1

Téma: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Akademický senát FEL vyhlásil volby do AS FEL. Na www stránkách fakulty naleznete Kandidátky uchazečů. Využijte toto téma ke zjištění názorů jednotlivých kandidátů na to, co Vás na fakultě zajímá či pálí.

Prosím využijte toto téma také k diskusi se studentskými kandidáty doplňovacích voleb - odkaz výše je platný.

Naposledy upravil: jnovak (05.04.2013 14:00:31)

2

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Vážené kandidátky, vážení kandidáti, jaký je Váš názor na hodnocení vědy a výzkumu na FEL? Co si myslíte například o kategorii „funkční vzorek“, „(pseudo-)prestižní konference“, „článek v mezinárodním časopise proslulém zejména na Litoměřicku"? Jak byste postupovali u zcela jasných případů podvodu s body ve VVVS? Předem děkuji za Vaše názory.

3

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Otázka pro Mgr. Pavlu Péterovou:

Dobry den,

Otazka 1: „Pohlavní vyváženost“
Ve Vaší kandidátce jsem narazil na poměrně abstraktní termín: „Pohlavní vyváženost“. Mohl bych poprosit o definici tohoto sousloví, či v jakém smyslu je zde myšleno?

Otazka 2: „Rozšíření Soft skills“
Velký deficit studentů  FEL a nejenom studentů je absence znalostí společenského chování. Myslíte, že by bylo možné spíše prosadit výuku etikety, či dobrých mravů? Jaký máte názor na toto?

Z života radovat se uměl, práci nade vše ctil. Chudý na fakultu přišel, chudý ji opustil.

4

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

S pomocí naší paní sekretářky jsem seřadil katedry podle poměru „počet úvazků na katedře“ / „počet kandidátů do senátu“. Počet úvazků jsem vzal podle VVVS a počet kandidátů podle tohoto webu. Tento poměr ukazuje, na kolik zaměstnanců každé katedry připadá jeden její kandidát. Vyšla nám zajímavá tabulka (drobně upravená 8.3., vysvětlení dole)

13113 - katedra elektrotechnologie                       3,3   
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce        4,5   
13104 - katedra jazyků                                       5,5   
13115 - katedra elektroenergetiky                         5,6   
13137 - katedra radioelektroniky                           6,6   
13134 - katedra mikroelektroniky                          9,2   
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a hum. věd 12,2
13117 - katedra elektromagnetického pole          12,9     
13136 - katedra počítačů                                   13,2   
13138 - katedra měření                                     13,4   
13132 - katedra telekomunikační techniky        13,6   
13135 - katedra řídicí techniky                            14,3   
13131 - katedra teorie obvodů                        17,6   
13133 - katedra kybernetiky                           21,0   
13102 - katedra fyziky                                    24,1   
13101 - katedra matematiky                             24,7     
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce    -     

Tabulku vede katedra elektrotechnologie 13113, u které připadá 1 kandidát do senátu zhruba na 3 její zaměstnance, následuje katedra elektrických pohonů a trakce 13114 s jedním kandidátem na zhruba na 4 své zaměstnance, atd. Na konci je pak katedra elektromagnetického pole 13117 s jedním kandidátem na zhruba 26 jejích zaměstnanců a u katedry počítačové grafiky je poměr nekonečný, nebo kandidáta do senátu nemá. Zarážející je velký nepoměr i samo pořadí.

Rozumíte tomu? Nechtějí silnoproudé katedry výrazně zvýšit svůj už tak velký vliv v senátu a tedy i na fakultě?

Zajímavé je porovnat toto pořadí s pořadím relativních výkonů kateder podle VVVS. Tam si je můžete seřadit vcelku i zvlášť podle jednotlivých kritérií (publikace, citace, granty, doplňková činnost, uznání), opět vždy děleno počtem úvazků. Přitom si nelze nevšimnout, že v těchto srovnáních skončí výše vedoucí katedry většinou někde dole.

-----
OPRAVA TABULKY 8.3. dopoledne:
V původní tabulce jsme zapomněli na pana doc. Zvánovce z katedry elektromagnetického pole. Důvodem bylo, že v jeho hyperlinku v seznamu kandidátů na stránce voleb nebyla příslušnost ke katedře uvedena vůbec. Uvnitř jeho volebního letáku samozřejmě uvedena byla správně, ale tam už se náš skrutátor nepodíval, počítal to podle hyperlinků. Po jeho započtení má katedra elektromagnetického pole 2 kandidáty na 25,88 úvazků, což ji podílem 12,9 posouvá z konce tabulky doprostřed. Tabulka výše byla příslušně upravena. Omlouvám se všem a děkuji několika kolegům, kteří mě na to nezávisle upozornili.
----
DOPLŇEK 8.3. dopoledne:
Dostal jsem dotaz na to, odkud jsem vzal čísla o celkovém úvazku katedry. Dále jeden ze čtenářů upozornil , že jedna z kateder má na svém webu uvedeno číslo jiné. Sice to nahoře zmiňuji, ale raději dodám podrobnější vysvětlení:

V databázi VVVS, kam má každý z FEL přístup přes https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/  , je v „Hlavním menu“ dole položka „Hodnocení vědeckovýzkumné úrovně“ a v ní podpoložka „Pořadí kateder (jen FEL)“. Po jejím otevření se objeví nové menu umožňující řadit výkony kateder podle jednotlivých kategorií (volba zaškrtnutím), v jednotlivých letech (lze vybrat). Přitom výsledná tabulky vždy uvádí nejen body, ale i úvazky jednotlivých kateder a dokonce je možné pořadí sestavit dle relativního výkonu na jeden úvazek.
V tomto menu jsem tedy
1)    nastavil hodnocení od 2012 do 2012! To je nutné, při větším rozsahu se totiž sečítají úvazky za více roků.
2)    V dolním okénku „Podíl úvazků …“ jsem defaultní hodnotu „33“ nahradil správnou hodnotou „100“. Jinak by se totiž úvazek „učitele“ započítal jen třetinou.
3)    Pokud pak vytvořím jakékoli hodnocení, výsledná tabulky vždy obsahuje sloupec „Úvazky učitelů“ a vedle něj sloupec „Úvazky výzkumníků“.
4)    V každém řádku jsem čísla obou sloupců sečetl a tak dostal „celkový úvazek katedry“, kterým jsem ve své tabulce vydělil počet kandidátů.

