1

Téma: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Velmi se mi líbí práce Pavla Satrapy pro TUL: http://www.nti.tul.cz/~satrapa/vyuka/latex-tul/

Jedná se o pokus jak unifikovat a zejména usnadnit sazbu dokumentů ve vizuálním stylu TU v Liberci pomocí typografického systému LaTeX. Mám jednoduchou otázku - existuje něco podobného na ČVUT nebo na FEL? Myslím, že by bylo hezké mít jednotný vzhled našich prací a dokumentů, které nás prezentují na veřejnosti. Grafický manuál ČVUT na takovéto podrobnosti bohužel nemyslí. Šablona pro LaTeX by také mohla přilákat nové studenty k tomu, aby se se systémem naučili a tím typografickou kvalitu našich prací společně pozvedneme smile

Názory?

2

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Ondřej Morávek (moravon2) napsal:

Velmi se mi líbí práce Pavla Satrapy pro TUL: http://www.nti.tul.cz/~satrapa/vyuka/latex-tul/

Jedná se o pokus jak unifikovat a zejména usnadnit sazbu dokumentů ve vizuálním stylu TU v Liberci pomocí typografického systému LaTeX. Mám jednoduchou otázku - existuje něco podobného na ČVUT nebo na FEL? Myslím, že by bylo hezké mít jednotný vzhled našich prací a dokumentů, které nás prezentují na veřejnosti. Grafický manuál ČVUT na takovéto podrobnosti bohužel nemyslí. Šablona pro LaTeX by také mohla přilákat nové studenty k tomu, aby se se systémem naučili a tím typografickou kvalitu našich prací společně pozvedneme smile

Názory?

Já LaTeX používám a podporuji. V naší laboratoři (CMP) vzorové šablony a styly pro LaTeX máme, vytvořil je pro nás
Vít Zýka a například pro výzkumné zprávy je všichni používáme (jeden příklad).

Kdyby někdo měl zájem udělat něco podobného pro FEL, tuto iniciativu bych podpořil morálně a v rámci možností i finančně. Muselo by to samozřejmě respektovat platný grafický manuál atd.  Prosím i ostatní uživatele (La)TeXu ať se ozvou, pokud by měli o takové šablony zájem; bude-li zájem velký, mohu vznik šablon sám iniciovat.

Jsem nicméně skeptický k tomu, že by se podařilo administrativní pracovníky a management přesvědčit, aby masově začali TeX používat.

Součástí grafického manuálu ČVUT jsou i šablony dokumentů, například dopisů, pro MS Word. Právě v tomto okamžiku se pracuje na nové verzi tohoto manuálu, jehož součástí by měly být i aktualizované šablony, včetně verze pro OpenOffice/LibreOffice. Pochybuji, že příslušný grafik by byl schopen vytvořit i šablony pro LaTeX, ale příležitostně se zeptám.

S pozdravem,

3

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Kdyby někdo měl zájem udělat něco podobného pro FEL, tuto iniciativu bych podpořil morálně a v rámci možností i finančně. Muselo by to samozřejmě respektovat platný grafický manuál atd.  Prosím i ostatní uživatele (La)TeXu ať se ozvou, pokud by měli o takové šablony zájem; bude-li zájem velký, mohu vznik šablon sám iniciovat.

Jsem nicméně skeptický k tomu, že by se podařilo administrativní pracovníky a management přesvědčit, aby masově začali TeX používat.

Nemyslím si, že by bylo rozumné přecházet s tvorbou administrativních dokumentů pod Latex. Samozřejmě se Latexu nic nevyrovná v oblasti sazby textů s hojnými matematickými výrazy, ale na rychlé vytvoření administrativního dokumentu, do kterého má jiný pracovník vložit tabulku z Excelu a ještě jiný pak vložit třebas obrázek, to není. Už to vidím, jak sekretářka rozbaluje archiv s tex soubory a obrázky, který jí ale linuxový fanda poslal v tar.gz. A jak podobně s kódováním češtiny. Ne, to by vážně nebyl dobrý nápad.

