26

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Tedy mé "2 halíře", či jak by měla znít počeštěná verze :-)

Při letmém prohlédnutí Latexové šablony nenacházím snad žádný vizuální rozdíl oproti nějakému tomu default stylu. Omlouvám se za nevděk... Oproti tomu ta Texová šablona skutečně vizuálně nabízí to, po čem jsem volal. Paráda. Estetické a přitom odvážné. Profesionální a přitom ne nudné. Níže pár komentářů.

Petr Olšák (olsak) napsal:

- Chceme vymýtit doporučení typu ,,řádkování 1,5``, což je nešvar, který je jednoznačně v rozporu s dobrou typografií.

Souhlasím. To je jako mor. Je potřeba to vymýtit. Závěrečná práce má být reprezentativní, a slabikářové řádkování rozhodně není reprezentativní. Takovou knihu bych si nekoupil. Řádkování 1.5 nechť si lidé používají, když posílají práci před finálním vytištěním svému vedoucímu/školiteli, aby ten si mezi řádky mohl psát poznámky. Ale finální verze má být pěkná.

Petr Olšák (olsak) napsal:

- Chceme zavést doporučení duplexního tisku. Ušetří se tím papír a objem vytištěné práce. Vzhledem k tomu, že těch prací je v současné době mnohonásobně více, než jich bylo před dvaceti lety, a předpisy ukládají tyto práce archivovat ve vytištné podobě, ušetříme tím nakonec místo na polici. Taky duplexní tisk vypadá podstatně lépe a pohodlněji se čte.

Mluvíte mi z duše. Jednostranný tisk nesnáším. Nesnáším. Z více důvodů. Ale jde vlastně o stejný problém jako výše uvedené slabikářové řádkování. Takové dílko se tváří, že toho obsahuje více, a pózy nemám rád. Z důvodu větší objemnosti a hmotnosti se to více pronese, a když si mám na víkend vzít dvě tři takové práce, už to je znát a jsem nevrlý. Hlavně ale, připadá mi to jako symbol. Jako symbol stádnosti. Omlouvám se za takovou přímost, ale jinak nedokážu vysvětlit, že někdo se v dnešní době duplexových tiskáren sníží k takové neestetické záležitosti jako je jednostranný tisk. Ten byl relevantní v době, kdy se práce psaly na psacím stroji a rozmnožovaly cyklostylem, či jak se tomu říkalo. Od té doby to jako stádo oveček (téměř) všichni opakují (čest esteticky cítícím a nebojácný studentům) snad v jakési bázni, že "se to tak dělá". A jejich vedoucí (pedagogové) je v tom ještě z "opatrnosti" snad i podporují.

Petr Olšák (olsak) napsal:

- Studenty může mrzet, že výše uvedenými dvěma opatřeními splaskne jejich práce vizuálně zhruba na třetinu. K tomu bych dodal: velké myšlenky typicky nepotřebují velké množství papíru.
- Povinně vložený formulář o zadání práce chceme odsunout do příloh, protože na začátku práce žádného potenciálního čtenáře nezajímá a navíc na začátku práce přítomnost toho formuláře kompletně rozbourá typografii.

To vložení oficiálního zadání někam dozadu je hodně dobrý nápad. Dnes je to jako pěst na oko.

Naopak si myslím, že by mohlo být velmi zajímavé, počínajíc diplomovými pracemi výše, nechat hned někde na začátku práce pořádně vidět, kdo byl jejím oponentem. A případně i kdo byl členem oponentní komise. To druhé je samozřejmě organizačně nezvládnutelné, protože se komise určují na poslední chvíli, ale ten oponent by tam být mohl. Myslím, že by to taky výrazně modifikovalo žoviální a rádoby dobrotivý přístup některých oponentů... U prací na zahraničních univerzitách je to běžné. Je to nakonec skoro i důležitější informace než samotný název práce, tedy "kdo byl ten, kdo nakonec řekl, že ta práce je solidní?"

Petr Olšák (olsak) napsal:

- Chceme ujasnit, jako co a pod jakým názvem se vkládá seznam literatury.  V současných doporučeních to je něco, co není ani kapitolou ani přílohou. Tím to ale narušuje strukturu té práce. Navrhuji literaturu dát jako povinnou přílohu B. Písmeno B náhodou také asociuje slovo Bibliografie, nicméně název té přílohy by měl česky znít Literatura a anglicky References.

No, tady bych se asi přimlouval za co nějvětší podobnost "normální" odborné literatuře. Ať už české nebo zahraniční. A nemám pocit, že by tam literatura byla uváděna coby příloha s nějakým číslem či písmenem. Prostě "Literatura". Styl "B Literatura" jsem nikdy nikde ani nezahlídl.

Petr Olšák (olsak) napsal:

Dobře navržená šablona by měla pozdvihnout formální stránku závěrečné práce a ujednotit grafický styl na ČVUT. Tím také posílí pocit sounáležitosti se školou. Samozřejmě, že mnohonásobně důležitější obsahová stránka zůstává pouze v rukou studenta.

Rozhodnutí, zda formát zprávy vnutit či ne, není naštěstí na mě. Jsem v tom 50 na 50. Možná bych to v první chvíli nechal jako "silné doporučení" ve smyslu, že i estetická část práce se hodnotí, takže pokud si nejsou opravdu ale opravdu jistí, že to udělají stejně dobře nebo lépe, tak ať raději neexperimentují. Avšak nechtěl bych upřít některým studentům tu možnost nechat i do toho grafického návrhu vlastní práce promítnou jejich individualitu. Je jich strašně málo, kteří by toho využili ve svůj prospěch, ale jsou takoví.

Petr Olšák (olsak) napsal:

Ještě k mojí plainTeXové šabloně. O víkendu jsem vložil mírně upravenou verzi, která na základě doporučení z Ústřední knihovny ČVUT vyhazuje ze seznamu literatury odkazy na software a dává je do poznámek pod čarou. Dále jsem tam podrobněji rozepsal, jak do práce vložit povinný formulář se zadáním práce, aby to mělo pokud možno jednotnou fazónu.

Jsem si vědom jednoho handicapu té plainTeXové šablony. Pokud se někdo náhodou už seznámil s TeXem, pak pravděpodobně s LaTeXem, protože bohužel mnozí mají zkreslený názor, že TeX=LaTeX. A já nyní v té šabloně je nutím použít něco poněkud odlišného.

Nabízím proto konzultace k přípravě té práce a napadlo mě, pokud se studenti na tom dohodnou a budou to chtít, mohu pro ně uspořádat začátečnický kurz používání TeXu (a nikoli LaTeXu). Samozřejmě mimo jakoukoli formálně zapsanou výuku. Připravuji navíc příručku k TeXu a csplainu, která by mohla být hotova někdy v létě. Zájmencům v kurzu bych ale mohl nabídnout její současnou rozpracovanou podobu a sám uvítám zpětnou vazbu při jejím dotváření.

Snad jen jediná kritická připomínka k designu: to omezení Obsahu pouze na polovinu stránky je sice graficky atraktivní, ale obávám se, že ne příliš praktické. Hodně těch položek, zejména podnadpisy, se budou táhnout na více řádků a může to pak být nepřehledné. Ale je to jen první dojem. Obecně se mi ale takové prvky "narušující pravidla" líbí.

