1

Téma: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Asi od začátku letního zkoušového období školního roku 2007/2008 se studenti mohou v KOSu hlásit na již obsazený termín jako náhradníci, pokud to vyučující při vypisování
termínu povolí (lépe řečeno "nezakáže", protože při otevření nového termínu se do patřičné kolonky automaticky doplní "A"). Jak jsem pochopila z toho, co mi říkali studenti, oni vidí, kolik je na termín přihlášeno náhradníků. Proč k této informaci ale nemá přístup i vyučující? Ten by podle mne měl mít také možnost vidět a případně i si vytisknout seznam náhradníků.

Hodilo by se to např. v takovýchto situacích:

1)  Předmět zkouší několik vyučujících a  za rozumný počet studentů, kteří připadnou na termínu na jednoho zkoušejícího se považuje třeba 20. Původně přednášející vypíše termín pro jednoho zkoušejícího, tedy s kapacitou 20. Když pak uvidí, že je na termín přihlášeno 5 náhradníků, s kapacitou nic dělat nebude, protože 25 studentů je na jednoho zkoušejícího hodně, ale na dva ještě málo. Bude-li ale náhradníků přihlášeno 15, pak už ale bude stát za to kapacitu termínu zvýšit a zapojit do zkoušení dva vyučující.

2) Protože téměř pravidelně některý z přihlášených studentů na zkoušku nepřijde, vědí studenti, že mohou zkusit na zkoušku přijít i bez přihlášení v KOSu, a když bude volné místo, mohou se zkoušky zúčastnit. Jak ale řešit situaci, kdy studentů, kteří přišli bez
přihlášení je víc než těch, kteří přihlášeni byli a nepřišli? Kterého z nepřihlášených studentů vzít a kterého ne? Bylo by rozumné dát přednost těm, kdo byli přihlášeni jako náhradníci a brát je podle jejich pořadí. Jenže k tomu právě potřebuje mít zkoušející seznam s jmény a pořadím náhradníků k dispozici.

3) Váhám, jestli vypsat předtermín nebo ne, protože nevím, jestli bude dostatečný počet zájemců. Protože když už jednou termín otevřu, nechci ho kvůli malému zájmu rušit, mohla bych předtermín vypsat nejdřív s nulovou kapacitou a pak se podle počtu náhradníků rozhodnout, jestli termín otevřu nebo ne. Jenže k tomu bych musela mít přístup k informaci o počtu přihlášených náhradníků.

4) Všechny termíny vypisuji před začátkem zkouškového období. Protože nevím, jak budou studenti úspěšní, vypíšu termínů raději víc, ale pár z nich si nechám jako rezervu a nastavím jim kapacitu nula. Bohužel při tom zapomenu zaškrtnout, že se na tyto termíny nemají hlásit náhradníci. Studenti, pokud vím, sice vidí počet přihlášených náhradníků, ale nepoznají, jaká je nastavena kapacita termínu. Hlásí se proto jako náhradníci i na tyto termíny, které pravděpodobně otevřené nebudou. Počítají s tím, že když je na termín přihlášeno jen pár náhradníků, tak když přijdou bez přihlášení, místo se pro ně najde. Pak přijdou na zkoušku a zjistí, že se nekoná. Byla to moje chyba - neměla jsem zapomenout zakázat náhradníky, ale těžko si jí při kontrole naplněnosti termínů všimnu, když nevidím, že na rezervním termínu mám přihlášené náhradníky.

Mluvila jsem o tomto problému s naším rozvrhářem. Říkal mi, že tuto chybu KOSu už několikrát reklamoval, ale bezvýsledně. Opravdu se s tím nedá něco udělat?

2

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Děkuji Veronice za sumarizaci argumentů, proč by měla být tato funkce v KOSu zapracována.

Dodal bych, že jsem tento požadavek několikrát vznášel už před více než dvěma lety služební cestou přes rozvrháře naší katedry. Bez odezvy. Docela by mě zajímalo, kde byl požadavek utopen.