Každopádně jsem se sám snažil v komunitě LaTexu někoho najít, kdo by takovou šablonu pro diplomky/dizertace/habilitace chtěl za slušné peníze vytvořit, a zatím jsem nikoho nenašel. Problémem je, že těch pár programátorských guru v Texu/LaTexu velmi často nemají to grafické zázemí/cítění, a naopak.

Ta šablona z Liberce už se velmi blíží tomu, jak bych si to představoval.

4

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Také by se mi líbilo, kdyby byla školní grafika sjednocená. Šablony do LaTeXu bych určitě uvítal a kromě toho by myslím stálo za to vytvořit i šablony pro prezentace a postery. Nicméně musel by to někdo udělat pořádně - najít nějaký jednotící motiv, zpracovat to pěkně graficky a rozmyslet i koncepci, aby se to dalo používat. Pokud by to měl jen někdo "zbastlit na koleni", tak to už je lepší současný stav. Tedy raději nic než něco amatérského.

5

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jsem všemi deseti pro vytvoření takových šablon pro bakalářské, diplomové, dizertační práce, pro konferenční postery i pro "slideshow" prezentace, prostě pro dokumenty, které by měly fakultu reprezentovat. Souhlasím se Zdeňkem Hurákem, že pro administrativu je to nesmysl.

Jiná otázka ale je, zda jejich používání povinně vyžadovat. Docela bych si dovedl představit, že závěrečné práce by tyto šablony (ať už pro Word, OpenOffice, nebo LaTeX) měly používat povinně. Pro prezentaci příspěvků na konferencích (kde jsou z fakulty jeden či dva příspěvky) bych si dokázal představit, že bude použití šablon silně doporučeno. Ale jsou i situace, kdy bych použití uniformních šablon silně nedoporučil - dovedete si představit třeba konference typu Poster, kde by třeba polovina posterů měla stejný design?

Petr Pošík
kat. kybernetiky

6

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jen mohu potvrdit, že se mi šablonky od Vítka Zýky používaly dobře. V podstatě na všechny mé postery.

7

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jakýkoliv template, který tvůrce dokumentu přejme, může potlačit jeho vlastní kreativitu a uvědomění si toho, proč danou věc dělá tak, jak dělá. Přiblížím to na hrubém příkladu:
• V grafu použije místo prokladové čáry tloušťky 0,25 b (dejme tomu že v použitém kreslítku default) čáru tloušťky 3 b, protože tak to již měl v ukázkovém grafu, ve kterém změnil jen vstupní hodnoty. Neuvědomí si tak, že tomu je proto, aby byla čára vidět a ne proto, že to tak mají dělat všichni (tj. template na tvorbu grafů to tak předepisuje).

Na jedné straně zcela chápu argument toho, že dobrá šablona usnadní v mnohém práci, z pohledu didaktického a (typo)graficky výchovného zde vidím nebezpečí v tom, že byť student použije „hezké vodítko/předlohu“, ale neuvědomí si, proč to je v ní uděláno tak či onak.

Ještě z jiného pohledu: Chápu argument a volání po jisté firemní kultuře dokumentů, v zásadě na mnohých místech nejsem proti, např. ale u semestrálních, bakalářských, diplomových a jiných (kvalifikačních) prací tohoto charakteru by mě (jako čtenáři) takováto šablona velmi odstínila možnost posoudit kreativitu tvůrce dokumentu po stránce jeho přístupu, kreativity, pořádnosti a obecně vyjadřovacích schopnostech při písemném a/i grafickém zpracování svých myšlenek.

8

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Nedokážu si představit hodnocení kreativity u nastavení okrajů a fontů ... vlastní náplň grafů a tabulek bude vždy na studentech...

Jsem rovněž pro vytvoření fakultních šablon bak. a dipl.  prací, neboť zejména vedoucím to ušetří mnoho času ztracených při konzultacích formální náležitostí. Ačkoliv některé z kateder používají vlastní šablony, ujednocení v rámci fakulty stále postrádám. K dispozici je zatím pouze titulní strana viz.  http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Přitom by postačila velmi jednoduchá šablona, jako mají např. na VUT v Brně, viz http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php … &lang=

Také by dle mého názoru bylo vhodné zamyslet se nad zakoupením fakultní licence citačního software, např. EndNote.