Ta šablona je celkově vizuálně naprostá paráda. Avšak, obávám se, tento poslední aspekt (Tex) její šiřší uplatnění bude blokovat. Můj názor. Neustále musíme všichni optimalizovat, do čeho investovat čas a úsilí a do čeho už ne. Vzhledem k tomu, že všechny lěpší odborné zahraniční časopisy i nakladatelství přijímají příspěvky v Latexu, ba vybízejí autory k použití jejich (nakladatelství) Latexových šablon, tak já sám, obávám se, už energii dál než k Latexu nemám. Jasně, o mě primárně nejde, jde o studenty. Však říkám, mé dva halíře. Nicméně, i pro vnitřní výzkumné zprávy by se taková šablona mohla hodit.

Nedokázal by teď někdo vzít ten grafický návrh a překopat ho ještě do Latexu? A případně i do těch MS DOC (nebo jak se to dnes jmenuje) či OpenOffice ODT. Tedy, ne, že bych pro ty dva poslední uvedené horoval. Ale bude aspoň volba.

Každopádně moc díky za špičkové dílo. Konečně se mám na co odkázat, jak jsem si já takový profesionální design představoval.

27

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Tedy mé "2 halíře", či jak by měla znít počeštěná verze :-)

Snad jen jediná kritická připomínka k designu: to omezení Obsahu pouze na polovinu stránky je sice graficky atraktivní, ale obávám se, že ne příliš praktické. Hodně těch položek, zejména podnadpisy, se budou táhnout na více řádků a může to pak být nepřehledné. Ale je to jen první dojem. Obecně se mi ale takové prvky "narušující pravidla" líbí.

Ta šablona je celkově vizuálně naprostá paráda. Avšak, obávám se, tento poslední aspekt (Tex) její šiřší uplatnění bude blokovat. Můj názor. Neustále musíme všichni optimalizovat, do čeho investovat čas a úsilí a do čeho už ne. Vzhledem k tomu, že všechny lěpší odborné zahraniční časopisy i nakladatelství přijímají příspěvky v Latexu, ba vybízejí autory k použití jejich (nakladatelství) Latexových šablon, tak já sám, obávám se, už energii dál než k Latexu nemám. Jasně, o mě primárně nejde, jde o studenty. Však říkám, mé dva halíře. Nicméně, i pro vnitřní výzkumné zprávy by se taková šablona mohla hodit.

Nedokázal by teď někdo vzít ten grafický návrh a překopat ho ještě do Latexu? A případně i do těch MS DOC (nebo jak se to dnes jmenuje) či OpenOffice ODT. Tedy, ne, že bych pro ty dva poslední uvedené horoval. Ale bude aspoň volba.

Každopádně moc díky za špičkové dílo. Konečně se mám na co odkázat, jak jsem si já takový profesionální design představoval.


Zdeňku, ano, s vytvořením MS Word šablony a případnĕ i LaTeXové verze k TeXové Petra Olšáka počítáme, nicménĕ až na základĕ připomínek a komentářů vzniklých v rámci této diskuze a testů realizovaných jak studenty, tak i školitely u představených šablon. Neradi bychom paralelnĕ provádĕli úpravy ve třech formátech. Přibližnĕ do pár týdnů či mĕsíce (dle odezev) bychom rádi na ní/nich začali pracovat, aby mohly být k dispozici studentům ještĕ v tomto školním roce...

28

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:
Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Tedy mé "2 halíře", či jak by měla znít počeštěná verze :-)

Snad jen jediná kritická připomínka k designu: to omezení Obsahu pouze na polovinu stránky je sice graficky atraktivní, ale obávám se, že ne příliš praktické. Hodně těch položek, zejména podnadpisy, se budou táhnout na více řádků a může to pak být nepřehledné. Ale je to jen první dojem. Obecně se mi ale takové prvky "narušující pravidla" líbí.

Ta šablona je celkově vizuálně naprostá paráda. Avšak, obávám se, tento poslední aspekt (Tex) její šiřší uplatnění bude blokovat. Můj názor. Neustále musíme všichni optimalizovat, do čeho investovat čas a úsilí a do čeho už ne. Vzhledem k tomu, že všechny lěpší odborné zahraniční časopisy i nakladatelství přijímají příspěvky v Latexu, ba vybízejí autory k použití jejich (nakladatelství) Latexových šablon, tak já sám, obávám se, už energii dál než k Latexu nemám. Jasně, o mě primárně nejde, jde o studenty. Však říkám, mé dva halíře. Nicméně, i pro vnitřní výzkumné zprávy by se taková šablona mohla hodit.

Nedokázal by teď někdo vzít ten grafický návrh a překopat ho ještě do Latexu? A případně i do těch MS DOC (nebo jak se to dnes jmenuje) či OpenOffice ODT. Tedy, ne, že bych pro ty dva poslední uvedené horoval. Ale bude aspoň volba.

Každopádně moc díky za špičkové dílo. Konečně se mám na co odkázat, jak jsem si já takový profesionální design představoval.


Zdeňku, ano, s vytvořením MS Word šablony a případnĕ i LaTeXové verze k TeXové Petra Olšáka počítáme, nicménĕ až na základĕ připomínek a komentářů vzniklých v rámci této diskuze a testů realizovaných jak studenty, tak i školitely u představených šablon. Neradi bychom paralelnĕ provádĕli úpravy ve třech formátech. Přibližnĕ do pár týdnů či mĕsíce (dle odezev) bychom rádi na ní/nich začali pracovat, aby mohly být k dispozici studentům ještĕ v tomto školním roce...

školiteli smile ta časová pásma mi dávají zabrat...

29

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Škoda, že jsem se o tom nedozvěděl tak před dvěma měsíci (než jsem dopsal svou diplomovou práci)...

Mimochodem, to ohyzdné řádkování a jednostranný tisk je např. na fakultě strojní dokonce povinností.

Zdeněk Hurák (hurak) napsal:

Ta šablona je celkově vizuálně naprostá paráda. Avšak, obávám se, tento poslední aspekt (Tex) její šiřší uplatnění bude blokovat. Můj názor. Neustále musíme všichni optimalizovat, do čeho investovat čas a úsilí a do čeho už ne. Vzhledem k tomu, že všechny lěpší odborné zahraniční časopisy i nakladatelství přijímají příspěvky v Latexu, ba vybízejí autory k použití jejich (nakladatelství) Latexových šablon, tak já sám, obávám se, už energii dál než k Latexu nemám.

Patřím mezi tu opovrženíhodnou skupinu lidí, kteří se nikdy neobtěžovali přečíst žádný manuál k LaTeXu (mimo http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX) a naučili se to pokus-omyl (pomocí reinforcement learning big_smile ) až při tvorbě bakalářské práce v nějakém editoru (Texmaker). S LaTeXem jsem se tedy "naučil" během dvou týdnů (tj. doby, během které jsem práci překlápěl z Google Docs do šablony katedry počítačů). Myslím si tedy, že naučit se pracovat s plainTeXem (pracovat, nikoliv ho "ovládnout") tolik energie stát nebude. Ale je možné, že nejsem tolik časově vytížený jako Vy.

"Spěch zdržuje." [latinské přísloví]
"In Python, how do you create a string of random characters?" "Read a Perl file!"

30

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Zdeněk Hurák napsal:

Tedy mé "2 halíře", či jak by měla znít počeštěná verze :-)

Děkuji za příspěvek. Jsem rád, že existuje více lidí, kteří problém ,,řádkování 1,5`` a jednostranného tisku vidí stejně.

