1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 31.1.2018

Doc. Petráček byl jmenován rektorem a rezignoval na členství v AS.
Rektor Konvalinka poděkoval AS za spolupráci a z jednání AS odešel.

Senát schvaloval vnitřní předpisy FA, FSv. Schváleno jednohlasně.

Prof. Hrdlička upozornil, že smlouvy s VŠCHT byly podepsány, aniž by byly
projednány senátem. Podle této smlouvy ČVUT odchází ze Zikovy ulice. ČVUT tedy
bude chybět sídlo. Novým sídlem nemůže být nová budova v ulici Jugoslávských
partyzánů, neboť není zkolaudovaná. Nemůže to být ani Betlémský palác, neboť
rektor podepsal prodloužení jeho nájmu na dalších 10 let, opět bez konzultace s
AS.

Dále upozornil na celou řadu dalších nedostatků v hospodaření ČVUT, například na
to, že nebyl schválen rozpočet za rok 2017, do střednědobého výhledu, což je dokument vyžadovaný
zákonem, nebyly zahrnuty významné závazky ČVUT, určitá zakázka byla uměle
rozdělena, z úvěru bylo čerpáno víc než bylo dohodnuto atd. Kvestor řekl, že
necítí potřebu se k tomu vyjadřovat.

Kvestor řekl, že novou verzi rozpočtu na rok 2017 nepředložil, protože to nepokládal za
nutné, nemůže za to, že ho senát neschválil.

Rektor také včera prodal pozemky ve Střešovicích za cca 148mil.Kč. O prodeji
diskutovala i správní rada. Kvestor odmítá říci, kdo byl kupujícím - prý "nějaká
developerská firma".  Na dotaz, kdo byl členem komise odpověděl kvestor, že se
máme zeptat rektora. Stejně odpověděl i na dotaz, jestli bude rektor něco
prodávat ještě dnes.

Byla schválena změna stipendijního řádu vynucená změnou zákona o sociálních
stipendiích.

Změna názvu knihovny z Ústřední na Univerzitní nebyla zdůvodněna a příslušné
usnesení nebylo přijato.

Proběhla diskuse o změně sídla ČVUT. Komplikace jsou převážně legislativní,
protože změna by vyvolala řadu dalších navazujících změn nejrůznějších dokumentů
a smluv.

Slovo dostal nový rektor, složení nového vedení zatím nesdělil. Požádal, zda by
příští jednání schvalující nové prorektory nemohlo být o týden dříve, aby se
stihla slavnostní inaugurace v Betlémské kapli.

Proběhla diskuse o zápisech z jednání, která mají velké zpoždění. Zdá se, že panuje shoda,
že zápisy by měly být rychleji a mohou být stručnější. Mnoho lidí mluvilo o
dostupnosti zvukových záznamů, pan předseda to bohužel z důvodů právních obav
(mluvil o nutnosti "vypípávání" údajů o osobách) dosud neudělal.

Prof. Bittnar pronesl výzvu, aby předseda AS a členové volební komise odstoupili
v souvislosti s pochybeními při volbě rektora. Proběhla diskuse, všichni se
shodli, že výsledek nebyl ovlivněn, ale není shoda na tom, jestli volební komise
měla senát o problému (nenalezené hlasy) informovat nebo ne.

Rektor nepředložil kandidáty na členy Rady pro vnitřní hodnocení, snad je
předloží nový rektor příště.

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 31.1.2018

Dobrý den, neznám legislativu a ani předpisy ČVUT. Mám jen dva dotazy:

1) V ulici Jugoslávských partizánů sídlí např. součást ČVUT - institut ČIIRK. Proč tam může sídlit součást ČVUT a ne ČVUT samotný? Do budovy mohou chodit lidé a zaměstnanci, ale sídlo tam subjekt mít nemůže? Moc to nechápu, ale to nevadí.

2) V textu píšete o rozpočtu na r. 2017. Dnes je 1.2.2018. Není to chyba nebo jen překlep?

K dalším informacím souvisejícím s prodeji/neprodeji a aktivitami rektora (minulého) se nemá smysl vyjadřovat, pokud člověk nezná detaily. Je smutné, že je neznáte ani vy - členové AS. Nezaujatý člen akademické obce si pak může myslet jen to, že buď je rektor jediným "viníkem" situace a může za všechno zlé, nebo je ten "zlý" senát a rektor je jediný "hodný", kterému všichni házejí klacky pod nohy. Žádnou "třetí" alternativu nezaujatý pozorovatel nemůže vidět. Je to škoda...

3

Re: Zasedání AS ČVUT dne 31.1.2018

Jiří Hájek (hajekj1) napsal:

1) V ulici Jugoslávských partizánů sídlí např. součást ČVUT - institut ČIIRK. Proč tam může sídlit součást ČVUT a ne ČVUT samotný? Do budovy mohou chodit lidé a zaměstnanci, ale sídlo tam subjekt mít nemůže? Moc to nechápu, ale to nevadí.

