stará se o něj stará David Šišlák, viz předmět https://www.fel.cvut.cz/en/education/bk … 19206.html.

Courseru nelze použít, protože zakazuje, aby její předměty byly využity k získání kreditů ve vysokoškolském akreditovaném programu.


(mooc_is_the_future) napsal:

Vážení kolegové, nahlížejme do budoucnosti, protože toto je ta budoucnost.

To říkalo hodně lidí před 5 lety. Myslím, že současný pohled je "na něco to je dobré, má to problémy".

Jiří Matas
PS. Nechápu, proč píšete anonymně.

3

Re: MOOC kurzy a ČVUT

(mooc_is_the_future) napsal:

No jak bych začal...

Za poslední roky se rozšířil vzdělávací systém zvaný MOOC. Ti, kteří nevědí, o co se jedná, mohou zhlédnout wiki stránku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Massive_o … ine_course a navštívit např. https://www.coursera.org/

Ve zkratce se jedná o čistě internetové kurzy, které pořádají prestižní školy na světové úrovni. Tedy bez kontaktních hodin a čistě přes internet.

Výhody těchto kurzů jsou:
+ vzdělání dostupné pro každého, zdarma (pokud nechcete uznat certifikát)
+ moci se vzdělat v pohodlí domova
+ u těch větších, které jsou v angličtině, možnost zlepší angličtinu
+ možnost spolupracovat se spolužáky z celého světa
+ možnost projít si kurzem prestižní vysoké školy

Kurzy jsou nabízeny všem.

A teď se dostávám k meritu celé věci:

1) Plánuje ČVUT také tvořit MOOC kurzy, např. dvojjazyčné jak v češtině, tak v angličtině a nabídnout tak možnost neformálního vzdělání všem lidem v celé ČR?
1a) Někdo by mohl namítat, že by to bylo moc práce, ale proč nevytvořit MOOC kurz a materiály MOOC kurzu pak využívat i v běžných předmětech?
2) Nechtěla by některá katedra vytvořit předmět s MOOC kurzem, kde by byla nabídka MOOC kurzů (např. z Coursery nebo Edx) a zápočet by student dostal, pokud by nějaký MOOC kurz dokončil?

Vážení kolegové, nahlížejme do budoucnosti, protože toto je ta budoucnost. Nechci rušit nebo nahradit klasickou výuku civěním do počítače. Studenti by dále mohli chodit do laboratoří (záměrně nepíšu na přednášky, protože videopřednáška je dle mého názoru praktičtější) a studovat celkem normálně. Vytvořením MOOC kurzů by  se ČVUT ale více otevřela ČR, s dvojjazyčnými kurzy (čeština i angličtina) dokonce světu. Nebyla by to skvělá reklama? Prestižní školy MOOC umožňují. Proč ne ČVUT? Protože o tom neví? Takový argument ale mým příspěvkem ztrácí platnost, protože já jsem tu informaci pro ty, kteří o MOOC nic neví, teď přinesl smile


Jak začít? No, příště třebas představením se :-)

Na tom začátku je také vhodné si říct či připomenout, co vlastně znamená samotná zkratka MOOC. Bude nás to vést v další diskuzi. Tedy MOOC = Massive Open Online Course. Takový kurz má tedy tři hlavní atributy: je online, je otevřený a je masivní. První dvě vlastnosti jsou zřejmé, ta třetí je definovaná jen vágně, avšak soudě podle mnohých kurzů ve zmíněných systémech jako je edX či Coursera, počet zapsaných studentů do jednoho kurzu může být i několik set tisíc. Thrunův a Norvigův kurz Umělé inteligence v roce 2011 pritáhl 160 000 studentů. Tohle je tedy téma Vámi otevřené diskuze: online, otevřené a masivní kurzy realizované na ČVUT. Rozumím tomu dobře?

Je jistě navýsost důležité být otevřený a sledovat trendy. Současně je však důležité ty trendy sledovat důsledně a kriticky. Pojďme se tedy takového důsledného a kritického sledování dopustit. Hned následující rok po slavném Thrunově kurzu začaly vznikat všechny ty systémy jako edX, Udacity, Coursera a na nich mnoho desítek či snad i stovek MOOC kurzů. New Yourk Times ten rok prohlásily „the year of the MOOC“. Tehdejší president Stanfordu John Hennessy si vzal několik měsíců volno, aby mohl tuto problematiku pořádně prozkoumat a v rozhovorech uváděl, že „there is a tsunami coming“.