Zdeněk Hurák napsal:

Naopak si myslím, že by mohlo být velmi zajímavé, počínajíc diplomovými pracemi výše, nechat hned někde na začátku práce pořádně vidět, kdo byl jejím oponentem.

Myslím, že by se o tom dalo uvažovat. Zatím je zcela prázdná strana 2. Možná by tam nějaké údaje takového typu mohly přijít. Ovšem není to přímo otázka šablony, spíše rozhodnutí, jaké údaje jsou v závěrečné práci povinné, jaké doporučené atd.

Zdeněk Hurák napsal:
Petr Olšák (olsak) napsal:

- Chceme ujasnit, jako co a pod jakým názvem se vkládá seznam literatury.  V současných doporučeních to je něco, co není ani kapitolou ani přílohou. Tím to ale narušuje strukturu té práce. Navrhuji literaturu dát jako povinnou přílohu B. Písmeno B náhodou také asociuje slovo Bibliografie, nicméně název té přílohy by měl česky znít Literatura a anglicky References.

No, tady bych se asi přimlouval za co nějvětší podobnost "normální" odborné literatuře. Ať už české nebo zahraniční. A nemám pocit, že by tam literatura byla uváděna coby příloha s nějakým číslem či písmenem. Prostě "Literatura". Styl "B Literatura" jsem nikdy nikde ani nezahlídl.

Já občas nějaké takové publikace znám. Ale připouštím, že to podrobím ještě důkladnému průzkumu.

Zdeněk Hurák napsal:

Rozhodnutí, zda formát zprávy vnutit či ne, není naštěstí na mě. Jsem v tom 50 na 50. Možná bych to v první chvíli nechal jako "silné doporučení" ve smyslu, že i estetická část práce se hodnotí, takže pokud si nejsou opravdu ale opravdu jistí, že to udělají stejně dobře nebo lépe, tak ať raději neexperimentují. Avšak nechtěl bych upřít některým studentům tu možnost nechat i do toho grafického návrhu vlastní práce promítnou jejich individualitu. Je jich strašně málo, kteří by toho využili ve svůj prospěch, ale jsou takoví.

Nikdy jsem nepředpokládal, že by výsledkem našeho snažení měla být povinná šablona. Počítám s tím, že to bude pouze doporučené a pokud to studenti budou chtít individuálně vylepšit, nebudeme jim bránit. Ostatně TeX je otevřený systém.

Na druhou stranu bych si přál, aby byla šablona doporučena napříč fakultami ČVUT. Přeci jenom od jisté doby vnímám školu více jako celek než jako seskupení individualistických součástí.

Zdeněk Hurák napsal:

Snad jen jediná kritická připomínka k designu: to omezení Obsahu pouze na polovinu stránky je sice graficky atraktivní, ale obávám se, že ne příliš praktické. Hodně těch položek, zejména podnadpisy, se budou táhnout na více řádků a může to pak být nepřehledné. Ale je to jen první dojem. Obecně se mi ale takové prvky "narušující pravidla" líbí.

Možná je ten dojem způsoben tím, že je v ukázce obsah krátký a tedy levý sloupec (vnitřní sloupec v otevřené dvojstraně) je prázdný. Typicky prázdný nebude. Šablona je naprogramovaná tak, že jakmile je obsah delší než jeden sloupec, přesune se začátek obsahu do levého sloupce a v pravém bude pokračování (a případně další pokračování v dalších sloupcích na dalších stranách). Pak bude ta strana působit plnějším dojmem a nebude to působit tak nezvykle. Dále: obsah, ve kterém oči létají po celé šířce stránky, aby zjistily stránkovou číslici, se čte mnohem hůře než obsah poněkud zúženější.

Poznámka: záměr uvedené dvojstrany (vlevo abstrakty vpravo obsah) je snad zřejmý. Zde je bez nutnosti listování k dispozici rámec a shrnutí celé práce.

Zdeněk Hurák napsal:

...Avšak, obávám se, tento poslední aspekt (Tex) její šiřší uplatnění bude blokovat. Můj názor. Neustále musíme všichni optimalizovat, do čeho investovat čas a úsilí a do čeho už ne. Vzhledem k tomu, že všechny lěpší odborné zahraniční časopisy i nakladatelství přijímají příspěvky v Latexu, ba vybízejí autory k použití jejich (nakladatelství) Latexových šablon, tak já sám, obávám se, už energii dál než k Latexu nemám.

Obávám se taky. Nicméně rozdíl mezi TeXem a LaTeXem není zas tak propastný. Pokud se člověk omezí jen na ,,vyplňování předpřipravených šablon``, tak rozdíl dle mého názoru moc nepocítí. Typicky: kde LaTeX používá \begin{něco}...\end{něco} je třeba zpozornit, protože to bude v plainTeXu obvykle řešeno jinak. Ale v dalších věcech se příprava textu dost shoduje.

Autoři závěrečných prací mohou volit mezi variantou ,,LaTeX a pomož si sám`` (respektive obrať se na kolegy s porůznu hlubokým nebo mělkým vhledem do TeXu) nebo ,,plainTeX s možností konzultace s Olšákem``, o kterém si dovolím nekriticky tvrdit, že do toho TeXu vidí skutečně poměrně hluboko.

Vzhledem k článku ,,Proč nerad používám LaTeX`` (který jsem si po sobě po 16 letech znovu přečetl a shledal, že na něm není třeba měnit jediné slovo), je zřejmé, že s LaTeXem nechci mít nic společného.

31

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Přeji hezký den.
Rád bych zde zveřejnil připomínky a vyjádření paní dr. Ludmily Tiché, které nám zaslala:

---
Dobrý den,
trochu jsem se odmlčela, protože jsem to vše ještě probírala s kolegyní Phdr. Kováříkovou, která mě informovala o stavu přípravy šablon pro titulní listy závěrečných prací v souvislosti s jejich ukládáním v institucionálním repozitáři ČVUT. Tyto šablony se budou generovat z KOSu,, stejně jako znění Prohlášení. Takže jsou v běhu některé věci na celoškolské úrovni, které se částečně s těmi šablonami připravovanými na FEL kryjí. Asi o tom něco víte, dohadování o vzhledu a obsahu zmíněných částí prací nebylo zatím uzavřeno, ale fakulty byly vyzvány k připomínkám.

Kolegyně Mgr. Morysková připravila podrobné připomínky k oběma předkládaným šablonám pro závěrečné práce a já jsem do nich zapracovala i své připomínky. Posílám to jako přílohu - nevím ale, jak to bude možné zveřejnit v diskusním fóru.
Probírala jsem mailem některé věci s RNdr. Olšákem a tady uvádím, co je třeba u šablony dohodnout:

·         co všechno má být uvedeno na titulním listu a v jakém pořadí

·         rozlišit "vedoucí práce" u diplomových a bakalářských prací a "školitel" u disertačních prací (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT)

·         jaká má být struktura práce a jak řadit její jednotlivé části včetně zadání, poděkování, prohlášení, seznamu použité literatury, seznamů zkratek, příloh atd.

·         seznam literatury by neměl být uveden jako příloha, protože přílohy jsou nepovinné části práce, zatímco seznam použité literatury je povinný. Seznam literatury by měl být uveden i v obsahu a měl by být umístěn hned za závěrem.