Systém druhu "KOS" organizačně a technicky funguje jen tehdy, když uživatelé vznášejí náměty na změny a na tyto náměty je reagováno do stanoveného termínu kompetentními osobami kompetentním způsobem. Reakce může být pouze dvojí: bude to zapracováno do ... nebo nelze to zapracovat, protože ... Tento druh funkčnosti systému KOS se mi nedaří už mnoho let nalézt.

Konkrétně tento požadavek spadá do kategorie, kdy nejsou měněna "pravidla hry" daná existencí KOSu, pouze je zde požadavek na rozšíření informací pro určitou skupinu uživatelů. Nedovedu si tedy představit kompetentní reakci jinou než "provedeme to do tehdy a tehdy". Výjimka z této odpovědi mě napadá jen při velkém zapojení fantazie: nejde to, protože podle směrnice děkana fakulty XY je požadavek, aby učitelé nemohli vidět náhradníky a podle nařízení rektora číslo YZ je naopak požadavek, aby všechny fakulty měly stejné rozhraní KOSu. Ve všech ostatních případech to je technický problém, který nemůže nejít. A pokud přesto nebude zapracován, pak je chyba v technickém personálu, který bude potřeba vyměnit.

Zdravím

Petr Olšák

3

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Přeji příjemný den!

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Dodal bych, že jsem tento požadavek několikrát vznášel už před více než dvěma lety služební cestou přes rozvrháře naší katedry. Bez odezvy. Docela by mě zajímalo, kde byl požadavek utopen.

Tady je odpověď na moji poslední urgenci ohledně zobrazení náhradníků na zkouškovém termínu. Dopis je "redakčně lehce zkrácen", ale podstata zůstala zachována.
---
A.N.

Předmět: Re: [Fwd: nahradnici v KOSu]
Od: Ivan Halaska
Datum: Wed, 17 Jun 2009 10:49:49 +0200
Komu: Ales Nemecek
Kopie: Jelinek

Preji dobry den.
Odpoved na Vasi aktualni otazku je: NE
Odpoved na Vasi prístí otazku je: Ano, pozadavek na úpravu KOSi, resici potrebu zobrazení náhradníku termínu je vypracován a predán resitelské firme v balícku prístích úprav, zaplati to VIC. Ceká se na jejich nacenení.
Ivan H.

Ales Nemecek wrote:
> Preji prijemny den!
> Dalsi dotaz na nahradniky.  AN
>
> -------- Puuvodni zprava --------
> Predmet: nahradnici v KOSu
> Datum: Sat, 13 Jun 2009 09:54:13 +0200
> Od: Mirko Navara
> Komu: Ales Nemecek
> Da se nejak zjistit, kolik nahradniku ceka v KOSu, kdyz je zaplneny termin?

Naposledy upravil: nemeceka (02.12.2009 12:14:46)

4

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Na dnešní dotaz jsem dostal od vedoucí oddělení pro studijní komponentu na VICu  tuto odpověď:
====================================================================
tento požadavek byl na seznamu úkolů, které se předávaly Trasku k dodělání do konce roku. Sbírala jsem podklady v létě, určitě se pamatuješ. Na základě finančního odhadu prací, peněz, které jsem na to dostala k dispozici a seřazení úkolů dle priority se na tento úkol již nedostalo. Zůstal pod čarou.
====================================================================
Tuto informaci proděkan Jelínek slyšel na poradě proděkanů.
Požadavek se dostal "pod čáru" mimo jiné proto, že jej vznesla pouze jedna fakulta (a jenom pro doplnění na této jediné fakultě jediná katedra).
Ostatní to, zdá se, nepotřebují a VIC nechal nad čarou pouze požadavky, na kterých se shodlo více fakult.

Pro úplnost bych rád doplnil, že v Řídicí komisi pro IS ČVUT je za FEL doc. Hazdra.
Tato komise údajně VICu na takovéto úpravy peníze radikálně seškrtala v rámci úsporných opatření, která jsou důsledkem hospodářské krize.

