1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 13.9.2017

Dobrý den,
                 dnes proběhlo mimořádné zasedání AS ČVUT, a to v hezké a velké zasedací místnosti FS. Na začátku senát nebyl usnášeníschopný, ale později se potřebných 30 senátorů naštěstí sešlo. Senátoři začali pozměňovacími návrhy ke Studijnímu a zkušebnímu
řádu. Hodně se diskutovalo o pravidlech započítávání kreditů nutných pro pokračování ve studiu, žádný z pozměňovacích návrhů však nezískal potřebnou podporu.  Co se týká doktorského studia, byl přijat můj pozměňovací návrh, kterým se pedagogická praxe stává nepovinnou. Naopak bohužel nebyl přijat můj návrh na snížení počtu povinných předmětů ze 4 na 2. Mnoho senátorů (např. prof. Bittnar) považují doktorské předměty za nutné a chtěli by jejich počet dokonce zvýšit. Prorektor Škvor řekl, že o tom mluvil s proděkany, a podle jeho informací by si stejně všechny fakulty minimální počet zvýšily na 4. Senátoři dále podpořili několik pozměňovacích návrhů, které více méně pouze upřesňovaly a upravovaly původní text. S těmito změnami byl Studijní a zkušební řád schválen. Byl to podle mých informací poslední ještě neschválený vnitřní předpis.

Důležitým bodem jednání byla metodika rozdělování financí. Rektor nakonec souhlasil s vynecháním přílohy 9, tak jak to předtím slíbil na jednání Hospodářské komise. Pripomínám, že příloha 9 více méně říkala, že FEL má CIIRCu poslat polovinu RIV bodů získaných minulý rok lidmi, kteří přešli z FEL na CIIRC. Metodika byla potom schválena bez této přílohy i bez oddělování peněz pro UCEEB a CIIRC, což bylo ve verzi projednávané před prázdninami. Jsme tedy zase o krok blíže schválení rozpočtu, schválenou metodika považuji za korektní. Senát dále schválil i doprovodné usnesení, že CIIRC a FEL se mají v této věci dohodnout. Budeme o tom mluvit na příštím zasedání.

Senát schvállil i výroční zprávu o hospodaření, kterou mělo ČVUT podle zákona poslat na ministerstvo už 30.6. Senát ovšem v souladu s doporučením Hospodářské komise považoval za vhodné schválit i doprovodné usnesení, které říká, že ačkoliv zpráva splňuje požadavky MŠMT, nedává senátu dostatek informací ke kontrole hospodaření ČVUT, zejména mimonormativních součástí a společného účetního střediska Škola. Překvapilo mne, že senátoři trvali na tom, že v usnesení chtějí mít tu část o "splnění požadavků MŠMT", já osobně si to tvrdit netroufám, ale považuji to za nepodstatné. Důležité je, že byla schválena část druhá, byť proti tomu rektor i prof. Hlaváč značně protestovali. Rektor mne opět označil za lháře, když jsem řekl, že senát ke kontrole dostatek informací nemá, protože on prý senátu podrobné vyúčtování dal, senát tedy podle něj veškeré potřebné informace má.

Senát se poté stal neusnášeníschopným, přesto jsme dlouze diskutovali o tom, jak napravit chybu volební komise z minulých voleb, která zřejmě omylem vybrala v jednom volebním obvodu kandidáta náhradníka, ač neměl předepsané procento hlasů, ale přišlo se na to až s velkým zpožděním. Máme na výběr buď akceptovat rozhodnutí volební komise, které ale bylo v rozporu s volebním řádem, nebo legitimitu náhradníka odmítnout a vyhlásit nové doplňovací volby. V každém případě se to někomu asi  nebude líbit. Ve "velkých volbách" to bývá ošetřeno zavedením lhůty pro předložení námitek, které pak řeší volební komise.

V bodě Různé rektor informoval o jednání s VŠCHT - Kloknerův ústav zřejmě bude moci ještě řadu let zůstat, kde je, pokud se ovšem VŠCHT a ČVUT dohodnou na výši nájemného. Archiv ČVUT a velká část VIC Zikovu ulici opustí a přestěhuje se do nové budovy JP. Vyjednávání je tedy přibližně ve stejné situaci, jako předtím, než si obě strany začaly hrozit žalobami. Do budovy JP se budou stěhovat též pracovníci Ústřední knihovny, protože v budově NTK byli jen v nájmu a smlouva byla nyní vypovězena. Knihy ovšem zůstanou v NTK...  Prostory pro archiv, Ústřední knihovnu i VIC budou v takzvaných "vyňatých prostorech", která nebyly součástí "akce ČVUT-CIIRC". Připomínám, že jejich dokončení bude nutné zaplatit z prostředků CIIRC a bude to stát nejméně 46mil.Kč.
Rektor uznal, že část budovy JP přidělená CIIRCu je poloprázdná, to je ale v pořádku, protože CIIRC ještě nedosáhl "plánované velikosti" (dle rektora 350 pracovníků). Pro informaci - dle usermapu má k dnešnímu dni CIIRC 142 pracovníků, řada z nich ovšem fyzicky sedí jinde.

Prof. Hlaváč nás vyzval, abychom hledali vhodné kandidáty na rektora a neopomněl zmínit, že současný rozklad na ČVUT má na svědomí trojice děkanů Ripka, Tvrdík, Jex. Máme to mít na paměti, až budeme volit nového rektora.

Vyzval jsem volební komisi k větší propagaci volby, a bylo mi řečeno, že inzerát by podali rádi, ale není vyřešeno, kdo by měl za případný inzerát platit. Na Facebooku to je.

Příští řádné zasedání senátu bude 27.9. Tento pátek navíc proběhne schůzka k situaci v univerzitní škole a školce Lvíčata.

Jan Kybic