1

Téma: Volba děkana

Vážení kolegové,
                          rozbíhají se nám volby děkana, kandidáti jsou známí. V pátek s nimi bude beseda, kde ale těžko bude prostor na všechny dotazy. Čekal bych, že zde na fóru najdu živou diskusi, ale nevidím ani jeden příspěvek k tomuto tématu. Co kdybychom udělali (teď mluvím k volební komisi) totéž co minule, tedy dali akademické obci prostor se ptát a kandidátům odpovídat? Třeba bychom tak kandidáty lépe poznali.

Kontrolní otázka: Milí kandidáti, čtete diskusní fórum?

Jan Kybic

2

Re: Volba děkana

Vážený pane profesore,
děkuji za projevenou aktivitu. Fórum průběžně čtu. Takže odpověď je "Ano". 

Jsem připraven reagovat na případné dotazy a za jakékoliv podněty budu vděčný. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli fórum je nejlepší platforma k diskusi s kandidáty. Není vhodnější osobní setkání? Co myslíte?

Přeji hezký den
Petr Páta

3

Re: Volba děkana

(pata) napsal:

Vážený pane profesore,
děkuji za projevenou aktivitu. Fórum průběžně čtu. Takže odpověď je "Ano". 

Jsem připraven reagovat na případné dotazy a za jakékoliv podněty budu vděčný. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli fórum je nejlepší platforma k diskusi s kandidáty. Není vhodnější osobní setkání? Co myslíte?

Přeji hezký den
Petr Páta

Děkuji za reakci. Osobní setkání určitě také mají své místo, ale akademická obec je velká, asi se vám nepodaří setkat se s každým. Zato diskusní fórum si každý přečíst může a může se tedy s názory kandidátů tímto způsobem seznámit.

Předpokládal jsem, že volební komise by mohla jako minule vytvořit dedikované téma v rámci diskusního fóra a všechny kandidáty o něm informovat. To se bohužel zatím nestalo...

Když už jsem to rozpoutal, chci v prvé řadě poděkovat, že kandidujete. Zde je několik dotazů pro nastartování diskuse, na základě Vašeho volebního programu.
Budu jen rád, pokud se o názory podělí i ostatní kandidáti:

1. Vedle výuky a vědy dáváte jako jeden ze základních kamenů expertní činnost. Můžete upřesnit, co si pod tím pojmem představujete? Smluvní výzkum, vypracovávání posudků, nebo ještě něco jiného?

2. Proč si myslíte, že je potřeba "hledat vhodné modely spolupráce s CIIRC a ostatními součástmi založené na rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti", v čem podle Vás existující modely (např. společné řešení projektů) nevyhovují? V této souvislosti se zeptám na - má podle Vás pracovník právo spolupracovat s jiným subjektem, ať už uvnitř či vně ČVUT, bez souhlasu svých nadřízených? Má právo být bez souhlasu svých nadřízených jinde zaměstnán?

3.  Chcete, aby děkanát byl servisním střediskem snižujícím administrativní zátěž např. projektových týmů. Budete tedy navrhovat zvýšení finančních prostředků pro děkanát?

4. Chcete podporovat elektronizaci agend. Budete tedy navrhovat zvýšení finančních prostředků pro pracovníky, schopné tyto aplikace navrhnout, implementovat a provozovat? Měla by FEL v elektronizaci agend podporovat řešení v rámci celého ČVUT s rizikem, že to bude trvat velmi dlouho, nebe jít vlastní cestou s rizikem duplikace.

5. Na koho a kde byste cílil kampaně pro získávání samoplátců. Kdo a proč si myslíte, že by k nám jako samoplátce mohl přicházet?

6. Co si představujete pod zefektivněním výuky v angličtině? Souhlasil byste s výukou v magisterském studiu pouze v angličtině, měla by o to fakulta usilovat? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

7. Říkáte, že rozdělování peněz za výuku málo reflektuje její kvalitu. Jak byste to změnil, jak byste navrhoval kvalitu výuky vyhodnocovat? Podporujete přerozdělování peněz mezi vědou a výukou?

8. Chcete podporovat spolupráci mezi katedrami. Co konkrétně máte na mysli? Vy sám například pracujete také v oblasti zpracování obrazu, což je problematika, kterou řešíme i my, na katedře kybernetiky. Přesto spolu (bohužel) nijak zvlášť nespolupracujeme. Proč? Jak by takové případy mohla Vaše opatření změnit?

