1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 11.10.2017

Dnešní mimořádné zasedání proběhlo v Masarykově koleji. Hlavním bodem jednání je
představení pěti kandidátů na rektora ČVUT - A.Kohoutková, P.Konvalinka,
V.Petráček, M.Pěchouček, P.Tvrdík. Na programu tedy není ani rozpis rozdělení
finančních prostředků, ani otázka vzájemného vyrovnání FEL a CIIRC. Každý
kandidát dostane prostor 20min na prezentaci.

Dokumenty předložené kandidáty jsou k dispozici na https://www.cvut.cz/volba-rektora-2017

doc. Petráček
   - prezentace vycházela z předloženého dokumentu "vize". Říká, že komunikace je
   narušena, hledáme "stabilní element". Stačí najít "jednoduchá, ale funkční
   pravidla". Rektor je jako dirigent - neumí hrát na všechny nástroje, ale dá duši
   celku. Budeme postupovat transparentně, každý bude vědět, jak se bude v
   důležitých případech postupovat. Je potřeba se podívat na problémy okem druhého.
   Chce aby stát více podporoval postdoktorandy. Chce posílit právní oddělení.
   V rozmanitosti a synergii je síla.

prof. Konvalinka
   - mluví hlavně o tom, co se mu v minulém období podle něj povedlo. ČVUT je moje srdeční
     záležitost, říká, jsem připraven mu věnovat tolik energie
     jako v tomto období. Chlubí se zvýšením prestižních publikací, říká, že
     vynikajícím jednotlivcům bylo vyplaceno 10mil.Kč. Říká, kolik miliónů jde
     na co (srovnejte se stovkami miliónů pro CIIRC). Naše místa v žebříčcích univerzit
     (500-800 místo apod.) považuje za úspěch.
     Říká, že dvůr na KN bude upraven ještě letos, příští rok chce opravit
     posluchárny na FSv, pak dostavět budovu C ČVUT-CIIRC atd.
     Chce být silnou a jednotnou institucí, což nás prý dovede mezi prvních 100
     univerzit na světě. Znovu slibuje (jako minule), že rozhodovat se bude hlavně v kolegiu rektora.
     Říká, že v synergii děkanů a ředitelů je ta pravá síla.

prof. Kohoutková
   - motto: "Think positive. Live positive". Chce být prospěšná, chce změnu,
     ženský pohled prospěje, služba celku, umí naslouchat a delegovat. Chce
     vrátit ČVUT na odpovídající místo. Klíčová je podle ní vnitřní
     spolupráce. Po roce 2020 zmizí evropské zdroje, spolupracujme s
     průmyslovými partnery. Rektor a děkani by měli dospět k dohodě před
     předložením čehokoliv AS. Vymezit funkce fakult a ústavů a nastavit
     udržitelný systém financování. Snížit objem mimonormativního financování.
     Je nutné prohloubit spolupráci se středními i základními školami.
     Naše role je uchovávat a rozmnožovat znalosti. Základní a aplikovaný výzkum
     mají být v symbióze. Funkce rektora: vnější - přinášet příležitosti, a
     vnější - oprava problémových bodů. Jinak má univerzita fungovat sama.
     Říká, že AS je zárukou akademických svobod - "váš hlas bude mít váhu."

prof. Pěchouček
   - ptejme se, jak má ČVUT vypadat v budoucnosti. Chce nejvyhledávanější
     technickou univerzitou ve střední evropě. Proč se na nás neobrací víc průmysl?
     Nemyslím si, že studenti jsou slabí. My (OI) si studenty vybíráme, naši studenti
     jsou dobří.
     ČVUT neumí riskovat, bojí se o studenty, jsme zanoření do vlastních
     problémů, jsme málo internacionální, moc učíme. Na špičkové univerzitě je 5
     studentů na pedagoga, u nás 10. Nepečujeme o mediální obraz, podcenili jsme
     institucionální akreditaci.
     Chceme výuku inspirovanou výzkumem. Ve výuce může rektor pomoci. Chci
     výzkumné fakulty.
     Priority: lidé (studenti, doktorandi, zaměstnanci). Doktorandi mají být
                    zaplaceni. Mají jít na postdoka jinam.
               kvalita - výuka, věda, prostředí
               hospodárnost,
               průmysl