9

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Nedokážu si představit hodnocení kreativity u nastavení okrajů a fontů ... vlastní náplň grafů a tabulek bude vždy na studentech...

Neměl jsem na mysli nutně „kvantifikované“ hodnocení toho, co student (typo/graficky) vytvoří. Narážel jsem na to, že vlastní práce mi o studentovi může někdy prozradit o trošku víc než jen samotný technický obsah.

10

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jan Sláma (slamajan) napsal:

Ještě z jiného pohledu: Chápu argument a volání po jisté firemní kultuře dokumentů, v zásadě na mnohých místech nejsem proti, např. ale u semestrálních, bakalářských, diplomových a jiných (kvalifikačních) prací tohoto charakteru by mě (jako čtenáři) takováto šablona velmi odstínila možnost posoudit kreativitu tvůrce dokumentu po stránce jeho přístupu, kreativity, pořádnosti a obecně vyjadřovacích schopnostech při písemném a/i grafickém zpracování svých myšlenek.

Moje zkušenost je, že dostupnost kvalitní šablony typografickou kvalitu dokumentů studentů téměř vždy zlepší. Studentů, kteří jsou schopni to udělat ještě lépe je velmi málo.

U odborných technických prací je podle mého názoru nejdůležitější obsah, tam by měl autor věnovat většinu svého úsilí. Forma musí umožňovat obsah sdělit, musí podporovat porozumění. Ale nečekám v oblasti strukturování nebo formátování dokumentu žádnou zvláštní kreativitu. Naopak, to může čtenáře i zmást, je lepší to dělat tak, jak jsou zvyklí.

Dokážu si představit, že šablona by mohla některé výjimečně kreativní jedince brzdit a neměl bych problém jim umožnit se od šablony odchýlit. Museli by ale počítat s tím, že jim budeme hodnotit jak obsah, tak i formu.

Nicméně to vše je ještě velmi daleko, zatím žádnou takovou šablonu nemáme. Já si to píšu do svého seznamu možných budoucích úkolů - co by se mohlo dělat kdyby byl čas a peníze.

S pozdravem,

Jan Kybic

11

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Také by dle mého názoru bylo vhodné zamyslet se nad zakoupením fakultní licence citačního software, např. EndNote.

Podobných software existuje spousta. Já sám si vystačím s bibtexem a Emacsem, moji studentí používají Mendeley, CiteULike, Zotero...  Co umí EndNote navíc?

Vzhledem k ekonomické situaci je potřeba každé zvýšení nákladů na software pořádně rozvážit. Pokouším se rozmyslet systém jak bez velkých administrativních nároků přeúčtovat náklady na softwarové licence těm, kteří tento software skutečně používají. Věřím, že by to fungovalo jako zpětná vazba, abychom kupovali skutečně jen ty programy, které se  nám vyplatí. Až to bude, nebude problém koupit licenci celkem na cokoliv, včetně EndNote. Ale jak se ukazuje s Mathematikou, kterou jsme se začali zabývat jako první, zjistit kdo program používá a jak moc vůbec není triviální.

S pozdravem,

Jan Kybic

12

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jan Kybic (kybicjan) napsal:
Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Také by dle mého názoru bylo vhodné zamyslet se nad zakoupením fakultní licence citačního software, např. EndNote.

Podobných software existuje spousta. Já sám si vystačím s bibtexem a Emacsem, moji studentí používají Mendeley, CiteULike, Zotero...  Co umí EndNote navíc?


Ano, v tomto máte pravdu, počet uživatelů jsem zatím nezjišťoval. Šlo mi především o zvýšení povědomosti o citačních programech všeobecně na fakultě a rozšíření jejich použití u studentů nejenom při psaní závěrečných prací. Pokusím se otestovat i rozdíly mezi jednotlivými citačními programy, pokud nebudou markantní, tak je jasné, že postačí free verze a odkaz na ni/ně umístěný buď uvnitř připravovanch šablon (pevně věřím, že budou vytvořeny wink, či na stránce věnované náležitostem BP-DP.

Zdraví

Stanislav Zvánovec

13

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Podobných software existuje spousta. Já sám si vystačím s bibtexem a Emacsem, moji studentí používají Mendeley, CiteULike, Zotero...  Co umí EndNote navíc?