Osobně považuji požadavek za relevantní. Nicméně asi jedinou cestou k jeho uspokojení je asi požádat VIC, aby tuto úpravu firma TRASK sol. provedla na náklady FEL. Tento postup v podobných případech údajně navrhli zástupci VIC na poradě proděkanů již na začátku roku.

KOS není určen pro zlepšení komunikace studentů s PEO a katedrami. Je to elektronická implementace fackovacího panáka.

5

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Ing. Ivan Halaška (halaska) napsal:

Osobně považuji požadavek za relevantní. Nicméně asi jedinou cestou k jeho uspokojení je asi požádat VIC, aby tuto úpravu firma TRASK sol. provedla na náklady FEL. Tento postup v podobných případech údajně navrhli zástupci VIC na poradě proděkanů již na začátku roku.

Já se dokonce domnívám, že by se nemělo jednat o úpravu, ale opravu. To, jak byla funkce pro přihlašování a evidenci náhradníků ve zkouškovém termínu realizována, je nevyhovující. Co bylo tedy od samého počátku špatně - už přímo návrh požadavku nebo jeho implementace do KOSu? Jak vypadala původní objednávka a kdo ji formuloval a později kontroloval? Nešlo by prostě ověřit, zda jsme dostali co jsme požadovali a zaplatili už jednou?
---
A.N.

Naposledy upravil: nemeceka (02.12.2009 17:57:05)

6

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Požadavek vznesli studenti, z katedry ten požadavek nikdy nepřišel.
Požadavek zněl "doplňte do KOSu frontu náhradníků u obsazeného zkouškového termínu s postupným posouváním náhradníků mezi řádníky".
Po nasazení vznikla jediná připomínka od studenta, že nechce, aby postoupil mezi řádně přihlášené na poslední chvíli, což se mu stalo. Proto autoři doplnili požadavek studenta o parametr, který říká, kolik dnů před termínem má být student z fronty vyřazen, jestliže se nedostal mezi řádníky.
TRASK je typická softwarová firma, která uspokojí požadavek "nějak" a nechá si to zaplatit v rámci nějakého upgrade.
To řešení funguje a bylo převzato.
Podnět dr. Sobotíkové přišel později. Firma je ochotna jej realizovat, ale ne zadarmo.
To je v pořádku, ale problémem jsou jejich přemrštěné ceny.
Jak už jsem psal, takovýchto podnětů bylo mnoho a tento podnět byl shledán pod tlakem nedostatku peněz za méně potřebný.
Příklad podnětu z FEL, který byl zrealizován v době, která uplynula od prvního podnětu dr. Sobotíkové  za peníze VIC:
přidat studentům do KOSi prohlížení studijního plánu a možnost zapsat  předmět, který student vidí ve svém plánu, že vidí, že jej ještě nemá splněný.

KOS není určen pro zlepšení komunikace studentů s PEO a katedrami. Je to elektronická implementace fackovacího panáka.

7

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Výmluva, že jsou zapracovávány především požadavky, které přicházejí z více fakult současně, je absurdní. Zapracován by měl být okamžitě jakýkoli smysluplný požadavek.

Od spojení KOSu pod střechu ČVUT jsme především očekávali, že student bude mít možnost si zapsat pro sebe volitelný předmět jako vyučovaný předmět na kterékoli fakultě, třeba jiné, než na které je zapsán. KOS bude tyto úkony rutinně zvládat a bude generovat podklady pro mezifakultní finanční vyrovnání. Mám takový dojem, že k této funkci jsme zatím bohužel nedospěli. Rozhodně spojení KOSu pod ČVUT nesmí bránit tvorbě rozhraní a funkcí, která jsou specifická pro jednotlivé fakulty.

Domnívám se, že pokud nefunguje mechanismus průběžného zpracování podnětů uživatelů, můžeme prohlásit, že jedna z nejdůležitějších požadovaných funkcí systému neexistuje a je třeba okamžitě hledat jiné řešení.