Tento postup jsem použil z následujících důvodů:
a)    Jiná data nemám k dispozici, tato jsou veřejná, každý může provést totéž a můj výsledek překontrolovat.
b)    Tato čísla jsou oficiální a věřím, že fakulta v nich nepodvádí. Protože jsou veřejná, může každý fakultu překontrolovat.
c)    Údajům z webů kateder moc nevěřím, a to ani u té naší, bývají tam čísla zastaralá či jinak pokřivená.
d)    Hlavně ale:  Právě tato čísla jsou databází VVVS použita pro různá pořadí kateder, seřazených dle relativních výkonů podle počtu publikací, projektů, citací, HS, …. na 1 úvazek katedry. Jsou proto zejména vhodné pro srovnání s pořadím podle relativní snahy katedry dostat se do senátu!

-------------------------------------------------------------------

DOPLNĚK 8.3. večer:
Dotazy se množí a kontrolovat údaje z VVVS se mnohým nechce. Takže raději uvedu i zdrojová data.
Ve sloupcích jsou "počet kandidátů" (dle jejich seznamu) - katedra - počet úvazků v roce 2012 (dle VVVS) - výsledný poměr   
       
4    13113 - katedra elektrotechnologie    13,1     3,3   
4    13114 - katedra elektrických pohonů a trakce    17,96     4,5   
3    13104 - katedra jazyků    16,61     5,5   
2    13115 - katedra elektroenergetiky    11,1     5,6   
3    13137 - katedra radioelektroniky    19,75     6,6   
2    13134 - katedra mikroelektroniky    18,44     9,2   
2    13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd    24,31     12,2   
2    13117 - katedra elektromagnetického pole    25,88     12,9   
3    13136 - katedra počítačů    39,55     13,2   
2    13138 - katedra měření    26,79     13,4   
2    13132 - katedra telekomunikační techniky    27,25     13,6   
2    13135 - katedra řídicí techniky    28,62     14,3   
1    13131 - katedra teorie obvodů    17,62     17,6   
4    13133 - katedra kybernetiky    83,83     21,0   
1    13102 - katedra fyziky    24,12     24,1   
1    13101 - katedra matematiky    24,7     24,7   
0    13139 - katedra počítačové grafiky a interakce    16,75     -

Naposledy upravil: sebekm1 (08.03.2013 19:18:16)

5

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Omezení volebního papírku kandidáta na půl stránky A4 snižuje jeho hodnotu k nule. I proto se volební sliby omezují na stručné fráze typu „zvýším prestiž fakulty,“ „zlepším spolupráci mezi katedrami“ anebo „zlepším studijní programy“. Co kdyby teď každý kandidát na webu povinně své body rozvedl, vysvětlil a hlavně uvedl ke každému pár konkrétních kroků, jimiž chce svého cíle dosáhnout?

A pokud kandiduje současný člen senátu, měl by navíc povinně objasnit, co se mu v minulém období povedlo a co ne. Kolikrát a jak veřejně vystoupil, anebo, a to zejména, proč vůbec nevystoupil? Dále by většina stávajících senátorů měla vysvětlit, proč úplně ignorují toto webové fórum, které si přece sami zřídili?

Voliči, zkuste využít toto, že teď senátoři vaše hlasy potřebují a donuťte je odkrýt karty. Až bude po volbách, to už se s vámi většina senátorů z nich bavit nebude, jako se nebavili v minulém období.

A pokud někdo na vaše otázky neodpoví ani teď, pak ho samozřejmě nevolte!

6

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Dobrý den,

na všechny kandidující mám následující dvojici otázek:

  • Co by měl, podle Vás, umět absolvent bakalářského oboru na FEL (bez ohledu na specializaci oboru)?

  • Je správné, aby byli přijímáni do doktorského studia studenti "bez peněz" - tzn. pouze na státní stipendium (< 10tis. korun měsíčně)? Pokud ne, co s tím?

Díky za odpovědi.

7

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Václav Chudáček (chudacv) napsal:

Dobrý den,

na všechny kandidující mám následující dvojici otázek:

  • Co by měl, podle Vás, umět absolvent bakalářského oboru na FEL (bez ohledu na specializaci oboru)?

  • Je správné, aby byli přijímáni do doktorského studia studenti "bez peněz" - tzn. pouze na státní stipendium (< 10tis. korun měsíčně)? Pokud ne, co s tím?

Díky za odpovědi.

Odpověd na Vaši první otázku týkající se dovedností absolventa bakalářského programu na FEL:
Určitě by student měl mít dostatečné teoretické základy z matematiky a fyziky a na těchto základech by mělo stavět navazující magisterské studium. Pakliže tomu tak není, pak student v odborných předmětech bere vzorečky jako bitmapy a při košatějších vzorcích je bere s odporem. Ve svém předchozím studiu na FEL jsem absolvoval nemalé množství matematických předmětů a rozhodně mám teď  v odborných předmětech lepší pocit (a hlavně vykládanou látku lehčeji pochopím), když vím, kde se ty vzorce vzaly a co se za nimi skrývá.

