1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 13.12.2017]

AS se sešel v Masarykově koleji a byl na začátku jen těsně usnášeníschopný.

Ještě ten den ráno jednala hospodářská komise a konstatovala řadu nedostatků v
rozpočtu a výhledu na rok 2018. Byla to jak přehlédnutí, tak nezdůvodněné a
neschválené přesuny mezi fondy, nezohlednění finančních závazků, nedostatek
informací o finanční stránce investiční akce CIIRC. Hlasování o rozpočtu: 11
pro - 6 proti - 16 se zdrželo, rozpočet nebyl schválen. Střednědobý výhled byl
stažen.

Jednalo se o akreditaci studijních programů MUVS.

Diskuse o návrhu členů Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) začala hlasováním o tom,
jestli máme navrhnout právě 4 kandidáty nebo víc a nechat rektora, aby si
vybral. První varianta (dle mého názoru jediná v souladu se zákonem) byla schválena.
Senát se také rozhodl tolerovat později podané kandidátky.
Jediný studentský kandidát získal hlasů dostatek.
Nejvíce hlasů získali prof. Pavel Šťovíček (17), prof. Tvrdík (17) a prof. Josef Jíra
(16). Žádný z nich ale nezískal potřebnou nadpoloviční většinu (18 hlasů).

Zasedání pokračovalo schvalováním vnitřních předpisů jednotlivých fakult (FS,FD).

Jan Kybic