Už před několika lety jsem upozorňoval na to, že nechat si takto důležitá data spravovat externí firmou je velmi špatný nápad. Teď to vidíme. Externí firma nás finančně vydírá při požadavcích, které by měly být součástí rutiní údržby systému. A přitom je pohodlné říci, ono to nejde, protože máme na to externí firmu. Všichni srazí podpadky (jak vidíme i z delšího mlčení na tomto fóru) a budou nadále trpět, jak externí firma píská. Můj návrh je:

    okamžitě ukončit smlouvu s externí firmou.

Předat údržbu systému kompletně do rukou zaměstnanců ČVUT. Z finančního hlediska se může zdát, že je tento krok dražší než stávající stav, ale to je jen první zdání. Banky se dělí na ty, které mají správu databází pod svým palcem a ty, které na to mají externí firmu. Před několika lety byl tento outsourcing v módě. Dnes kvůli tomu banky většinou trpí a ty, které outsorcing nemají se rozvíjejí daleko dynamičtěji.

V přechodu databází do správy zaměsnanců ČVUT vidím následující výhody

= smysluplné požadavky uživatelů budou do systému zanášeny průběžně a bez průtahů
= odpovědní pracovníci se nebudou moci vymlouvat, že něco nejde
= bude možné průběžně systém rozvíjet a bude to součástí jeho normálního života

Podívejme se, kam se s vývojem svého informačního systémemu posunula např. muni.cz. Jsou v tom zhruba o sto let před námi. Myslíte si, že by toho byli schopni, kdyby se měli handrkovat o každou blbinku s externí firmou? Externí firmě vůbec nejde o rozvoj, ale jen a pouze o peníze.

Na ČVUT mimo jiné učíme, jak správně navrhnout a provovovat databáze. V některých programech je i slovo "management", tj. asi také učíme, jak provoz těch databází správně zorganizovat. Na KOSu a analogických komponentách bychom měli studentům předvést, že to, co učíme, opravdu dovedeme.

Zdravím

Petr Olšák

8

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Výmluva, že jsou zapracovávány především požadavky, které přicházejí z více fakult současně, je absurdní. Zapracován by měl být okamžitě jakýkoli smysluplný požadavek.

IH:
Ano, takovýto systém panoval na FELu. Já jsem sveho casu mohl utratit 22 tis. Kc mesicne a pilne jsem se staral , abych je utratil zejmena za drobne upravy KOSu ve prospech kateder. Tajemnik i prodekani nám plne duverovali a moc se "do toho" nemichali. Když byl požadavek složitělší, vždy pro něj byl vyhrazen samostaný balík navíc. Ted je kazdy podnet podroben slozitemu, nekolikastupnovemu, schvalovani.  Na každém stupínku se může kterýkoliv podnět "ztratit". Bohužel.
Co se týká WWW KOSi, to bylo vzdy rizeno pouze na urovni CVUT. Obratte se na doc. Hazdru, aby v ridici komisi IS ČVUT prosadil Váš názor. To zn. aby VIC mělo nafukovací účelovou rezervu na realizaci všech podnětů z kateder(!) s neomezeným stropem.
/IH.

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Od spojení KOSu pod střechu ČVUT jsme především očekávali, že student bude mít možnost si zapsat pro sebe volitelný předmět jako vyučovaný předmět na kterékoli fakultě, třeba jiné, než na které je zapsán. KOS bude tyto úkony rutinně zvládat a bude generovat podklady pro mezifakultní finanční vyrovnání. Mám takový dojem, že k této funkci jsme zatím bohužel nedospěli. Rozhodně spojení KOSu pod ČVUT nesmí bránit tvorbě rozhraní a funkcí, která jsou specifická pro jednotlivé fakulty.