9. Budete-li zvolen, omezíte některé ze svých četných dalších aktivit?


S pozdravem z Karlova náměstí,

Jan Kybic

4

Re: Volba děkana

Vážený kolego,

fórum jsem začal sledovat od okamžiku, kdy se volby vyhlásily, tedy ano.

Nicméně souhlasím s kolegou Pátou, že než psát slohová cvičení, je lepší osobní kontakt. Pokud ale zde objevím nějakou otázku, na kterou mi přijde dobré odpovědět veřejně, učiním tak zítra nebo za týden.

Zdraví

Ondřej Jiříček

Naposledy upravil: jiricek (10.01.2019 18:21:29)

5

Re: Volba děkana

Jsem služebně v cizině a tak jsem se na přenos/záznam Setkání kandidátů s obcí chtěl podívat na webu. Ale nikde to nemohu najít? Źe by to senát nezorganizoval? V 21. století? Proč?

6

Re: Volba děkana

(sebekm1) napsal:

Jsem služebně v cizině a tak jsem se na přenos/záznam Setkání kandidátů s obcí chtěl podívat na webu. Ale nikde to nemohu najít? Źe by to senát nezorganizoval? V 21. století? Proč?

Vážený kolego,

tentokrát jsem sice nebyl v pozici senátora, ale pokud vím, diskuse nahrávána byla, tedy někde bude uložena. Nejsem si jistý, jestli tato stížnost patří do vlákna kandidátů na děkana.

Zdraví

Ondřej Jiříček

Naposledy upravil: jiricek (14.01.2019 17:24:09)

7

Re: Volba děkana

Vážený kolego,

vím, že otázky nebyly mířeny na mne, ale některé jsou obecné,  tak na ty se pokusím stručně odpovědět:


Děkuji za reakci. Osobní setkání určitě také mají své místo, ale akademická obec je velká, asi se vám nepodaří setkat se s každým. Zato diskusní fórum si každý přečíst může a může se tedy s názory kandidátů tímto způsobem seznámit.

Jen na úvod, byl jsem poněkud překvapen malou účastí akademické obce na setkání v pátek.

1. Vedle výuky a vědy dáváte jako jeden ze základních kamenů expertní činnost. Můžete upřesnit, co si pod tím pojmem představujete? Smluvní výzkum, vypracovávání posudků, nebo ještě něco jiného?

Toto je opravdu otázka na kolegu Pátu. Nicméně i já považuji hospodářskou činnost za důležitý doplněk základních aktivit fakulty, kde bych preferoval smluvní výzkum, který kromě peněz přináší i další poznání.

2. Proč si myslíte, že je potřeba "hledat vhodné modely spolupráce s CIIRC a ostatními součástmi založené na rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti", v čem podle Vás existující modely (např. společné řešení projektů) nevyhovují? V této souvislosti se zeptám na - má podle Vás pracovník právo spolupracovat s jiným subjektem, ať už uvnitř či vně ČVUT, bez souhlasu svých nadřízených? Má právo být bez souhlasu svých nadřízených jinde zaměstnán?

Jsem toho názoru, že každá spolupráce, která je oboustranně výhodná je vítaná. Tedy Vámi uvedený příklad společného projektu, kde je dáno, kdo co dělá a jaké jsou toky financí (včetně režií), je přesně ten případ, bez ohledu na to, o kterou součást se jedná.
Druhá polovina Vaší otázky je složitější a myslím, že primárně je třeba dodržovat zákoník práce a další zákonné normy (např. zákon o střetu zájmů). Další rozměr je etický, což se popisuje mnohem hůře. Tedy, pokud tyto aktivity nesnižují výkon zaměstnance na pracovišti nebo jsou dokonce výhodné, tak proč ne, ale v rámci akademického prostředí pak není důvod, aby to nadřízený nevěděl.

3.  Chcete, aby děkanát byl servisním střediskem snižujícím administrativní zátěž např. projektových týmů. Budete tedy navrhovat zvýšení finančních prostředků pro děkanát?

To mám v projektu také. Odpověď zní ano, pokud se peníze neseženou jinde, například z režií projektů.