Do výčtu bych ještě přidal RefWorks, které má ČVUT koupené
pr

There is no replacement for hard work (T. A. Edison)

14

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Zdravim,
existuje zde sablona KP - http://lebeda.sk/k336_thesis.zip - mozna by ji stacilo trochu poeditovat?

Potřebujeme malý a šikovný traktory, ale velký a silný chlapy!

15

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Rozhodne pro sablonu:), ale nesouhlasil bych s kolegou Posikem v tom, ze by bylo dobre ji vyzadovat pro zaverecne prace. Student je za praci hodnocen a je to jeho dilo, tak at si sam urci, jak bude vypadat. Sablony by dle meho nazoru mely byt ve vsech ohledech moznosti, ne povinnosti.

16

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jan Kybic (kybicjan) napsal:
Jan Sláma (slamajan) napsal:

Ještě z jiného pohledu: Chápu argument a volání po jisté firemní kultuře dokumentů, v zásadě na mnohých místech nejsem proti, např. ale u semestrálních, bakalářských, diplomových a jiných (kvalifikačních) prací tohoto charakteru by mě (jako čtenáři) takováto šablona velmi odstínila možnost posoudit kreativitu tvůrce dokumentu po stránce jeho přístupu, kreativity, pořádnosti a obecně vyjadřovacích schopnostech při písemném a/i grafickém zpracování svých myšlenek.

Moje zkušenost je, že dostupnost kvalitní šablony typografickou kvalitu dokumentů studentů téměř vždy zlepší. Studentů, kteří jsou schopni to udělat ještě lépe je velmi málo.

U odborných technických prací je podle mého názoru nejdůležitější obsah, tam by měl autor věnovat většinu svého úsilí. Forma musí umožňovat obsah sdělit, musí podporovat porozumění. Ale nečekám v oblasti strukturování nebo formátování dokumentu žádnou zvláštní kreativitu. Naopak, to může čtenáře i zmást, je lepší to dělat tak, jak jsou zvyklí.

Dokážu si představit, že šablona by mohla některé výjimečně kreativní jedince brzdit a neměl bych problém jim umožnit se od šablony odchýlit. Museli by ale počítat s tím, že jim budeme hodnotit jak obsah, tak i formu.

Nicméně to vše je ještě velmi daleko, zatím žádnou takovou šablonu nemáme. Já si to píšu do svého seznamu možných budoucích úkolů - co by se mohlo dělat kdyby byl čas a peníze.

S pozdravem,

Jan Kybic


Byl bych velmi nerad, aby napad jednotneho a poradneho template zaverecnych praci zapadl pouze v ramci diskuzii, jak se zde velmi casto stava. Bylo by tedy mozne v ramci fakultnich nakladu za nejake symbolicke stipendium najmout studenta  doktorskeho studia - asi prvniho, co se nabidne, at se proces nenatahuje zbytecnou vyberovou soutezi smile, ktery by dane sablony (MS Word, LaTech) vytvoril/dotvoril?  Pokud jiz nejsou prostredky, zamestnam v nejhorsim z vlastnich grantovych prostredku, za tu usporu casu, kterou kazdy semestr musim venovat formalnim strankam praci se to rozhodne vyplati :-)

Po vytvoreni by se sablony mohly zverejnit na urcitou dobu k pripominkovani akademicke obci a jiz tento semestr, ktery neni oficialnim odevzdavacim pro vetsinu studentu (pouze opravne terminy a prace, ktere se prodluzovaly), by se sablony otestovaly na prvnich zaverecnych pracich... 

Pokud bude treba, velmi rad pomohu v jakekoliv fazi s pripravou i realizaci

dekuji a zdravim

Stanislav Zvanovec

17

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Bylo by tedy mozne v ramci fakultnich nakladu za nejake symbolicke stipendium najmout studenta  doktorskeho studia - asi prvniho, co se nabidne, at se proces nenatahuje zbytecnou vyberovou soutezi smile, ktery by dane sablony (MS Word, LaTech) vytvoril/dotvoril?