·         jak označovat jednotlivé části prací a které z nich číslovat – jen kapitoly práce, nebo i jiné části (viz čl. 3 na: http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/smerniceBSZZ.html nebo http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/smerniceMSZZ.html nebo http://measure.feld.cvut.cz/klasifikacni_prace nebo http://www.comtel.cz/cz/?s=vyuka&l=upr_pis nebo http://www.elmag.org/cs/pokyny-pro-odev … ych-praci)

·         doporučit citační styl - na internetu se dá najít mnoho pokusů o citování v BiBTeXu (kterým já nerozumím), znám kolegyni ze Slezské univerzity v Opavě, která se tím zabývá. Citační manažer a generátor Citace.com uvádí, že připravuje výstupy pro LATEX (BibTEX), zatím připraveny nejsou. Tento generátor používá citace podle ČSN ISO 690 a dále APA, CSE, Harvard, Chicago, IEEE, ISO 690, MLA, NISO/ANSI Z39.29, Turabian. Citační styl uplatněný v seznamech literatury v návrzích šablon FEL je styl IEEE.Ke struktuře práce

Prohlédla jsem několik disertací z FEL, pročetla opět několik příslušných oddílů v literatuře a doporučuji tento sled:

·         desky (obsahují méně údajů než titulní list, jen škola, fakulta, nápis "diplomová práce", dole měsíc a rok vydání a jméno autora)

·         titulní list

·         abstrakt a klíčová slova

·         zadání práce (kopie zadání)

·         prohlášení

·         poděkování

·         obsah

·         seznamy obrázků, tabulek, použitých zkratek, symbolů

·         vlastní text (úvod, kapitoly, závěr)

·         seznam literatury

·         přílohy (seznam příloh a dále jednotlivé přílohy)


Všechno, co uvádím jako své návrhy, je založeno na zvyklostech na našich univerzitách a literatuře. Především si ale myslím, že je hlavně věcí pedagogů, jaké požadavky na formu a strukturu závěrečné práce mají, a hlavně, jak se dokážou shodnout.
Zdraví L. Tichá

PhDr. Ludmila Tichá
ČVUT v Praze, Ústřední knihovna
vedoucí oddělení podpory studia
-------------------------------------
tel. 22435 9982

Naposledy upravil: prihomil (06.02.2013 09:46:28)

32

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Děkuji kolegovi Olšákovi i Vítkovi Zýkovi za šablony. Nevím, nakolik mi přísluší hodnotit estetický vzhled, ale pokusím se o to.

Šablona pro TeX je rozhodně vizuálně zajímavější. Její osobitost je do značné míry určena modrým svislým pruhem, s nímž mám ale osobně trochu problém:
- Velmi se mi líbí jeho použití na titulní straně, ačkoli bych textu vedle něj nechal větší odstup.
- Modrý pruh mi už tak nesedí v roli oddělovače dvou sloupců na stránce. Zde na mě působí velmi masivním dojmem, zastiňujícím vlastní obsah stránky.
- Líbí se mi použití "části" svislého pruhu u nadpisů typu kapitola, kde hezky vizuálně odděluje hlavní části práce. U nadpisů typu sekce a podsekce mi ale jeho použití spíše vadí - viz např. strana 5 - a to z několika důvodů:
-- Nadpisy jsou vizuálně odlišeny již číslováním, velikostí, řezem a barvou písma. "Obdélníček" je zde už opravdu navíc.
-- Výška obdélníčku opět nese redundantní informaci o úrovni nadpisu, ta je nejlépe vyjádřena číslováním nadpisů.
-- Vyskytne-li se více nadpisů na jedné straně, jako je tomu třeba na zmiňované straně 5, nemůžu se ubránit dojmu, že tam vidím spíš jakésy odrážky než nadpisy.

Na titulní straně bych také zvětšil mezeru mezi titulem (CTUstyle - návod k použití) a podtitulem (Šablona v plainTeXu pro sazbu...) - takhle je mezera mezi řádky podtitulu větší než odstup podtitulu od titulu.

Ohledně dvousloupcového rozložení: při dvou sloupcích na straně velikosti A4 a s použitou velikostí písma mi sloupce přijdou úzké. S menším písmem by to bylo z mého pohledu přijatelnější, ale nevím, nakolik je proti typografickým zásadám použít na dvousloupcových stranách jinou velikost písma.

Celkově se mi ale návrh velmi líbí, a kdyby závěrečné práce podobnou úpravu měly, nadšeně bych tleskal!

Petr Pošík

Petr Pošík
kat. kybernetiky

33

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

A proč vymýšlíte novou šablonu, když existuje už dlouho šablona na kterou dával odkaz Karel Lebeda (http://lebeda.sk/k336_thesis.zip) ? Myslím si, že je velmi dobrá.

34

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Popelka (popelsta) napsal:

A proč vymýšlíte novou šablonu, když existuje už dlouho šablona na kterou dával odkaz Karel Lebeda (http://lebeda.sk/k336_thesis.zip) ? Myslím si, že je velmi dobrá.

Na každý pád zůstane (snad) nadále volba formátu práce volbou jedince, který práci píše a obhajuje. Tedy pokud někdo shledává Vámi uvedenou šablonu jako dostatečně reprezentativní, moderní, zajímavou a přitom profesionální, tak nechť ji používá. Vypadá to, že někteří jiní zase touží ještě po něčem trochu jiném. V mém případě je naplnění toho toužení blízko šablona navržená panem Olšákem. Pár vteřin jejího prohlížení asi dá odpověď na původní otázku.

Naposledy upravil: hurak (09.02.2013 22:40:51)

35

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Tak je-li tohle to místo, kde se subjektivní názory a tužby vyjadřují zájmu odladění šablony, tak toho využiji a přesně s tímto cílem budu oponovat.

Petr Pošík (xposik) napsal:

- Velmi se mi líbí jeho použití na titulní straně, ačkoli bych textu vedle něj nechal větší odstup.

Mohlo by se zkusit, ale ani teď mě to nijak neruší.

Petr Pošík (xposik) napsal:

- Modrý pruh mi už tak nesedí v roli oddělovače dvou sloupců na stránce. Zde na mě působí velmi masivním dojmem, zastiňujícím vlastní obsah stránky.

Mně se to líbí i takto, ale možná by bylo zajímavé vidět i variantu s tenčím proužkem.

Petr Pošík (xposik) napsal:

- Líbí se mi použití "části" svislého pruhu u nadpisů typu kapitola, kde hezky vizuálně odděluje hlavní části práce. U nadpisů typu sekce a podsekce mi ale jeho použití spíše vadí - viz např. strana 5 - a to z několika důvodů:
-- Nadpisy jsou vizuálně odlišeny již číslováním, velikostí, řezem a barvou písma. "Obdélníček" je zde už opravdu navíc.
-- Výška obdélníčku opět nese redundantní informaci o úrovni nadpisu, ta je nejlépe vyjádřena číslováním nadpisů.
-- Vyskytne-li se více nadpisů na jedné straně, jako je tomu třeba na zmiňované straně 5, nemůžu se ubránit dojmu, že tam vidím spíš jakésy odrážky než nadpisy.

Nedělám to naschvál, ale mám názor opačný. Mně se to právě takto líbí. V tom vidím ten rukopis. Rozhodně je to chytře vymyšlené a decentní, ale současně je to zapamatovatelné a odlišné od jiných.

Petr Pošík (xposik) napsal:

Na titulní straně bych také zvětšil mezeru mezi titulem (CTUstyle - návod k použití) a podtitulem (Šablona v plainTeXu pro sazbu...) - takhle je mezera mezi řádky podtitulu větší než odstup podtitulu od titulu.