4. Chcete podporovat elektronizaci agend. Budete tedy navrhovat zvýšení finančních prostředků pro pracovníky, schopné tyto aplikace navrhnout, implementovat a provozovat? Měla by FEL v elektronizaci agend podporovat řešení v rámci celého ČVUT s rizikem, že to bude trvat velmi dlouho, nebe jít vlastní cestou s rizikem duplikace.

To jsme myslím probrali v pátek. Tedy ano, tato aktivita by měla patřit primárně rektorátu, ale v některých případech bych v rámci urychlení do rizika šel a prostředky pro odměny patřičným pracovníkům shánět budu.

6. Co si představujete pod zefektivněním výuky v angličtině? Souhlasil byste s výukou v magisterském studiu pouze v angličtině, měla by o to fakulta usilovat? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

Na tuto otázku jsem už také odpovídal a nebránil bych vzniku čistě anglických programů (podobně jako např. v severských zemích). Myslím, že horizont pěti let není nereálný. S kombinovanou verzí (čeština/angličtina) je trochu legislativní problém a je to tedy více-méně na dobrovolnosti, ale mou podporu by to mělo.

7. Říkáte, že rozdělování peněz za výuku málo reflektuje její kvalitu. Jak byste to změnil, jak byste navrhoval kvalitu výuky vyhodnocovat? Podporujete přerozdělování peněz mezi vědou a výukou?

Toto v programu nemám a naopak navrhuji ještě zjednodušit Kometu. Přerozdělování peněz mezi vědou a výukou se děje odjakživa, jde jen o nalezení vhodného kompromisu tak, aby nedocházelo k "nespravedlnostem".

9. Budete-li zvolen, omezíte některé ze svých četných dalších aktivit?

Ano.

Zdraví

Ondřej Jiříček

8

Re: Volba děkana

Vážený pane profesore,
posílám krátké odpovědi na Vaše dotazy.

1. Vedle výuky a vědy dáváte jako jeden ze základních kamenů expertní činnost. Můžete upřesnit, co si pod tím pojmem představujete? Smluvní výzkum, vypracovávání posudků, nebo ještě něco jiného?
Expertní činnost zahrnuje aktivity z oblasti spolupráce s průmyslem a státní správou. Což považuji za jedno z poslání naší fakulty. Lze do ní zařadit hospodářskou činnost (průmyslové zakázky), zpracování znaleckých posudků, činnosti v oblasti kalibračních a zkušebních laboratoří, společné laboratoře s průmyslovými partnery, podíl na tvorbě standardů a zákonů, apod.

2. Proč si myslíte, že je potřeba "hledat vhodné modely spolupráce s CIIRC a ostatními součástmi založené na rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti", v čem podle Vás existující modely (např. společné řešení projektů) nevyhovují? V této souvislosti se zeptám na - má podle Vás pracovník právo spolupracovat s jiným subjektem, ať už uvnitř či vně ČVUT, bez souhlasu svých nadřízených? Má právo být bez souhlasu svých nadřízených jinde zaměstnán?
Spolupráci na bázi společných projektů na úrovni řešitelských týmů považuji právě za správný model.
Zaměstnání mimo fakultu a souběh pracovních poměrů není jednoduchá otázka (především právní). Každopádně si ale myslím, že souběžný pracovní poměr bez souhlasu (vědomí) nadřízených není vhodný. Už z důvodu možné konkurence a střetu zájmů.
Samozřejmě musíme dbát na plnění pracovních povinností každého zaměstnance.

3.  Chcete, aby děkanát byl servisním střediskem snižujícím administrativní zátěž např. projektových týmů. Budete tedy navrhovat zvýšení finančních prostředků pro děkanát?
V současné době není podle mého názoru nezbytné zvyšovat prostředky na děkanát (k navýšení došlo v roce 2018). Pokud by bylo třeba více prostředků, je férové, aby se na jejich zajištění podílely pracoviště, které budou takovou podporu čerpat.

4. Chcete podporovat elektronizaci agend. Budete tedy navrhovat zvýšení finančních prostředků pro pracovníky, schopné tyto aplikace navrhnout, implementovat a provozovat? Měla by FEL v elektronizaci agend podporovat řešení v rámci celého ČVUT s rizikem, že to bude trvat velmi dlouho, nebe jít vlastní cestou s rizikem duplikace.
Již jsem odpověděl. Obecně budu podporovat řešení v rámci celého ČVUT, ale fakulta vždy byla samostatná a schopná nalézt vlastní inovativní řešení. To mi přijde klíčové.

