1

Téma: Nový magisterský BIO program

Vážení kolegové,

připravujeme akreditaci nového magisterského programu se zaměřením na aplikace elektroniky a informatiky v biologii a medicíně. Pracovní název je Lékařská technika a informatika, eventuelně Biomedicínská technika a informatika nebo Biomedicínská elektronika a informatika. (Co se vám líbí nejvíce?) Program by měl být náhradou končícího programu Biomedicínské inženýrství a informatika (BMII). Na rozdíl od BMII by ale nový  program měl navazovat na program bakalářský, s jehož připravovanými akreditačními materiály se již můžete seznámit. Nový program také neusiluje o získání kvalifikace "biomedicínský inženýr"  ministerstva zdravotnictví pro všechny studenty, což dává víc prostoru k zařazení obecnějších předmětů a mělo by tak učinit program atraktivnější i pro ty, kteří neplánují pracovat přímo s pacienty a kvalifikaci "biomedicínský inženýr" tak nepotřebují. Nový program je také velmi volitelný, s několika atraktivními specializacemi, kde by si každý měl vybrat, co ho zajímá. Věříme, že se nám tak podaří obrátit současný trend poklesu počtu studentů BMII.

Podívejte se prosím na naší současnou představu o připravovaném magisterském programu. Veškeré nápady a komentáře vítáme. Můžete je psát buď přímo do tabulky (jako komentáře), do tohoto diskusního tématu, nebo na můj email. Rádi bychom náš záměr akreditace předložili hned po prázdninách VR FEL. V ideálním případě bychom mohli první studenty přijímat už v roce 2018.

Děkuji mnohokrát.

Jan Kybic a Roman Čmejla, za přípravný tým