1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 21.2.2018

Dnes jsme se poprvé sešli s doc. Petráčkem již ve funkci rektora. Zde najdete pozvánku s odkazy na materiály.

Senát dal předběžný souhlas ke jmenování VR FEL. Prof. Hlaváč kritizoval, že
mimořádní členové nemohou hlasovat a chtěl by v radě mít více zástupců průmyslu
s hlasovacím právem. Rektor by chtěl rozšířit počet
členů VR na 45, část by navrhly ústavy. Prof. Mařík protestuje, že ústavy neměly
možnost nikoho navrhnout, což považuje za diskriminační, a požádal o vyškrtnutí
svého jména z kandidátky. Všichni navržení až na jednoho byli schváleni, byť někteří jen těsně.

Senát dále hlasoval o kandidátech do rady pro vnitřní hodnocení. Všichni dostali
souhlas senátu.

Senát hlasoval o přidání funkce nového prorektora pro výstavbu, o odvolání
nynějších prorektorů a jmenování nových (prof. Škvor - věda, doc. Achtenová - pedagogika,
doc. Kordovský - rozvoj, prof. Kohoutková - výstavba). Doc. Jettmar ještě před
odvoláním rezignoval sám. Doc. Achtenová řekla, že by chtěla omezit zveřejňování
diplomových prací, aby se usnadnila spolupráce s průmyslem. Senát se jmenováním
prorektorů souhlasil. Zdálo se mi, že panovala shoda, že Statut ČVUT by prorektory vyjmenovávat nemusel,
ale nakonec převážil názor, že takovou změnu je potřeba lépe připravit.

Rektor informoval o ukončení smlouvy poradce pana Štybra. Rektor jedná s VŠCHT o
možnosti sdílení VICu s VŠCHT. Pokud jednání selže, bude se VIC muset z
kancelářských prostor velmi rychle vystěhovat.

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 21.2.2018

Hezký den,
je to asi už off topic ale jednu poznámku k bývalému pror. Jettmarovi: velmi si vážím jeho smyslu pro detail a jeho obdivuhodné paměti a schopnosti nalézat souvislosti v dokumentech. Setkal jsem se s ním při tvorbě akreditačních spisů studijních programů FEL. Doporučoval bych, aby nějakým vhodným způsobem zůstal v kontaktu s vývojem dokumentů důležitých pro ČVUT a pomohl hlídat jejich kvalitu ve všech směrech.