A druhá otázka týkající se peněz:
Tím bych chtěl i zároveň částečně odpovědět Tomáši Hynkovi (jako student se ve VVVS zatím moc neorientuji, prosím berte to na vědomí). Základní stipendium je podle mě v pořádku jako základní "taxa" pro všechny. Následně by však mělo být vedlejší finanční ohodnocení adekvátní vědeckým výsledkům doktoranda. Tyto výsledky by však měly být spravedlivě posuzovány. Určitě bych jako vědecký výsledek nepovažoval „článek v mezinárodním časopise proslulém zejména na Litoměřicku" apod. viz Tomáš Hynek. Naopak takové výsledky by měly býti ignorovány a neměly by se projevovat v bodovém ohodnocení. A v případě, že se někdo dopustí podvodu v bodovém ohodnocení, mělo by toto být trestáno jako každý jiný podvod (např. plagiátorství).

Děkuji za položení otázek.
Mile rád odpovím i na další.

8

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

S pomocí naší paní sekretářky jsem seřadil katedry podle poměru „počet úvazků na katedře“ / „počet kandidátů do senátu“. Počet úvazků jsem vzal podle VVVS a počet kandidátů podle tohoto webu. Tento poměr ukazuje, na kolik zaměstnanců každé katedry připadá jeden její kandidát. Vyšla nám zajímavá tabulka

13117 - katedra elektromagnetického pole          25,9   

Na konci je pak katedra elektromagnetického pole 13117 s jedním kandidátem na zhruba 26 jejích zaměstnanců a u katedry počítačové grafiky je poměr nekonečný, nebo kandidáta do senátu nemá. Zarážející je velký nepoměr i samo pořadí.

Rozumíte tomu? Nechtějí silnoproudé katedry výrazně zvýšit svůj už tak velký vliv v senátu a tedy i na fakultě?

Zajímavé je porovnat toto pořadí s pořadím relativních výkonů kateder podle VVVS. Tam si je můžete seřadit vcelku i zvlášť podle jednotlivých kritérií (publikace, citace, granty, doplňková činnost, uznání), opět vždy děleno počtem úvazků. Přitom si nelze nevšimnout, že v těchto srovnáních skončí výše vedoucí katedry většinou někde dole.


Mohl byste si opravit číslo pro k13117 - máme 2 kandidáty do senátu (Hoffmann, Zvánovec), tj. poměr 12.9

9

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Tomáš Hynek (hynektom) napsal:

Vážené kandidátky, vážení kandidáti, jaký je Váš názor na hodnocení vědy a výzkumu na FEL? Co si myslíte například o kategorii „funkční vzorek“, „(pseudo-)prestižní konference“, „článek v mezinárodním časopise proslulém zejména na Litoměřicku"? Jak byste postupovali u zcela jasných případů podvodu s body ve VVVS? Předem děkuji za Vaše názory.


Vzhledem k tomu, že jsem byl členem komise, která se novým hodnocením vědy na FELu zabývala, tak se velmi rád podělím o své postoje k daným otázkám (které ne vždy byly reflektovány či prosazeny při hlasování)

1) funkční vzorek - tato kategorie je velmi nešťastná a bohužel velmi často zneužívána. Zde jsem hlasoval v komisi pro snížení bodového hodnocení na FEL v této kategorii a pro zavedení přísnějších kontrol. Ukázalo se, že po kontrolách v roce 2012, provedených pod panem proděkanem Škvorem, ne všechny funkční vzory splňovaly i jen minimální požadavky nového řešení-výstupu vědecké práce sad
Na druhou stranu v přihláškách mnoha běžících projektů již byl slíben jako jeden z výstupů funkční vzorek (zejména v prvních letech řešení projektů TAČR, kdy ještě není možné předpokládat finální výstupy typu užitných vzorů či patentů, ale již jsou k dispozici kvalitní výstupy (pozn. neplnění bodů grantové přihlášky výrazně ovlivňuje hodnocení "stop and-or go" kontroly řešení projektů ze strany poskytovatele), takže úplným vyškrtnutím této položky bychom zabránili řešitelům grantů i fakultě zapsání uskutečněného a požadovaného výsledku (i velmi kvalitního, viz velké množství FZV; zkuste si projít tyto výstupy a jejich materiály, které měla komise k dispozici).

stručně -> FZV, pokud budou hodnoceny RIV a vyžadovány v projektech tak ANO, nicméně podstaně snížit jejich bodové hodnocení na FEL, tak aby byla nastavena priorita pro jiné výstupy vědecké práce, a zavést jejich přísnější kontrolu


2) prestižní konference - opět velmi diskutabilní téma...
Ne každému je známo, že od začátku roku 2013 je jako prestižní konference ve VVVS uznána pouze ta, mající proceedings, resp. Váš konkrétní článek na WoS. Dříve bylo nutno prokázat WoS zápis z předchozích ročníků, ne aktuálního.

pro příklad - pokud by toto pravidlo platilo před 3 roky, tak za 2012 byste neměl počítánu prestižní konferenci (bodové zvýšení by bylo až poté, co se objeví zápis na WoS), a za rok. 2011 ICUWB až poté, co byste přidal  WOS:000302462400063 , které u Vašeho zápisu na VVVS stále chybí