prof. Tvrdík
    - představuje se jako tvůrce a dlouhodobý děkan FIT. Říká, že pochopil, jak funguje
      ČVUT. Rektor má omezené pravomoci. Tradice samostatných a sebevědomých
      fakult ČVUT. Kolegium rektora = hlavní kolektivní orgán řízení univerzity.
      ČVUT = prestižní a uznávaná technická univerzita. Také chce prorektora pro
      investiční rozvoj/výstavbu. Chce zaručit akademické svobody. Chce
      podporovat moderní metody výuky, které studenti často znají ze střední
      školy. Chce připravit post-RIV metodiku hodnocení, motivační nástroje pro
      mladé týmy a vědce, fond pro přípravu ERC a podobných grantů. Chce
      revidovat (nově založený) odbor pro řízení projektů, revitalizovat
      Inkubátor, zjednodušit zakládání spin-off firem, podporovat hostující
      profesory. Je potřeba dostat ČVUT zpět do stabilní finanční situaci,
      provést audit hospodaření mimonormativních součástí, revidovat IP
      projekty, aby přinášely konkrétní výsledky.

Následuje diskuse.
     
       V. Hlaváč - podpořili byste projekt s vysokým rizikem, jako je GE Aviation? Tvrdík: ne, nebyla provedena riziková analýza, finanční částka je příliš velké. Kohoutková: GE už by bylo dražší zastavit než nechat běžet, nutno řešit případ od případu. Konvalinka: GE Aviation podporuji od začátku, je to velká šance. Každý rektor musí do určitého rizika jít.Petráček: nemáme všechny informace, jedná se o pobídku vlády, vláda měla zaplatit, místo toho je to projekt, tím vznikla rizika, která měla nést vláda, nikoliv ČVUT. Riziková analýza má vzniknout napřed. Pěchouček: Bez rizika to nejde, ale riziko se dá snížit kvalitní přípravou, kvalitním právním zajištěním. Je-li riziko velké, měl by rektor mít širokou podporu. Riziko by měl nést ten, kdo má prospěch.

       M.Farník - porovnal volební program prof. Konvalinky z minulých a současných voleb. Všiml si, že zatímco dříve mělo rozhodovat kolegium, teď má rozhodovat rektor, kolegium a vedení je jen poradní orgán.

       F. Hrdlička se ptá, jestli by rozpočtové provizorium až do konce roku ovlivnilo činnost kandidátů ve funkci rektora a jak. Všichni odpovídají, že je to špatný signál navenek. Rektora se ptá, jestli budeme všichni splácet nábytek CIIRC. Rektor odpovídá, že za hospodaření odpovídá kvestor.

       V.Hlaváč se ptá na ústavy. Pěchouček: Je dobře, že máme ústavy. Ale klíčové jsou fakulty, rektor by jim neměl vytvářet konkurenci. Ústavy by měly mít podporu fakult. Konvalinka: usiluji o synergii, ústavy fungují dobře. Kohoutková: Ústavy mají jinou roli, např. Kloknerův ústav, který má čas na práci pro průmysl. Bohužel případy CIIRC a UCEEB se nepodařilo vyřešit, ale věřím, že se to povede. Tvrdík: Problémy vznikly tím, že nebylo dohodnuto, jaká bude role nejnovějších ústavů, byla podepsána memoranda. Například ústav může dělat to, co fakulty nezvládnou.

       Asi není potřeba přepisovat celou diskusi...

Hlasujte koho chcete za rektora.

Jan Kybic