IH:
Zajímalo by mě, z čeho jste vyvodil toto nepravdivé tvrzení. Opak je pravdou. Do loňského roku student fakulty A, který si chtěl zapsat předmět vypsaný katedrou fakulty B, musel zajít na PEO fakulty B a nechat si vytvorit novou instanci studenta, "zapsaného" na fakultě B.
Teď si student fakulty A muze zapsat predmet vypsaný na kterékoliv fakultě, jestliže u tohoto předmětu je definováno, že je určen také pro studentův program a formu studia. Předpokládá se, že toto nastavení se provede na základě dohody mezi garanty jednotlivých studijních programů. Jak jinak asi by se mohl realizovat program Inteligentní budovy? Jde o velkou mnozinu drobných úprav KOS a KOSi.
Můžete hádat, kdo to zaplatil.
Co se týká počítačové podpory účtování takto poskytnutého výkonu, tomu se věnuje rozvojový projekt prof. Tvrdíka, který se realizoje ve spolupráci s VIC. O projektu je informován proděkan FEL, doc. Mindl. Výstup tohoto projektu bude, doufám, hotov cca v březnu 2010. Podporu bude poskytovat modul manazerskeho informacniho systemu PES.cvut.cz.
/IH

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Domnívám se, že pokud nefunguje mechanismus průběžného zpracování podnětů uživatelů, můžeme prohlásit, že jedna z nejdůležitějších požadovaných funkcí systému neexistuje a je třeba okamžitě hledat jiné řešení.

IH:
Jiz na nekolika mistech jsem uplatnil nazor, ze je-li malo penez a na tech navic sedi nekolik žabáků, mělo by se zavést pravidlo, že navrhovatel má také navrhnout z jakých zdrojů bude úprava uhrazena.
/IH

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Už před několika lety jsem upozorňoval na to, že nechat si takto důležitá data spravovat externí firmou je velmi špatný nápad. Teď to vidíme. Externí firma nás finančně vydírá při požadavcích, které by měly být součástí rutiní údržby systému.

IH:
Opět se mohu jen podivit jak snadno vyvozujete závěry bez snahy podložit je znalostí. Co jste to za senátora?
Váš názor znám a už jsem Vám na něj odpověděl, že o data se nestará žádná firma, nýbrž pracovníci ČVUT. Toto bylo dokonce zvýrazněno tím, že firmu TRIL ke dni 1.10. pohltilo VIC ČVUT.
/IH

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

A přitom je pohodlné říci, ono to nejde, protože máme na to externí firmu. Všichni srazí podpadky (jak vidíme i z delšího mlčení na tomto fóru) a budou nadále trpět, jak externí firma píská. Můj návrh je:

    okamžitě ukončit smlouvu s externí firmou.


Předat údržbu systému kompletně do rukou zaměstnanců ČVUT. Z finančního hlediska se může zdát, že je tento krok dražší než stávající stav, ale to je jen první zdání. Banky se dělí na ty, které mají správu databází pod svým palcem a ty, které na to mají externí firmu. Před několika lety byl tento outsourcing v módě. Dnes kvůli tomu banky většinou trpí a ty, které outsorcing nemají se rozvíjejí daleko dynamičtěji.

V přechodu databází do správy zaměsnanců ČVUT vidím následující výhody

= smysluplné požadavky uživatelů budou do systému zanášeny průběžně a bez průtahů
= odpovědní pracovníci se nebudou moci vymlouvat, že něco nejde
= bude možné průběžně systém rozvíjet a bude to součástí jeho normálního života

IH:
Obávám se, že teď pláčete na špatném hrobě. Obávám se, že ředitel VIC ČVUT nemá za povinnost číst diskusní fóra jednotlivých fakult. Napište to doc. Hazdrovi, jako zástupci FEL v řídicí komisi pro IS ČVUT, ať Vaše názory prosazuje. Zopakuji ale znovu radu, kterou jsem Vám již dvakrát dal. Ujasněte si terminologii, zejména pak rozlišujte databázový systém od informačního systému, který využívá databázi jako úložiště dat. To aby si z Vašich úvah tam nahoře nedělali legraci.
/IH

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Podívejme se, kam se s vývojem svého informačního systémemu posunula např. muni.cz. Jsou v tom zhruba o sto let před námi. Myslíte si, že by toho byli schopni, kdyby se měli handrkovat o každou blbinku s externí firmou? Externí firmě vůbec nejde o rozvoj, ale jen a pouze o peníze.