Toto je novinka, která by měla vyčistit spekulace a potlačit několik triků, jak si zvýšit bodové hodnocení (např. u konf. s podobným jménem, či pod společnou značkou organizátora) wink
...i když přiznávám, náš národ je opravdu velmi vynalézavý, uvidíme, na co nového narazíme...   Osobně bych byl pro úplné zrušení kategorie prest. konference ve VVVS.3) podvody - zde je někdy složité prokázat úmysl - chyby dělá každý, což se ukazuje při každoročních kontrolách výstupů jdoucích do RiVu (FEL pouze procenta případů). Mohou nastat při zápisu třetí osobou (tejemník-sekretářka), či nedůsledností, i neznalostí definice výsledku (toto bych raději nerozebíral smile, a často jsou pak snadno opravitelné. Některé univerzity zneužívají nedůsledné kontroly RiVu a posílají každý rok o desítky procent více špatných údajů s tím, že ve výsledku (i po finanční sankci za špatné údaje) na tom vydělají. Jsem velmi rád, že toto není případ naší fakulty!!!

Něco jiného je Vámi zmiňované plagiátorství, připisování se k cizím článkům, kde nejsem jedním z autorů, aj...  Zde by univerzita/akademické pracoviště mělo být velmi důsledné a jednoznačně zakročit!

10

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Tomáš Hynek (hynektom) napsal:

Co si myslíte například o kategorii „funkční vzorek“....?

Asi se shodneme na to, že vědecky bezvýznamné konference a časopisy by se neměly bodovat vůbec, konferencím typu IEEE nebo SPIE bych jistou míru prestiže uznal (a zanechal stávající ohodnocení). 

Na (ne)funkčních a jiných vzorcích mi vadí, že jsou to výsledky nikoliv nekontrolovatelné, jak často zaznívá v diskusích na fóru, ale víceméně nekontrolované, takže se příslušných kategorií schová leckterý nesmysl. Vzorky jsou ale přece celkem jasně definovaným a regulérním druhem výsledku výzkumu a experimentálního vývoje. Pokud někteří členové AO nemají dostatek soudnosti, aby zvážili dopad takto přihlášených "výsledků" na prestiž fakulty, je potřeba zřídit pracovní skupinu/komisi, která vyhodnotí vhodnost odeslání výsledků do RIV. Paušální odsouzení vzorků ale není podle mého názoru vhodným východiskem.

Osobně vnímám vzorky jako most mezi výsledkem VaV a komercionalizací. Nebylo by možné, aby nedílnou součástí pracovní skupiny byl nezávislý evaluátor, který posoudí možnost komercionalizace jako jedno z kritérií? A peníze získané ze tyto výsledky účelově vázat na transfer technologie? Pak by to mohlo mít smysl.

Všechno by mohlo být jinak, pokud by tento administrativní úkon provedl RIV, kterému zjevně přísluší. Podle aktuálně platné definice je fukční vzorek "výrobek, přístroj nebo vzorek biologického charakteru, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje"... např. v přihlášce projektů TAČR je třeba podrobně tyto výsledky uvádět. takže by se daly eliminovat výsledky, které nebyly plánovány nebo dokonce vůbec nesouvisí s tématem grantu.

Jak byste postupovali u zcela jasných případů podvodu s body ve VVVS?

Jak se pozná zcela jasný případ podvodu s body?

Jak postupovat v případu prokázaného podvodu napovídá Článek 2 zásad vědecké a publikační činnosti, který ukládá vedoucímu pracovníkovi vyvodit důsledky z neetického chování podřízených pracovníků. Těmito věcmi je třeba se zabývat, trestem by mělo být kárné opatření adekvátní závažnosti provinění.

11

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

S pomocí naší paní sekretářky jsem seřadil katedry podle poměru „počet úvazků na katedře“ / „počet kandidátů do senátu“. Počet úvazků jsem vzal podle VVVS a počet kandidátů podle tohoto webu. Tento poměr ukazuje, na kolik zaměstnanců každé katedry připadá jeden její kandidát. Vyšla nám zajímavá tabulka
......................

Prosím, požádejte Vaší paní sekretářku o doplnění tzv. primárních dat, tedy čísel z kterých Vaše tabulka vychází (počet kandidátů a úvazky). Bohužel nemám sekretářku, ani čas to přepočítávat, ale vychází mi +- 3 kandidáti / katedra. Což bych považoval za přiměřené. Že se na tzv. velkých katedrách, nenajde dostatečné procento angažovaných lidí je spíše smutné.

A tato věta, založená na zmiňované tabulce, mi připomíná spíše proběhlé prezidentské volby, než důstojnou diskusi na VŠ

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

.......
Rozumíte tomu? Nechtějí silnoproudé katedry výrazně zvýšit svůj už tak velký vliv v senátu a tedy i na fakultě?
......

12

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Děkuji kandidátům Hejtmánkovi, Zvánovcovi a Vítkovi za jejich odpovědi. Ostatní uchazeči o senát se snad ještě ozvou. Celkem mile jste mě překvapili co se týče zmíňěných kategorií, např:

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Ne každému je známo, že od začátku roku 2013 je jako prestižní konference ve VVVS uznána pouze ta, mající proceedings, resp. Váš konkrétní článek na WoS. Dříve bylo nutno prokázat WoS zápis z předchozích ročníků, ne aktuálního.

je podle mě jednoznačně krok k lepšímu.

Stanislav Vítek (viteks) napsal:

Asi se shodneme na to, že vědecky bezvýznamné konference a časopisy by se neměly bodovat vůbec, konferencím typu IEEE nebo SPIE bych jistou míru prestiže uznal (a zanechal stávající ohodnocení).

Tady se obávám, že ani razítko IEEE není zárukou ničeho. Vzpomínáte na duo Boreš & Volner? Nebo vyložený klenot IEEE (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome. … er=1001955).

