1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 18.12.2019

Na posledním jednání v tomto roce i v tomto funkčním období jsme se sešli v Masarykově koleji.
Bod o IP projektech byl přesunout na leden. Diskutuje se o vhodné podrobnosti
zápisů ze zasedání senátu.

Informace rektora: Rektor je členem pracovní skupiny pro financování
VŠ. Metodika 17+ se pořád ještě rozbíhá, pilíř pro hodnocení excelentních
výsledků opět nebude využit pro velké rozdíly mezi panely. Bude "stabilizační
faktor" ve výši asi 86%, zbytek (900mil.Kč) bude rozdělen podle excelence, publikací atd. - o
parametrech se diskutuje. Nově se mají počítat i publikace v Q3 (třetí kvartil),
podle předchozího návrhu mělo být Q1-Q2.
Meziroční nárůst u technických univerzit má být 8% (pro ČVUT cca 80mil.Kč),
u ostatních univerzit 16%. Rektor se snaží tento rozdíl snížit.
Bude klasifikace univerzit do kategotií ABCD. S nastavením vnitřní (ČVUT)
metodiky jsme čekali na stabilizaci metodiky externí, přestože externí metodiku
nelze uvnitř univerzity použít. Začnou o tom diskutovat v kolegiu rektora.

Mluvíme o Zprávě o vnitřním hodnocení kvality. Prof. Hlaváč za KRK (komise pro
rozvoj) navrhuje neschválit, protože zpráva neplní svůj účel zlepšování kvality,
nejsou jasná opatření atp.  Schválen Dodatek (dvoustránková verze), 22 hlasy pro.

Mluví se i o tom, proč ve V3S nejsou údaje ze všech součástí - protože se
proděkani pro vědu nedohodli na metodice. Prof. Hlaváč říká, implementujte
metodik víc.

Z MŠMT přišlo ke konci roku dalších 5mil.Kč. Z toho 2 mil.Kč bude použito na
rekonstrukci ZŠ Lvíčata, zbytek rozdělen mezi součásti podle stávající metodiky.

Nominovali jsme zástupce do studentské skupiny pro rozvoj kampusu Dejvice.

Proběhly volby do nového AS ČVUT, pouze na FEL nebyla mezi studenty dostatečná
účast, bude nutno volby opakovat, a to co nejdříve.

Petr Olšák mluví o stavu nového webu AS ČVUT - spolupráce s VICem velmi pomalá,
stále není vše doděláno.

Prof. Hlaváč navrhuje na nového předsedu AS ČVUT dosavadního předsedu doc. Janouška, ten souhlasí.


Nový senát se poprvé sejde 8.1.2020 ve 12:30.