1

Téma: FYI: Změny ve vydávání průkazů ČVUT

Dobrý den, přeposílám informace z VICu:

Předmět:     Průkazy ČVUT - změna politiky vydávání
Datum:     Fri, 04 Jan 2013 15:40:34 +0100
Od:     Petr Zacha <Zachape@vc.cvut.cz>Dobrý den všem,
rád bych Vás tímto jakožto zástupce IT pracovníků na fakultách
informoval o změnách, ke kterým došlo při vydávání a správě průkazů
ČVUT. Mohlo by se Vám to hodit při komunikaci s uživateli. Další
informace naleznete na webových stránkách ČVUT.
1) Přestal se vydávat *průkaz zaměstnance* a *průkaz hosta*.
2) Začal se vydávat *průkaz typ osobní*, který může být vydán komukoli,
kdo je fyzickou osobou evidovanou v KOS, EGJE nebo v HOST, tedy jak
studentům, tak zaměstnancům a hostům. Tím došlo k rozšíření množiny
osob, které mohou dostat *průkaz typ osobní* o zaměstnance zaměstnané na
DPP a o účastníky CŽV evidované v KOS.
3) Pro vydávání *průkazů typu osobní* platí rozdílné ceníky. Zaměstnanci
na hlavní pracovní poměr a DPČ mají některé položky v ceníku zdarma
(hradí je ČVUT prostřednictvím VIC), osoby na DPP, účastníci CŽV a hosté
patří do více zpoplatněné skupiny.
4) Jestliže se ze zaměstnance na hlavní pracovní poměr stane například
zaměstnanec na DPP nebo účastník ČŽV, *průkaz typ osobní* mu zůstává
nadále v platnosti a není třeba mu udělovat statut hosta a  vydávat
*průkaz hosta*, tak jako doposud.
5) Průkazy se vydávají s platnosti na 10 let. Výměnu průkazu za nový je
možné provádět až poslední měsíc před ukončením platnosti, jinak je
výměna považována za požadavek držitele průkazu a je zpoplatněna.
6) Původní *průkazy zaměstnance* a *průkazy hosta* přešli také do režimu
"průkazu typu osobní" tzn., že je na ně uplatňována stejná politika viz
bod 4.
7) Se SÚZ bylo dohodnuto častější předávání údajů. Veškeré změny v
průkazech (vydání, zablokování...) se promítnou do menz do 1h.
8) *Průkaz host přenosný* se nově vydává jako *průkaz typ přenosný*.
S pozdravem
Petr Zácha