Ohledně dvousloupcového rozložení: při dvou sloupcích na straně velikosti A4 a s použitou velikostí písma mi sloupce přijdou úzké. S menším písmem by to bylo z mého pohledu přijatelnější, ale nevím, nakolik je proti typografickým zásadám použít na dvousloupcových stranách jinou velikost písma.

Celkově se mi ale návrh velmi líbí, a kdyby závěrečné práce podobnou úpravu měly, nadšeně bych tleskal!

Petr Pošík

Prostě co člověk to názor :-)

36

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Popelka napsal:

A proč vymýšlíte novou šablonu, když existuje už dlouho šablona na kterou dával odkaz Karel Lebeda (http://lebeda.sk/k336_thesis.zip) ? Myslím si, že je velmi dobrá.

Děkuji za odkaz na šablonu katedry K336. Tato šablona se specializuje na závěrečné práce na jedné kateře a neřeší typografii (přebírá implicitní typografii LaTeXu). Mým cílem bylo něco jiného: navrhnout typografii pro závěrečné práce ČVUT a vytvořit doporučení, jak takové práce mají na ČVUT vypadat. Nástroj, kterým bude práce vytvořena, je podružný a nesmí z výsledného vizuálního dojmu vůbec trčet. Tyto nástroje (TeX, LaTeX, Slovo, OKancl) je potřeba ohnout podle navržené typografie. Není vhodné, aby ji samy nějak určovaly.

Taky jsem se nechtěl omezit jen zadáním specifickým pro jednu katedru ani jednu fakultu. Takže má šablona je o něčem jiném než šablona K336. Nedomnívám se tedy, že je moje práce zbytečná.

Jinak jsem si šablonu K336 prohlédl a dovoluji si k ní připojit pár postřehů. Z následujících slov neplyne, že je ta šablona špatná. Berte to jen jako doporučení, co by se na ni dalo zlepšit, když už to prošlo mým kritickým okem.

- Logo ČVUT v šabloně K336 se liší od loga specifikovaného ve Statutu ČVUT (viz třeba detail vyplazeného jazyka).

- Vakáty (tj. prázdné stránky)  obsahují stránkovou číslici, a někdy i plovoucí záhlaví. To je v zásadním rozporu s typografickými pravidly.

- V textu prohlášení je stupidní formulace: Nemám žádný důvod k porurušení zákona.

- Meziodstavcové mezery působí rušivě.

- Není asi rozumné, aby klikatelné odkazy byly modré i po vytištění, kdy už klikatelné nejsou.

- Proč na straně 15 trčí slovo ,,formátování`` ze sazebního zrcadla? To je v rozporu s typografickými pravidly. Na stejné straně není zatažena na předposledním řádku neslabičná předložka. Omlouvám se, rukama mi prochází desítky různých tisků k typografickým korekturám, možná se tedy projevuje má profesionální deformace.

- Tabulka není příliš podařená: malé mezery mezi textem a čarami, zbytečně velké množství čar.

37

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Dobrý den,

děkuji za připomínky. Udělám na základě vašich připomínek ještě další vizuální testy. Za svou šablonu si dovolím dále reagovat na některé konkrétní připomínky. Omlouvám se za délku příspěvku.

Ludmila Tichá napsal:


... o stavu přípravy šablon pro titulní listy závěrečných prací v souvislosti s jejich ukládáním v institucionálním repozitáři ČVUT. Tyto šablony se budou generovat z KOSu, stejně jako znění Prohlášení. Takže jsou v běhu některé věci na celoškolské úrovni, které se částečně s těmi šablonami připravovanými na FEL kryjí. Asi o tom něco víte, dohadování o vzhledu a obsahu zmíněných částí prací nebylo zatím uzavřeno, ale fakulty byly vyzvány k připomínkám.

Kde jsou přístupné materiály které můžeme připomínkovat?

Ludmila Tichá napsal:

  rozlišit "vedoucí práce" u diplomových a bakalářských prací a "školitel" u disertačních prací (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT)

To jsem opravil. V dizertacích se nyní generuje slovo školitel, v ostatních vedoucí práce. Je to trochu irelevantní oprava, protože dizertaci
předpokládám vesměs v angličtině, kde se generuje stále stejné slovo supervisor.

Ludmila Tichá napsal:

  seznam literatury by neměl být uveden jako příloha,

OK, přepracoval jsem svou šablonu, aby následovala obvyklé zvyklosti. Seznam literatury je nyní nečíslovaná kapitola zařazená za všechny předchozí číslované kapitoly, ale před písmenkované přílohy.

Ludmila Tichá napsal:

  protože přílohy jsou nepovinné části práce,

Kde se toto praví? Dle mého názoru můžeme deklarovat povinné přílohy. Třeba zadání práce.

Ludmila Tichá napsal:

   jak označovat jednotlivé části prací a které z nich číslovat  jen kapitoly práce, nebo i jiné části (viz čl. 3 na: http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/smerniceBSZZ.html nebo http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/smerniceMSZZ.html nebo http://measure.feld.cvut.cz/klasifikacni_prace nebo http://www.comtel.cz/cz/?s=vyuka&l=upr_pis nebo http://www.elmag.org/cs/pokyny-pro-odev … nych-praci )

V uvedených odkazech se nepíše, jak mají být jednotlivé části práce číslovány a v jakém pořadí mají být řazeny. Řazení je uvedeno jen v dokumentu na comtel.cz, ale ten dokument nemůžeme brát vážně, protože používá nekorektní řádkování a ani nedokáže pořádně centrovat titulní list.

Ludmila Tichá napsal:


Prohlédla jsem několik disertací z FEL, pročetla opět několik příslušných oddílů v literatuře a doporučuji tento sled:

         titulní list
         abstrakt a klíčová slova
         zadání práce (kopie zadání)
         prohlášení
         poděkování
         obsah
         seznamy obrázků, tabulek, použitých zkratek, symbolů
         vlastní text (úvod, kapitoly, závěr)
         seznam literatury
         přílohy (seznam příloh a dále jednotlivé přílohy)

Neshodneme se. Doporučuji změnit tento sled. Zadání práce přesunout do přílohy A, dále poděkování/prohlášení doporučuji dát před abstrakty.

Michaela Morysková napsal:

Tištěná závěrečná práce musí obsahovat níže uvedené minimum náležitostí: ...
b)      Titulní list
Titulní list je vypracován v jazyce práce. Je na něm uveden název, eventuálně podnázev práce, včetně jejich anglického ekvivalentu, autor
práce, druh (bakalářská, diplomová, disertační práce) a rok vytvoření závěrečné práce, název vysoké školy, fakulty a katedry, jméno vedoucího práce v případě prací bakalářských a diplomových. U disertačních prací se uvádí jméno školitele. Dále se uvádí studijní program a studijní obor.

To je příliš mnoho informací, takže pro titulní list je to jednoznačně typograficky nevhodné. Navrhuji překlad titulu a podtitulu dát k abstraktu.

Taky je sporné, zda uvádět název programu i oboru na titulní list. To jsou někdy docela dlouhé fráze, často s opakujícími slovy (když se napíše program i obor dohromady). Spíš bych to šoupnul, není-li zbytí, na stranu 2.

Michaela Morysková napsal:

c)      Zadání se uvádí jen u prací bakalářských a diplomových.