K druhé otázce:

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

Něco jiného je Vámi zmiňované plagiátorství, připisování se k cizím článkům, kde nejsem jedním z autorů, aj...  Zde by univerzita/akademické pracoviště mělo být velmi důsledné a jednoznačně zakročit!

Stanislav Vítek (viteks) napsal:

Jak se pozná zcela jasný případ podvodu s body?

Narážíte na případ o kterém se decentně zmíňil v jiném vláknu prof. Škvor?

Zbyněk Škvor (skvor) napsal:
Tomáš Uřičář (uricatom) napsal:

Ve VVVS je tak mozne najit napriklad publikace, kde si desaty autor (jediny z CVUT) "skromne" priznava 90% podil na dusevnim vlastnictvi. O to zajimaveji pak pusobi skutecnost, ze dany autor krome profesionalni ucty ke svym spoluautorum pozapomnel take na to ze v dane publikaci jeho jmeno nefiguruje vubec...

Na vyhledavani publikaci, u kterych podil spoluautorstvi roste s poradim autora, mame skript. Kontrola se provadi po uzaverce vkladani dat.

Vami zminovany pripad znam. Bude prezentovan pro pouceni na gremiu vedoucich pracovniku FEL 30/1/2013.

Pro neznalé viz. https://forum.fel.cvut.cz/topic/3649/up … el/page/3/ . Víte o tomto něco bližšího, třeba jak "bylo vedení důsledné" a "zakročilo" či "vyvodilo důsledky"? Pan proděkan přislíbil větší informovanost a zveřejnění celé věci, tímto ho tedy prosím, aby to například v původním vláknu udělal. Snad je vlákno interní, asi se shodneme, že špinavé prádlo si na veřejnosti prát nemáme a nemusíme.

13

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

A protože se nám tu diskuze celkem hezky rozeběhla a někteří kandidáti jsou až překvapivě aktivní (když to srovnáme s diskuzní aktivitou současného senátu, všechna čest výjimkám), přidám dvě trošičku kontroverznější otázky:

1) Jaký je Váš názor na ČIIRK a zejména, zda má být součást ČVUT / součást FEL / nemá být vůbec ...?
2) A takový evergreen zdejšího fóra. Měl by podle Vás být prof. Šebek členem Vědecké rady FEL? 

Zrovna Vás nešetřím, já vím :-)
Děkuji předem za odpovědi.

14

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Václav Chudáček (chudacv) napsal:

Dobrý den,

na všechny kandidující mám následující dvojici otázek:

  • Co by měl, podle Vás, umět absolvent bakalářského oboru na FEL (bez ohledu na specializaci oboru)?

  • Je správné, aby byli přijímáni do doktorského studia studenti "bez peněz" - tzn. pouze na státní stipendium (< 10tis. korun měsíčně)? Pokud ne, co s tím?

Díky za odpovědi.

Dobrý den,

Obecně řečeno, absolvent bakalářského oboru by se měl velmi dobře orientovat ve své specializaci a měl by být schopen samostatně realizovat řešní zadaného odborného problému. Oproti maturantům by měl být schopen porozumět zvolené metodě (má lepší vzdělání v matematice, fyzice, své specializaci ap.) - orientuje se tedy nejen v tom co dělá ale i proč to dělá zrovna tak jak to dělá. Oproti vyším vzděláním od něj nemusíme očekávat inovaci ve zvolené metodě či vynalézání metod nových.

V přijímání studentů "bez peněz" nevidím velký problém. Odpovídá to nastavenému systému. Základní stipendium lze posílit pomocí standartní SGS (Studentská grantová soutěž ČVUT). Na mnoha pracovištích se mohou studenti zapojit i do výzkumných projektů a zajímavě si vylepšit finanční stránku studia (což na druhou stranu může mít negativní vliv na délku studia). Každý doktorand stojí před volbou zda preferuje rychlost studia, nebo lepší finanční podmínky (samozřejmě není pravidlem, že tyto dva parametry musí jít vždy proti sobě).

Naposledy upravil: xvokrine (08.03.2013 12:30:41)

15

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Tady se obávám, že ani razítko IEEE není zárukou ničeho. Vzpomínáte na duo Boreš & Volner? Nebo vyložený klenot IEEE (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome. … er=1001955).

Jistě, paušalizovat nelze. Na druhou stranu jsou bezesporu konference, kde se nedá opublikovat úplně všechno už jenom proto, že se tam sjede špička oboru a prezentace s nulovým přínosem vypadá minimálně trapně.

Radioektronika má poslední záznam ve WoS z roku 2009. Takže letos již prestižní konferencí nebude (pokud tomu tak nebylo už loni).

Narážíte na případ o kterém se decentně zmíňil v jiném vláknu prof. Škvor?

Pro neznalé viz. https://forum.fel.cvut.cz/topic/3649/up … el/page/3/ . Víte o tomto něco bližšího, třeba jak "bylo vedení důsledné" a "zakročilo" či "vyvodilo důsledky"? Pan proděkan přislíbil větší informovanost a zveřejnění celé věci, tímto ho tedy prosím, aby to například v původním vláknu udělal. Snad je vlákno interní, asi se shodneme, že špinavé prádlo si na veřejnosti prát nemáme a nemusíme.

Ano, mám na mysli tento případ. Diskuse kolem něj (bohužel) utichla. Určitě lze vést obecnou diskusi o tom, jestli může dojít k nedopatření/chybě (ano, může), ale každá publikace má v systému VVVS svého garanta a ten by měl být za řádné vyplnění zodpovědný.

