1

Téma: Připomínka scénáře použítí vazby podřízený-nadřízený předmět

Scénář je tento:
1. rozvrhář zkontroluje, zda mezi oběma předměty je vztah podřízený-nadřízený, případně jej vytvoří
2. rozvrhář katedry vypíše oba předměty pro příští semestr,
3. studenti se zapíši každý na předmět podle svého studijního plánu.
4. rozvrhář vytvoří rozvrh pouze pro nadřízený předmět a studentům podřízeného předmětu napíše, že se budou zapisovat ne do rozvrhu svého předmětu, nýbrž do rozvrhu předmětu, který je mu nadřízený.
5. v zápočtovém týdnu cvičící uděluje studentům obou předmětů jakoby z nadřízeného předmětu. Zápočty se na pozadí přiřadí vždy tomu pravému studentovu předmětu.
6. pro zkouškové období katedra vypisuje termíny pouze pro předmět nadřízený a studentům podřízeného předmětu napíše, že se mají přihlašovat na tyto termíny.
7. examinátor zapisuje známky zase v jediném seznamu pro termín pro nadřízený předmět. Známky se na pozadí umístí správně ke studentovu předmětu.

Výhoda: - můžete vytváře společný rozvrh obou předmětů a studenti obou předmětů chodí na cvičení smíchaní.
              - snadno vypisujete zkouškové termíny pro obě množiny studentů dohromady (tato výhoda teď už trochu pohasla, protože máme supertermíny
Nevýhoda: - katedra musí komunikovat se studenty obou předmětů
                  - jistá netransparentnost v některých formulářích, o které se musí vědět.

KOS není určen pro zlepšení komunikace studentů s PEO a katedrami. Je to elektronická implementace fackovacího panáka.