1

Téma: Zasedání AS ČVUT dnes 31.5.2017

Sešli jsme se v zasedací místnosti v 10. patře budovy JP-A. Místnost je to
hezká, s krásným výhledem. [Jen se rozbily žaluzie, takže na plátno a
displeje bylo kvůli slunci špatně vidět.]

Zpráva o hospodaření byla z projednávání stažena.

Prvním tématem dnešního zasedání bylo schválení základních legislativních
dokumentů ČVUT. Pan rektor se rozhodl nezapracovat pozměňovací návrh č.11, tedy
akreditace jen na fakultách, a využil ustanovení jednacího řádu, že o návrhu by
měl senát hlasovat znovu a schvalovat nadpoloviční většinou všech členů (nejenom
přítomných). Proběhla dlouhá diskuse, stanovisko rektora podpořili
např. prof. Hlaváč  a děkan Lábus. Rektor mimo jiné řekl, že je problém fakult,
aby se dohodli, pokud chtějí učit to samé. A taky, proč už fakulty dávno
akreditace nepodaly, vždyť jim nic nebránilo. Jenomže ono bránilo, neschválený Statut.
Pozměňovací návrh nakonec přijat nebyl (16 pro, 9 proti, 9 se zdrželo). Místo toho byl přijat
pozměňovací návrh č.5, který zachovává finální schvalování akreditací VR ČVUT, ale jen jednoprůchodově.

Statut i související předpisy byly potom jednohlasně schváleny.

Prorektor Chyský v dlouhé prezentaci představil Výroční zprávu, která byla
schválena.

Následovalo důležité téma, metodika rozpisu financí na rok 2017. Prof. Hrdlička,
předseda hospodářské komise, přednesl její stanovisko - souhlas s navrhovaným
rozdělením fixní a výkonové části příspěvku (t.j. peníze na výuku) dle ukazatelů
A a K (počty studentů a kvalita). Naopak nedošlo ke shodě, jak by se měly dělit
peníze na "dlouhodobý koncepční rozvoj" (t.j. peníze za vědu). V návrhu
například bylo, že by se mělo na začátku oddělit 10mil. Kč pro CIIRC a
UCEEB. CIIRC argumentuje, že jinak by za vědecký výkon skoro nic nedostal
(protože hodnocení má zpoždění a setrvačnost), ale to lze určitě řešit méně ad
hoc. Navíc, jak podotkl děkan Jex, CIIRC má velké projekty za stovky miliónů,
jistě by se našel způsob jak spoluprácí s některou z fakult něco z těchto peněz
"vyměnit" za peníze té správné barvy. Kontroverzní je také příloha 9 o dělení
RIV bodů, založená na principech zrušeného příkazu rektora 2/2015. Chybí ovšem
druhá polovina tohoto příkazu, která výměnou za tyto RIV body zaručovala určitá
pravidla o zaměstnávání lidí z jiných součástí a společného řešení
projektů. Konečně na mnoha místech je metodika dost neurčitá, nebo je tam
napsáno, že rozhoduje rektor. Metodika byla po dlouhé a vášnivé diskusi stažena
a bude o ní jednat hospodářská komise. Což je správně, hospodářská komise měla
do tvorby metodiky být zapojená už dávno.

Pak jsem bohužel musel odejít (rodinné povinnosti), takže zbytek znám jen z doslechu:

Rektor požádal o navýšení limitu čerpání úvěru - AS schválil půjčku ve výši 160
mil. Kč, tato částka už je překročena a peněz se nedostává.

Senát vyhlásil volby kandidáta na rektora, oficiální vyhlášení se jistě objeví co nevidět.

Jan Kybic