1

Téma: Mimořádné zasedání AS ČVUT dne 24.5.2017

Vážení kolegové,

dnes proběhlo mimořádné ("legislativní") zasedání AS ČVUT.

Senát schválil změnu jednacího řádu AS ČVUT, který nyní pro odvolání děkana proti
vůli fakultního senátu vyžaduje nadpoloviční většinu všech členů senátu, nikoliv
jen přítomných.

Dále se senát zabýval vnitřními předpisy ČVUT.

Rektor říká, že se jedná o konsensuální návrh, na kterém se shodlo grémium rektora.

Takzvaně "nekonfliktní" pozměňovací návrhy (na kterých se shodli děkani, rektor,
i legislativní komise) byly bez problémů schváleny.

Byly přijaty i všechny další pozměňovací návrhy, které jsem považoval za
důležité, včetně možnosti senátu navrhnout zástupce rektora v případě odvolání,
schvalování organizačních řádů součástí jako vnitřních předpisů (t.j. senátem),
pravidla čerpání fondů, či zjednodušení akreditační procedury (schvalování jen na fakultách),

Podařilo se najít kompromisní návrh pro řešení situace, kdy jedna osoba může
volit ve více volebních obvodech (například studuje dvě fakulty).

Studentští senátoři podali řadu pozměňovacích návrhů týkajících se poplatků za
studium a jejich odpouštění. Když jsem slyšel vyprávění, jak nekompromisně
prorektor Jettmar tyto poplatky předepisuje, vůbec se jim nedivím, byť nás to
bohužel stálo mnoho času.

Na samotné schvalování Statutu už ale z časových důvodů nedošlo, senátoři se
postupně vytráceli a bylo nás málo. Schvalování se proto přesune na příští řádné zasedání, a to
už za týden, 31.května. Bude teď záležet na rektorovi, jakou verzi Statutu a
souvisejících předpisů předloží, zda do ní senátem zapracované pozměňovací
návrhy skutečně zahrne, nebo ne.

Některé předpisy zatím předloženy nebyly, například Studijní a zkušební řád,
či Etický kodex.


AS ČVUT jede tento víkend na výjezdní zasedání, kde jistě bude prostor k dalším
diskusím.

Jan Kybic