1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 8.11.2017

Senát schválil rozpis na rok 2017, tedy jak mají být rozděleny příjmy. Na
příštím zasedání bude předložen rozpočet (tedy příjmy + výdaje).

Senát po dlouhé diskusi odhlasoval (19 hlasů ze 32), že polovina peněz za sporné RIV body lidí,
kteří odešli na CIIRC z FEL, má jít na CIIRC. Nebyl podpořen můj návrh, že neplatí nikdo nic, ani návrh budoucího rektora, že uděláme v budoucnu pravidla a podle nich to potom dodatečně rozhodneme. Na návrh podporovaný hospodářskou komisí, tedy že se má platit pouze za lidi, kteří příkaz neporušovali, při hlasování ani nedošlo. Kvestor a rektor řekli, že
podle výsledku upraví rozpis. Což považuji za sporné, protože na změnu rozpisu je potřeba 23
hlasů (polovina všech členů). 

Nebyl schválen statut Rady pro vnitřní hodnocení.

Rektor nepodepsal nájemní smlouvy s VŠCHT - říká, že nedostali smlouvy včas.

Jan Kybic