5. Na koho a kde byste cílil kampaně pro získávání samoplátců. Kdo a proč si myslíte, že by k nám jako samoplátce mohl přicházet?
Věřím, že samoplátci by mohli přicházet z celého světa. Není třeba nabízet všechny specializace, ale vybrat dostatečně nosné a reprezentativní. K tomu je třeba pracovat na kvalitním postavení fakulty a ČVUT v mezinárodních žebříčcích.

6. Co si představujete pod zefektivněním výuky v angličtině? Souhlasil byste s výukou v magisterském studiu pouze v angličtině, měla by o to fakulta usilovat? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?
Zefektivním myslím především poměr mezi našimi náklady a přínosem (viz výše). Výuku v anglickém jazyce samozřejmě podporuji a pro nás je klíčová.
Plnou výuku v AJ si umím představit, ale tato iniciativa musí přijít od garanta programu. Studijní program, resp. specializace, musí být na to připravená. Na druhou stranu si musíme uvědomit problém, že v případě plné výuky v anglickém jazyce nebude tato výuka hrazena MŠMT ČR. Studenti by museli svou výuku plně hradit (samoplátci).
Cesta může být např. část studia v AJ, double degree programy, část studia v zahraničí apod.

7. Říkáte, že rozdělování peněz za výuku málo reflektuje její kvalitu. Jak byste to změnil, jak byste navrhoval kvalitu výuky vyhodnocovat? Podporujete přerozdělování peněz mezi vědou a výukou?
Hodnocení výuky je komplexní poměr a nelze se omezit pouze na studentskou anketu, počet odučených hodin a cenu ZH. Je třeba důsledně odlišovat didaktickou a obsahovou rovinu. K hodnocení existuje více nástrojů, které má v ruce především garant programu, vedoucí katedry. Tyto nástroje zahrnují např. hodnocení úrovně znalostí studentů, hodnocení na místě v průběhu výuky, zpětná vazba od absolventů a zaměstnávajících firem, atd. Každé hodnocení má svou váhu.

Obecně jakékoliv přerozdělování je problém a nešťastné. Nicméně na naší fakultě je výzkum a výuka velice úzce provázaná. V některých případech není ani možné je navzájem odlišit. Tj. ano k přerozdělování může a bude docházet.

Na úrovni statní správy je třeba ovšem stále hovořit o tom, že výuka studentů technických oborů je pro naše hospodářství klíčová. Bohužel je také dlouhodobě podhodnocená (o něco lepší to bylo v roce 2018).

8. Chcete podporovat spolupráci mezi katedrami. Co konkrétně máte na mysli? Vy sám například pracujete také v oblasti zpracování obrazu, což je problematika, kterou řešíme i my, na katedře kybernetiky. Přesto spolu (bohužel) nijak zvlášť nespolupracujeme. Proč? Jak by takové případy mohla Vaše opatření změnit?
Spolupráce se nedá nařídit. Ke spolupráci se musí vytvářet podmínky (administrativní, technické, apod.). Umím si představit spolupráci na úrovni odborných týmů. Takové již často funguje a lze nalézt mnoho zajímavých případů.

Proč jsme zatím nespolupracovali? Pravděpodobně jsme nenalezli společné téma. V nedávné minulosti taková šance byla, ale bohužel se aktivita nerealizovala. Určitě by to byla zajímavá možnost propojit problematiku zpracování obrazu s obrazovou technikou a fotonikou. Každopádně jsem případné spolupráci otevřený a těším se na ní.

9. Budete-li zvolen, omezíte některé ze svých četných dalších aktivit?
Ano, omezím některé ze svých aktivit. To považuji za samozřejmé.

Přeji hezký den
Petr Páta

9

Re: Volba děkana

Rád bych se zeptal prof. Jiříčka, jak se bude jako senátor a zároveň kandidát na děkana účastnit hlasování. Zdržíte se hlasování?

10

Re: Volba děkana

(zemanji7) napsal:

Rád bych se zeptal prof. Jiříčka, jak se bude jako senátor a zároveň kandidát na děkana účastnit hlasování. Zdržíte se hlasování?

