1

Téma: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Vážení kolegové a kolegyně,

zde můžete pokládat kandidátům do AS FEL otázky, které jim pak budou zaslány, aby se k nim mohli vyjádřit. Odpovědi jednotlivých kandidátů budou následně zveřejněny. Sběr otázek bude ukončen ve středu ve 13.3. 23:59 a odpovědi  budou zveřejněny 18.3.

2

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Zde jsou otázky položené ve vedlejším vlákně:

  • Jaký je Váš názor na hodnocení vědy a výzkumu na FEL? Co si myslíte například o kategorii „funkční vzorek“, „(pseudo-)prestižní konference“, „článek v mezinárodním časopise proslulém zejména na Litoměřicku"? Jak byste postupovali u zcela jasných případů podvodu s body ve VVVS?

  • Co by měl, podle Vás, umět absolvent bakalářského oboru na FEL (bez ohledu na specializaci oboru)?

  • Je správné, aby byli přijímáni do doktorského studia studenti "bez peněz" - tzn. pouze na státní stipendium (< 10tis. korun měsíčně)? Pokud ne, co s tím?

  • Jaký je Váš názor na ČIIRK a zejména, zda má být součást ČVUT / součást FEL / nemá být vůbec ...?

  • Měl by podle Vás být prof. Šebek členem Vědecké rady FEL? 

  • Jaký je Váš názor na SGS? Co byste navrhovali zlepšit?

3

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Ještě něco málo přidám:

1) Je podle Vás možné použít anonymní anketu hodnocení výuky jako mnohdy jediné kritérium po trestání/odměňování pedagogů? Jak by podle Vás vypadala ideální anketa?
2) Jaké konkrétní kroky byste navrhli, aby se zlepšila prezentace FELu, tak abychom přilákali dostatek kvalitních studentů? Jak byste lákali cizince ke studiu v ČR?
3) Kdyby se opakovala historie a Vy byste stáli před volbou děkana z tria Ripka / Šimák / Spaanenburg. Kdo by dostal Váš hlas?
4) Jak vidíte FEL v roce 2020?
5) V Kariérním řádu se často skloňuje spojení "pobyt v zahraničí". Jak by podle Vás takový zahraniční pobyt měl vypadat v případě akademiků a v případě doktorandů? Je například Erasmus dobrou volbou pro doktorandy?

4

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Já přidám:
1) Co říkáte opakovaně špatnému umístění ČVUT v mezinárodních žebříčcích – odpověď prosím zaměřte na FEL? Čím se FEL nejvíce liší od fakult v civilizovaných zemích a o jakou hlavní změnu byste v senátu usilovali, aby se jim FEL co nejdříve alespoň trochu přiblížila?
2) Na jaké zahraniční škole jste pracovali/studovali a jak dlouho? Proč ne? Případně: Co vám to přineslo?
3) Co si myslíte o plagiátorství, citačních bratrstvech, množení vlastních výsledků kopírováním, generování pseudo-výsledků jen kvůli penězům z RIV  a podobných tricích obecně a zejména, pokud se jich dopouští senátor?¨
4) Má se FEL zaměřit na kvalitu nebo na kvantitu (ve výuce, ve výzkumu, ...) a byste pro to udělali?

5

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Jak hodnotíte úroveň znalostí angličtiny u absolventů FEL? Vzhledem k tomu, že absolvování zkoušky A2 nevypovídá nic o tom zda daný student je schopen pochopit text (alespoň podle mých zkušeností), natožpak stvořit anglickou větu, nebylo by možné zavést nějaký nezávislý test organizovaný/placený školou, např. TOEFL?

6

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

1) Na kterou problematiku, kterou senát fakulty obvykle řeší, byste se chtěl/a zaměřit?
2) V jakých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?
3) Jak vnímáte rozdíl mezi pojmy ,,věda`` a ,,výzkum``?
4) Problém: daňový poplatník prostřednictvím státu platí vědecké a výzkumné aktivity. Když to dělá, potřebuje metriku a mechanismy, jak ty peníze co nejlépe rodělit, protože sám nepozná, co je v této oblasti dobré a co ne. Je současný způsob rozdělování financí od státu ,,na vědu resp. výzkum`` vyřešen optimálně? Pokud ne, jak by se to dalo dělat jinak?
5) Sledujete vývoj kolem novely zákona o vysokých školách? Jaký k tomu máte názor?

7

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Otázku 3 senátora Olšáka bych rozšířil:
1) Tušíte, jaký je rozdíl mezi základním (batadelským) výzkumem, výzkumem aplikovaným, vývojem, aplikací?
Raději se nejprve přečtěte přílušné definice v zákoně nebo ještě lépe rovnou původní zdroj, tzv. Frascattiho manuál OECD.
Mám obavu, že možná většina diskutujíích k tématu to má popletené. Např. víte, že "aplikace známých poznatků na nějaký reálný problém" NENÍ aplikovaným výzkumem?

8

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Omlouvám se, že přicházím s podnětem k otázkám po termínu, nicméně nepřidávám žádnou otázku, pouze bych si přál připojit k následující (již vyslovené) otázce následující komentář.

