1

Téma: Spam na školní mail

Já teda doufám, že studenti FEL jsou inteligentní, ale pro jistotu, toto mi přišlo dnes na školní mail:

Vá?ený u?ivateli

Po?íta? pro údr?bu databáze je v sou?asné dob? d?je. Tato zpráva je velmi D?le?ité a od CVUT Co-operace denn? webmail pomoc. Jsme velmi soust?edila na zastavení ?í?ení spamu. Zavedli jsme Sender Ov??ení adresy (SAV), aby zajistily, ?e nebudeme dostávat nevy?ádané e-mailem a vám jistotu, ?e va?e zprávy Message Center nemají ?anci je filtrován do hromadné po?tovní slo?ku.

Chcete-li pomoci nám re-li nastavit heslo v na?í databázi p?ed udr?ení na?í databáze, Musíte odpov?d?t na tento e-mail a zadejte svou aktuální e-mailovou adresu (           ) A heslo (         ). Laskav? vypl?te konzola s P?esn? u?ivatelské jméno a heslo, název domény bude také zapot?ebí. Pokud jste jsou oprávn?né z tohoto ú?tu, bude na?e st?edisko zpráv potvrzení své identity v?etn? tajnou otázku a odpov?? okam?it? a omlouváme se za nep?íjemnosti, m??e to zp?sobit. Uji??ujeme Vás, více kvalitních slu?eb na konci roku tuto údr?bu.

CVUT Web Email Software je rychlý a lehký aplikace pro rychlé a snadno p?ístup ke svému e-mail. Nep?edlo?ení va?e u?ivatelské jméno a heslo bude u?init sv?j e-mail in-aktivní z na?í databáze.

Celé jméno:
U?ivatelské jméno:
Heslo:
Alternativní Email:

Vá? ú?et m??e být rovn?? ov??ena pomocí odkazu ní?e:
WWW.cvut.cz

CVUT Webmail Co-operace ® p?isp?la k podpo?e.
Ve?kerý obsah (c) Copyright CVUT, Webmail Co-operace ®

Tak snad se tu nenajde nikdo, kdo na to odpovídá ;-)

Jinak poslední dobou mi začíná na školní mail chodit poměrně hodně spamu (nechodil mi téměř žádný), možná by stálo za to trošku upgradovat spam filtry.

Naposledy upravil: palocvla (28.07.2010 19:03:13)