Špinavé prádlo by se na veřejnosti prát rozhodně nemělo, ale jistou formu "medializace" podobných případů bych přivítal.

16

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Tomáš Hynek (hynektom) napsal:

Vážené kandidátky, vážení kandidáti, jaký je Váš názor na hodnocení vědy a výzkumu na FEL? Co si myslíte například o kategorii „funkční vzorek“, „(pseudo-)prestižní konference“, „článek v mezinárodním časopise proslulém zejména na Litoměřicku"? Jak byste postupovali u zcela jasných případů podvodu s body ve VVVS? Předem děkuji za Vaše názory.


Hodnocení vědy je velmi složitá věc. Funkční vzorek zde byl docela dobře vysvětlen. Asi není nutné, aby byl speciálně hodnocen. Prestižní konference je také velmi ošemetná záležitost. I přes vylepšení v podobě ověření přes databázi WoS není stav příliš uspokojivý. Kontrola pomocí WoS sice redukuje počet pseudo-prestižních konferencí, avšak (alespoň v některých oborech) diskriminuje konference, které ve WoS nejsou nikoli z důvodu kvality, ale z důvodu nezájmu organizátorů konference. WoS není nezávislou databází a proto pro náš účel funguje pouze z části. Vědci jsou v tomto případě rukojmím WoSu a bylo by chybou nepublikovat na prestižních konferencích, které momentálně nejsou indexovány. U časopisů je situace lepší díky jejich citačním indexům, ktere se momentálně v hodnocení vědy používají.

Na otázku o podvodu s body nelze snadno odpovědět. Lze si pod ní představit administrativní chybu, špaté pochopení metodiky, machinace při určování spoluautorů a jejich pořadí, či přímo plagiarismus. Každý případ by měl být samozřejmě pečlivě posouzen a pokud lze prokázat, tak i náležitě trestán.

Naposledy upravil: xvokrine (08.03.2013 12:28:40)

17

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:
Michael Šebek (sebekm1) napsal:

S pomocí naší paní sekretářky jsem seřadil katedry podle poměru „počet úvazků na katedře“ / „počet kandidátů do senátu“. Počet úvazků jsem vzal podle VVVS a počet kandidátů podle tohoto webu. Tento poměr ukazuje, na kolik zaměstnanců každé katedry připadá jeden její kandidát. Vyšla nám zajímavá tabulka

13117 - katedra elektromagnetického pole          25,9   

Na konci je pak katedra elektromagnetického pole 13117 s jedním kandidátem na zhruba 26 jejích zaměstnanců a u katedry počítačové grafiky je poměr nekonečný, nebo kandidáta do senátu nemá. Zarážející je velký nepoměr i samo pořadí.

Rozumíte tomu? Nechtějí silnoproudé katedry výrazně zvýšit svůj už tak velký vliv v senátu a tedy i na fakultě?

Zajímavé je porovnat toto pořadí s pořadím relativních výkonů kateder podle VVVS. Tam si je můžete seřadit vcelku i zvlášť podle jednotlivých kritérií (publikace, citace, granty, doplňková činnost, uznání), opět vždy děleno počtem úvazků. Přitom si nelze nevšimnout, že v těchto srovnáních skončí výše vedoucí katedry většinou někde dole.


Mohl byste si opravit číslo pro k13117 - máme 2 kandidáty do senátu (Hoffmann, Zvánovec), tj. poměr 12.9

Opravdu jsme na vás zapomněli, omlouvám se. Důvodem bylo, že ve vašem hyperlinku v seznamu kandidátů na stránce voleb nebyla příslušnost ke katedře uvedena vůbec. Uvnitř vašeho volebního letáku samozřejmě uvedena byla správně, ale tam už se náš skrutátor nepodíval, počítal to podle hyperlinků. Po vašem započtení má katedra elektromagnetického pole 2 kandidáty na 25,88 úvazků, což ji podílem 12,9 posouvá z konce tabulky doprostřed. Tabulka výše byla příslušně upravena. Omlouvám se ještě jednou vám a děkuji vám i dvěma dalším kolegům, že jste mě na to upozornili.

18

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Jiří Vokřínek (xvokrine) napsal:

V přijímání studentů "bez peněz" nevidím velký problém. Odpovídá to nastavenému systému. Základní stipendium lze posílit pomocí standartní SGS (Studentská grantová soutěž ČVUT). Na mnoha pracovištích se mohou studenti zapojit i do výzkumných projektů a zajímavě si vylepšit finanční stránku studia (což na druhou stranu může mít negativní vliv na délku studia). Každý doktorand stojí před volbou zda preferuje rychlost studia, nebo lepší finanční podmínky (samozřejmě není pravidlem, že tyto dva parametry musí jít vždy proti sobě).

Nejak nerozumim posledni vete - rychlost studia versus financni podminky. Ja mel za to, ze dobre placeny doktorand se nemusi starat o nejaky privydelek a venuje se naplno studiu. Podle mne jsou doktorandi bez penez problemem dost velkym. Jelikoz za 4 tisice se prezit neda, tak bez dalsi podpory studenti chodi na brigady nebo rovnou nekde pracuji. Nikomu to nevadi - skolitel ma bodiky, katedra penize z vyuky (naprosta vetsina kateder uci sve doktorandy), student plati male dane a ta ctyrka cisteho se sikne take. Akorat pak takovi studenti temer bez vyjimky nedodelaji studium. SGS castecne situaci resi, da to cca 8-10 cisteho mesicne, a za tech 14 uz se prezit da. Jenze SGS neni jisty prijem a navic obvykle muze zacit az po nejake dobe. Skolitel by mel prokazat schopnost doktoranda platit dostatecne, aby se mohl venovat sve praci.
FEL pred casem vyrobil tabulku uspesnosti skolitelu. Korelace uspesny skolitel - bohaty dobre publikujici skolitel a neuspesny skolitel - chudy nepublikujici skolitel je z te tabulky naprosto zrejma (tim nerikam, ze je to plati absolutne pro vsechny). Mam za to ze se ji senat nijak nezbyval, prestoze se tam objevili udesnosti jako skolitel 30 nesupesnych doktorandu z 30 apod.