Jen to ne, prosím! Doktorand má studovat a dělat výzkum. Grafické a typografické návrhy mají dělat profesionálové v oboru grafiky a typografie. Opusťme už ten amatérismus, kdy tu doktorandi či odborní asistenti bastlili webové stránky kateder a snad i informační systémy školy, místo aby bádali ve svém inženýrském oboru... Samozřejmě neříkám, že leckterý doktorand nemá lepší grafické cítění i zvládnutí všech těch grafických programů než "čičmunda" se živnostenským listem na grafický design, ale není to systematické řešení a vede to jen a pouze k sedmiletým doktorátům... Čest výjimkám...

18

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Byl bych velmi nerad, aby napad jednotneho a poradneho template zaverecnych praci zapadl pouze v ramci diskuzii, jak se zde velmi casto stava. Bylo by tedy mozne v ramci fakultnich nakladu za nejake symbolicke stipendium najmout studenta  doktorskeho studia


Dobry den. Ozvu se vam emailem. Budu rad, kdyz napad nezapadne a penize na to najdeme, ale pokladam  za dulezite, aby vysledek byl kvalitni. A podobne jako Zdenek Hurak budu rad kdyz doktorandi budou hlavne delat vedu, ale jestli tomu nekdo z nich chce venovat sve vikendy, asi neni duvod tomu branit...

Jan Kybic

19

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jan Kybic (kybicjan) napsal:
Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Byl bych velmi nerad, aby napad jednotneho a poradneho template zaverecnych praci zapadl pouze v ramci diskuzii, jak se zde velmi casto stava. Bylo by tedy mozne v ramci fakultnich nakladu za nejake symbolicke stipendium najmout studenta  doktorskeho studia


Dobry den. Ozvu se vam emailem. Budu rad, kdyz napad nezapadne a penize na to najdeme, ale pokladam  za dulezite, aby vysledek byl kvalitni. A podobne jako Zdenek Hurak budu rad kdyz doktorandi budou hlavne delat vedu, ale jestli tomu nekdo z nich chce venovat sve vikendy, asi neni duvod tomu branit...

Jan Kybic

Není důležité, jestli chce, ale jestli umí.
Když máte chřipku, také nehledáte doktoranda, který chce, ale jdete k doktorovi (medicíny). Proč je to u grafiky jinak?

20

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Budu rad, kdyz napad nezapadne a penize na to najdeme, ale pokladam  za dulezite, aby vysledek byl kvalitni. A podobne jako Zdenek Hurak budu rad kdyz doktorandi budou hlavne delat vedu, ale jestli tomu nekdo z nich chce venovat sve vikendy, asi neni duvod tomu branit...

Není důležité, jestli chce, ale jestli umí.
Když máte chřipku, také nehledáte doktoranda, který chce, ale jdete k doktorovi (medicíny). Proč je to u grafiky jinak?

Vždyť já s vámi souhlasím. Je pro mne prioritní, aby to dělal někdo kdo to umí. Proto jsem taky napsal "pokladam  za dulezite, aby vysledek byl kvalitni."

Použiji-li vaší metaforu, tak když mám v rodině doktora, tak nemusím nikam chodit. Když nemám, tak mi nezbývá než se za ním vypravit.

Jan Kybic

P.S. Když mám chřipku, tak jdu k doktorovi jen kvůli neschopence - paralen a klid na lůžku si umím naordinovat sám.

21

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Ondřej Morávek (moravon2) napsal:

Velmi se mi líbí práce Pavla Satrapy pro TUL: http://www.nti.tul.cz/~satrapa/vyuka/latex-tul/

Jedná se o pokus jak unifikovat a zejména usnadnit sazbu dokumentů ve vizuálním stylu TU v Liberci pomocí typografického systému LaTeX. Mám jednoduchou otázku - existuje něco podobného na ČVUT nebo na FEL? Myslím, že by bylo hezké mít jednotný vzhled našich prací a dokumentů, které nás prezentují na veřejnosti. Grafický manuál ČVUT na takovéto podrobnosti bohužel nemyslí. Šablona pro LaTeX by také mohla přilákat nové studenty k tomu, aby se se systémem naučili a tím typografickou kvalitu našich prací společně pozvedneme smile

Názory?

