1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 8.1.2020

Senátoři AS ČVUT na svém prvním zasedání v budově v ulici Jugoslávských partyzánů
zvolili staronového předsedu J. Janouška, zůstali i místopředsedové
(D.Matějovská a M.Farník). Předsedou hospodářské komise se stává P.Ripka,
předsedou pedagogické komise J.Šrubař, předsedou komise pro vědu I. Richter,
předsedou komise pro informační strategii J. Kybic,
předsedou komise pro rozvoj a kvalitu V. Hlaváč, předsedou komise pro SÚZ L. Kulička,
Na předsedu legislativní komise nikdo navržen nebyl.

Senát se bude scházet vždy poslední středu v měsíci od 13:30.

Rektor - obdržel rezignační dopis ředitelky MÚVS. Bude projednáno v komisích.

Naposledy upravil: kybicjan (08.01.2020 15:32:35)