19

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Jsem potěšen tím množstvím zájemců o práci v AS FEL, zejména tím velkým množstvím nových jmen. Jen mám poněkud potíže se v tom orientovat. Abych se dostal k těm alespoň krátkým volebním proslovům, musím se postupně proklikat, přitom klikání není moje hobby.

Abych se v tom jako volič aspoň o trochu více vyznal, udělal jsem si tedy shrnující stránku http://petr.olsak.net/kandidati-asfel2013/ do které jsem zahrnul všechny ty Apětky na jedinou www stránku v podobě obrázků. Obrázky mají dohromady 2.6M, což snad není mnoho. Kandidáty jsem seřadil (pro změnu) podle údaje v závorce za jménem. Pokud dále má kandidát ve svém proslovu URL odkaz na další informace, zařadil jsem jej vedle jeho jména v podobě textu ,,více`` v hranaté závorce.

Jednoltivé PDF soubory jsem prohnal skriptem na konverzi do JPG. Tyto zdrojové PDF soubory byly bohužel velice rozdílné kvality (často odrážely kvalitu software, který na to kandidát použil), takže jsem do toho občas musel zasáhnout manuálně. Bohužel, export do textu z těch všelijak vytvořených PDF je zabitá šance, takže jsem vyvořil aspoň ty obrázky, ve kterých se pochopitelně a bohužel nedá vyhledávat text.

Já na to nemám sekretářku, musel jsem si to udělat sám. Možná to ještě někdo další ocení.

Zdravím

Petr Olšák

20

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Pavel Hrzina (hrzinap) napsal:

Že se na tzv. velkých katedrách, nenajde dostatečné procento angažovaných lidí je spíše smutné. A tato věta, založená na zmiňované tabulce, mi připomíná spíše proběhlé prezidentské volby, než důstojnou diskusi na VŠ

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Rozumíte tomu? Nechtějí silnoproudé katedry výrazně zvýšit svůj už tak velký vliv v senátu a tedy i na fakultě?

Oba jste podle mne trochu mimo. Katedry nenominuji do senatu a pripadna doporuceni zamestnanci mohou ignorovat. Muj vedouci katedry (nejaky Sebek :-) sice poslal mail, ze jsou volby a ze bychom meli zvazit ucast, ale zadny dopad to nemelo. Mail nejspis vetsina lidi smazala jako spam, navic tusim ze koncil slovy "... stejne to asi k nicemu nebude", coz neni zrovna optimisticka pobidka. Takze katedry vliv zvysit nemohou, jelikoz nemaji zadnou paku, jak donutit zamestnance kandidovat.
Kolega Hrzina ovsem dela podobnou chybu, kdyz maly pocet kandidatu oznacuje za nedostatecne procento angazovanych lidi. Kdyz pominu ponekud nevhodne zvolene slovo "angazovanych", tak ochota kandidovat rozhodne a priori neznamena snahu byt ku prospechu fakulte - a naopak. Motivace stati se senatorem muze byt ruzna - od cireho altruismu a smyslu pro zodpovednost pres snahu se zviditelnit (senat nebo SSM, hlavne at jsem tam) az po klientelismus a potrebu si trochu prisypat do korytka (to posledni se tyka jen zamestnancu). Jsem optimista, takze verim, ze naprosta vetsina kandidatu tam jde z toho prvniho duvodu - bohuzel se mi zda, ze to je i duvod, proc mi oblibeni senatori jiz nechteji pokracovat.

Jednou z motivaci podilet se na rozhodovani je i pocit, ze soucasny stav neni dobry. Pokud je clovek spokojeny, nema moc duvod vynakladat energii na neco, co stejne funguje samo. Ja vidim velky relativni podil onech kateder zminenych vyse (v pomeru ke vsem zamestnancum vysoky je) jako jistou indikaci toho, ze na zminenych katedrach je vetsi nespokojenost se soucasnym stavem, at uz je to cokoli.

21

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Kolega Hrzina uvedl na kandidatce toto:

"Upevnění pozice odborných asistentů na ČVUT FEL. Naplnění myšlenky – kvalitní výuka rovná se kvalitní motivovaný odborný asistent, nikoliv přetížený nezkušený doktorand, nebo věčně publikující docent, případně funkcemi zavalený profesor. Vytvoření důstojných a stabilních podmínek pro odborné asistenty, kteří nemají ambice na další kariérní růst."

Muze to nejak rozvest? Ja to pochopil takto:
kvalitní výuka rovná se kvalitní motivovaný odborný asistent - kdo by nesouhlasil? Prave kavlitni motivovany, odborne zdatny a dobre publikujici asistent je zaklad fakulty
přetížený nezkušený doktorand - souhlasim, ale takovy problem uz je minulosti, jelikoz doktorandi uci dve hodiny tydne (nebo vubec) a navic obvykle vedou cviceni ci laboratore
věčně publikující docent - to je skutecne problem, mam opravdu spoustu docentu, kteri se vecne odhodlavaji neco napsat. Ale casy se meni - novi docenti toho publikuji uz celkem dost a cekat na novou praci vecnost nemusime
funkcemi zavalený profesor - souhlasim, zatizeni je enormni a mohlo by se snizit, treba omezenim poctu lidi v komisich, ruznych nesmyslnych nekonecnych schuzi apod.

