1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 28.3.2018

Senát se dnes sešel na fakultě stavební.

Předseda doc. Janoušek úvodem srovnal nedávné články v Lidových novinách o
doc. Kohoutkové s články o panu Elfmarkovi z doby před cca dvěma lety. V diskusi
vystoupilo několik senátorů, prof. Hrdlička tvrdí, že novinář z LN informace
zkreslil. Rektor říká, že sbírá informace, že žádal novináře, ať počká, ten ale
nevyhověl. Diskuse byla odložena do bodu Různé. [Osobně se mi zdá, že aféra
jednoznačně poškozuje obraz ČVUT a rektorova reakce, označující útok za
"genderový", tomu moc nepomohla.]

J.Cajthaml navrhuje bod "přístup do systému PES pro senátory" na základě
usnesení AS FSv. Nevím o co se jedná. Je přesunuto do bodu Různé.

Byl schválen organizační řád Ústavu tělesné výchovy a sportu, vycházející z
toho, že se jedná o vysokoškolský ústav, který by měl mít i vědeckou radu (byť
to mně osobně přijde zvláštní). Byla schválena v podstatě formální změna
organizačního řádu MÚVS.

Senát neschválil zvýšení počtu členů vědecké rady ČVUT na 45 členů (21 pro, 4 proti, 9 se zdrželo).

Dále se hlasovalo o nových členech vědecké rady. Byli schváleni prof. Drochytka,
prof. Materna, doc. Švecová, doc. Štekl. Původně byli navrženi i prof. Hanzálek,
Ing. Palíšek a prof. Petersson, vzhledem k výsledku předchozího hlasování ale
návrhy rektor stáhnul.

Předsedou studentské komise byl zvolen M.Farník. Předsedou komise pro SÚZ byl
zvolen P.Bakovský. Prof. Nožička chce odstoupit z funkce předsedy komise pro rozvoj.
Mluvilo se o možnosti spojení komise pro rozvoj a komise pro vědu, ale příliš
senátorů to nepodpořilo.

Předsedou komise pro vědu byl zvolen doc. Ivan Richter (protikandidátem byl
prof. Tywoniak). Na předsedu pedagogické komise byli navrženi J. Šrubař a
P. Andres. Zvolen byl J.Šrubař.

Následovala diskuse o "procesních postupech při volbě rektora", tedy reakce na
problémy při minulé volbě rektora. Bylo navrženo usnesení, že senát bere na
vědomí vysvětlení volební komise, ale považuje za nešťastné, že komise o svém
postupu senát neinformovala. Pak bylo navrženo několik protinávrhů. Nakonec bylo
přijato usnesení navržené předsedou Janouškem, že senát bere na vědomí analýzu
právnické kanceláře, že nebyl porušen žádný zákon.

Navrhl jsem spolu s Petrem Olšákem usnesení o znepokojení nad prodejem pozemku
ve Střešovicích v poslední den funkčního období rektora Konvalinky, neboť o něm
nebyl předem informován. Usnesení nebylo schváleno.

Senátoři se ptali na zatím neexistující rozpočet na rok 2017.
Rektor prohlásil, že udělá audit CIIRCu, rektorátu a účetního střediska Škola.
Odpovědnost za financování nové budovy (v ulici Jug. partyzánů) předal rektor
Konvalinka prof. Maříkovi. Nový rektor chce počkat s převedením zpět na
rektorát, až bude hotový audit. Pak také teprve předloží rozpočet na rok 2017.

V bodě různé informoval rektor o své cestě do Egypta a potenciální budoucí
spolupráci. Poté byla diskutována otázka zveřejnění odměn
prof. Kohoutkové. (Na závěr už jsem tam bohužel nemohl  být.)

Jan Kybic