IH: souhlasím, ale s výhradou. Už to zde jednou bylo. VIC se rozhodlo, že ukončí spolupráci s autorskou firmou aplikace WWW KOSi DERS Solutions a další rozvoj této aplikace bude provádět vlastními silami. Po dobu následujících 3 let nedošlo k ani jedné úpravě této aplikace, natožpak aby vznikla nová. Potom jsme se vrátili pokorně zpět. Mimo jiné proto, aby bylo možné převzít upgrade této aplikace, zahrnující i anglickou mutaci aplikace.
Dokud VIC nebude moci pracovníkům oddělení rozvoje IS ČVUT platit mzdy, srovnatelné se mzdami v praxi, v důsledku čehož bude možné nabrat kvalitní odborníky, půjde vždy pouze o příštipkaření.
/IH

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Na ČVUT mimo jiné učíme, jak správně navrhnout a provovovat databáze. V některých programech je i slovo "management", tj. asi také učíme, jak provoz těch databází správně zorganizovat.

IH:
Jako senátor byste měl vědět že spojení "a management" v názvem studijních programů představuje chleba pro katedru 13116 a se správou počítačových systémů - dle Vás databázových systémů ve významu jejich manažování to nemá moc společného.
/IH

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Na KOSu a analogických komponentách bychom měli studentům předvést, že to, co učíme, opravdu dovedeme.

Zdravím

Petr Olšák

IH:
Jistě, jsem zvědav, zda na stavební fakultě ukazují jako vzor svou budovu, kterou si vyprojektovali sami.

KOS není určen pro zlepšení komunikace studentů s PEO a katedrami. Je to elektronická implementace fackovacího panáka.

9

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Ivan Halaška napsal:
RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Na ČVUT mimo jiné učíme, jak správně navrhnout a provovovat databáze. V některých programech je i slovo "management", tj. asi také učíme, jak provoz těch databází správně zorganizovat.

Jako senátor byste měl vědět že spojení "a management" v názvem studijních programů představuje chleba pro katedru 13116 a se správou počítačových systémů - dle Vás databázových systémů ve významu jejich manažování to nemá moc společného.

Slovo "management" jsem použil ve smyslu "řízení podniku". Ani mě nenapadlo, že by mi někdo podsouval, že jsem to myslel jinak, takže jsem ani neměl potřebu toto nějak zdůrazňovat.

Management v této věci chápu jako řízení oddělení na ČVUT, které má na starosti funkčnost informačního systému. Manager tohoto oddělení musí hledat efektivní možnosti komunikace mezi uživateli a provozovateli, zorganizovat práci provozovatelů, hledat dalších směry rozvoje atd. Podle toho, co píšete (přečtěte si to, prosím, celé ještě jednou), management uvedeného oddělení tyto věci nezvládá. Pak by měl management školy vyvodit nějaké důsledky a najít vhodná opatření. Pokud se toto nepovede, pak můžeme krásně o managementu učit, ale dáváme najevo, že ho sami neumíme.

Ivan Halaška napsal:

Ujasněte si terminologii, zejména pak rozlišujte databázový systém od informačního systému...

Prosím, nepodceňujte mě. Jsem docela v obraze. Když jsem mezi těmi pojmy "přepínal", vždy s plným vědomím, o čem píšu.

Ivan Halaška napsal:

... TRASK je typická softwarová firma, která uspokojí požadavek "nějak" a nechá si to zaplatit v rámci nějakého upgrade.
... o data se nestará žádná firma, nýbrž pracovníci ČVUT.

Tady se přiznám, že Vám opravdu nerozumím. Na jedné straně píšete, že něco nejde, kvůli přemrštěným cenám od firmy TRASK, a na druhé straně mě vysvětlujete, že firma TRILL byla pohlcena VIC (což samozřejmě vím a raději nechtějte vědět, co si o tom myslím).

