1

Téma: Jak se student učit chtěl..

Mám takový netradiční dotaz. Jsem student felu, již pátým rokem a za ta léta jsem na fakultě zažil různé radosti, zklamání a na ledacos jsem už zvyklý. V sobotu jsem se ale setkal s něčím, co jsem doposud nezažil.
Úvodem bych rád předeslal, že nejsem zrovna z nejlepších studentů, nikdy jsem nedostal stipendium a školu beru tak jak je avšak bez zbytečného prodlužování prolézám.

V sobotu jsem se však rozhodl, jako už několikrát v minulosti, že tento nevšední den věnuji škole a přípravě na zkoušku. Sbalil jsem si tedy pár svých materiálu, ntb a vyrazil jsem hrdě na fel s tím, že zde naleznu klidné zázemí pro studijní potřeby. Doma se opravdu učit nedá, mnoho lidí to neví, ale být v jiném prostředí, kde vás nerozptyluje špinavé nádobí nebo jakékoli jiné domácí radosti, znamená zkrátit čas příprav cca na polovinu. Vedle nepříjemného počasí na mne však čekalo i nepříjemné překvapení na vrátnici. Zde mi pan vrátný s nejvyšší možnou arogancí sdělil, že studovna (bývalá knihovna FEL) je dnes čerstvě naleštěná a že je ZAVŘENO. I přes opakované vysvětlování, že studovnu nechci nijak poškodit ani znečistit jsem byl odkázán bez jakékoli další varianty s patřičnou arogancí do pryč. Podotýkám, že v minulosti jsem zde již několikrát o víkendu "ve stavu nouze, do kterého jsem byl školou postaven" seděl – nutno ještě zdůraznit, že na vrátnici byl o mnoho vstřícnější vrátný. Osobně netuším, jak je to s předpisy nebo či směrnicemi o užívání těchto místností studenty o víkendu, ale nechápu, že když to jeden dovolí, eventuelně nabízí další možná místa na fakultě, kde je svatý klid na učení, druhý to zakáže.
Smutný příběh jsem zakončil pokusem v klidu se učit v ntk, kde však pro nadměrné množství cizinců nebylo pro mne již místo. Nevyšel ani pokus o učení se ve vestibulu knihovny, kde mi po hodině došla baterie v počítači a tak jsem se vydal na chladnou cestu zpět domů.

Nejsem z těch, co si chtějí zbytečně na někoho stěžovat.  Tento zážitek ve mě však vyvolal dojem, že ani po pěti letech nevím, o co škole a jejímu vedení vlastně jde. O připravené a vzdělané studenty asi ne. Není tedy čas, vážené vedení, přehodnotit priority a orientovat se z před-přijatých studentů na studenty vlastní?

2

Re: Jak se student učit chtěl..

Směrnice děkana pro vstup a pobyt v objektech ČVUT, Fakulty elektrotechnické (ze dne 6.1.2012) napsal:

mimo pracovní dny:
        zaměstnanci   8:00 – 20:00 hod.
        doktorandi   8:00 – 20:00 hod.
        studenti   8:00 – 18:00 hod.

http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/predpisy.html na konci, stejné heslo jako do mailu, 1. strana, bod C

Potřebujeme malý a šikovný traktory, ale velký a silný chlapy!