Uplynuly čtyři roky, společnost získala zkušenosti a názory na MOOC v tom původním významu (proto jsem uváděl to plné znění) jsou střízlivější. Přečtěte si kupříkladu rozhovor s Johnem Hennessym pro MIT Technology Review z roku 2015.  Ukázalo se například, že z těch stovek tisíc zapsaných studentů do jednoho kurzu typicky dokončí jen pár procent. Podobně se ukázalo, že byla-li na začátku éry MOOC motivace nabídnout špičkové vzdělání lidem ze znevýhodněných zemí či rodin, tak tato se nejspíše minula cílem. Aspoň zatím. Mezi studenty MOOC kurzů převažují lidé, kteří již jeden titul mají a spíše se takto „dovzdělávají“.

Společnost tak dnes spíše přemýšlí o „životě po MOOC“ (například článek z Harvard Magazine). Vypadá to, že ty velké ambice s tou „masovostí“ byly asi příliš velké. Zdůrazňuji, bavíme se o plných MOOC kurzech, tedy ne o pouhém umístění textů či videí na web. Objevují se tak nápady, že nástupcem MOOC kurzů budou SPOC kurzy (SPOC = Small Private Online Course).

Tedy já už bych dnes asi s výzvami k naskočení do rozjetého vlaku MOOC byl rezervovanější. Je dost možné, že tento vlak už brzdí. Ale možná taky ne… Kupříkladu lidé z Coursery to (nepřekvapivě) vidí jinak (viz poslední část článku). To je život :-)

I kritici MOOC kurzů však uznávají, že ty související koncepty a technologie, které jsou při nich využívány a jejichž další vývoj tak byl akcelerován, mohou přinést hodně užitku i do výuky v rámci „kamenných institucí“. Jedním z takových konceptů je tzv. převrácená výuka (angl. flipped classroom). Přednášky umístěné na videu shlédne student doma. Stejně se s výjimkou „povídacích“ předmětů nedá na přednášce realizovat skutečně oboustranná komunikace, s výjimkou dotazů studentů zda ten či onen vzorec na tabuli neobsahuje překlep. O kontakt s vyučujícím však studenti ochuzeni nebudou, jelikož druhou stranu mince s názvem převrácená výuka je, že „domácí úkoly“ se řeší ve škole. Znáte z Khanovy akademie. V terminologii naší vysokoškolské výuky bych řekl, že místo přednášek jsou tak studentům nabízena další cvičení a laboratoře. Mně osobně toto přijde velmi zajímavé, protože je to právě to společné řešení problémů, kdy ta zkušenost vyučujícího může být studenty mnohem intenzivněji využívána než při té pouhé „reprodukci obsahu“ při konvenčních přednáškách.

Sám se o něco takového pokouším druhým rokem v předmětu Modelování a simulace dynamických systémů v bakalářském programu Kybernetika a robotika. Implementaci není dokonalá, učíme se za pochodu. Ale první zkušenosti vyučujících i studentů jsou dobré. Stránka předmětu je na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/a3b35msd. Stránka nepotřebuje zalogování (to je potřeba pouze pro odevzdávání úloh). Také je možné stránku přepínat mezi CZ a EN jazyky. Obsah je pro oba jazyky (téměř) identický. O organizaci předmětu se dočtete na https://moodle.fel.cvut.cz/mod/page/view.php?id=27706 či ještě stylovější (s ohledem na téma, o kterém se bavíme) bude se podívat na krátké video umístěné na youtube https://youtu.be/Fnoz_sD-2fQ?list=PLMLo … bpSla4iMzG. Pro ukázku odborných přednášek si dovolím spíše nasměrovat na ty nedávněji vzniklé, což jsou přednášky pro anglickou verzi předmětu: https://www.youtube.com/playlist?list=P … OB3w8EcQyq. Na takovou přednášku se tedy studenti podívají doma, vedeni seznamem kompetencí (znalostí a dovedností), které musí získat (více o tomto na výše odkazované stránce o organizaci předmětu). Pak přijdou na cvičení, tam si napíšou krátký kvíz zaměřený na prokázaní nabytých znalostí, který prokáže, zda se vůbec na video podívali. Společně se cvičícím řeší příklady. A pak přijdou na setkání se mnou, které už jen z historických důvodů nazýváme přednáškou, a tam před studenty řeším další sadu problémů. Oproti dřívějším přednáškám můžu potvrdit, že ta interakce se studenty tady je velmi intenzivní. Každý krok při řešení problému dává studentům možnost zeptat se na místě, proč jsem jej podnikl a proč jsem místo toho neudělal krok jiný. Poprvé ve své kariéře vysokoškolského učitele mám pocit, že tam na místě můžu studentům maximálně sloužit.

Naposledy upravil: hurak (27.11.2016 01:24:25)

4

Re: MOOC kurzy a ČVUT

Nějaké novější info o aktuálním směřování toho, který celou tu vlnu MOOC před pěti lety odstartoval:
https://www.technologyreview.com/s/6030 … -industry/