Jaký je Váš názor na ČIIRK a zejména, zda má být součást ČVUT / součást FEL / nemá být vůbec ...?

Bylo by dobré, kdyby kandidáti neodpovídali jako Pýthia typu: ,,kdyby, tak by'', ,,lepší by asi bylo, ale'' atd.
Uvítal bych také, kdyby neskončili se (správným) konstatováním, že to přímo nepatří do kompetence senátu FEL. Uvítal bych tedy jednoznačné binární odpovědi. Je totiž velice pravděpodobné, že se to dostane na pořad jednání senátu ČVUT v dubnu. Já si na to sice postupně utvářím názor, ale rád bych znal názory lidí z akademické obce, které zastupuji. V tuto chvíli třeba kandidátů do fakultního senátu. Moje reakce nakonec musí být přísně binární: Ano, ČIIRK vznikne jako součást ČVUT / Ne, nevznikne. Nemohu zvednout ruku jen napůl. Vše, co se o tom projektu dosud ví, je shromážděno mimo jiné na mých stránkách k senátu https://math.feld.cvut.cz/olsak/senat/ . Včetně dosud předložených materiálů k tomu a záznamu z poslední diskuse, která proběhla na posledním únorovém jednání senátu. Studium těchto materiálů můžete vzít jako ,,rozcvičku'' a ,,přípravku'' do senátní praxe. Upozorňuji, že na posledním zasedání senátu byly zveřejněny nové finanční souvislosti.

Chápu, že v dubnu budeme v senátu ČVUT rozhodovat na základě dalších dodaných materiálů, které zatím nejsou k dispozici. Především je otázka, jak si ČIIRK představuje, že bude mít barák plný doktorandů, ale nebude uskutečňovat žádné studijní programy (jak přislíbili jeho protagonisté). Z původních jednání to vypadalo, že bude mít kvůli tomu nějakou dohodu s FEL, nyní se zdá, že by rádi měli symetrické dohody se všemi fakultami. Přestože je tato otázka otevřena, prosím kandidáty o co nejjednoznačnější odpověď.

9

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Otázky byly rozeslány kandidátům. Do souboru jsem přidal ještě dvě další otázky:

Jaké největší problémy ve výuce vnímáte a jakým způsobem by se podle Vás měly řešit?

Jak budete v případě svého zvolení komunikovat s akademickou obcí? Budete například o dění v senátu informovat na svých stránkách, budete využívat diskuzní fórum,…?

10

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Petr Olšák (olsak) napsal:

Uvítal bych také, kdyby neskončili se (správným) konstatováním, že to přímo nepatří do kompetence senátu FEL. Uvítal bych tedy jednoznačné binární odpovědi. Je totiž velice pravděpodobné, že se to dostane na pořad jednání senátu ČVUT v dubnu. Já si na to sice postupně utvářím názor, ale rád bych znal názory lidí z akademické obce, které zastupuji. V tuto chvíli třeba kandidátů do fakultního senátu. Moje reakce nakonec musí být přísně binární.

Troufnu si upozornit, že vám prostá binární odpověď v ničem nepomůže. To bude jen nějaké pokřivená statistika vzniklá z nenáhodného výběru tazatelů. Vám by přece pomohlo znát naopak argumenty a názory kandidátů, tedy se dozvědět, proč odpověděli ano či ne. Např. pokud budete vědět, že někdo svou binární odpověď založil na hodu korunou, což může být u mladých kandidátů celkem rozumné, tak vám to zřejmě pomůže: jeho odpověď prostě nebudete brát vážně.

Petr Olšák (olsak) napsal:

Chápu, že v dubnu budeme v senátu ČVUT rozhodovat na základě dalších dodaných materiálů, které zatím nejsou k dispozici. Především je otázka, jak si ČIIRK představuje, že bude mít barák plný doktorandů, ale nebude uskutečňovat žádné studijní programy (jak přislíbili jeho protagonisté). Z původních jednání to vypadalo, že bude mít kvůli tomu nějakou dohodu s FEL, nyní se zdá, že by rádi měli symetrické dohody se všemi fakultami. Přestože je tato otázka otevřena, prosím kandidáty o co nejjednoznačnější odpověď.

Jelikož je tento odstavec poněkud návodný, připojím ihned reakci: Je to přece jasné. Zakladatelé ČIIRK z FEL chtějí učit přesně jako dosud na těch programech FEL, které si mnohdy sami vytvořili a vypiplali, a to na FEL. Doufají, že dohodu na tom s FEL uzavřou. Podobně asi členové ČIIRK z fakulty strojní budou chtít nadále v běžících programech FS učit přesně to, co tam učí dnes. Prostě věříme v rozumné dohody s fakultami, aby výuka probíhala jako dosud. ČIIRK rozhodně nemá za cíl akreditovat nové programy elektrotechnické, strojařské, a všech dalších fakult, odkud tam třeba lidé přijdou. ČIIRK totiž nemusí mít společné katedry jen s fakultami ČVUT, ale i s fakultami jiných škol, třeba i mimopražských.