A nemusí být na začátku práce. Navrhuji to dát do přílohy A.

Michaela Morysková napsal:

Římské číslování
Je potřeba?

Bylo to v zadání, viz přílohu A. Nejsem autorem tohoto zadání.

Michaela Morysková napsal:

Prohlášení
2. odst. -  nepřesná formulace (nejde o užití díla, to je dáno zákonem), ale jde o to, že práce byla vypracována v souladu s Aut.Z.

Prohlášení jsem opravil přesně podle Metodického pokynu 1/2009. Od tohoto Metodického pokynu se ale odlišuji v tom, že prohlášení není na samostatné stránce, ale je aspoň na významném nepřehlédnutelném místě.

Michaela Morysková napsal:

Poděkování, prohlášení
Každé bych dala na novou stranu  přehlednější i více obvyklé

Já ne, nabouralo by to typografii úvodních listů práce.

Michaela Morysková napsal:

Obsah
Dala bych na celou stranu a ne jen na 1/2 (zbytečně jej to prodlužuje).

Naopak se tím obsah zkracuje. Zkuste si rozmyslet, kolik plochy papíru spotřebujete pro toto sdělení:

1 Úvod ........................................................................ 1

a kolik pro toto sdělení:

1 Úvod .................. 1

Michaela Morysková napsal:

Seznam tabulek a obrázků
Zvážila bych, zda je nedat k přílohám na konec textu a uvedla bych je v obsahu (aby se vědělo, že jsou a kde).

Mám jiný názor. Tyto seznamy mají charakter obsahu, neboť odkazují na stránky. Není důvod to dávat jinam než k obsahu.

Michaela Morysková napsal:

Jednotlivé seznamy (tabulek, obrázků) bych dala každý na novou stránku.

To naruší typografický záměr, takže můj názor: Ne.

Michaela Morysková napsal:

Záhlaví
Trochu matoucí - chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, že se nejedná o součást textu.

OK, dal jsem mezi záhlaví a text větší mezeru.

Michaela Morysková napsal:

Úvod
Většinou se nečísluje.
Chybí ZÁVĚR.

Úvod i závěr bude z důvodu symetrie číslován. Má to větší logiku. Úvod není předmluva, kterou píše někdo jiný (ta se skutečně nečísluje), je to úvod psaný autorem jako integrovaná součást textu.

Michaela Morysková napsal:

Kapitola 1  Úvod
Zbytečně se duplikuje (navíc v obsahu je uveden pouze 1 Úvod  nesourodé). To samé se opakuje v dalších kapitolách i v přílohách (v obsahu A Zadání práce, v textu Příloha A  Zadání práce)

Je naprosto obvyklé, že text v záhlaví kapitol se nepřepisuje do plovoucího záhlaví ani do obsahu zcela doslova.

Michaela Morysková napsal:

Zadání - umístění záleží na požadavcích fakulty/školy.

Mě jde o to, aby tyto požadavky respektovaly možnost dát zadání do přílohy A.

Michaela Morysková napsal:

Tabulka  není zcela přehledná (pletou se čísla, splývají údaje). Bylo by lepší odlišit řádky a sloupce.

Neměl jsem ten dojem, ale budiž. Dal jsem větší implicitní mezeru mezi sloupce.

Michaela Morysková napsal:

Výčet bodů je zarovnán bez odsazení, zatímco uvádějící text je odsazen - nebylo by lepší zarovnat výčet pod odsazený text?

Výčet bodů má v prostoru pro odsazení puntík (nebo číslo) a odsazuje kompletně celý odstavec, nejen první řádek. Toto je obvyklé řešení, pokud chceme mít do sebe vnořené výčty, kde každý další má o jedno odsazení více. Viz příklad v příloze A.

Michaela Morysková napsal:

Kde je řečeno, že se musí používat pouze průběžné pořadí u citací? Odkazuje se na Přílohu A, v dokumentu jsem nikde nenašla, že by bylo explicitně řečeno, že se může používat pouze tento způsob citování.

Je to řečeno v příloze A, osmý puntík, konec věty.

Michaela Morysková napsal:

Příloha A
Bod 2  neměla by být uvedena i slovenština? Viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 32, bod 5.

Samozřejmě znám Studijní a zkušební řád. Tu přílohu A jsem netvořil já, je to zadání práce, které je v této věci chybné, jak jste správně postřehla. Nicméně šablona samotná respektuje Stud. a zkuš. řád, protože implemetuje slovenštinu rovnocenně s češtinou a angličtinou.

Michaela Morysková napsal:

Mělo by být řečeno, kterým citačním stylem se řídit (případně citační normou ISO 690). Ukázky citací jsou zřejmě podle citačního stylu IEEE  tam se píší jména autorů v pořadí křestní jméno, příjmení, proto se pak citace v seznamu řadí podle čísel). Záleží na citačním stylu.

To není moje parketa. Uvítám, když v tom někdo udělá jasno. Různé obory mají různé citační zvyklosti. Možná by se toto mělo respektovat a nezavádět celoškolskou normu.

Petr Pošík napsal:

Vyskytne-li se více nadpisů na jedné straně, jako je tomu třeba na zmiňované straně 5, nemůžu se ubránit dojmu, že tam vidím spíš jakési odrážky než nadpisy.

Vy to vnímáte jako nevýhodu, já to naopak považuji za zajímavou souhru skutečností.

Petr Pošík napsal:

Na titulní straně bych také zvětšil mezeru mezi titulem (CTUstyle - návod k použití) a podtitulem (Šablona v plainTeXu pro sazbu...) - takhle je mezera mezi řádky podtitulu větší než odstup podtitulu od titulu.

Ty řádky jsou pochopitelně stejně velké, ale působí optický klam. Takže jsem tam pro kompenzaci klamu drobnou mezeru přidal.

38

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Přimlouvám se za ponechání textu zadání práce či zadávacího listu na začátku práce. To říkám jako  příležitostný oponent a člověk, který si z vlastního zájmu tu a tam nějakou práci přečte. První, co mne hned po názvu zajímá, je právě zadání. V samotném textu práce, od úvodních kapitol s rešeršemi a rozborem zadání až po samotný závěr, pak mohu sledovat, jak autor zadání naplňuje. Proto je podle mne správné, že zadání najdu vždy na stále stejném místě na začátku práce a nemusím ho hledat někde "daleko vzadu" v přílohách.
Troufám si tvrdit, že podobně postupují i členové zkušebních komisí, kteří na seznámení se s prací mají podstatně méně času.

39

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Petr Olšák (olsak) napsal:

Vážení,
...
Jsem si vědom jednoho handicapu té plainTeXové šablony. Pokud se někdo náhodou už seznámil s TeXem, pak pravděpodobně s LaTeXem, protože bohužel mnozí mají zkreslený názor, že TeX=LaTeX. A já nyní v té šabloně je nutím použít něco poněkud odlišného.

Dobry den,
chtel bych podekovat p. Olsakovi za vytvoreni opravdu pekne vypadajici sablony CTUstyle - elegantni a moderni.

Dale mam 2 navrhy:
*) nechtel byste kod umistit treba na github? Myslim, ze by to bylo dobre misto pro snadne zasilani drobnych oprav, navrhu a napriklad variaci pro konkretni ucely jednotlivych kateder apod.

