1

Téma: Zveřejnění zvukových záznamů z AS ČVUT

Vážení,

třebaže AS ČVUT nyní řeší jiné ožehavé téma, máme tu už asi rok a půl problém s tím, že nejsou přijatelným způsobem zveřejněny zvukové záznamy pro akademickou obec.

Dne 29. 3. 2017 AS ČVUT přijal usnesení: AS pověřuje předsedu AS ČVUT, aby zajistil dálkové zpřístupnění audiovizuálních záznamů pořízených ze zasedání AS ČVUT členům akademické obce ČVUT a zaměstnancům ČVUT. Předseda doc. Janoušek na to usnesení reagoval ihned tím, že si bude muset promyslet právní aspekty takového kroku. Přitom toto usnesení bylo přijato na základě právních analýz ze všech možných stran.

Problém je, že si ty právní aspekty promýšlí dosud. Mezitím požádal rektora, ať k tomu zaujme stanovisko a ten to zase vrátil na senát.

V květnu tohoto roku byla schválena novela Jednacího řádu AS ČVUT, která přidává do čl. 2 odst. 11: Předsedající zajistí pořizování zvukového nebo audiovizuálního záznamu ze zasedání AS ČVUT (dále jen záznam), nebrání-li tomu technické překážky. Pořizování záznamu se dočasně pozastaví během  vystoupení toho, kdo o to požádá. Záznam se pořizuje za účelem vytvoření a pozdější kontroly zápisu ze zasedání AS ČVUT a dále se archivuje a je zveřejněn všem zaměstnancům ČVUT a studentům ČVUT.

Toto bylo registrováno na MŠMT během prázdnin. Takže faktum je, že jsou dle tohoto předpisu záznamy zveřejněny všem členům AO a zaměstnancům, jen je otázka jak. Dosavadní forma je poněkud předpotopní, že totiž kdokoli z členů AO či zaměstnanců může požádat předsedu AS o poslechnutí určité pasáže záznamu, pak zajít za ním a pasáž si vyslechnout. Na to máte všichni nárok, protože záznamy jsou dle jednacího řádu zveřejněny (bohužel zatím jen takto pitomě). Proto zde také bylo to usnesení z minulého roku o dálkovém zpřístupnění.

Napadalo mě, že pokud byste nyní zkusili ve větším počtu požádat předsedu AS o určité části záznamu, nejlépe každý o nějakou jinou část a třeba z jiného zasedání AS s tím, že si to půjdete poslechnout, možná by předseda AS to své rozmýšlení o dálkovém zpřístupnění urychlil. Kdyby se třeba sešlo padesát žádostí, bylo by to docela zajímavé.

Protože to trvá rok a půl a stále není tato věc vyřešena, dosti mě to štve a napadají mě i takové šílenosti jako v tomto příspěvku. Omlouvám se za to.