10

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Neměl by být takový problém pozvat si do senátu doc. Hazdru, aby se k současnému stavu  a Vaší kritice vyjádřil.
Také by pro senát FEL nemělo být problémem vyžádat si od ředitele VIC ČVUT, aby na téma management IS ČVUT uspořádat pro členy senátů školy a fakult seminář.

KOS není určen pro zlepšení komunikace studentů s PEO a katedrami. Je to elektronická implementace fackovacího panáka.

11

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:
Ivan Halaška napsal:

... TRASK je typická softwarová firma, která uspokojí požadavek "nějak" a nechá si to zaplatit v rámci nějakého upgrade.
... o data se nestará žádná firma, nýbrž pracovníci ČVUT.

Tady se přiznám, že Vám opravdu nerozumím. Na jedné straně píšete, že něco nejde, kvůli přemrštěným cenám od firmy TRASK, a na druhé straně mě vysvětlujete, že firma TRILL byla pohlcena VIC (což samozřejmě vím a raději nechtějte vědět, co si o tom myslím).

Omlouvám se.
Firma, která vyhrála v roce 1992 výběrové řízení pro studijní komponentu FEL a FS se jmenuje TRIL. Tato firma
1.
vytvořila a udržuje schéma úložiště dat v databázi komponenty
2.
vymyslela název KOS a je vlastníkem licence na celý systém
3.
vytvořila aplikaci KOS, kterou známe pod označením "znakový KOS".
4.
vykuchala business logiku z formulářů KOS a vytvořila pro ni API rozhraní KOS formou sady balíčků procedur a funkcí.  Toto rozhraní rozvíjí dle potřeb různých aplikací. V minulém měsíci dohotovili např. API rozhraní pro MIS ČVUT pro modul ekonomické podpory horizontální prostupnosti pro ped. výkon.
5.
v rámci rozvojového projektu AMU převedla velkou část znakových formulářů do grafické aplikace, pracujícící na Oracle WWW aplikačním serveru. Aplikace je provozována na AMU a VŠUP v rámci širší licence na FIS od firmy BBM. Tato aplikace je rozvíjena a svého času bylo i na ČVUT řečeno, že už další rozvoj půjde pouze sem, že se znaky upravovat nebudou. Bohužel prý nejsou peníze na brzké dokončení převodu zbylých formulářů pro ČVUT. Asi se nedostává peněz na mzdy pro případnou posilu oddělení, viz bod 7.
6.
poskytovala ČVUT  až do 31.10.2009 technickou podporu, což obnášelo zejména provoz hotline formou telefonu, emailu a SKYPE.
7.
její pracovníci  nastoupili od 1.11.2009 do VIC do nově vytvořeného samostaněného oddělení  VIC, které se věnuje komponentě studium.

Po přibližně osmi letech FIRMA TRASK Sol. vyhrála výběrové řízení na vytvoření grafického uživatelského rozhraní WWW KOSi. Napsala aplikaci v Javě jako webovou aplikaci pracující na IBM Websphere aplikačním serveru. Tato aplikace důsledně využívá API rozhraní KOSu.
Z hlediska uživatelské přívětivosti je sice grafika monohem intuitivnější, ale kdo si zvykl na znakové formuláře, asi potvrdí, že v jiných aspektech uživatelské přívětivosti starou aplikace KOS nedohonila. Nejen proto, že podporuje pouze role Učitel a Student (už ne doktorand).

Já souhlasím s tím, že firma TRASK je velmi drahá a že je nutné z tohoto faktu vyvodit závěry. A dle mých informací se k tomu ředitel VIC chystá.  Jsem zvědav, jak se ty závěry posléze podaří realizovat. Držím VICu palce, ale za mzdových podmínek, které VIC může nabídnout novým mladým, schopným a výkonným vývojářům jsem spíše skeptik.

KOS není určen pro zlepšení komunikace studentů s PEO a katedrami. Je to elektronická implementace fackovacího panáka.

12

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Ing. Ivan Halaška (halaska) napsal:

Pro úplnost bych rád doplnil, že v Řídicí komisi pro IS ČVUT je za FEL doc. Hazdra.
Tato komise údajně VICu na takovéto úpravy peníze radikálně seškrtala v rámci úsporných opatření, která jsou důsledkem hospodářské krize.

