1

Téma: Mezioborovost KyR

Dobrý den,

jsem středoškolským studentem a program KyR mě opravdu nadchnul. Nicméně bych se rád zeptal na několik otázek.

1) Například FS ČVUT zařazuje do studijních plánů mmj. elektro a IT předměty, lze naopak na KyRu očekávat např. základy mechaniky případně konstruování strojů?

2) Ve struktuře bakalářského a magisterského programu jsem kromě akademického psaní a prezentačních dovedností nenašel žádné jiné předměty věnující se "soft skills". Znamená to, že obor primárně vzdělává vědecké pracovníky a vývojáře bez managerských ambic?


Předem mockrát děkuji za odpovědi.

S pozdravem
David Lang

2

Re: Mezioborovost KyR

Vážený pane Davide Langu,
Váš zájem o KyR je potěšující.
Odpovídám na Vaše otázky. K první otázce: KyR se snaží učit základy, které obstojí za deset, dvacet let. I proto nezbylo ve studijních plánech místo např. pro dnešní strojařské konstruování. Ke druhé otázce: Vítám Vaše volání po měkkých dovednostech. Snažíme se je v KyR budovat ve cvičeních. Studenti píší zprávy, které učitelé čtou a opravují i z pohledu měkkých dovedností. Podobně je to i s verbální prezentací.
Zdravím
Vašek Hlaváč, garant oboru Robotika KyR

3

Re: Mezioborovost KyR

(David Lang) napsal:

Dobrý den,

jsem středoškolským studentem a program KyR mě opravdu nadchnul. Nicméně bych se rád zeptal na několik otázek.

1) Například FS ČVUT zařazuje do studijních plánů mmj. elektro a IT předměty, lze naopak na KyRu očekávat např. základy mechaniky případně konstruování strojů?

Milý Davide,

V bakaláři KyR jsou dva volitelné předměty, v magistrovi čtyři. Tyto předměty můžete libovolně vybírat z celé školy a tím si záběr studia rozšířit, nasměrovat nebo jinak tvarovat, podle vlastní chuti. Tedy si klidně můžete zapsat "základy mechaniky případně konstruování strojů" přímo na fakultě strojní a my vám je uznáme jako volitelné.

Mohu-li ale poradit, nezaměřujte se při výběru jen na obsah předmětů. Vše se vyvíjí tak rychle, že většina konkrétních znalostí získaných ve škole (fakta, jazyky, metody, postupy,…) zastará ještě dříve, než studium dokončíte. Daleko důležitější je, jak si při studium rozvinete své schopnosti. Např. schopnost logického myšlení, chytrost, tvořivost, samostatnost, schopnost se po celý život sám učit, flexibilitu,… Důležitá je i osobnost učitele a mnohé další.


(David Lang) napsal:

2) Ve struktuře bakalářského a magisterského programu jsem kromě akademického psaní a prezentačních dovedností nenašel žádné jiné předměty věnující se "soft skills". Znamená to, že obor primárně vzdělává vědecké pracovníky a vývojáře bez managerských ambic?

Ano, samostatné povinné předměty věnované soft-skills jsou v KyR jen dva, další si ale můžete vybrat jako volitelné. Další soft-skills rozvíjíme v konkrétních odborných předmětech, jaksi mimochodem.

Tak například jazyky – mnoho předmětů má materiály jen anglicky, další jsou v angličtině celé, třeba proto, že učitel je cizinec. U magisterských platí pravidlo, že „jakmile vstoupí do místnosti student nemluvící česky, vše se přepíná do angličtiny. Vlastně předpokládáme, že naši studenti už anglicky mluvit umí – a my je učíme anglicky pracovat!

Nebo komunikační a prezentační dovednosti – rozvíjíte skoro ve všech kurzech., ale zejména v projektových – tam mockrát něco musíte prezentovat a na prezentaci záleží výsledek. Kromě toho na to máme dva samotné předměty – Akademické psaní pro techniky je vyloženě v americkém stylu a českých zemí myslím nemá obdoby. Kurz Prezentace má cíle dva: jednak naučit různé formy toho ,,jak se prodat“ (například jednou větou; za 1 minutu; za 2 minuty). To také kolem nemá obdobu – a přitom rozhoduje u každého přijímacího pohovoru ve firmě. Dále je zaměřen na prezentaci konkrétní bakalářky při její obhajobě.

No a schopnosti manažerské – se nejlépe rozvinou při projektech, kterých je během studia dost. A tzv. Projekt v týmu v magisterském KyR je k tomu dokonce určen. Při něm jsou studenti rozděleni do týmů, každý tým má jednoho šéfa a tato pozice myslím dokonce rotuje, aby si to každý zkusil. Na každý tým dohlíží nejen odborník z oborné katedry, ale i „učitel managementu“ z naší katedry Ekonomika a managementu.

Shrnuto: KyR rozhodně nevychovává „vědecké pracovníky a vývojáře bez manažerských ambic.“ Právě naopak, naši absolventi se rychle dostávají do vedoucích pozic nebo si zakládají vlastní firmy.

S pozdravem,

Michael Šebek - garant programu Kybernetika a robotika

Naposledy upravil: sebekm1 (15.05.2017 08:25:13)