Vážený kolego,

nebýt precedentního hlasování na jiné úrovni, tak bych se cítil Vaším dotazem dotčen...

Tedy:
Hlasování o své osobě se opravdu nezúčastním, nezdržím se, opustím místnost. (Mimochodem, složení mandátu by za dané situace mělo stejný efekt.)

Ondřej Jiříček

11

Re: Volba děkana

(jiricek) napsal:
(zemanji7) napsal:

Rád bych se zeptal prof. Jiříčka, jak se bude jako senátor a zároveň kandidát na děkana účastnit hlasování. Zdržíte se hlasování?

Vážený kolego,

nebýt precedentního hlasování na jiné úrovni, tak bych se cítil Vaším dotazem dotčen...

Tedy:
Hlasování o své osobě se opravdu nezúčastním, nezdržím se, opustím místnost. (Mimochodem, složení mandátu by za dané situace mělo stejný efekt.)

Ondřej Jiříček

Děkuji za odpověď i za to, že se necítíte dotčen smile

12

Re: Volba děkana

Pro odlehčení bych si dovolil otázku. V Dejvicích v přízemí u vstupu do výtahu už měsíce visí nápis, dokonce byl obnoven a vylepšen, který si dělá z legraci z vědců ("do výtahu pouze dva lidé, vědci ne"). Rád bych věděl, zda naši kandidáti jsou dostatečně všímaví a pokud ano, co o tomto nápisu soudí v souvislosti s proklamováním významu vědy, kolegiality, propagace....

Jakub Holovský

13

Re: Volba děkana

(holovjak) napsal:

Pro odlehčení bych si dovolil otázku. V Dejvicích v přízemí u vstupu do výtahu už měsíce visí nápis, dokonce byl obnoven a vylepšen, který si dělá z legraci z vědců ("do výtahu pouze dva lidé, vědci ne"). Rád bych věděl, zda naši kandidáti jsou dostatečně všímaví a pokud ano, co o tomto nápisu soudí v souvislosti s proklamováním významu vědy, kolegiality, propagace....

Škoda že jsem nepodal kandidaturu...
mohl bych tu teď odpovídat na závažná témata, mohl bych se chlubit H indexy a pořadím v žebříčku top 10, chválil bych se za skvěle vedené granty a mlčel o těch nepovedených. Konečně bych se dozvěděl, co se tak tajného probíralo 5 hodin v uzavřené 80 a věděl bych důvod proč byla účast AO nevhodná....

ALE HLAVNĚ, mohl bych říci co si myslím o ceduli u výtahu!

A víte co já vám to řeknu...
Ráno když přijdu do budovy, pozdravím vrátného, pak se podívám na tu "zlou" černou tabuli vedle vchodu a přečtu si, který z mých Učitelů  nás zase opustil a pak, pak věnuji pohled té malé cedulce u výtahu, usměji se a vydám se pěšky do patra dělat "vědu". Předávat své znalosti, do hlav studentů, do firem, zpráv, posudků, bádat a vymýšlet nové postupy...

Děkuji neznámému autorovi, který je jistě také vědec a pochopil že:

„Dělat si legraci z druhých je možné pouze tehdy, když si ji děláte sami ze sebe.“

a děkuji, že i tou malou bílou cedulkou, dává škole kousek toho co škola mít má, tedy ducha a velké lidi a ne lidi malé a ublížené.

Na závěr anketa, myslíte že:
1) cedule zítra ráno zmizí,
2) cedule tam bude, dokud sama neupadne,
3) cedule bude nahrazena lesklou mosaznou tabulkou, aby byla zachována pro další generace?

Hezký večer, Pavel Hrzina

Zdroj citátu: https://citaty.net/citaty/273249-milos- … e-tehdy-k/

14

Re: Volba děkana

Průběh volby:

Husák 9 - 10 = -1
Jiříček 12 - 9 = 3
Páta 16 - 5 = 11
Šimák 5 - 16 = -11

Husák 9 - 10 = -1
Jiříček 10 - 10 = 0
Páta 15 - 6 = 9

Jiříček 10 - 11 = -1
Páta 14 - 8 = 6

Nakonec byl prof. Páta schválen 18 hlasy a bude tedy navržen ke jmenování děkanem FEL.