*) \(la)tex_noob{ Bylo by mozne tuto sablonu(vzhled) prevest do formatu pro LaTeX? Jako zacatecnikovi mi jde hlavne o moznost pouziti GUI nastroju (napr. texstudio), ktere napovidaji prikazy, hlidaji reference, pravopis, a zmeny jsou hned videt v pdf. Nebo jak je nastavit, aby pouzivaly csplain?  }

Dekuji, Marek

Naposledy upravil: otahama2 (15.03.2013 16:47:46)

40

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Marek Otáhal (otahama2) napsal:

...
*) \(la)tex_noob{ Bylo by mozne tuto sablonu(vzhled) prevest do formatu pro LaTeX? Jako zacatecnikovi mi jde hlavne o moznost pouziti GUI nastroju (napr. texstudio), ktere napovidaji prikazy, hlidaji reference, pravopis, a zmeny jsou hned videt v pdf. Nebo jak je nastavit, aby pouzivaly csplain?  }

..tak se omlouvam, pozadavek na prevod do Latex formatu plynul z me neznalosti. Latex umi interpretovat dany (plain)TeX soubor. I texstudio IDE se mi podarilo nastavit, aby pouzivalo csplain a vse pekne funguje.
V textudiu:
Configure-Commands a Latex a PdfLatex zdejte: pdfcsplain -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex

41

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

jeste 2 navrhy:
Myslim, ze by bylo dobre pridat i pole \oponent (ktere by bylo na stejnem radku jako \supervisor, napravo od nej.
A polozky \supervisorinfo a \oponentinfo, fungovaly by stejne jako authorrinfo, vhodne napr. pokud je vedouci/oponent prace z jine fakulty/z komercni sfery apod.
Co si o tom myslite?

..jeste \acknowledgement ...bud vepredu/vzadu jako priloha, "neosobni" podekovani, napr za poskytnuta data, vypocetni zdroje, za tento styl... smile

Naposledy upravil: otahama2 (17.03.2013 23:29:48)

42

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Marek Otáhal napsal:

jeste 2 navrhy:
Myslim, ze by bylo dobre pridat i pole \oponent (ktere by bylo na stejnem radku jako \supervisor, napravo od nej.
A polozky \supervisorinfo a \oponentinfo, fungovaly by stejne jako authorrinfo, vhodne napr. pokud je vedouci/oponent prace z jine fakulty/z komercni sfery apod.
Co si o tom myslite?

Chtěl bych udržet minimum deklaračních příkazů. Chcete-li spát něco napravo od \supervisor, pište to přímo v poli \supervisor. Má-li být něco pod ním, pište do pole \supervisor oddělovač \nl.

Osobně bych jména a další údaje o oponentech necpal na titulní stranu, ale na stranu 2 za titulní stranou. Tato strana je implicitně vakát. Přidal jsem proto deklarační příkaz \pagetwo, jehož obsah se zjeví na straně 2 dole. Text může být víceřádkový nebo třeba víceodstavcový. Tam podle mě patří údaje o oponentech. Novou verzi CTUstyle s příkazem \pagetwo jsem zveřejnil před malou chvílí.

Marek Otáhal napsal:

..jeste \acknowledgement ...bud vepredu/vzadu jako priloha, "neosobni" podekovani, napr za poskytnuta data, vypocetni zdroje, za tento styl... smile

Máte na mysli nějaké ,,druhé poděkování''? Vepředu jste omezen prostorem pro jeden sloupec, odstavců můžete mít více. Je možné, že někteří autoři děkují tak košatě, že jim jeden sloupec nebude stačit. Pak by bylo potřeba zmenšit font a řádkování. Nebo, jak píšete, další poděkování odsunout někam do přílohy. Jak vypadají přílohy je zcela v režii autora, tam šablona nic neomezuje.

43

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Marek Otáhal (otahama2) napsal:
Marek Otáhal (otahama2) napsal:

...
*) \(la)tex_noob{ Bylo by mozne tuto sablonu(vzhled) prevest do formatu pro LaTeX? Jako zacatecnikovi mi jde hlavne o moznost pouziti GUI nastroju (napr. texstudio), ktere napovidaji prikazy, hlidaji reference, pravopis, a zmeny jsou hned videt v pdf. Nebo jak je nastavit, aby pouzivaly csplain?  }

..tak se omlouvam, pozadavek na prevod do Latex formatu plynul z me neznalosti. Latex umi interpretovat dany (plain)TeX soubor. I texstudio IDE se mi podarilo nastavit, aby pouzivalo csplain a vse pekne funguje.
V textudiu:
Configure-Commands a Latex a PdfLatex zdejte: pdfcsplain -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex


To je samozřejmě možné, ale pořád je to plainTeXová šablona. Domníváme se, že většina uživatelů zná a umí používat LaTeX s jeho standardními makry; z tohoto hlediska by LaTeXová šablona byla uživatelsky přívětivější.

Chystáme převod TeXové verze kolegy Olšáka do LaTeXu. Bohužel námi oslovený typograf Zýka, který připravoval druhou verzi, je momentálně pracovně velmi zaneprázdněn. Chtěl bych tímto oslovit akademickou obec, pokud někdo z Vás nemá kontakt na šikovného typografa či odborníka na LaTeX, který by byl ochotný za 10 tis. Kč převést z TeX (verze kolegy Olšáka) do LaTeXu a upravit příslušné šablony Víta Zýky, aby mne kontaktoval.

Naposledy upravil: xzvanove (18.03.2013 09:42:00)

44

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Diky za \pagetwo.

Pridal jsem prikaz \oponent:
(tesne pod supervisora): \mtext{oponent}:\the\oponent \par
a
\mtdef{oponent}       {Oponent}           {Oponent}        {}
Nicmene rad bych jmeno vedouciho a oponenta zarovnal na stejnou uroven (tab-em), to se mi v Texu nedari...? (& vypise, ze je pouzit na nevhodnem miste)
Neco jako \begin{tabbing} text  \= sem
a \>taky sem ...

To je proc by se mi libila sabona pro Latex ...mnozstvi predpripravenych prikazu/prostredi.

Jeste ke grafice, v Acknowledgement / Declaration a Abstrakt / Abstract je modry pruh ktery puli stranku, jenze na kazde z techto stranek je jinak posunuty, coz podle me pusobi osklive.
Vypada to, ze je zarovnan na znak "/", bylo by mozne ho fixne umistit doprostred? (Ale ne u Contents - tam je hezke, ze je vlevo a je dost mista pro delsi nadpisy kapitol!)
A bud rozhodit zarovnani na "/", nebo v lepsi pripade posunout do strany i nadpisy a zachovat toto zarovnani.


Jeste koukam, ze odsazeni u \chap a \app se lisi podle liche/sude stranky (hezke pro knizku,ze?), bylo by mozne pridat "styl/prepinac"- neco jako \draf pro pdf? \pdf, ktere pocita s elektronickou podobou a nastavi stejne odsazeni, takze to "neskace", kdyz clovek scrolluje stranky?

Myslite, ze by to bylo mozne/dobre?
Dekuji

Naposledy upravil: otahama2 (18.03.2013 19:30:58)

45

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Marek Otáhal napsal:

Diky za \pagetwo....

Dobrý den,

TeXnikálie typu, jak zarovnat dvě slova pod sebe, dořešíme emailem. Myslím, že není vhodné tím zatěžovat toto fórum.

Oponenty bych nedával na titulní stranu, ale na stranu dva. Chcete-li je mít na titulní straně, je to Vaše specifické rozhodnutí. Příkaz \opponent přidávat nebudu. Někdy může být oponentů více, pak by to se mělo generovat slovo Oponenti nebo Opponents.