Toto je zavádějící informace. Dle platných pravidel schválených AS ČVUT je rozpočet VICu dán pevným procentem z dotace. ŘK VICu na svém zasedání v dubnu 2009 doporučila, aby VIC navrhlo vyrovnaný rozpočet jako celek. Náklady na služby zajišťované VIC, které by nebyly pokryty z příspěvku, pak měly být hrazeny z vytvořeného fondu provozních prostředků a z výnosů doplňkové činnosti (tj. obdobným způsobem jako v případě fakult). Je zřejmé, že za stávajících pravidel financování   je příp. omezování služeb úměrné poklesu dotace ČVUT. Model financovaní by se měl v příštím roce změnit a bude především záležet na tom, co vedení ČVUT navrhne a schválí AS ČVUT.

Ing. Ivan Halaška (halaska) napsal:
RNDr. Petr Olšák (olsak) napsal:

Domnívám se, že pokud nefunguje mechanismus průběžného zpracování podnětů uživatelů, můžeme prohlásit, že jedna z nejdůležitějších požadovaných funkcí systému neexistuje a je třeba okamžitě hledat jiné řešení.

IH:
Jiz na nekolika mistech jsem uplatnil nazor, ze je-li malo penez a na tech navic sedi nekolik žabáků, mělo by se zavést pravidlo, že navrhovatel má také navrhnout z jakých zdrojů bude úprava uhrazena.
/IH

Ano, máte naprostou pravdu. Mechanismus nebyl formálně nastaven ani na VIC, ani na FEL. Vedení VIC na základě auditu a požadavků ŘK zpracovalo "Procesní model řešení požadavků na VIC", jehož schválení se v rámci ČVUT se připravuje. Tento model by měl řešit postup, kdy uživatel žádá zcela novou službu VIC nebo žádá změnu již existující služby VIC, či vyřešení „nějakého" požadavku vůči existující službě VIC. Za tímto účelem by měl v příštím roce VIC vytvořit procesní funkci Service Desk pro registraci a třídění těchto požadavků na VIC (změna služby, řešení události u služby). Pak by mělo být možné zjistit stav vyřízení jednotlivých požadavků on-line.

Rozsah řešených požadavků závisí na financích. Ty v současné době stěží pokrývají provoz informačních systémů. KOS je jednou ze 26 hlavních služeb, kterou VIC zabezpečuje. V případě KOSu se předpokládá, že objednavateli budou prorektoři pro pedagogiku (bakalářské a magisterské studium) a vědu (doktorské studium). Priority pro zpracováni požadavků pak budou záležet na dohodě  proděkanů, případně jejich schopnosti prosadit svůj požadavek v rámci ČVUT.

Předpokládá se, že VIC bude poskytovat služby i jednotlivým součástem, pokud pro ně vytvoří odpovídající zdroje.

13

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

V terminálovém KOSu už náhradníky vidím. Děkuji všem, kdo se o to zasloužili.

V.S.

Naposledy upravil: sobotik (22.12.2009 12:30:54)

14

Re: Proč nevidí zkoušející přihlášené náhradníky?

Já taky děkuji za změnu k lepšímu.

Ovšem myslím, že se shodneme, že to je provizorní řešení. Například proto, že náhradníky v terminálovém rozhraní sice vidím, ale nepovedlo se mi přijít na to, jak je vytisknout. Takže se nemohu odebrat na zkoušku s jejich seznamem. Ledaže bych si z obrazovky ty nahradniky opsal ručně na papír. Tisk kopie obsahu okna taky problém neřeší, neboť v jednom okamžiku jsou vidět ze seznamu jen tři náhradníci a je nutné rolovat.

V tomto vláknu jsem se dozvěděl, že terminálový přístup je považován v současné době za neperspektivní. I z tohoto důvodu očekávám vyřešení možnosti práce se seznamem náhradníků koncepčně a ve webovém rozhraní.

Zdravím

Petr Olšák