Akorat porad nemohu pochopit posledni vetu. Kde jinde nez na vysoke skole by meli mit lide ambice? Odborny asistent je z principu jen prestupni stanice - bud jedete nahoru, nebo odbocite jinam. Jiste muze byt par vyjimek (at az je nazveme teaching assistant ci jim nechame jmeno OA), ale obecne asistent pres 40 let by mel byt vyjimkou, ne pravidlem.

Naposledy upravil: polcatom (08.03.2013 16:18:52)

22

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Petr Olšák (olsak) napsal:

Jsem potěšen tím množstvím zájemců o práci v AS FEL, zejména tím velkým množstvím nových jmen. Jen mám poněkud potíže se v tom orientovat. Abych se dostal k těm alespoň krátkým volebním proslovům, musím se postupně proklikat, přitom klikání není moje hobby.

Abych se v tom jako volič aspoň o trochu více vyznal, udělal jsem si tedy shrnující stránku http://petr.olsak.net/kandidati-asfel2013/ do které jsem zahrnul všechny ty Apětky na jedinou www stránku v podobě obrázků. Obrázky mají dohromady 2.6M, což snad není mnoho. Kandidáty jsem seřadil (pro změnu) podle údaje v závorce za jménem. Pokud dále má kandidát ve svém proslovu URL odkaz na další informace, zařadil jsem jej vedle jeho jména v podobě textu ,,více`` v hranaté závorce.

Jednoltivé PDF soubory jsem prohnal skriptem na konverzi do JPG. Tyto zdrojové PDF soubory byly bohužel velice rozdílné kvality (často odrážely kvalitu software, který na to kandidát použil), takže jsem do toho občas musel zasáhnout manuálně. Bohužel, export do textu z těch všelijak vytvořených PDF je zabitá šance, takže jsem vyvořil aspoň ty obrázky, ve kterých se pochopitelně a bohužel nedá vyhledávat text.

Já na to nemám sekretářku, musel jsem si to udělat sám. Možná to ještě někdo další ocení.

Zdravím

Petr Olšák

Pekne zpracovane, prehledne:)...Jen me trochu mrzi, ze tam nemam kandidatku:(

23

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Jan Hejtmánek napsal:
Petr Olšák napsal:

Abych se v tom jako volič aspoň o trochu více vyznal, udělal jsem si tedy shrnující stránku http://petr.olsak.net/kandidati-asfel2013/ do které jsem zahrnul všechny ty Apětky na jedinou www stránku v podobě obrázků.

Pekne zpracovane, prehledne:)...Jen me trochu mrzi, ze tam nemam kandidatku:(

Mě by to mrzelo taky. Měl jsem překlep ve jménu, opravil jsem, omlouvám se, nebyl to úmysl.

24

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Petr Olšák (olsak) napsal:
Jan Hejtmánek napsal:
Petr Olšák napsal:

Abych se v tom jako volič aspoň o trochu více vyznal, udělal jsem si tedy shrnující stránku http://petr.olsak.net/kandidati-asfel2013/ do které jsem zahrnul všechny ty Apětky na jedinou www stránku v podobě obrázků.

Pekne zpracovane, prehledne:)...Jen me trochu mrzi, ze tam nemam kandidatku:(

Mě by to mrzelo taky. Měl jsem překlep ve jménu, opravil jsem, omlouvám se, nebyl to úmysl.

Děkuji...mohlo to třeba přispět k určitému zvýraznění mého jména:) tak se není za co omlouvat smile

25

Re: Diskuse s kandidáty voleb do AS FEL 2013

Václav Chudáček (chudacv) napsal:

Co by měl, podle Vás, umět absolvent bakalářského oboru na FEL (bez ohledu na specializaci oboru)?

a) matematiku
b) aplikovat matematiku v praxi
c) samostatně myslet

Václav Chudáček (chudacv) napsal:

Je správné, aby byli přijímáni do doktorského studia studenti "bez peněz" - tzn. pouze na státní stipendium (< 10tis. korun měsíčně)? Pokud ne, co s tím?

Podle mě to nedává smysl. Pokud chceme mít špičkové vědecké výsledky, tak musíme nabídnout "rozumné" podmínky pro motivované doktorandy, kteří jsou odhodlaní jít do vědecké soutěže naplno. Těžko lze očekávat, že doktorand, který po večerech dělá weby a ve škole programuje průmyslový projekt uspěje v konkurenci doktorandů e.g. z holandska, kteří veškerý svůj čas investují do práce na svém výzkumném tématu.

Co s tím? Umožňeme motivovaným doktorandům s vysoce kvalitním výzkumným projektem rok či dva výzkumné svobody, ale požadujme za to kvalitní výsledky. Jak to udělat: Momentálně máme studentskou grantovou soutěž (SGS), která defakto plošně - bez rozlišení kvality projektů - přiděluje 5000 - 8000 Kč měsíčně doktorandským projektům. Pokud by tato soutež byla selektivní a vybrala by řekněme jen 40 % kvalitních projektů, tak tím získáme prostředky na vznik nezávislých, plně výzkumných doktorandských pozic. Takový doktorand by mohl dosáhnout na 15 000 kč z grantu + státní stipendium 6000 kč a plnou výzkumnou svobodu -- což už jsou konkurenceschopné podmínky s tím se nabízí v zahraničí.

Naposledy upravil: capmich1 (08.03.2013 18:21:33)