Přemýšlel jsem o tom, že bych pro ČVUT nějakou TeXovou šablonu udělal. Díval jsem se na tu Satrapovu a musím přiznat, že ten LaTeX mě dost odradil. Docela by mě bavilo navrhnout třeba ten design. Ale udělal bych to v plainTeXu s jednoduchým rozhraním, které autorům textu nabídne na úrovni značkování textu víceméně totéž, co LaTeX. Nebylo by to ale hned. Asi bych se do toho pustil nejdříve po novém roce.

Je ovšem otázka, zda by to někdo chtěl. Zda tedy LaTeX je nutnou součástí zadání. Pokud ano, pak do toho nejdu.

Zdravím

Petr Olšák

22

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Petr Olšák (olsak) napsal:

Přemýšlel jsem o tom, že bych pro ČVUT nějakou TeXovou šablonu udělal. Díval jsem se na tu Satrapovu a musím přiznat, že ten LaTeX mě dost odradil. Docela by mě bavilo navrhnout třeba ten design. Ale udělal bych to v plainTeXu s jednoduchým rozhraním, které autorům textu nabídne na úrovni značkování textu víceméně totéž, co LaTeX. Nebylo by to ale hned. Asi bych se do toho pustil nejdříve po novém roce.

Dobrý den. Na šablonách už začal pracovat Vítek Zýka ve spolupráci s doc. Zvánovcem.

Jan Kybic

23

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Dobrý den,
                   s radostí oznamuji, že na základě iniciativy doc. Zvánovce a jeho kolegů vznikla první verze šablon pro závěrečné práce v (La)TeXu. Autory jsou Vít Zýka a Petr Olšák.
Neváhejte šablony vyzkoušet a poslat zpětnou vazbu.

Velmi děkuji všem kteří se na přípravě podíleli.

Jan Kybic

24

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Jan Kybic (kybicjan) napsal:

Dobrý den,
                   s radostí oznamuji, že na základě iniciativy doc. Zvánovce a jeho kolegů vznikla první verze šablon pro závěrečné práce v (La)TeXu. Autory jsou Vít Zýka a Petr Olšák.
Neváhejte šablony vyzkoušet a poslat zpětnou vazbu.

Velmi děkuji všem kteří se na přípravě podíleli.

Jan Kybic


Dobrý den,

jako student a kritik typografické kvality závěrečných prací bych se rád vyjádřil k výsledku tohoto procesu, který zde na fóru sleduji od jeho začátku.

1) Jsem velmi nadšený z plain TeXové šablony CTUstyle. Takto jsem si oficiální šablonu představoval -- moderní, decentní, obsahující správnou míru invence. Výběr barev, grafického motivu a sladění fontů je nanejvýš vkusné a originální.
Podívám-li se na způsob, jakým se s šablonou pracuje, opět se neubráním nadšení. Je téměř až puritánsky dodržena pradávná myšlenka TeXu -- být značkovacím jazykem a rozdělit skupinu uživatelů TeXu na dva tábory -- jeden tábor vyvíjí makra a definuje značky, druhý tábor tyto značky používá pouze s minimální znalostí systému. Podívám-li se na způsob používání této šablony, zjistím, že se ji může bez problému naučit používat i úplný TeXový analfabet.

2) Naopak LaTeXová šablona podle mě potřebuje upravit... zvlášť když ji srovnám s plain TeXovou. Nechám stranou svůj názor, že je graficky zcela strohá a postrádající invenci, a uvedu pár konkrétních věcí, kterých jsem si všiml v dokumentu felthesis-doc.pdf.

-- Sazební obrazec titulní stránky je celý posunutý ke spodnímu okraji.
-- Logo ČVUT je na titulní straně osamocené a také posunuté ke spodnímu okraji... takto to vypadá, že se logo vztahuje k "December 2012"
-- Na titulní straně je PODnadpis umístěn NAD NADpisem
-- Proč je patička vyvedena neproporcionálním fontem, který je tak odlišný od fontu hlavičky? Neladí s textem. Navíc v zápatí samotném jsou přítomny dva fonty. V samotném dokumentu by jich mělo být co nejméně.
-- Na straně 8 je sirotek
-- Na straně 1 je listing jinak graficky vyvedený než na straně 8
-- Listing je vyvedený fontem, který není neproporcionální (lze vidět na straně 1). Podle mě je to font, který je používán pro text, akorát z něj byly nějakým způsobem vyňaty informace o kerningu. Rád bych věděl jestli je to pravda a proč tomu tak je.

