1

Téma: IDEA - Trendy oborové publikační výkonnosti výzkumných pracovišť

Trendy oborové publikační výkonnosti pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2014 - nová webová aplikace od IDEA - CERGE

Aplikace je určena nejen managementu výzkumných organizací, vědecké obci a zájemcům o vědeckou spolupráci z aplikační sféry a ze zahraničí, ale také zájemcům o studium v magisterských a doktorských programech a širší veřejnosti.

Aplikace poskytuje bibliometrické indicie pro hledání odpovědí na otázku, na kterých výzkumných pracovištích v České republice se realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum v určitém vědním oboru a jaké jsou trendy.

Aplikace umožnuje nahlédnout dlouhodobější trendy publikačního výkonu výzkumných organizací a součástí vysokých škol (VŠ) mezi obdobím let 2008-2009 a 2013-2014 (pozdější data zatím vláda nezveřejnila). Mapovány jsou pouze publikace typu Article, Review a Letter v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS). Publikační výkon představuje počet publikací za určité období.

Aplikace ukazuje tři ukazatele hlavní a pět doplňkových. Hlavní ukazatele jsou:
1.    „Podíl na oboru 2008-2009“: Podíl vybraného pracoviště na národním publikačním výkonu zvoleného vědeckého významu (časopisů) ve zvoleném oboru v období let 2008-2009.
2.    „Podíl na oboru 2013-2014“:Podíl vybraného pracoviště na národním publikačním výkonu zvoleného vědeckého významu (časopisů) ve zvoleném oboru v období let 2013-2014.
3.    „Růst 2008-09 vs. 2013-14“: Procentní růst publikačního výkonu zvoleného významu ve zvoleném oboru vybraného pracoviště mezi obdobím let 2008-2009 a 2013-2014.
Aplikace umožňuje zobrazit výsledky v tabulkové podobě, nebo v podobě grafu.

Aplikace nepředstavuje žebříček vědecké produktivity pracovišť. Nemá totiž informace o velikosti výzkumných týmu ani o množství peněz, které výsledky stály.

PRO VSTUP DO APLIKACE KLIKNĚTE SEM

Naposledy upravil: sebekm1 (24.09.2017 08:38:18)