1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 17.6.2020

Senát se sešel v Masarykově koleji, po několika měsících opět alespoň částečně
"kontaktně", jen několik senátorů bylo připojeno vzdáleně. Chvíli nás trápily
problémy se srozumitelností.

Senát hlasuje o VR CIIRC a o odvolání VR MÚVS (aby mohla být zvolena nová). 
Všichni členové VR MÚVS byli odvoláni a všichni členové VR CIIRC byli zvoleni,
byť nikoliv všemi hlasy.

Senát dostal od rektora seznam probíhajících soudních sporů. Zajímavé bylo, že
ČVUT v současné době vede několik sporů o poskytnutí informací, nikoliv jen
jeden, jak nesprávně zaznělo minule. Také zaznělo, že ČVUT prohrálo spor s
bývalou ředitelkou SÚZ Markétou Kabourkovou, kterou kdysi odvolal bývalý rektor
prof. Konvalinka. Písemný rozsudek ještě nedorazil, ale zdá se, že ČVUT hrozí nemalé
finanční náklady.

Senát schválil Zprávu o hospodaření, Rozpočet i Střednědobý plán, s tím, že
investiční akce bude chtít schvalovat zvlášť.

Mluví se o plánu pomoci rodičům dětí na ČVUT ve výši 8mil. Kč. Tento návrh padl
již před několika měsíci, ale zatím ještě nebyl realizován kvůli
administrativním překážkam. Nepříklad se proti němo překvapivě ozvali odboráři.

Byl přijat nový Volební řád AS ČVUT. Studentští senátoři budou nově voleni každý
rok, s překrývajími se mandáty. Byl schválen Jednací řád AS ČVUT. Je tam řada
drobnějších jmen, plus možnost hlasování po komorách (studenti +
zaměstnanci). Protinávrh na vypuštění hlasování po komorách neprošel.

Byl schválen Karierní řád ČVUT. Je relativně měkký, spíš návod a motivace, než
omezení, ale díky za něj.

Byly schváleny (dle mého názoru drobné) změny organizačního řádu MÚVS a
souhlasilo se smlouvami týkajícími se vybudování vodovodu a dalších technických
sítí na pozemcích ČVUT.

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 17.6.2020

Diky.