Tyto "nedostatky" jsou většinou estetického charakteru, takže silně subjektivní. Ostatní mohou mít jinou představu a právě proto jsem rád, že nám byly představeny dvě odlišné šablony, ze kterých si můžeme vybrat.

25

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Vážení,

děkuji za příspěvek, který chválí návrh plainTeXové šablony.

Chtěl bych shrnout některé důvody, proč dle mého názoru ty dva návrhy šablon vznikly a co bychom jejich existencí chtěli prosadit. Myslím si, že i o tom by se mohlo a mělo diskutovat.

Pro sestavení závěrečné práce existují některé zvyklosti porůznu formulované jako všelijaké návody na některých katedrách. To podstatné v našich šablonách, co jde mnohdy proti stávajícím katederním návodům, je:

- Chceme vymýtit doporučení typu ,,řádkování 1,5``, což je nešvar, který je jednoznačně v rozporu s dobrou typografií.
- Chceme zavést doporučení duplexního tisku. Ušetří se tím papír a objem vytištěné práce. Vzhledem k tomu, že těch prací je v současné době mnohonásobně více, než jich bylo před dvaceti lety, a předpisy ukládají tyto práce archivovat ve vytištné podobě, ušetříme tím nakonec místo na polici. Taky duplexní tisk vypadá podstatně lépe a pohodlněji se čte.
- Studenty může mrzet, že výše uvedenými dvěma opatřeními splaskne jejich práce vizuálně zhruba na třetinu. K tomu bych dodal: velké myšlenky typicky nepotřebují velké množství papíru.
- Povinně vložený formulář o zadání práce chceme odsunout do příloh, protože na začátku práce žádného potenciálního čtenáře nezajímá a navíc na začátku práce přítomnost toho formuláře kompletně rozbourá typografii.
- Chceme ujasnit, jako co a pod jakým názvem se vkládá seznam literatury.  V současných doporučeních to je něco, co není ani kapitolou ani přílohou. Tím to ale narušuje strukturu té práce. Navrhuji literaturu dát jako povinnou přílohu B. Písmeno B náhodou také asociuje slovo Bibliografie, nicméně název té přílohy by měl česky znít Literatura a anglicky References.

Dobře navržená šablona by měla pozdvihnout formální stránku závěrečné práce a ujednotit grafický styl na ČVUT. Tím také posílí pocit sounáležitosti se školou. Samozřejmě, že mnohonásobně důležitější obsahová stránka zůstává pouze v rukou studenta.

Myslím, že této diskuse by se měli účastnit nejen studenti, ale také učitelé, školitelé a vedoucí závěrečných prací.

Ještě k mojí plainTeXové šabloně. O víkendu jsem vložil mírně upravenou verzi, která na základě doporučení z Ústřední knihovny ČVUT vyhazuje ze seznamu literatury odkazy na software a dává je do poznámek pod čarou. Dále jsem tam podrobněji rozepsal, jak do práce vložit povinný formulář se zadáním práce, aby to mělo pokud možno jednotnou fazónu.

Jsem si vědom jednoho handicapu té plainTeXové šablony. Pokud se někdo náhodou už seznámil s TeXem, pak pravděpodobně s LaTeXem, protože bohužel mnozí mají zkreslený názor, že TeX=LaTeX. A já nyní v té šabloně je nutím použít něco poněkud odlišného.

Nabízím proto konzultace k přípravě té práce a napadlo mě, pokud se studenti na tom dohodnou a budou to chtít, mohu pro ně uspořádat začátečnický kurz používání TeXu (a nikoli LaTeXu). Samozřejmě mimo jakoukoli formálně zapsanou výuku. Připravuji navíc příručku k TeXu a csplainu, která by mohla být hotova někdy v létě. Zájmencům v kurzu bych ale mohl nabídnout její současnou rozpracovanou podobu a sám uvítám zpětnou vazbu při jejím dotváření.

Zdravím

Petr Olšák