Modré pruhy jsou vždy přesně uprostřed tiskového zrcadla a znak / je přesně nad nimi. Pokud se Vám zdá, že pruhy nejsou na stejném místě, je to tím, že levá stránka má jiné okraje než pravá, tj. celé zrcadlo je na levé a pravé stránce umístěno mírně jinak.

O možnosti vypnout režim duplexového tisku (kvůli tomu, že si to lidé budou prohlížet jen na monitoru) budu uvažovat. Technicky to není problém, ale otázka je, zda by do nesvádělo k neduplexovému tisku.

Naposledy upravil: olsak (18.03.2013 21:15:05)

46

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Zvánovec napsal:

...Domníváme se, že většina uživatelů zná a umí používat LaTeX s jeho standardními makry; z tohoto hlediska by LaTeXová šablona byla uživatelsky přívětivější.

Mám jiný názor. LaTeX není uživatelsky přívětivější než plain, naopak. Uvedu příklady.

1) Máme vytisknout Ahoj světe!

csplain napsal:

Ahoj světe! \bye

LaTeX napsal:

\documentclass{article}
\usepackage[cech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
Ahoj světe!
\end{document}

2) Matice A = (ab//cd).

plain napsal:

$$ {\bf A} = \pmatrix{a&b\cr c&d} $$

LaTeX napsal:

\begin{displaymath}
\mathbf{A} = \left(
\begin{array}{cc}
a&b\\c&d
\end{array} \right)
\end{displaymath}

3) Verbatim v odstavci

plain napsal:

Tady je "\cosi" napsané "tak, jak je".

LaTeX napsal:

Tady je \verb+\cosi+ napsané \verb+tak, jak je+.

4) Funkce daná různým způsobem

plain napsal:

$$ f(x) = \cases{1   & pro $x\in Q$\cr
                 x-1 & pro ostatní $x$}
$$

LaTeX napsal:

\begin{equation}
f(x) = \left\{ \begin{array}{ll}
1 & \textrm{pro $x\in Q$}\\
x-1 & \textrm{pro ostatní $x$}
  \end{array} \right.
\end{equation}

Mám pokračovat? Uživatele skutečně baví pořád psát \begin{cosi}...\end{cosi}?

To je důvod, proč nebudu převádět svou šablonu do LaTeXu. Nechci nutit uživatele psát blbosti.
Ani za ty nabízené peníze 10kKč to dělat nebudu. Srovnání: CTUstyle jsem nabídl akademické obci zdarma. (Pozn. pokud by někdo namítl, že jsem za to dostal mzdu odpovídající času, který jsem tomu věnoval v zaměstnání, odpovídám, že ne: šablonu CTUstyle jsem udělal během svého desetidenního pobytu v nemocnici).

47

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Petr Olšák (olsak) napsal:
Stanislav Zvánovec napsal:

...Domníváme se, že většina uživatelů zná a umí používat LaTeX s jeho standardními makry; z tohoto hlediska by LaTeXová šablona byla uživatelsky přívětivější.

Mám jiný názor. LaTeX není uživatelsky přívětivější než plain, naopak. Uvedu příklady...

Mám pokračovat? Uživatele skutečně baví pořád psát \begin{cosi}...\end{cosi}?

To je důvod, proč nebudu převádět svou šablonu do LaTeXu. Nechci nutit uživatele psát blbosti.
Ani za ty nabízené peníze 10kKč to dělat nebudu. Srovnání: CTUstyle jsem nabídl akademické obci zdarma. (Pozn. pokud by někdo namítl, že jsem za to dostal mzdu odpovídající času, který jsem tomu věnoval v zaměstnání, odpovídám, že ne: šablonu CTUstyle jsem udělal během svého desetidenního pobytu v nemocnici).


Je mi zřejmé, že tuto diskuzi nad Vámi jako jedním z největších odborníku na TeX nevyhraji, o to už se neúspěšně pokoušeli lepší odborníci než já wink Tato iniciativa nevznikla pro to, abychom zavedli kurz na plainTeX, ale abychom připravili jednotné šablony pro prostředí, ve kterém jsou studenti bakalařského, magisterského studia či doktorandi zvyklí pracovat. Pokud se podíváte na většinu ostatních univerzit, nabízejí právě LaTeXové šablony. Stejně tak pokud zasíláme články do prestižních časopisů, většinou je jednou ze dvou možností LaTeXová šablona

viz. např.
http://www.opticsinfobase.org/submit/te … efault.cfm

48

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Stanislav Zvánovec napsal:

Je mi zřejmé, že tuto diskuzi nad Vámi ...

Nechtěl jsem s Vámi vést diskusi o plainu ani se prsit tím, jaký jsem odborník. Byl to jen odrazový můstek k tomu, abych veřejně vysvětlil, proč zrovna já nebudu dělat tu konverzi šablony CTUstyle do LaTeXu, ačkoli bych to uměl: odporuje to mému přesvědčení, že to je správné. O některých šablonách některých časopisů si myslím své. A když jste uvedl odkaz na časopisy, uvedu také časopis, který se věnuje přímo TeXu http://tug.org/TUGboat/. Ten nabízí rovněž dvě šablony: jednu LaTeXovou a druhou plainTeXovou. Časopis samotný je formátován plain TeXem a pro články dodané v LaTeXu je použit LaTeXový emulátor.

49

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Dobrý den,
šel by ještě přidat typ práce "Teze dizertační práce"? Bylo by pěkné mít i teze ve stejném stylu jako dizertaci.
Děkuji.

50

Re: Šablonky na fakultní publikace (DP, BP, dopisy, knihy)

Dobrý den,

chtěl bych poděkovat panu Olšákovi za jeho výbornou! šablonu závěrečných prací. Úspěšně jsem dokončil svou DP pomocí jeho šablony. Její vzhled je v porovnání s tou pro LaTeX naprosto výborný a nadčasový a po barevném vytištění celá práce působí velice pěkným dojmem. Dokonce i ten 2 sloupcový styl pro obrázky, obsah, tabulky vypadá po vytištění a svázání daleko lépe než na počítači. Původně se mi to moc nezdálo, ale ve finále je to výborný.  Jak se ukázalo, barevný tisk opravdu v dnešní době není zase tak nedostupný.  Všem co znají LaTex, bych doporučil přejít na plainTex. Musím souhlasit s panem Olšákem s tím co si myslí o LaTeXu. Na konec mám podobný názor a k LaTeXu už se pravděpodobně nevrátím.

K šabloně bych měl pár připomínek, které bych já osobně uvítal:

a) Rád bych, kdyby číslování stránek v pdf, odpovídalo číslům stránek  práce. Něco jako má šablona z katedry počítačů co jsem na ni sem na forum dával odkaz. První stránky mají v pdf římské číslování a strana 1 je pak skutečně strana 1.
b) Okraj u hřbetu se mi po svázání zdál asi i tak zbytečně veliký. Ubral bych ještě tak 5mm.
c) Bylo by možné udělat něco, do čeho by se uzavřel zápis rovnice vysázené pomocí $$ vyraz $$ a udělalo by nad a pod rovnicí malá prázdná místa? Takto mi připadají rovnice trochu utopené v textu.
d) V módu stupně šedi,  mi příde název práce po vytištění trochu nečitelný. Možná by bylo lepší, kdyby byl černou barvou.