1

Téma: Volby do AS FEL 2013

Vážení kolegové a kolegyně,

pokud to ušlo vaší pozornosti, tak vězte, že jsou vyhlášeny volby do akademického senátu fakulty a nyní zbývá ještě týden na podání kandidátek. Zde jsou technické podrobnosti.

Senát je zastupitelský orgán akademické obce a hraje ve fungování fakulty významnou roli, protože podle zákona schvaluje a projednává věci podstatné pro její chod. Navrhuje například jmenování i odvolání děkana, schvaluje členy vědecké rady (ta rozhoduje například o udělení titulu doc. a prof.), schvaluje rozpočet, projednává studijní programy, podmínky pro přijetí do studia apod. Pokud vám tedy na fakultě záleží a chtěli byste nějakým způsobem přispět k jejímu fungování, tak tohle je skvělá příležitost. Několik současných senátorů už dopředu oznámilo, že nebudou znovu kandidovat, a bude tedy potřeba nová krev.

Pokud by vás zajímaly nějaké podrobnosti, třeba jak probíhají zasedání, co od senátorování můžete čekat, kolik to zabere času apod., tak vám za sebe rád odpovím, ať už tady, nebo osobně.

2

Re: Volby do AS FEL 2013

Rád bych se tedy zeptal:
Kolik času zabere senátorování (jak často a jak dlouhé jsou zasedání a jaký den bývají)?
Na co jsi hrdý, že jsi mohl ovlivnit? (nějaké konkrétní záležitosti)
Děkuji

3

Re: Volby do AS FEL 2013

Zasedání trvají typicky tak 3 až 4 hodiny a jsou zpravidla v pátek od rána průměrně tak jednou za měsíc. To je tedy minimální čas, který se senátorováním stráví, ale pokud to člověk chce brát poctivě, tak tím stráví víc. Třeba pročítáním předložených materiálů, e-mailovou konferencí a pokud se rozhodne být členem nějaké komise (ty za zabývají nějakou konkrétní oblastí jako pedagogika, věda, PR apod.), tak ještě přibudou setkání komise. Ty se scházejí podle potřeby, ale je to asi tak čtyřikrát do roka.

Pokud bych měl vybrat jednu věc, na kterou jsem hrdý, že jsem mohl ovlivnit, pak jsou to volby děkana, kdy se nám podařilo inzerovat tuto pozici v mezinárodním časopise a do voleb se navíc přihlásil jeden zahraniční kandidát. To považuji za znatelný posun.

Jinak senát pro mě byla rozhodně cenná zkušenost, protože jsem mohl nahlédnout do fungování školy a navíc to člověka učí, jak jednat a dalšími lidmi.

4

Re: Volby do AS FEL 2013

O tom, co se od členství v senátu dá čekat, si můžete přečíst také tento článek.