Bylo mi řečeno, že budovu užíváme na základě povolení k užívání. Lidé tam tedy pracovat mohou. Ale sídlo by tam ČVUT mít mohlo pouze, pokud by budova byla zkolaudovaná, což není a asi ještě nějakou dobu nebude. CIIRC nemá právní subjektivitu, v právním slova smyslu tam tedy nesídlí.

2) V textu píšete o rozpočtu na r. 2017. Dnes je 1.2.2018. Není to chyba nebo jen překlep?

Není. ČVUT skutečně ještě nemá schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet byl předložen senátu ke schválení až 13.12.2017 a schválen nebyl. Upravená verze předložena nebyla.

K dalším informacím souvisejícím s prodeji/neprodeji a aktivitami rektora (minulého) se nemá smysl vyjadřovat, pokud člověk nezná detaily. Je smutné, že je neznáte ani vy - členové AS. Nezaujatý člen akademické obce si pak může myslet jen to, že buď je rektor jediným "viníkem" situace a může za všechno zlé, nebo je ten "zlý" senát a rektor je jediný "hodný", kterému všichni házejí klacky pod nohy. Žádnou "třetí" alternativu nezaujatý pozorovatel nemůže vidět. Je to škoda...

Nevím, jaké detaily byste potřeboval znát. Kde je to potenciální "zlo" na straně senátu v těchto věcech? Pokud rektor AS neinformuje o závažných krocích, které dělá, není to jen "smutné", ale je to jednoznačně vina rektora. A podepisovat smlouvy které ČVUT zavazují na mnoho let nebo kde se jedná o částku přesahující sto miliónů poslední dny ve funkci, to je podle mne zdůvodnitelné jen těžko. Jak smlouva s VŠCHT, tak prodej pozemku by určitě ještě pár týdnů počkaly.

Každopádně rektora máme nového, tak snad již podobné věci řešit muset nebudeme.

J.K.

4

Re: Zasedání AS ČVUT dne 31.1.2018

Víceméně nezaujatý popis dění na včerejším zasedání AS ČVUT už zde zazněl. Dovolím si připojit k tomu ještě svůj ryze subjektivní pocit.

Hned při jednání o prvním bodu programu (vynecháme-li formální schvalování zápisů a programů) jsem požádal pana rektora v souvislosti s fakultními předpisy a v souladu s novelou zákona o stanovisko. Rektor oznámil, že s fakultními předpisy souhlasí a že využívá toho, že může mluvit, a že tedy děkuje za spolupráci. Pak vzal čáru přes celou místnost a zmizel. Předseda Janoušek nestihl ani vyjádřit poděkování za 4 roky jistě náročné rektorské práce pro ČVUT. Než to poděkování dořekl, podél té čáry se už zpětně usadil prach. Dva dosud přítomní prorektoři (Jettmar a Vlček) hned v zápětí zmizeli jako myšky. Na místě z vedení ČVUT až do konce jednání zůstal jen kvestor.

Když byl kvestor otázán, jak to bude s rozpočtem na rok 2017 (skutečně, na rok minulý), kvestor projevil smysl pro humor a prohlásil, že schválení rozpočtu nelze ovlivnit. Stejně, jako nelze ovlivnit počasí. Tudíž už to předkládat nebudou.

Dále přenechávám na čtenářích, aby si sami zjistili, komu rektor stačil den před koncem svého funkčního období prodat majetek ČVUT v hodnotě cca 140 MKč. Správní rada mu to narychlo schválila minulý týden. Dá se předpokládat, že smlouva už je ve veřejném registru smluv, takže tuto detektivní práci přenechám jiným. Je dost možné, že mezi aktéry kupující firmy najdete i jména, o kterých jsme už zde mluvili v souvislosti s prvním návrhem na odvolání rektora.

Nejdelší diskuse se v závěru jednání týkala výzvy některých (blíže nespecifikovaných) senátorů, aby se jiní (zcela konkrétní) senátoři vzdali mandátu v souvislosti s rektorskými volbami. Výzvu přečetl prof. Bittnar. Prý se opírají o přání některých členů akademické obce. V argumentaci se také odkázal se na vládu Margaret Tatcherové, kde prý platilo, že jakmile na některý z ministrů padl stín pochybností, okamžitě odstoupil z funkce a nečeká na rozhodnutí soudů. Upozornil jsem prof. Bittnara, že to je jistě zářný příklad, jen je škoda, že s tím příkladem nepřišel dříve, když jsme projednávali první návrh na odvolání rektora. Mohli jsme být dnes, více než rok poté, daleko dál a zřejmě bychom stále měli pozemek ve Střešovicích, měli schválený rozpočet atd. Škoda.

Naposledy upravil: olsak (05.02.2018 00:07:14)