Naposledy upravil: sebekm1 (14.03.2013 15:48:17)

11

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Právě byly zveřejněny odpovědi kandidátů do AS FEL na otázky, které jste jim zde položili. Odpovědi jsou dostupné na stránce senátu.

Na otázky odpovědělo celkem 31 kandidátů ze 45. Kandidáti byli požádání, aby i přes to, že už někteří odpověděli zde, poslali znovu odpovědi ve formě samostatného souboru, ale ne všichni tak, možná z časových důvodů, učinili. Některé odpovědi dalších třech kandidátů (konkrétně Lenky Caletkové, Ladislavy Černé a Petry Péterové.) jsou tedy rozprostřené v sousedním vlákně.

12

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Právě byly zveřejněny odpovědi kandidátů do AS FEL na otázky, které jste jim zde položili. Odpovědi jsou dostupné na stránce senátu.

Na otázky odpovědělo celkem 31 kandidátů ze 45. Kandidáti byli požádání, aby i přes to, že už někteří odpověděli zde, poslali znovu odpovědi ve formě samostatného souboru, ale ne všichni tak, možná z časových důvodů, učinili. Některé odpovědi dalších třech kandidátů (konkrétně Lenky Caletkové, Ladislavy Černé a Petry Péterové.) jsou tedy rozprostřené v sousedním vlákně.

Mnozí kandidáti na senátory odpověděli na souhrnně položené otázky, několik dalších reagovalo přímo zde na fóru a někteří dokonce udělali obojí. Pokud odpovídali upřímně, jdou do voleb s otevřeným hledím, za což jim patří uznání.  Vlastně by to mělo být normální, ale bohužel není. Neboť je pořád dost kandidátů, kteří neodpovídali nikde: ani průběžně na fóru ani jednorázově na souhrn otázek. A to už je šokující.

Když senátor či jiný politik ignoruje své voliče po volbách, je to sice hanebné, ale stává se to. Tito fakultní politici = kandidáti do senátu se ale chovají ještě hůře, neboť své voliče ignorují již PŘED volbami! Lobbistické skupiny, jejichž zájmy mají v senátu prosazovat, ty je zřejmě volit budou.

Ale co ostatní? Co studenti?

P. S.: Výmluva na časové zaneprázdnění tu samozřejmě neplatí: Kdo nemá na své voliče pár minut před volbami, ten samozřejmě nebude mít ani později stovky hodin na pořádnou práci v senátu!

13

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Mít právo hlasovat, tak bych zvažoval volit pouze kandidáty, kteří se otevřeně zapojili do diskuzí a odpovídali na dotazy. Výmluvu na nedostatek času považuji za sebe diskvalifikaci - takový kandidát by měl kandidaturu stáhnout.

SVTi a FELK Admin - IT135

14

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

....padni jak padni, stejně tak dnes jako zítra opět znovu vyjedeme do boje proti větrným mlýnům pro svou krásnou Dulcineu smile

Naposledy upravil: xzvanove (22.03.2013 07:13:54)

15

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Stanislav Zvánovec (xzvanove) napsal:

....padni jak padni, stejně tak dnes jako zítra opět znovu vyjedeme do boje proti větrným mlýnům pro svou krásnou Dulcineu smile

Hezké, hezké... jen pozor na blanické rytíře, občas bez znalosti věci zmasakrují nevinné:-)

16

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Martin Samek (samekma1) napsal:

Mít právo hlasovat, tak bych zvažoval volit pouze kandidáty, kteří se otevřeně zapojili do diskuzí a odpovídali na dotazy. Výmluvu na nedostatek času považuji za sebe diskvalifikaci - takový kandidát by měl kandidaturu stáhnout.

Mám hádanku: V senátu se to neprojevuje, na diskuzním fóru se to neobjevuje, na otázky kandidátům to nereaguje a přes to to voliči volí. Co je to?

17

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Jiří Zemánek (zemanji7) napsal:

Mám hádanku: V senátu se to neprojevuje, na diskuzním fóru se to neobjevuje, na otázky kandidátům to nereaguje a přes to to voliči volí. Co je to?

Neupřimný kandidát do senátu smile

SVTi a FELK Admin - IT135

18

Re: Sběr otázek pro kandidáty do AS FEL

Předpokládám, že otázky poputují k uchazečům i v doplňujících volbách, proto jich tu pár zopakuji a nějaké nové přidám:

* Jak vidíte FEL v roce 2020?
* Jak by podle Vás vypadala ideální anketa? A jak ji využít k hodnocení/kárání učitelů?
* Jaké konkrétní kroky byste navrhli, aby se zlepšila prezentace FELu, tak abychom přilákali dostatek kvalitních studentů? Jak byste lákali cizince ke studiu v ČR?
* Studovali jste někde v zahraničí?
* Jaký program/obor studujete/studovali jste na FEL a jaká positiva a negativa na něm(nich) shledáváte?
* (zejména pro doktorandy) Jaký je Váš nejlepší výsledek (jeden!) z těch které hodnotí VVVS či RIV? Co na něm oceňujete? Volba je na Vás, záleží na tom, zda děláte formule nebo bagry.
* Jste pro zavedení školného na VŠ?