1

Téma: Volba děkana aneb selhání elit?

Máme 4 kandidáty na děkana. Podle hodnocení V3S (publikace 2017-18) je prof. Jiříček na 93. místě, prof. Páta na 200. místě, prof. Šimák 318. a prof. Husák 340. Dva z kandidátu vedli katedry tak, že finančně zkrachovala, jeden drží dlouhodobě katedru na chvostu výsledků (přepočteno na jednoho pracovníka), ex-děkan zmiňuje jako úspěch zajímavé manažerské experimenty typu Burčík a spol,  LVR a podobné černé díry, a raději nezmiňuje podivné platby firmám dělající analýzy platů na FEL a další veselá témata, která se hojně diskutovala v AS FEL. Přečetl jsem si také plány kandidátů na děkana a pak si vyslechl jejich debatu s členy AO. Jsem celkem překvapen jak úrovní slohových prací na téma děkanský projekt, tak i kvalitou odpovědí, které na setkání zazněly.
Programy jsem zcela bezbarvé výkřiky o tom, jak se budeme mít lépe. Z žádného není poznat, kdo ho vlastně psal – kdyby je někdo libovolně proházel, nepoznalo by se to. Obecné fráze typu excelentní výuka, špičkový výzkum, podpora všeho a všech, absence alespoň náznaku plánu na další čtyři roky, to je společný jmenovatel. Poměrně zajímavý je i fakt, že kandidáti jsou na FEL velmi dlouhou dobu, všichni byli či jsou ve vedoucích pozicích, a přitom z textu často vypadá, že přicházejí odjinud. Značná část cílů, vizí, plánů a strategií prostě popisuje současný stav. Není bez zajímavosti porovnat nynější projekty kandidátů, kteří se již voleb několikrát účastnili, tedy profesorů Husáka a Šimáka, s jejich dřívějšími děkanskými projekty. Zjevně se ze posledních 10 či více let vůbec nic nestalo, jejich plány jsou víceméně shodné. Nové trendy ve výuce, výrazné změny sociální a ekonomické, výrazná ziskovost fakulty umožňující smělé plány do budoucna, opakované oddělování pracovišť (FIT, CIIRC), velmi špatná personální práce na univerzitě obecně... Například si kandidáti všimli toho, že na slaboproud/silnoproud se hlásí málo studentů, ale nijak se nezabývají tím, proč tomu tak je. Fráze „podpořím slaboproud“ není řešení.
Stejné je to s kvalitou pracovišť. Kandidáti ví o tom, že kvalita kolísá a některá pracoviště jsou na tom špatně, ale žádné konkrétní kroky v programech nenajdeme. Třeba rušení a slučování kateder, případně otevření nových pracovišť v oborech, kde moc silní nejsme, ale kde je potenciál. Peníze teď máme, a budeme je mít tak dalších pět let. Pokud neuděláme změny teď, tak asi nikdy.
Debata s členy AO (viděl jsem ze záznamu) byla tristní. Skoro jsem měl pocit, že kandidáti nejenže neví, co vlastně chtějí dělat, ale ani sami možná netuší, proč chtějí být děkanem. Hlavní dojem z debaty je tak poznání, že soft skills na FEL opravdu moc neumíme.
Na FEL máme špičkové pracovníky, kteří mají nejen vědecké výsledky, ale i manažerské, spolupracují se špičkovým průmyslem či vlastní firmy, jsou často v masových mediích, mají tah na branku a jasné názory. Proč žádný s nich nekandiduje? Na západních univerzitách není děkanem vždy ten z první desítky, ale že by nebyl z první stovky? Proč je pozice děkana, ve světě vážená a společensky hodnocená, a nás tak málo atraktivní?
Je to proto, že složení senátu nereprezentuje FEL? Je to proto, že se schopným nechce být volen senátem, kde naprostá většina členů nemá žádnou kvalifikaci k volbě děkana (proto se děkan volí, ale nevybírá jako jinde)? Je to proto, že je prostě pohodlnější tahat za nitky ze zákulisí? Nebo prostě jen rezignace? Je to obava z toho, že se stejně nedá nic změnit? Neumím odpovědět.
V pátek budeme mít nového děkana, ale nic nového nás asi nečeká.

2

Re: Volba děkana aneb selhání elit?

Vážený kolego,

mrzí mne, že jste nereagoval dříve. Myslím, že Vaše účast na diskusi akademické obce s kandidáty by rozproudila plodnější debatu. Na spostu Vašich otázek bych rád odpovídal veřejně a k některým bych Vám rád dal i osobní vysvětlení. Nicméně s Vámi souhlasím, že se od sebe děkanské projekty moc neliší (i když já tam někeré odlišnosti vidím), ale ani nemohou, protože jsme v období konjunktury a zároveň je i na co navazovat, tedy primární snahou je zachovat to dobré. Věřím, že každý kandidát má v rukávu nějaké to eso, kterým nakonec posune fakultu nějakým novým směrem.

Nemohu se ale neohradit proti Vašemu tvrzení, že dva kandidáti vedli katedru tak, že zkrachovala. Pokud vím, katedry radioelektroniky a mikroelektroniky finanční problémy neměly, tedy míříte zřejmě i na mě. Nevím, odkud tu informaci máte, ale není pravdivá, do červených čísel se katedra dostala až za mého nástupce. Nechci chodit do detailů, ale jsem přesvědčen, že kdybych ve vedení katedry pokračoval, tak by se to nestalo.

Zdraví

Ondřej Jiříček

P.S. V publikacích se doufám ještě posunu, protože v prosinci nám vyšel další kvalitní článek, který v systému zatím není.

3

Re: Volba děkana aneb selhání elit?

Doc. Roztočil na dnešním zasedání říkal, že kritické hlasy, které zazněly na fóru, nevypovídají o kvalitě kandidátů, ale o morálním lidském profilu zde diskutujících.

Naposledy upravil: zemanji7 (25.01.2019 11:27:54)